KIRKEBLAD - Bogense kirke

bogensekirke.dk

KIRKEBLAD - Bogense kirke

B O G E N S E S O G N S

KIRKEBLAD

Nr. 2 marts - april - maj 2010 16. ÅRGANG

Læs i dette nummer:

Vejviser ......................... 2

Indvielse ........................ 2

Det sker......................... 4

Kirkelige handlinger .......5

Kirkebegravelser ............6

Hvad gør man .................7

Gudstjenestelisten......... 8


2

Bogense Sogn

Vejviser

Hjemmeside:

www.bogensekirke.dk

Bogense Sogns kirkekontor

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense tlf. 64 81 26 86

bogense.sogn@km.dk

Præstesekretær Berith Ruth Jørgensen

Sognepræst Karen Holm Agersnap

Teglgårdsvej 3, 5400 Bogense

tlf. 64 81 26 86

mobil 4041 5038

khag@km.dk

Træffetider: Efter aftale. Fri mandag.

Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen

Kirkestræde 14, tlf. 60 62 13 90

kirkesanger@bogensekirke.dk

Organist: Gulli Odsbøl, tlf. 60 74 89 29

eller mail gomusdk@post9.tele.dk

Kirketjener: Kirsten Nielsen

Kirkestræde 21, tlf. 64 81 22 27

Mobiltlf. 20 12 95 31

kirketjener@bogensekirke.dk

Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen

Træffes på kirkegården:

hverdage kl. 8.00 – 16.00

tlf. 64 81 31 31 kl. 11.00 – 12.00

Mobiltlf: 20 15 48 31

Menighedsrådsformand:

Søren L. Andersen

Torvegade 12 A, tlf. 64 81 21 85

Kirkeværge: Jørn Frydensberg

Æbeløgade 27, tlf. 63 81 50 56

Kasserer: Mie Rasmussen

Bøgevej 22, tlf. 64 81 19 56

Kontaktperson Jeanie Bruun

Tlf 6381 7002

Næstformand Birgit Folden

Formand bladudvalg

Tlf 6486 1453

Formand for aktivitetsudvalg

Kjeld Bruun

tlf. 2032 8876

Formand for Kirkegårdsudvalget

Elise Geertsma tlf. 6481 2296

Ulla Maar Rasmussen

Tlf. 2293 3721

Sognepræst Kirsten Clement

Specialklasse-konfirmander

tlf. 6485 1179

Vi er Guds hus og kirke nu

Søndag den 14. februar blev vores

gamle kirke genåbnet ved en stor

festgudstjeneste. Hvor var det en

stor og dejlig dag! Hvor er kirken blevet

smuk, hvor var der en god stemning

af glade og forventningsfulde

kirkegængere og af smuk musik og

sang.

Gudstjenesten begyndte med, at kirkens

bøger og ”hellige kar”, som det

hedder, blev båret ind: Et funklende

gyldent dåbsfad og et sæt af kalk og

disk til nadverbordet. Disse to genstande

er udtryk for det, der er allervigtigst

i vores kirke: Dåb og nadver.

Ved dåben gøres vi til Guds børn. I

vores kristne kirke er der en lang tradition

for barnedåb. At det allerede er

som børn vi døbes, kommer af nogle

ord, som Jesus selv engang sagde til

sine disciple: Lad de små børn

komme til mig, det må I ikke hindre

dem i. Sandelig siger jeg jer, den der

ikke tager imod Guds Rige lige som

et lille barn, kommer slet ikke ind i

det. På barnestadiet er det altså, at

mennesket er allermest modtageligt

for det, Gud vil sige til os: At Gud i

dag på din dåbsdag tilbyder dig troens

gave og dermed sin beskyttelse

og tilgivelse for den fortræd, du som

voksen uvægerligt engang imellem

vil volde andre mennesker. Ikke

mindst grundlægger han i dig et håb

om evigt liv, som skal leve i dig hele

livet ind til den dag, du dør.

Nadveren er så den tilbagevendende

begivenhed, der fornyr troen og hå -

bet, som vi fik i dåbsgave.


Nadveren er også ritualet, der til stadighed

renser os for synd. Dåben

blev ikke ordret indstiftet, grundlagt

af Jesu ord, men det blev nadveren.

Det skete ved det sidste måltid, som

Jesus havde med sine disciple. Her

delte han brød og vin ud og fortalte,

at han snart skulle dø. Brødet bliver

tegn på Jesu legeme og vinen på

hans blod, som skal udgydes ”for jer

til syndernes forladelse”, siger han

og indskærper dem, at de skal mindes

ham hver gang de fremover holder

nadver i menighedens midte. I

vores nyrestaurerede kirke står dø -

befonten stadig, som den har gjort i

århundreder, og alteret danner bagvæggen

som det bord, hvor menigheden

samles til nadver, sådan som

Jesus pålagde disciplene. Central i

kirkerummet er også prædikestolen,

hvorfra evangeliet udlægges søndag

efter søndag.

Kirken er et gammelt hus, og dets

mursten udgør perfekte rammer for

gudstjenesters udførelse. Men kirken

er også bygget af ”levende stene”,

som det hedder i Grundtvigs gamle

salme. Og de levende stene; det er

os – menigheden.

Derfor er det så glædeligt, at ikke nok

med at den gamle Bogense kirke nu

står fin og nyistandsat; den var til

festgudstjenesten den 14. februar

og så fyldt af en højtidsstemt, glad og

levende menighed.

I et af versene i ”Kirken den er et

gammelt hus”, skriver Grundtvig,

med understregningen af menigheden,

som de levende stenes, centrale

rolle:

Kirkebladet

Vi er Guds hus og kirke nu,

bygget af levende stene,

som under kors med ærlig hu

troen og dåben forene;

var vi på jord ej mer end to,

bygge dog ville han og bo

hos os i hele sin vælde.

På glædeligt gensyn i Bogense

kirke!

Karen Holm Agersnap

Formanden for menighedsrådet, Sø ren

Andersen holdt en fin tale, hvor han bød

Karen Holm Agersnap velkommen og

overrakte gave fra menighedsrådet.

Børnekirke er et nyt tiltag, der henvender

sig til børnefamilierne. En kort ”legende”

gudstjeneste, der inddrager børn og med

efterfølgende spisning i Teglgården.

3


4

Bogense Sogn

Det sker i kirken og Teglgården

Der er konfirmation i Bogense kirke

søndag den 25. april kl. 10.00 og St.

Bededag den 30. april kl. 10.00. Specialhold

samme dag kl. 12.00.

Babysalmesang

Kirken

Kl. 10.00-11.45

Onsdag den 10.

og fredag den 26. marts.

Onsdag den 21. april.

Fredag den 7. og 21. maj,

samt fredag den 4. juni.

Børnekor

Teglgården

Børne- og ungdomskor 9- 15 år

hver torsdag kl. 15.00 – 15.45

Kvidrevitterne 5-8 år

kl. 16.00- 16.45.

Voksenkor kl. 19.00 - 20.45.

Kirken

Sangeftermiddag

Søndag den 14. marts kl. 15.00

Forårets synges ind.

Salmebogen og Højskolesangbogen.

Særlige ønsker, kontakt Gulli Odsbøl

tlf. 6074 8929.

Børnekirke onsdag den 7. april med

efterfølgende spisning i Teglgården.

KONFIRMATIONER

I BOGENSE KIRKE 2010

Konfirmeres søndag

den 25. april 2010 kl. 10.00

Amalie Bang Andersen

Martin Hampenberg Christensen

Casper Dorph-Jensen

Tara Horty Hansen

Jacob Frydenlund Jensen

Jason Anders Roulund Jæger

Rasmus Korsholm Jørgensen Mathias

Flarup Kruse

Marco Lystlund

Mark Damholm Maltesen

Mathias Møller

Jonathan Dahl Nielsen

Kristine Kold Nielsen

Julie Wahlun Olesen

Frederik Mosekjær Staal Pedersen

Patrick Aurbo Pedersen

Ditte Vestergaard Petersen

Laura Poulsen

Melissa Schødts

Konfirmeres St. Bededag

den 30. apr. 2010 kl. 10.00

Benjamin Bruun

Daniel Jack Brusen

Emil Topp Fischer

Zune Jellev Georgi

Lukas Riber Hansen

Sune Thor Lindegaard Kjeldsen Nick

Schandorff Klint

Sille Lindberg Kristensen

Niclas Guldhøj Larsen

Maria Merz

Mathias Meyer

Daniel Rasmussen

Karoline Rasmussen

Kasper Blinkenberg Bredning Schön

Maja Inger Stjernegaard Stegø

Nicolai Toftegaard

Sofie Nielsen Aarøe

Konfirmeres St. Bededag

den 30. april kl. 12.00

Kasper Andersen

Maria Andersen

Natasja Fruelund Hansen

Nichlas Bredal Jensen

Nicolai Louis Møller


Kirkebladet

Festlig forårskoncert i Bogense Kirke

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse Nordfyns afdeling indbyder menighedsrådet

ved Bogense kirke til en koncert med den efterspurgte slagtøjsgruppe

Nordfyns Percussion.

Koncerten finder sted onsdag den 14. april kl. 19.30.

Slagtøjsgruppen består af en række unge – alle med tilknytning til Nordfyns

Musikskole og er under ledelse af John Syberg.

Der bliver således en enestående mulighed for at høre gruppen, der senere på

året drager på turne til Japan. Gruppen består af Peter Ove Bisgaard, Marie

Sass Mogensen, Rasmus Holberg Seidelin Andersen. Maria Theresa Olsen,

Jacob Kristensen, Nikolaj Ramsing Christoffersen og Rasmus Ploug Almlund.

Billetprisen er kr. 75,- og billetter kan købes i forsalg hos Danske Bank og Nordfyns

Banks afdelinger på Nordfyn, samt ved indgangen. Overskuddet af denne

koncert går til Kræftens Bekæmpelse.

BF

Kirkelige handlinger fra Bogense sogn dec. 09 – feb.10

DØBTE

Guldbjerg

27. dec.

Emil Hjeresen Christoffersen

Skovby

10. jan.

Malthe Lehnskov-Lund

31. jan. Tilde Lumby Olsen

Julie Kragh Hansen

Bogense

28. feb.

Cecilie Christensen

Malik Elias Haugaard

Sørensen

Emilie Marie Bøgelund

Wawrzonek

VIEDE

Skovby

16. Jan.

Inger Margrethe Olsen

og Poul Evald Knudsen

BEGRAVEDE/

BISATTE

Skovby

9. dec. Kirsten Kiilsholm

15. dec. Birte Pedersen

Yvonne Lindhardt

19. dec. Nancy Fahnøe

2. jan.

Kaja Dalgård Pedersen

15. jan. Henning Rasmussen

21. jan.

Hartvig Møller Mathiesen

27. jan. Dorte Jørgensen

9. feb. Jytte Hansen

12. feb. Christian Hansen

Ore

20. jan. Gyritha Kamma R.

Christiansen

Bogense

16. feb. Esther Madsen

17. feb.

Maj-Britt Anna Jensen

25. feb.

Inger Margrethe Olsen

5


6

Bogense Sogn

Kirkebegravelser –

kun for de rige.

Efter et år, hvor Bogense Kirke har

været lukket for menigheden, har

håndværkerne netop forladt kirken. I

søndags blev Sct. Nikolaj, som kirken

også kaldes, genindviet, ligesom

sognepræst Karen Holm Agersnap

omsider fik foden under eget alterbord,

efter at ha’ prædiket udensogns

siden sin ansættelse i august

2009.

Menighedsrådet har gennem byggemøderne

fulgt godt med i restaureringsarbejdet,

og derved haft deres

gang i kirken, mens den var en ar -

bejdsplads. Det har givet undertegnede

anledning til at kigge nærmere

på de mange ligsten og gravminder,

der findes i kirken.

Tidligere regnedes det for noget

særligt at blive begravet inde i kirken.

Adskillige lig af børn og voksne blev

begravet under kirkens gulv- enten i

de murede krypter eller i jorden

under kirkegulvet. Således var der i

1700 tallet fire murede krypter under

kirkegulvet. To under koret og to i

hvert af kirkens korsarme. Man købte

sig ret til en begravelse indenfor kirkemuren

og ofte en krypt, som familiegravplads.

Når ejerskabet udløb

sørgede kirken for at rense krypten,

og samle de gravsattes knogler i en

benkiste. Hvorefter man solgte krypten

til en ny familie.

At blive gravsat i kirken var en dyr

fornøjelse og forbeholdt de få. Alle

andre måtte nøjes med at blive

begravet på kirkegården.

Ønskede man at blive gravsat nær

alteret i kirkens kor måtte man betale

en høj pris. Fem gang så meget som

i midterskibet mod vest. Det fremgår

af ligsten i kirken, at mange børn

blev gravsat i kirken. Udover et indblik

i datidens begravelseskultur, kan

man udlede, at børnedødeligheden

var høj.

I slutningen af 1700 tallet ophørte

skikken med at begrave de døde i

kirken. Man fandt ud af at det både

var sundhedsfarligt og uhygiejnisk. I

1805 blev det forbudt ved lov, og

siden har alle været henvist til at lade

sig begrave på kirkegården. I Bo gen -

se Kirke blev de sidste gravkrypter

tømt for deres indhold og fyldt op

med sten og grus. I forbindelse med

den netop afsluttede renovering

stød te man på en sådan opfyldt

krypt, der nu igen er efterfyldt og dernæst

behørig dækket af smukke, nye

klinker.

En gammel kirke som Sct. Nikolaj

rummer mange, gode og spændende

historier.

I forbindelse med indvielsen præsenterede

Nationalmuseet en ny bog

om Bogense Kirke og dens historie.

Birgit Folden

Kilder: Rikke Ilsted Kristiansen,

Nationalmuseet.

Nationalmuseet benyttede lejligheden til

at præsentere bogen om Bogense Kirke.


Åbent hus for kirkens kor

Spirekoret, Børnekoret og

Voksenkoret

Torsdag den 27. maj kl. 17 - 18

Teglgården, Teglgårdsvej 1,

Bogense

Er du glad for sang og musik, så

kom til åbent hus og få information

om kirkens kor. Der er mulighed for

at få en snak med korlederen og

møde nogle, der synger i korene.

Vi serverer kaffe og the samt saft

og kage.

Du er også velkommen til at overvære

en korprøve. Korene øver om

torsdagene efter følgende plan:

Kl. 15 – 15.45 Børnekoret

for drenge og piger fra 9 – 13 år

Kl. 16 – 16.45 Spirekoret for

drenge og piger fra 5 – 8 år

Kl. 19 – 20.45 Voksenkoret fra 14 år

Det er gratis at være med i kirkens

kor.

Du er velkommen til at kontakte

mig, hvis du har spørgsmål.

Mange musikglade hilsener

Gulli Odsbøl

Organist og korleder

Mobil 60 74 89 29

Mail gomus.dk@post9.tele.dk

Kirkebladet

Hvad gør man...

når man får et barn?

...så skal man aflevere den fødselsanmeldelse,

som udleveres på sygehuset til

præsten i det sogn, hvori man bor -

senest 14 dage efter fødslen.

når man ønsker sit barn døbt

eller navngivet?

...så henvender man sig til præsten inden

6 måneder efter barnets fødsel og aftaler

det videre forløb.

når man ønsker bryllup?

...så henvender man sig til præsten for at

aftale dato og tidspunkt. Derefter skal

man have udstedt en prøvelsesattest af

Borgerservice i ens bopælskommune.

Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.

1 til 2 uger før vielsen mødes man med

præsten og aftaler salmer samt vielsens

forløb.

Man skal have en tilknytning til Bogense

kirke for at kunne blive viet her.

når man ønsker begravelse/

bisættelse?

...så kontakter man præsten for at aftale

dag og tidspunkt for begravelsen eller

bisættelsen. Lige le des aftales et tidspunkt,

hvor man mødes med præsten.

Som regel kontaktes en bedemand vedrørende

de praktiske spørgsmål.

når man ønsker at skifte navn

...så går man ind på følgende hjemmesider

om navne og registrering:

www.familiestyrelsen.dk/navne - her findes

lister over godkendte fornavne og de

frie efternavne.

www.personregistrering - her findes blanketter

til navneændringer, fødselsanmelderser

og faderskab.

www.danmarksstatistik.dk/Statistik/

Navne.aspx - her findes navnestatistik

...eller man henvender sig til sognepræsten/kordegnen

i sit bopælssogn.

Navneændring koster kr. 430,-, dog er

det gratis i forbindelse med vielse.

7


Bogense Sogn

Gudstjenester

marts – april – maj 2010

Den 07. marts 3. søndag i fasten: kl. 10.00

Den 14. marts Midfaste søndag: kl. 9.00 ved Jakob Olesen

Bogense Kirke

Fotografering under de kirkelige

hand linger er kun tilladt efter aftale

med præsten.

Den 21. marts Mariæ bebudelses dag kl. 14.00 ved Mette Lise Bjerregård

Den 28. marts Palmesøndag kl. 10.00

Den 01. april Skærtorsdag kl. 10.00

Den 02. april Langfredag kl. 14.00

Den 04. april Påskedag kl. 10.00

Den 05. april Anden påskedag kl.10, fællesgudstjeneste i Hårslev kirke

Den 07. april Børnekirke kl. 17.00 med efterfølgende spisning i Teglgården

Den 11. april 1. søndag efter påske kl. 10.00

Den 18. april 2. søndag efter påske kl. 9.00 ved Mette Lise Bjerregård

Den 25. april 3. søndag efter påske kl. 10.00. Konfirmation

Den 30. april St. Bededag kl.10.00. Konfirmation

Kl. 12.00. Konfirmation

Den 02. maj 4. søndag efter påske kl. 10.00

Den 09. maj 5. søndag efter påske kl. 9.00 ved Jakob Olesen

Den 13. maj Kristi himmelfarts dag kl. 10.00

Den 16. maj 6. søndag efter påske kl. 10.00

Den 23. maj Pinsedag kl. 10.00

Den 24. maj Anden pinsedag kl. 10.00

Den 30. maj Trinitatis søndag kl. 10.00

Den 06. juni 1. søndag efter trinitatis kl. 10.00

Plejehjemsgudstjenester marts-april-maj 2010

Onsdag d. 3. marts: Søbo med altergang ved Jakob Olesen

Torsdag d. 4. marts: Solgården med altergang ved Jakob Olesen

Onsdag d. 17. marts: Søbo ved Dinna Jørgensen

Torsdag d. 18. marts: Solgården ved Dinna Jørgensen

Tirsdag d. 30. marts: Fællesgudstjeneste med altergang i Bogense kirke kl. 11.

Kaffe i Teglgården kl. 10.00

Onsdag d. 14. april: Søbo ved Karen Agersnap

Torsdag d. 15. april: Solgården ved Karen Agersnap

Onsdag d. 28. april: Søbo med altergang ved Jakob Olesen

Torsdag d. 29. april: Solgården med altergang ved Jakob Olesen

Tirsdag d. 11. maj: Solgården ved Dinna Jørgensen

Onsdag d. 12. maj: Søbo ved Dinna Jørgensen

Onsdag d. 26. maj: Søbo med altergang ved Karen Agersnap

Torsdag d. 27. maj: Solgården med altergang ved Karen Agersnap

Kirkebil

Der køres til alle gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense

Kirke.

Kørsel bestilles dagen forinden før kl. 18.00 på tlf.: 64 81 19 90, Karstens Taxa.

Indre Mission og KFUM/K

Der henvises til folderen, som er fremlagt i kirkens våbenhus.

Bogense Bogtrykkeri · 6481 1029

More magazines by this user
Similar magazines