Se præsentation

itb.dk

Se præsentation

- erfaringer med near-shoring

af

Morten Odgaard

Projektleder – Mermaid Care

11.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 1


Mermaid Care - hvem er vi?

• Mermaid Care A/S blev stiftet I 1. januar 2006 som et spin-off af et samarbejde mellem

Aalborg Universitet (MMDS) og lokale læger med specialer indenfor anæstesi og

kardiologi.

• Baggrunden for at stifte Mermaid Care var opfindelsen af ALPE (Automatic Lung

Parameter Estimation) teknologien, som i sin kerne er en matematisk fysiologisk

algoritme, der kan estimere lungeparametrene Shunt og ilt-tab - non-invasivt.

• ALPE essential er det første produkt i en planlagt række af

produkter, som alle gør brug af ALPE teknologien. ALPE essential

er CE-mærket og markedsføres i dag primært i DK af Mermaid Care.

• ALPE Integrated er næste generation af ALPE

produkter. ALPE Integrated er pt. under

udvikling og forventes færdig og CE-mærket

i 3. kvartal 2012.

• Vi er pt. 4 ansatte i DK + 2 SW udviklere

i Kiev, Ukraine. Derforuden har vi tilknyttet en

række konsulenter på bl.a. mekanikudvikling samt underleverandører til produktion.

Vi laver stort set al udvikling ”udenfor huset”.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 2


Morten Odgaard- hvem er jeg?

• Civilingeniør indenfor elektronik fra DTU.

• Projektleder i Mermaid Care - primært med ansvar for:

– SW udvikling, PC og embedded.

– Systemverifikation og validering.

• Har været ansat i Mermaid Care siden maj 2007.

• Kom ind i firmaet som ansvarlig for:

– Test

– Verifikation

– Design dokumentation

da de første leverancer fra underleverandørerne på ALPE essentiel

udviklingen begyndte at komme.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 3


• Udvikler medicinsk udstyr:

Udviklingsprocessen

– ISO 13485 certificerede og følger bl.a. EN 62304 (Medical device software – SW lifecycle

processes) standarden i vores SW udvikling.

• Stor fokus på:

– Dokumentation

– Risikoanalyse og risikostyring

• Benytter underleverandører til (næsten) al udvikling:

– SW såvel som HW og mekanik.

– Begrænse de faste omkostninger og for øget fleksibilitet i forhold til at have egne

udviklere.

• Specialister i at udarbejde specifikationer og i at styre ekstern udvikling

under vores eget kvalitetsstyringssystem.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 4


Mermaid Care og near-shoring

• Valgte i efteråret 2010 at kigge på near-shoring som et alternativ til

dansk underleverandør pga.:

– Et ønske om mere in-house viden om egen SW.

– Minimering af udviklingsomkostninger.

– Dog stadig med fokus på høj kvalitet i SW.

• ALPE essential var CE-mærket og de første specifikationer på ALPE

Integrated lå klar.

• Valgte Ukraine frem for fx. Indien eller Pakistan, primært pga.

geografiske og kulturelle fordele:

– Tidsforskel.

– Mindre kultur kløft.

– ”Rygter” om meget dygtige udviklere.

• Kuadriga fik hurtigt klarlagt vores behov for 2 udviklere:

– En senior .NET udvikler – tager sig at kerne-SW samt HW integration.

– En junior .NET udvikler – tager sig at brugerinterface og rapportering.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 5


Samarbejdet med teamet

• Korte daglige video Skype møder med teamet - SCRUM med ”buts”.

• Forsøger at arbejde i 2 ugers sprint med live demo eller lokal test ved

afslutningen.

• Bruger JIRA til at håndtere opgaverne og test feedback – baseret på

dokumentation iht. QM systemet.

• Månedlige møder med daglig leder – anden information kommer denne

vej.

• Ca. 2 årlige ture til Kiev:

– HW til teamet

– Sociale begivenheder.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 6


Near-shoring – fordele og ulemper

• De største gevinster har været:

– Mere viden om egen SW – pga. egen SW projektledelse og ”egne” udviklere.

– ”More bits for the money” – omkostningerne er lavere.

– Kortere vej fra specifikation til produkt og fleksibilitet.

– Meget dygtige udviklere.

– Kuadriga leverer alt:

• Kontorfaciliteter.

• IT udstyr og services.

• HR.

• De største overraskelser har været:

– Hurtige resultater – kompleks SW blev overtaget meget hurtigt.

– Arbejdsmoral hos udviklerne – meget dedikerede folk med høj arbejdsmoral.

• De største udfordringer er:

– Sprog – engelsk undervisning er en del af arbejdsugen, men man skal ikke

undervurdere udfordringerne som opstår pga. sproget.

– Kulturel forskel – udviklerne skal typisk have klare rammer at arbejde indenfor, dvs.

velspecificerede opgaver og strukturerede arbejdsprocesser.

12.06.2012 – Offshore – hvor nemt kan det være? 7

More magazines by this user
Similar magazines