velkommen

byens.netvaerk.dk

velkommen

velkommen

Charlotte Heitmann

Nanna Jardof

&

Christian Cold

Otto Kierkegaard

Lars Levin


Brush up på den almene sektor

1/5 af alle boliger er almene = ca. 545.000

Kun 2 % er opført før 1940

Kun 5% er over 110 m2 – gennemsnit på 71 m2

Årlige gennemsnitleje er 600 kr. pr. m2

Lejen er højest i storkøbenhavn og i det nyeste nyggeri,

dog afhængigt af grundkapitaltilskud og lånetyper.

Behovet for nybyggeri udgør ca. 6.000 pr. år frem til 2030

Der renoveres i snit for ca. 6.600 kr. pr bolig pr. år,

svarende til ca. 3 mia. lånefinansieret renoveringsarbejde

pr. år.


10 historiske pinde

1933 Lov om støtte af boligbyggeri (mindstbemidlede)

1938 (de der har ringe økonomisk mulighed for at opretholde hjem og

opdrage børn) – oprindeligt opført af socialfilantropiske selskaber

1946 – ”blandede befolkningsgrupper” – mindstbemidlede ind i andre afd.

1967 – anvisningsret præciseres, kapitaltilskud fjernes

10% regel – indkomst grænses fastsættes

1975 – konjunktur gjorde ejerboliger til hvermandseje, ansats til

segregering på boligmarked

1984 - anvisning af 25% til akut introduceres (nogle steder 100%)

1992 – ventelistesystem uanset indkomst (fortrinsret)

2005 – både grøn anvisning, fleksibel udlejning, kombineret udlejning

2010 – Alle redskaber i brug – styringsdialog med Boligorg. og kommune

MÅL:

Undgå social ghettoisering, afbalanceret beboersammensætning, løse

den boligsociale opgave


Opgaver og kendetegn

• Mindre ressourcestærke boligsøgende

• Boligsøgende med særlige behov

• Integration – modvirke segregering

• Varieret boligmarked

• Mobilitet

• Andre funktioner

• Beboerdemokrati

• Solidaritet

• Balance leje

• Regelsat / reguleret


Politisk målsætning/byudviklingstrend

• Væk fra det funktionsopdelte –

• Tilbage til det funktionsintegrerende.

• Blandet erhverv og bolig

• Blandede ejerformer

• Blandet beboersammensætning


Finansiering af nybyggeri/lejens sammensætning

1) Beboerindskud (2 % af anskaffelsessum)

2) Grundkapitalindskud (14% -7% -14%)

3) Realkreditlån.

Lejens sammensætning /udgifter

• Nettokapitaludgifter (ydelser, renter)

• Offentlige og faste udgifter

• Variable udgifter

• Henlæggelser

• Forbedringslån (ydelser)

Indtægter, = eje, renter =

Balanceleje.


Omkostningsbestemt leje, med udgangspunkt i

Maksimumbeløb for alment boligbyggeri, kr. pr. m2

/tilsagnstidspunkt

Ungdomsboliger

2008 2009 2010

21.510 22.980 24.360

Familieboliger

2008 2009 2010

18.280 19.530 20.710

I 2004 var rammebeløbet for familieboliger,: 17.000 kroner og for

ungdomsboliger: 20. 000 kroner


Kommuneplanstrategi

KOMMUNEPLANSTRATEGI 2007

temaet BYEN FOR ALLE indeholder

en målsætning om, at den tendens, der ses i København

til et splittet bysamfund og indkomstbaseret ghettoisering,

skal modarbejdes. Med lokalplanen, hvor Valby lokaludvalg havde

bidraget betydeligt, blev det almene byggeri en mulighed.

Valby Bydelsplan har i tråd hermed fokus på, hvorledes de

almene boligområder kan blive mere attraktive steder at

bosætte sig for alle, således at en mere blandet beboersammensætning

kan opnås. Blandede bykvarterer er en

forudsætning for byens sociale sammenhængskraft.


MÅLSÆTNING

De almene boligområder skal være attraktive boliger for en

bred vifte af beboere. Boligområderne skal være en naturlig

del af omgivelserne. Både ved at bidrage med de faciliteter, der

findes i boligområderne, og ved beboernes aktive deltagelse i

de omkringliggende byområder.

LOKALPLAN:


Eksempelplanen

NYT OG GAMMELT VALBY

MÅLSÆTNING

Byudviklingen i Valby skal forløbe med udgangspunkt i og respekt

for Valbys særlige identitet som en BY I BYEN. I Valby

skal der også fremover være plads til forskellige befolkningsgrupper

med forskellige interesser, boligformer, erhverv og

aktiviteter.


Centret består af 4.500 m2 kontorareal, 12.500 m2 leje-og ejerbolig, samt

19.000 m2 butiks- og torveareal fordelt på 50 butikker.


Spinderiet

• Valbytorvene

• DVB København, almen BO med 529 lejemål

• Tilsagn juni 2004

• Skæring juni 2008

• Anskaffelsessum 51, 3 mio. kroner

• Kvadratmeterleje 1.044,71kroner


Konkurrence:

•Ry og rygte

•Boligpræference

•Andre boformer

•Kvalitet – pris- friværdi - ramme


Skolegade / Valbytorvene, en almen boligafdeling

36 lejemål

Bolig typer

14 Boliger én etage

12 Kollegie boliger med eget bad/køkken

10 Familie boliger i tre etager

Kvadratmeterlejen 1.044,71 kroner, inkl. grundejerbidrag,

vedligeholdelsesordning(ekstern), A ordning, eksl. forbrug


Udfordringer ved overgang til drift

• Tekniske forhold, der besværliggør egen varmemester

• Størrelse der besværliggør egen varmemester / flyverordning

• Medlemskab af stor ejerforening

• Det man ikke fik med, men som viser sig nødvendigt

• Det man kan ønske sig når man er flyttet ind

Men så er der jo alle fordelene

More magazines by this user
Similar magazines