KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

KATALOG

TIL AUKTIONEN

16. MARTS 1920

FORM. KL. 11 OO FØLG. DAGE

FARVERGADE 6 5IHJE


1

AKTIESELSKABET

SA G F Ø R E R N E S A U K T IO N E R

FARVERGADE 6 TELEFON 7352

FORTEGNELSE

over

ANTIKKE SØLVGENSTANDE,

BRONCER, KRYSTAL, PORCE­

LÆN, MØBLER, MALERIER,

PLATTER m . m

som bortsælges ved Auktion, der afholdes i

Farvergade 6

Tirsdag den 16. Marts 1920

Form. Kl. 11 og følg. Dage.

Torsdag Kl. 11 sælges Malerier.

Fredag Kl. 1 sælges 1 Jernpengeskab og 1 Skrivemaskine.

EFTERSYN:

Søndag den 14. og Mandag den 15. Marts Kl. 11—3.

Kommissioner modtages af den Tilsynshavende.

KJØB E N HAVN

CHR. BACKHAUSENS BOGTRYKKERI

1920

i


Auktionsvilkaar.

§ i.

Alt sælges paa nærmere Approbation og i den Stand, hvori

det ved Hammerslaget forefindes, og ligger fra dette for Køberens

Regning og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det købte skal afhentes Auktionsdagen efter Udleverings­

seddel.

§ 3.

Hvad der ikke afhentes til ovennævnte Tid, kan uden videre

Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning. Den,

der køber til en anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

§ 4.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 12l/2 °/o af sam m e i Auktionsomkostninger,

erlægges ved Hammerslaget eller paa Anfor­

dring til undertegnede Aktieselskab, dog kunne Inkassator person­

lig bekendte vederhæftige Købere forvente 4 Ugers rentefri Kredit.

Ejendomsretten til det solgte overgaar først til Køberen ved Købe­

summens fulde Erlæggelse.

§ 5.

Betales ikke til rette Tid, er Køberen underkastet Retsforfølg­

ning efter Repl. Kap. 41 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873.

Tillægskonditioner forbeholdes.

København, i Marts 1920.

Aktieselskabet

,, Sagf ørernes Auktion er*‘,

Farver gade 6.

Paa Begæring af

Overretssagfører A. Bach-Nielsen

1 1 Fag forede violette Repps Silkegardiner

3 1 Par forgyldte Louis XVI Bronce Lampetter til 2 Lys hver

4 1 Kobber Themaskine, Empire

5 1 Fag brune Silkeplydsgardiner m. Kappe og Holdere

6 1 Par elektr. Bordlamper m. Figurer paa Marmorfodstykke

7 1 lille Bronce Plateau, Empire

8 1 Bronce Figur, Dreng

9 1 — Buste, Dante

10 1 Par Bronce Kandelabre til 5 Lys hver, Louis XVI

11 1 lille firkantet Onyx Daase

12 1 Par forgyldte Louis XVI Bronce Lampetter, til 2 Lys hver

13 1 sachsisk Porcelænstallerken

14 1 — —

15 1 — —

16 1 Par forgyldte Louis XVI Bronce Lampetter, til 2 Lys hver

17 1 Kobber Themaskine

18 1 Par forgyldte Bronce Kandelabre, til 2 Lys hver

19 1 — — _ _

20 1 Louis XV Møblement, forgyldt, betrukket m. lyserødt

Silkedamask, best. af:

1 Sofa, 2 Armstole, 4 mindre Stole og 1 Klaverstol

21 1 forgyldt Bronce Uhr, Empire

22 1 Par store forgyldte Bronce Kandelabre, til 8 Lys hver

23 1 Par smaa Sévres Urtepotter m. Bronce og Porcelænsblomster

24 1 indisk Bronce Buddha

25 1 Par forgyldte Bronce Kandelabre, til 5 Lys hver, Louis XVI


4

26 1 forgyldt Bronce Uhr, Empire

27 1 gi. Louis XVI forgyldt Salonmøblement, betrukket m.

stribet Silkedamask, best. af:

1 Sofa, 2 Armstole og 2 Stole

28 1 Par forgyldte Bronce Lysestager m. Karyatider, Empire

29 1 — — — — —

30 1 orientalsk damasceret Sværd i Skede

31 1 Par forgyldte Bronce Kandelabre til 5 Lys hver, Empire

32 1 indisk Bronce Buddha

33 1 forgyldt Eronce Væglysekrone, til 3 Lys, m. Bronce Ørn,

Louis XVI

34 1 Par Bronce Kandelabre m. Figurer, til 5 Lys hver, Empire

35 1 stort forgyldt Bronce Uhr m. siddende Figur, Ulysses,

Empire

36 1 Salonbøsse

37 1 Jagtdoublet i Læderhylster

38 1 gi. sort spansk Silke Mantille

39 1 — — — —

40 1 stort gi. Tin Dyrerygsfad, København 1780

41 6 gi. Tin Tallerkener

42 6 —

43 5 — —

44 5 — —

45 4 Sæt gi. Jern Beslag

46 4 udskaarne norske Skeer m. Lænker

47 1 kinesisk Gongon paa Stativ

48 1 gi. ostindisk Ragoutfad m. Laag, blaat og hvidt

49 1 _ _ _ _ _

50 1 gi. Louis XVI forgyldt Bronce Lysekrone, til 12 Lys, m.

sleben Krystal Skaal

51 1 forgyldt Bronceuhr, Empire

52 1 Par forgyldte Bronce Kandelabre, til 5 Lys hver, m.

Kvindefigurer, Empire

53 1 norsk haandvævet Gobelin Stolesæde

54 2 — — — Gardinbøjler

55 2 Stk. gi. franske Gobelins Borter

56 1 stort Miniature paa Elfenben, Prinsen af Wales

57 1 Skildpadde Snustobaksdaase m. Miniature paa Elfenben

Madame de Mirepoix, sign. Domint

5

58 1 stor Snustobaksdaase m. Miniaturer paa Elfenben, Dameportræt

59 1 gi. fransk Aubusson Portiere

60 1 gi. Miniature paa Elfenben, sign. Cromel, i sort Ramme

61 1 Marmorrelief af Napoleon som Førstekonsul, i sort —

62 1 Miniature. Tre Gratier, i Ramme

63 2 gi. svenske drevne Kobberkogekar

64 2 Ibentræs Konsoller m. forgyldte Broncehoveder af Mænd

og Blomsterornamenter

65 2 gi. Bronce Figurer paa Marmorsokler, Amoriner

66 1 gi. svensk Plademønt, 2 Daler, 1738

67 1 lille kin. Jerntallerken m. indl. Guldornamenter, 5 Mænd

68 1 — — — — Landsbysujet

69 1 større kin. — — —- Drager

70 1 — — — — Retfærdigheden

7 1 1 — — — — Landsby

72 1 stor kin. — — — Løver

73 2 store Cloissonne Fade m. Fugle

74 3 Mahogni Miniature Kabinetter

75 1 udskaaret norsk Træske og Gaffel, Salatbestik

76 1 Mahogni Kasse m. 12 nye Lodder

77 1 udskaaret Elfenbensrelief i Ramme, Episode fra 30 Aars

Krigen

78 1 Miniaturemaleri paa Porcelæn, Freiburg Slot

79 1 gi. bøhmisk Glas, beskadiget

80 2 gi. norske Knive og 1 Gaffel m. Messingskafter, 2 med

Figurer

81 2 store Cloisonne Fade m. Drager

82 1 drevet Broncearm

83 1 Miniature paa Elfenben, Herreportræt, Empire, i forgyldt

Bronceramme

84 1 — — — Dame m. Amorin

85 1 — — — Herreportræt, Empire, i sort

Ramme

86 1 Bronce Plaquette, W alter Scott

87 2 gi. Messing Spyttebakker

88 1 Bronce Figur, Paafugl

89 1 gi. kinesisk Tallerken, malet m. Krigsscene

90 3 — — — mange Figurer


91 1

92 1

93 1

94 1

95 1

96 1

97 1

98 1

99 1

100 3

101 7

102 1

103 1

104 1

105 1

106 1

107 1

108 1

109 1

110 1

111 2

112 2

113 3

114 2

115 2

116 3

117 2

118 2

119 3

120 3

121 2

122 3

123 2

6

gi. ostindisk Tallerken, blaa og hvid

Københavns Porcelæns Tallerken m. Blomster

gi. kinesisk Tallerken, malet m. Musikanter

gi. Karteluhr

lille Berliner Porcelæns Plaquette

gi. norsk udskaaret Hesteseletøj

gi. Delfter Krukke, blaa og hvid

gi. Krus m. Tinlaag

forgyldt Bronceuhr, Empire

gi. persiske Skjolde

Krystal Toiletservice Artikler til Rejsebrug, m. Sølvmontering

stort gi. kinesisk Niello Almissefad

gi. engelsk Plet »Old Sheffield« Punchebolle m. 2 Hanke

paa Træpiedestal

— Bonbonniere

stort Sølv Krus m. Laag, drevet Arbejde m. historisk

Sujet, Blomster og Frugt, 2800 gr

Nilrnberg Sølv Krus m. Laag, drevet m. Medailloner og

Trofæer

gi. engelsk Plet »Old Sheffield« Vandkande m. Laag og

Vandfad, drevet i Spiraler m. Laurbærkrans-Bort

engelsk Sterling Sølv Vandkande m. Laag og Vandfad

en Suite, ca. 2800 gr

gi. italienske Sølv Tallerkener m. Venedig Stempel

7

124 2 gi. italienske Sølv Tallerkener m. Venedig Stempel

125 3 - — — — _ _

126 1 lille indisk Sølv Spænde

127 10 pletterede Dessertknive og 10 do. Gafler m. udskaarne

Elfenbensskafter

128 6 — Fiskeknive m. Elfenbensskafter

129 4 — Dessertknive og 5 do. Gafler m. Elfenbensskafter

130 1 Sølv Foldeske m. dobbelt kronet Navnetræk, Fr. IV, i

Foderal

131 1 lille Sølv Bæger m. Bladdekoration og Navnetræk, Norge

132 1 Sølv Velkomst m. Vaabenskjolde og ovale Medailloner

m. Mands- og Kvindehoveder, Højde m. Laaget 53 cm,

Tyskland

133 1 Sølv Sennepskande, København, Fabricius 1787, Højde

15,5 cm

134 1 svensk Sølv Bæger paa riflet Fodrand, H. 16 cm, Aarsmærke

N. 1770

135 1 dansk Sølv Krus, fladknækket Arbejde, paa 4 Granatæbler,

over hvilke drevne Borter i Regencestil, H. 18 cm,

Mønten i Laaget Aarstal 1717

136 1 augsburgsk Sølv Kande, paa Laaget en Pelikan og paa

Siderne mytologiske Relieffer m. Keruber og Guirlander,

H. 20 cm

137 1 augsburgsk Sølv Kande, som foranstaaende

138 1 gi. svensk Sølv Ske, af sen middelalderlig Type, cirkelrundt

Blad

139 1 Pokal, dannet af en Kokosnød i Sølvfatning, H. 12,5 cm,

England ca. 1700

139a 1 sølvforgyldt Bæger m. Laag, rigt drevet m. Figurer i

Relief, H. 37,5 cm, Tyskland, maaske Ntirnberg


S Ø L V S A M L I N G E N

Nr. 140—242

katalogiseret af Musæumsinspektør Jørgen Olrik,

140 Kande af hvidgraat rhinsk (Siegburg-) Stentøj, buget, med

radiale Riflinger og rudrede Felter, samt paa den rørformede

Hals Løvemasker, Liljer og Rosetter i Relief.

Sølvrand med graveret spinkel Planteranke og Forbogstaverne

D I L. H. 16 cm. 17. Aarh.

141 Drikkekrus af en poleret, mørkegrøn Stenart, i Sølvindfatning.

Tunget Fodrand; Bøjlehank; hvælvet Laag med

maskeformet Laagaabner. I Laaget graveret en Bladkrans

omsluttende to Vaabenskjolde, det ene rudeformet.

H. 14 cm. Stempler: 1) Skjold m. femdelt Stjerne (Bymærke),

2) Z (Aarsbogstav), 3) utydeligt Mestermærke.

Engelsk Arbejde fra 17. Aarh.

142 Spiseske af Sølv, forgyldt. Bredt Blad; den indre Del af

Skaftet er fladt og prydet med en graveret Væveskyttel,

den ydre Del er snoet og ender i en skjoldholdende

Løvefigur. Bag paa Skaftet er graveret CRELIS CRE-

LISEN WEVER. L. 19 cm. Renaissancetype. Stempler:

1) kronet Løve, hollandsk Kontrolstempel fra 17. Aarh.;,

2) Byport (utydelig), Bymærke; 3) skjoldformet Mærke

med C, maaske Aarsbogstav; 4) Spiral.

143 Spiseske af Sølv med nyere Forgyldning. Pæreformet Blad,,

hvori graveret et af to Pile gennemboret Hjærte og derover

Jesu Navn I H S. Omskrift: OLE . OLE . SON —

GVREI . HALVER . D — 1616. Bagpaa Bladet graveret

et af Frakturbogstaver dannet Jesunavn. Ved Skaftroden

ses en Løvemaske. Skaftet ender i kugleformet Knop

med radiale Rifler. L. 13,5 cm. Norsk Arbejde.

9

144 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden nærmest firsidet,

længere ude fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets

Overside ses symmetriske Renaissancearabesker i

lavt Relief, paa dets Bagside er graveret Forbogstaverne

I H D B. Det pæreformede Blad synes at være afbrudt

og atter paaloddet, hvorved Skaftet forneden har faaet

•n (ikke oprindelig) Bøjning. L. 16,5 cm. Nordisk

Renaissancetype.

145 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt, længere ude

fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets Overside

ses grove graverede Arabesker, paa dets Bagside Forbagstaverne

AS. Ved Skaftroden graveret et Monogram.

Pæreformet Blad. Utydelige Stempler. Norsk (eller dansk)

Renaissancetype af noget almueagtig Karakter. L. 16,4 cm.

146 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt, længere ude

fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets Overside

er graveret en Zigzagbort, paa dets Bagside Forbogstaverne

MOS. Pæreformet Blad med graveret Bomærke.

Almueagtig Renaissancetype, vistnok af norsk Oprindelse.

L. 16 cm.

147 Spiseske af Sølv. Bredt Blad; den indre Del af Skaftet er

fladt og prydet med graverede Sparrer, den ydre Del er

snoet og ender i en firsidet buget Knop. Ved Skaftroden

graveret H S — MG. En ældre Gravure er udprikket.

Nordisk Renaissancetype. Ustemplet. L. 17,5 cm.

148 Spiseske af Sølv, med bredt Blad og snoet Skaft endende

i Kugle. Skjoldformet Stempel med Bomærke (Kria. Kunstindustrimus.,

GI. Guldsmedekunst, Nr. 383). L. 15 cm.

Norsk Renaissancetype.

149 Spiseske af Sølv af samme Type, ustemplet. L. 15 cm.

150 Spiseske af Sølv af samme Type, ustemplet. L. 15 cm.

151 Spiseske af Sølv, med bredt Blad og snoet Skaft endende

i en Kugle. Bagpaa Bladet graveret TIS. Stempel P L

i Monogram. L. 13 cm. Norsk Renaissanc2typ3.


10

152 Spiseske af Selv af samme Type, med graverede Navnebogstaver

O S S. L. 13 cm. Ustemplet.

153 To ens Spiseskeer af Sølv, med lige, noget profilerede

Skafter, hvert endende i en kerubformet Knop, og pæreformede

Blade. Bomærkestempler. L. 14,7 cm. Almueagtig

Renaissance, vistnok af norsk Oprindelse.

154 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt og profileret,

længere ude fladt, skraat afskaaret i Sving yderst ude.

Paa Skaftets Forside er graveret en fra to Acanthusblade

udgaaende Ranke, paa dets Bagside Aarstallet 1652.

Bomærkestempel. Pæreformet Blad. Norsk (eller dansk)

Renaissancetype. L. 18 cm.

155 Spiseske af Sølv. Det spinkle Skaft er ved Roden trindt,

længere ude fladt med svejfet og tunget skraa Afslutning.

Paa Skaftets Overside er graveret en barok Blomst.

Utydeligt Stempel. Almueagtig Renaissancetype, vistnok

af norsk Oprindelse. L. 15 cm.

156 Spiseske af Sølv. Sammentrykt Skaft, endende i en Knop

i Form af en Drueklase. Pæreformet Blad med graveret

barok Blomst. Bag paa Bladet graveret M E H. Bomærkestempel.

L. 15,8 cm. Almueagtig Renaissancetype,

vistnok af norsk Oprindelse.

157 Ottekantet Øreskaal af Sølv i Renaissancebarok af nordisk

Præg. To svejfede Øren med Kvindehoveder. Under

Kanten graverede Arabesker samt Ejerparrets Forbogstaver

C A S — M I D. H. 5,3 cm. Tværmaal 11,5 cm.

Nyere Forgyldning indvendig. Utydeligt Stempel.

158 Drikkekande af Sølv, forgyldt. Svejfet barok Hank med

Kvindefigur. Tvedelt bladformet Laagaabner. Laaget har

seks drevne muslingeformede Bukler; Fodranden 6 do.

og Korpus 2 x 6 do. Paa Sidernes seks glatte Flader

ses graverede Ornamenter i Bruskbarok. H. 15 cm.

Stempler: 1) Skjold med Halvmaane og to Stjærner, O:

Bymærke for Halle a. S.; 2) P R , 3: Peter Rockenthin,,

Mester 1619—62.

11

159 Spiseske af Sølv. Bredt Blad; kantet Skaft m. Reliefornamenter

endende i en Apostelfigur (St. Peder). Indvendig

graveret en stor Barokblomst, udvendig Forbogstaverne

ADL og en oprejst Drage. Stempler: 1) Bymærke med

tre Taarne, der kan minde noget om Marienburgs Mærke;

2) utydeligt Guldsmedemærke (begyndende med C). L.

20,5 cm.

160 Spiseske af Sølv; bredt Blad; fladt Skaft endende i en

Roset i Relief. Bag paa Bladet er graveret Forbogstaverne

IH S i en Bladkrans; paa begge Sider af Skaftet

er graveret en barok Bladranke. L. 17 cm. Stempler:

1) Københavns Bymærke 1671; 2) N E i Monogram, o:

Niels Enevoldsen, Mester 1648.

161 Sølvbæger, svagt afsmalnende nedefter. Paa Siderne ses

drevne barokke Blomster, naturalistiske, staaende ufor-

gyldte paa forgyldt Grund. Forneden Rudebort i Relief.

Stempler: 1) T i Rundkreds, Thorn Bys Mærke; 2)

HCB i Monogram, Guldsmedens Mærke (Rosenberg, 2.

Udg. Nr. 3643), vistnok Hans (eller Johan) Christian

Bierpfaf, Mester 1653, d. 1709. H. 13,5 cm. Paa Kanten

flere yngre Stempler, bl. a. det østrigske Fritagelsesstempel

fra 1809— 10 og et yngre østrigsk Indførselsstempel.

162 Spiseske af Sølv; bredt Blad; fladt Skaft med graveret

barok Acanthusranke. Stempler: 1) utydeligt; 2) B C.

L. 18 cm. Norsk Baroktype.

163 Spiseske af Sølv. Pæreformet Blad; profileret Skaft med

graveret barok Blomst øverst. Bag paa Skaftet graveret

J O S. L. 15 cm. Norsk Baroktype.

164 Spiseske af Sølv. Skaftet er fladt, lidt profileret, med afrundet

Ende; paa dets Overside er yderst graveret en

barok Blomst. Pæreformet Blad, paa hvis Bagside er

graveret en Acanthusblomst og et tomt Skriftbaand. Bag

paa Skaftet er senere graveret: J E Silde. Utydeligt

Stempel. Norsk Baroktype. L. 17,5 cm.


12

165 Spiseske af Sølv med ret bredt ovalt Blad og fladt Skaft

endende i et trefliget Blad. Paa begge Sider af Skaftet

er graveret en barok Tulipan. Bag paa Bladet er graveret

Ejerparrets Forbogstaver I R — S R i en Bladkrans.

Stempler: 1) Kbh. 1694; 2) C L -M W , o: Conrad Ludolf,

Miinz-Wardein; 3) W F -S -1 6 8 9 , O: Villads Frandsen,

Mester 1687. L. 17,6 cm.

166 Spiseske af Sølv med pæreformet Blad, hvori graveret tre

ovale Felter; i de to ses Kvinder med en Frugtkurv og

med en Fugl, i det midterste den hollandske Kursivindskrift

Corneliis Symonsz Sibonts. Derudenom ses symmetriske

Arabesker fra Tiden om 1700. Skaftet er af

mindre fint Sølv og af et helt andet Arbejde i udpræget

barbarisk Smag, med skraa- og zigzagriflede Stivere og

Rasleringe, samt øverst en firsidet Blomsterknop. L.

13,7 cm.

167 Laagbæger af Sølv, rørformet, paa tre Kuglefødder. Baade

paa Laag og Korpus ses tre ovale Medailloner med

drevne antike Mandshoveder, indbyrdes adskilte af barokke

drevne Blomster- og Frugtornamenter. Laaget

har øverst en kugleformet Knop. H. 15 cm, uden Laaget

10 cm. Stempler: 1) Augsburgs Bymærke; 2) SW, vistnok

Samuel Wolffgang, d. 1737. Fra 17. Aarh.s Slutning.

168 Stor Drikkekande af Sølv, rørformet. Den udstaaende Fodrand

er prydet med en dreven baandomvunden Bladkrans.

Paa Korpus’ Sider ses i højt Relief Fremstilling

af Israelitternes Triumftog efter Goliats Fald; i Spidsen

bæres Goliats Hoved paa en Stang; Toget modtages af

en syngende og spillende Kvindeskare. Hanken er svej-

fet; Laagaabneren bladformet tvedelt. Laaget er prydet

med dreven baandomvunden Bladkrans; paa dets plane

Flade er lagt en Melon med Stilk og Blade. H. 25 cm,

uden Laaget 17 cm. Stempler: 1) To Kors med Krone

over, Danzig Bymærke; 2) Mestermærke G W i hjærte-

formet Felt (Rosenberg, 2. Udg., Nr. 988). C. 1700.

13

169 Drikkekande af Sølv, rørformet, delvis forgyldt. Svejfet

Hank; tvedelt bladformet Laagaabner. Fladt Laag med

dreven Acanthusbort; en tilsvarende Bort ses paa Fodranden.

Paa Siderne tre ovale Cartoucher, omgivne af

drevne Acanthusblade og Frugtklynger; i Cartoucherne

ses drevne Relieffer af: 1) Elias, hvem Ravnene bringer

Brød; 2) Daniel i Løvekulen; 3) Jacob, der brydes med

Engelen. H. 13,5 cm. Stempler: 1) Et Skjold, hvori to

Kors med en Krone over, o: Byen Danzigs Mærke; 2)

Guldsmedens Stempel N S (Rosenberg, 2. Udg. Nr 998

eller 999). Fra Tiden om 1700.

170 Bæger af Sølv, rørformet. Om Underdelen en Række

skævtløbende Bukler. H. 8 cm. Stempler: 1) Breslaus

Bymærke; 2) TK, o: Guldsmeden Thomas Kuntze, Mester

1683, d. 1724.

171 Bæger af Sølv, rørformet. Paa Siderne er drevet tre barokke

storblomstrede Planter med kruset Løvværk, hver med

to Blomster. Under Bunden graveret H A i Monogram.

Langs Kanten er senere indprikket: Hans Briinning 1763.

Ustemplet. H. 11 cm.

172 Sølvbæger, svagt afsmalnende nedefter. Siderne har seks

skævtløbende, paa Midten indknebne Bukler, hvoraf hver-

anden er glat, hveranden prydet med drevne Acanthus-

slyng, der foroven ender i en stor barok Blomst. Stempler:

1) Bymærke: tre Stængler skydende op af en Kugle (?),

maaske Friedbergs Mærke; 2) Guldsmedens Mærke P a !

Vistnok tysk Arbejde fra Tiden henimod 1700. H. 10,5 cm.

173 Bæger af Sølv, rørformet, med tre graverede barokke Blomster.

Foroven graveret G O S H — 1708 samt senere:

L. D. Arendahl d. 10. Juli 1818. H. 5,5 cm. Ustemplet.

Norsk Arbejde.

174 Stor Drikkekande af Sølv, rørformet, hvilende paa tre

Løver, løveformet Laagaabner. I Laaget indsat en stor

Sølvmønt med det holstensk-schaumburgske Vaaben og

Omskrift: ERNESTUS D. G. HOL : SCA : E : STE : C : D : G ;


14

samt HATS GOT UORSEN : SO WI WOL GESCHEN udenom

en Rytter. Graveret Omskrift HCF-DBR — 1720; der-

udenom en dreven Krans af barokke Blomster. Paa Siderne

er, vistnok i nyere Tid, drevet storblomstrede

krusede barokke Acanthusranker. H. 22 cm. Stempler:

1) kronet NE, Næstved Bymærke; 2) Guldsmedens

Mærke D W , O: Dionis Willadsen, Mester før 1682.

175 Kaffekande af Sølv, buget, med udstaaende volutprydet

svejfet Bøjlehank. Tikantet Fod med radiale Rifler. Og-

saa Korpus er tikantet og prydet med Régencearabesker

(foroven og forneden) og Rifler (forneden), paa matteret

Grund. Paa Tud og Hank Satyrmasker i Relief. Hvælvet,

radialt riflet Laag. H. 15 cm. Stempler: 1) kronet

A; 2) AM med en nærmest korsformet Figur imellem

Bogstaverne; 3) M P med Prikker og Krone over. Stemplerne

er franske. C. 1725.

176 Bæger af Sølv, forgyldt, paa lav Fod, med radial Rifling

paa Foden og paa den underste Del af Cuppa. Foroven

graverede Régencearabesker. H. 9,2 cm. Stempler: 1)

Augsburgs Bymærke med V under, Aarsbogstav for

1771—1773 (?); 2) Mestermærke H G M.

177 To ens Spiseskeer af Sølv. Bredt‘Blad; fladt Skaft endende

i en Roset i Relief. Bag paa Bladet er graveret en Bladkrans;

paa Forsiden af Skaftet er graveret en Acanthus-

ranke, paa Bagsiden Ejerparrets Forbogstaver PISB —

AWD. L. 18 cm. Stempler: 1) Københavns Bymærke

1738; 2) Guardeinstempel PNVH [Peter Nicolai von

Haven]; 3) Guldsmedens Mærke I P K — 1736, O: Jens

Petersen Komløv; 4) Maanedsmærke.

Lorcks Auktion Nr. 473—474.

178 Bæger af Sølv, rørformet. Siderne er dekorerede med blanke

Hjærter paa punslet Grund. H. 8,4 cm. Stempler: 1), St.

Petersborgs Bymærke 1739; 2) A E.

179 Sølvgaffel, firflenet, med fladt Skaft, der udvider sig noget

udefter. Indgraveret b M A samt MATTHEUS PILAAR —

DEKEN VAN T’ BROOTMAKERS AMBAG ANNO 1742 EN 1747

EN DE DEERDE MAAL DEKEN 1761. L. 17,5 cm. Stempler:

1] utydeligt Bymærke; 2] utydeligt Guldsmedemærke

[begyndende med Z]; 3] Økse, moderne hollandsk Stempel

for gamle Sølvarbejder. Hollandsk Arbejde.

Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter. Foroven en

punslet Bladranke. H. 9 cm. Stempler: 1 j Goteborgs Bymærke;

2] O F, o: Olof Fernlof, Mester 1720, d. 1765;

3] E, c: Aarsbogstav for 1745.

Spiseske af Sølv. Ovalt Blad; fladt Skaft, der udvider sig

noget udefter. Bag paa Skaftet graveret: Hans Erlandsøn

Listad 1748. L. 19,5 cm. Utydeligt Stempel, hvori synes

at indgaa I og S. Norsk Arbejde.

Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med radialt

riflet Fod. Paa Siderne er punslet barokke Blomster og

graveret P S S. H. 8,8 cm. Stempler: 1] utydeligt Bymærke,

maaske Stockholm; 2] Guldsmedens Mærke IS;

3] Fractur-n, svensk Aarsbogstav for 1749. Hvis Bystemplet

er Stockholms, kan Mestermærket betyde Johan

Steinfort, Mester 1740.

Bæger af Sølv, afsmalnende nedefter. Paa Siderne er punslet

Bogstaverne H I B W i ovale Skjolde. H. 8 cm. Stempler:

1] to Fisk og LH , Laholms By mærke; 2] b c W,.

Guldsmedens Mærke; 3] E, Aarsbogstav. 18. Aarh.s første

Halvdel.

Kaffekande af Sølv, buget, med svejfet Træhank og drejet

Træknop paa Laaget. Fladknækket Arbejde. Paa Siderne

drevne Rocococartoucher; langs Overkanten og paa det

hvælvede Laag drevne Bladrækker. H. 17,5 cm, uden

Laaget 12 cm. Stempler: 1] Berlins Bymærke; 2| Mestermærke:

CON c. 1750.

RADI.

Bæger af Sølv, rørformet. Paa Siderne ses i drevet Arbejde

to ovale Cartoucher omgivne af Régenceornamentik;

i den ene ses en Lænkehund, i den anden en Fugl sid-


16

dende over en Byport. H. 8,5 cm. Stempler: 1] Moskaus

Bymærke 1756; 2] M Th P [med russiske Bogstaver];

3] M B.

186 Sølvbæger, stærkt afsmalnende nedefter. Radialt riflet

Fodrand. Paa Siderne er punslet storblomstrede barokke

Ranker samt A P S — M L D — 1779. H. 8,4 cm. Stempler:

1) tre Kroner, svensk Kontrolstempel efter 1752;

2) Bymærke, Stockholm; 3) Guldsmedemærke ALM, 3:

Anders Lundman, Mester 1745; 4) Fractur-u, Aarsbog-

stav for 1756.

187 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med radialt

riflet Fodrand. Paa Siderne ses i graveret og punslet

Arbejde store symmetriske Bladornamenter, samt i nyere

Gravure: Sigrid. H. 9,8 cm. Stempler: 1] tre Kroner,

svensk Kontrolmærke efter 1752; 2] en stor aaben Krone

over et V [?], Bymærke; 3] I A; 4] B, Aarsbogstav for

1760.

188 Bæger af Sølv, delvis forgyldt, rørformet, med tre drevne

Rocaillecartoucher paa Siderne. Foroven graveret en

nyere engelsk Indskrift (fra 1893]. H. 8 cm. Stempler:

1] Moskaus Bymærke 1761 [?]; 2] A G (med russiske Bogstaver)

; 3) utydeligt.

189 Sølvbæger, rørformet. Paa Siderne ses i drevet Arbejde

tæt kruset Rococoornamentik. H. 8 cm. Stempler: 1)

Moskaus Bymærke 1762; 2) og 3) M Th P og A G med

russiske Bogstaver.

190 Sølvbæger af høj slank Form med punslet Planteslyngsbort

foroven og svejfede Knæk paa Fodranden. H. 16

cm. Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolstempel

efter 1752; 2) Elsdyrhoved (?), Østersunds Bymærke;

3] i. gadd, Guldsmedens Stempel; 4] F, Aarsbogstav for

1764.

191 Bæger af Sølv, rørformet. Paa Siderne dreven Rococoornamentik,

hvori indgaar to Ørne. H. 8,7 cm. Stemp­

17

ler: 1) St. Jørgen og Dragen (Moskaus Bymærke) 1766;

2) A Th P med russiske Bogstaver; 3) M Th P med russiske

Bogstaver; 4) B A.

192 Bæger af Sølv, rørformet, med dreven Rococoornamentik,

hvori indgaar to ørne. H. 7 cm. Stempler: 1) Moskaus

Bymærke 1773 (?); 2) og 3) utydelige.

193 Sølvbæger, rørformet. Paa Siderne dreven Rococoornamentik,

omsluttende tre Felter med graverede Fugle.

H. 7 cm. Ustemplet. Visnok russisk Arbejde.

194 Sølvbæger, rørformet, med drevne og punslede Rococoornamenter,

hvori indgaar to Ørne. H. 7,7 cm. Stempler

(russiske): 1) Drage (?), Bymærke; 2) 1779 — A. A .;

3) A. A.; 4) A. Th. P. med russiske Bogstaver.

195 Sølvbæger af høj slank Form, med graveret Rococobort

foroven og svejfede Knæk paa Fodranden. H. 17,5 cm.

Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolmærke efter 1752;

2) Elsdyrhoved, Østersunds Bymærke; 3) h . HAMARGREN,

Guldsmedens M ærke; 4) X, Aarsbogstav for 1780.

19b Kalk og Disk af Sølv. Kalken er 20,5 cm. høj og har paa

Siden og Foden ovale graverede Cartoucher med Jesus,

Johannes, Maria og Lidelsesemblemer. Balusterformet

Skaft. Stempler: 1) St. Petersborgs Bymærke; 2) 1781

— AK; 3) utydeligt MK. Disken er 15,5 cm. i Tv. og

har graveret Fremstilling af to Engle tilbedende Jesus-

barnet. Russiske Indskrifter.

197 Sukkerbøsse af Sølv, vaseformet, paa firkantet Sokkel

Dreven Louis 16.-O rnam entik (Guirlander opfæstede

over Medailloner, Mæandre, Bladstave etc.). Gennembrudt

Overdel. H. 18 cm. Stempler: 1) Københavns Bymærke

med utydeligt Aarstal; 2) Guardeinstempel F

(Fabritius); 3) S T S 1781, O; Guldsmeden Sivert Thor-

stensen; 4) Maanedsmærke.

198 Snapsebæger af Sølv paa høj Stilk og hvælvet Fod. Paa

Siderne punslede barokke Blomster. H. 12 cm. Stemp-


18

ler: l)tre Kroner, svensk Kontrolstempel efter 1752;

2) utydeligt Bymærke; 3) M B. 18. Aarh.s 2. Halvdel.

199 Spiseske af Sølv, med ovalt Blad og fladt Skaft, der udvider

sig udefter og ender i et fliget Blad. Paa begge

Sider af Skaftet er graveret en barok Blomst. Ved

Skaftroden er indprikket P M S — A H D; bag paa Skaftet

BED. Bag paa Bladet et graveret Acanthusblad.

L. 21,4 cm. Stempel: IIS— 1790, vistnok Jon Jonsen,

Mester i Kbh. 1780.

200 Bæger af Sølv, rørformet, med to drevne ovale Cartoucher,

forbundne ved drevne Guirlander, hvorover to Ørne.

H. 8,8 cm. Stempler: 1) Moskaus Bymærke; 2) 1792 —

A B ; 3) C C.

200a Bæger af Sølv, meget afsmalnende nedefter, med udstaa-

ende Fodrand. Paa Siderne punslede Bølgelinjer og

mellem dem to store Rosetblomster. H. 13 cm. Stempler:

1) Krone; 2) kronet A; 3) C B (Guldsmedens Mærke);

4) A 2, Aarsbogstav for 1783 (?). Svensk Type, maaske

af nyere Arbejde.

201 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med udstaaende

Fodrand med svejfede Knæk. Foroven er punslet

symmetriske Rocailleornamenter og Guirlander samt graveret

forskellige Ejeres Forbogstaver. H. 18 cm. Stempler:

l)tre Kroner, svensk Kontrolmærke efter 1752;

2) Sundsvall Bymærke, med to korslagte Forke; 3) c.P.

MODIN (Mestermærke); 4)K2, Aarsbogstav for 1792.

202 Spiseske af Sølv. Ovalt Blad; fladt Skaft, der udvider sig

noget udefter. Paa Bagsiden ses ved Skaftenden og

Skaftroden Rococogravure. Indprikket TPSR — AHD

— 1793. L. 20 cm. Stempler: 1) Kristiania Bys Mærke;

2) Guardeinmærket P - 93, o: P. Petersen 1793; 3) Guldsmedemærket

IS — 92, o : Jacob Steen 1782; 4) Maanedsmærke.

203 Bæger af Sølv, rørformet, med blanke Hjærter paa punslet

Grund. H. 7,8 cm. Stempler: 1) Moskaus Bymærke

19

1796; 2)A.B; 3) og 4) Stempler med russiske Bogstaver.

204 Stort Bæger af Sølv, noget afsmalnende nedefter, med svejfede

Knæk paa den udstaaende Fodrand. Foroven er

punslet opfæstede Guirlander med to nedhængende ovale

Medailloner. Her er tillige graveret Navnebogstaverne

A M Ms Dr. H. 19 cm. Stempler: 1) tre Kroner, svensk

Kontrolstempel efter 1752; 2) utydeligt Bymærke, vistnok

Byport; 3) Mestermærke I B ; 4) Aarsbogstav 0 2,

o: 1796.

205 Bæger af Sølv, afsmalnende nedefter. Paa Siderne er punslet

barokke Blomster samt I N S — S P D. H. 6,5 cm.

Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolstempel efter

1752; 2) Christianstad Bys Mærke; 3) Guldsmedens Mk.

H F ; 4) P 2, Aarsbogstav for 1797.

206 Bæger af Sølv, afsmalnende nedefter, med udstaaende Fodrand.

To vandrette Ringe med udstaaende Øskener til

Hængeplader (Løv). Drevne Planteornamenter, Efterklang

af Barokstil. H. 11,5 cm. Stempler: l)Bergens

Bymærke; 2)1797; 3) Guardeinmk. M P, Matthias Petersen;

4) IS H, Johan Salomon Hind, Mester 1792;

5) Maanedsmærke.

207 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med udstaaende

Fodrand. To vandrette Ringe med udstaaende

Øskener til Hængeplader (Løv). Drevne Planteornamenter,

Efterklang af Barokstil. H. 11,5 cm. Stempler:

1) Bergens Bymærke; 2) 1797; 3) Guardeinmærke M P,

Matthias Petersen; 4) P B (utydeligt;, O: Guldsmeden

Peter Michael Blytt; 5) Maanedsmærke.

208 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med udladende

hvælvet Fod. To vandrette Ringe med Øskener til skaal-

formede Hængeplader (Løv), tre forneden, seks foroven.

Rosetter og andre Planteornamenter paa punslet Bund.

H. 12,5 cm. Stempler: 1) Bergens Bymærke; 2) 1799;

3) Guardeinens Mærke M P, Matthias Petersen; 4) Guldsmedens

Mærke AL, Andreas Lude; 5) Maanedsmærke.


20

209 Sølvbæger, stært afsmalnende nedefter. Paa Siderne punslet

en storblomstret Ranke sam t I F K D. H. 11 cm.

Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolmærke efter 1752;

2) utydeligt Bymærke; 3) utydeligt Guldsmedemærke;

4)Q 2(?), Aarsbogstav for 1798.

210 Bæger af Sølv. Radialt riflet Fodrand. Paa Siderne punslede

barokke Blomster. Ring med tre øskener til rude-

formede Hængeplader (Løv), hvoraf kun to findes. H.

7,3 cm. Stempler: l)T re Kroner, svensk Kontrolmærke

efter 1752; 2) utydeligt Bymærke, maaske Elsdyrhoved

(Østersund); 3) I H eller H I.

211 Sølvbæger, stærkt afsmalnende nedefter. Radialt riflet

Fodrand; paa Siderne ses svære krusede barokke Planteslyng

i graveret og punslet Arbejde. Stempler: 1) tre

Kroner, s v e n s k Kontrolstempel efter 1752; 2) utydeligt

Bymærke; 3) Guldsmedens Mærke L P .

212 Sølvbæger af høj slank Form. Radialt riflet Fodrand. Foroven

og forneden paa Siderne ses graverede Borter i sen

og almueagtig Régencestil; derunder graveret en moderne

Indskrift fra 1902. Under Bunden prikket: V. 31 lod*

Svensk Type. Ustemplet.

213 Sølvbæger, af høj slank Form, med udladende Fodrand,

hvilende paa tre reliefstøbte Fødder. Om Korpus er lagt

to Ringe, den øverste med tre Løvehoveder, der hver

bærer en rudeformet Hængeplade (Løv). Svagt drevne

Ornamentbaand med Guirlander, Festons, krusede R anker

i almueagtig Louis 16.-Stil med Efterklang af Barok

og Régence. Norsk Almuetype. Ustemplet. H. 14,5 cm.

214 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med udstaaende

Fodrand. Om Bægeret er lagt to vandrette Ringe,

den nederste riflet, den øverste med tre udstaaende ø sk ener,

hvori hænger tre Rasleringe. Foroven graveret

P L S — BAD. H. 11 cm. Stempel: H H (utydeligt).

Norsk Almuetype.

21

215 Bæger af Sølv, afsmalnende nedefter, med udladende Fodrand.

Paa Siderne punslede Festons sam t en Række

smaa Bukler og et Bælte med Øskener, hvori hænger

otte skaalformede Hængeplader (Løv), hvoraf dog to

mangler. H. 13 cm. Ustemplet. Norsk Almuearbejde.

216 Sølvbæger, stærkt afsmalnende nedefter, med bredt udladende

Fodrand. Om Korpus er lagt en Ring med fem

udstaaende Øskener til Hængeplader (Løv). Drevne

Ornamenter i lavt Relief. H. 8,7 cm. Norsk Almuetype

fra Tiden om 1800. Stempler: 1) Bergens Bymærke;

2) 1798; 3) Guardeinmærke M P, Matthias Petersen;

4) utydeligt Guldsmedemærke; 5) Maanedsmærke.

217 To ovale Saltkar af blaat Glas i gennembrudt Sølvindfatning,

med skraa Tremmer, paa fire klovformede Ben.

L. 7,7 cm. H. 4,5 cm. Nyere belgisk Kontrolstempel for

udenlandske Sølvgenstande. Vistnok engelsk Arbejde fra

18. Aarh.s Slutning.

218 Rørformet Sennepskande af blaat Glas i gennembrudt Sølvindfatning

med skraa Tremmer, paa tre klovformede

Fødder. H. 10,5 cm. Hører sammen med Saltkarrene

og har samme Stempel.

219 Spiseske af Sølv. Ovalt Blad; fladt Skaft, udvidende sig

udefter. Indprikket: M P D O. Flygtig Rococogravure

bag paa Bladet og paa Skaftenden. L. 22 cm. Stempler:

1) Kristiania Bym ærke; 2) 1806; 3) Guardeinmærke

R, o : Ernst Michael Rømer; 4) H S, O: Guldsmeden

Hans Bjerregaard Steen; 5) Maanedsmærke.

220 Sølvbæger, rørformet, glat. Under Kanten er ridset: 1848

d. 1. Apriil Lars bergman, m. m. H. 8,8 cm. Stem pler:

1) tre Kroner, svensk Kontrolmærke efter 1752; 2] utydeligt

Bymærke, maaske Torshålla; 3] Guldsmedens

Mærke, a . k . IGNELL; 4] E 3, Aarsbogstav for 1811.

221 Lille Sølvbæger, afsmalnende nedefter, med radialt riflet

Fodrand. Foroven og forneden punslede Bølgelinjer.

H. 5,5 cm. Stempler: 1] tre Kroner, svensk Kontrolstem-


22

pel efter 1752; 2] utydeligt Bymærke; 3] Mestermærke

G B ; 4] E 3, Aarsbogstav for 1811.

222 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med udstaaende

Fodrand. Forneden riflet vandret R ing; længere

oppe en glat vandret Ring med seks udstaaende Øskener

til Hængeplader |Løv], der alle mangler. Paa Siderne

to Borter med drevne Rosetter og Bladsving i lavt

Relief. H. 13 cm. Stempler: 1] Bergens Bymærke; 2]

1820; 3 1 Guardeinens Mærke B - w, o: Peter Michael

Blytt [1812—21]; 4] Mestermærke A B [?], vistnok Andreas

Bly tt, Mester 1790.

223 Bæger af Sølv, afsmalnende nedefter. Paa Siderne er punslet

Guirlander og Rosetblomster. H. 6 cm. Stempler:

1] tre Kroner, svensk Kontrolstempel efter 1752; 2] Guldsmedens

Mærke NIH; 3|S3, Aarsbogstav for 1824.

224 Snapsebæger af Selv, paa høj slank Stilk og firsidet Fod

med gennembrudt Rand, hvilende paa fire Kugler. H.

14 cm. Stempler: 1] tre Kroner, svensk Kontrolstempel

efter 1752; 2] H med Stjærne over [Bymærke]; 3] utydeligt

Guldsmedemærke, begyndende med G; 4] B 4,

Aarsbogstav for 1832.

225 Tobaksdaase af Sølv, aflang, med afrundede Ender. I Laaget

er graveret et ovalt Navnefelt omgivet af Roser og

krusede Acanthusranker; indvendig i Laaget graveret

KCs Buur. Hollandske Lødigheds- og Kontrolstempler

samt Mestermærke PLK, L. 16,5 cm. C. 1850.

226 Indfatning til Sennepskande af engelsk Plet, rørformet,

med Hank og fladt Laag, med gennembrudte Ranker

foroven og forneden. H. 5,5 cm.

227 Nordisk Almuespænde af Sølv i Form af en Dobbeltring

med Filigranrosetter. Tværmaal 4 cm.

228 Norsk Almuespænde af Sølv, fliget og tunget, med seks

Menneskehoveder i Relief. Tværmaal 4 cm.

23

229 Hjærteformet Almuespænde af Sølv med smaa Hængeplader

samt firkantet do. med udhugget Navnetræk. Pal-

metornament foroven. Indprikket H S. Svensk?

230 Do. do. med tre rudeformet Hængeplader og med to

næbbende Duer foroven.

231 Do. do., som delvis har tabt sine Hængeplader.

232 Dobbeltkæde af Sølv med Filigranroset fortil med skaalformet

Hængeplade, og to mindre Filigranrosetter bagtil.

Nordisk Almuesmykke.

233 Tre Filigranknapper af Sølv, de to ens.

234 To sammenleddede Filigranknapper af Sølv. Stempel T.

Nordisk Almuesmykke.

235 Elleve rosetgraverede Sølvknapper med Bagside af Kobber.

236 Syv smaa do. do. do. do.

237 Seks do. do. flade.

238 To smaa do. do.

239 Otte gennembrudte Malmknapper.

240 Fire store flade Kofteknapper af Kobber.

241 Skospænde af Metal med Reliefornamenter.

242 To Hatte- eller Knæspænder af Metal med Reliefornamenter.

Paa Begæring af

Overretssagfører W olff

243 2 Sølv Kandelabre

244 1 — Thekande

245 1 — Vinkande

246 1 — Strøske

247 1 — Sukkerskaal og Flødekande

248 1 — ■ —

249 4 Plet Flaskebakker

250 1 — Bakke


251 1 Sølv Kaffekande

252 1 — Opsats m. Krystalskaale

253 1 Plat de Menage

254 1 Biscuitspand m. Bakke

255 12 Sølv Gafler

256 12 — Dessertskeer

257 12 — Spiseskeer

258 2 — Posteiskeer

259 2 — Frugtknive

260 1 — Thesi

261 2 Plet Lysestager

262 1 — Bordsæt

Paa Begæring af

Overretssagfører Wolff

PLET.

263 19 store Knive

264 12 Dessertknive

265 21 store Gafler

266 12 Dessertgafler

267 8 Spiseskeer

268 12 Dessertskeer

269 28 Theskeer

270 1 Bakke

271 1 — m. Perlekant

272 1 Kageske

273 12 østersgafler

274 6 Frugtknive

275 1 Suppeske

276 6 Theglasholdere

277 2 do. Nikkel

278 1 Nikkel Thekande

279 1 — Kaffekande

25

KRYST A L.

280 9 Krystal Rødvinsglas

281 9 — Bourgogneglas

282 10 Rhinskvinsglas

283 25 — Madeiraglas

284 13 — Champagneglas

285 10 — Likørglas

286 2 — Madeira Karafler m. Hank

287 6 — Rødvinskarafler

288 2 — Likørkarafler

289 13 — Champagneglas, flade

290 4 — Rhinskvinsglas, grønne

291 5 Krystal Vinglas

292 2 — Vinkarafler

293 6 - Champagneglas, flade

294 11 — Portvinsglas

295 5 — Ølglas

296 7 Ølglas

297 12 Krus

298 17 Likørglas

299 6 store Vandglas

300 9 grønne Krus m. Hanke

301 10 Skylleskaale

302 3 Krystal Skaale

303 23 Saltkar

304 1 højt Blomsterglas

305 1 Blomsterglas

306 8 Lysemanchetter

307 1 grøn Glas Puncheske

PORCELÆN

308 1 Meisner Stel, best. af:

40 store flade Tallerkener, 10 store dybe

do., 11 Frokosttallerkener, 14 Dessert do.,

16 Kompottallerkener, 2 Fiskefade, 3 ovale


26

Stegefade, 2 runde do., 4 Sauceskaale, 2

Frugtopsatse, 2 Skaale, 1 Smørskaal, 11

Knivstole, 6 Par Thekopper, 12 Par Kaffekopper,

1 Mælkekande, 2 Salatskaale, 1

Flødekande

M Ø B L E R m. m.

309 1 Fonograf m. 28 Valser

310 1 Buste

311 1 udskaaret Træbakke

312 1 Uhr i Messingindfatning

313 1 Havelampe, 1 Lysestage

314 4 Keramikvaser

315 8 — Askebægre

316 1 Messing Bakke

317 1 Salonbøsse

318 1 Messing Samovar

319 2 — Lamper

320 1 stor Fajance Urtepotteskjuler

321 2 — —

322 2 Majolika Bordlamper

323 1 Messing Hængelampe

324 2 japanske Kurve Lampeskærme

325 Div. Køkkentøj

326 6 Loftsbelysninger

327 1 Lysekrone m. 4 Blus

328 Div. Loftsbelysninger m. m.

329 1 Fajance Vandbeholder

330 1 Bordtæppe

331 1 — blomstret

332 4 Stk. røde Filtgardiner

333 2 „ stribede Gardiner

334 10 „ Kelims Vægtæpper, sep.

335 1 Brysseler Forligger

336 1 Kelims Divantæppe

337 1 Fag Portierer

te

27

338 2 Stk. Forhæng, 3 Stores

339 3 Fag Gardiner

340 2 „ hvide Vadmels Gardiner m. Kapper

341 Div. Gardiner

342 1 Gulvtæppe

343 1 —

344 1 — stort

345 1 Straatæppe

346 1 Gyngestol

347 7 Sofapuder

348 8 —

349 1 Brysseler Løber

350 1 stribet —

351 4 Straatæpper

352 4 Mahogni Stole m. grønt Klæde

353 1 Skrivebordsstol m. Læder

354 1 Mahogni Stol m. rund Ryg

355 1 Pufsofa og 3 Stole m. rødt Plyds

356 2 Puffer m. rødt Plyds

357 2 — _ — _

358 1 Mahogni Klapbord

359 1 Træseng m. Spiralmadras

360 1 Jernseng m. Madras

361 1 Mahogni Natbord

362 1 Egetræs Skrivemaskinebord

363 1 Armsofa

364 1 Pufsofa og 2 Lænestole u. Betræk

365 3 Skamler

366 1 Violin i Kasse

367 2 Egetræs Klapborde

368 1 stort Mahogni Skrivebord m. Skabe og Opsats

369 9 Rørstole

370 2 runde Borde

371 1 — —

372 1 Bogreol

373 1 Mahogni Skrivebord m. grønt Klæde

374 4 Bordtæpper

375 1 Mahogni Regulatoruhr

376 1 Kakkelovn


377 Broderier, sep.

378 1 Pufsofa uden Betræk

379 1 Mahogni Pult m. grønt Klæde

380 1 Egetræs Skænk m. 4 Døre

381 12 — Stole m. Rørsæder

382 1 Petroleumsovn

383 1 firefløjet Skærm

384 1 rundt Søjlebord m. Perlemorsindlægning

385 1 Tæppefej emaskine

386 1 Tremmebænk

387 2 Kokosløbere

388 1 Arbejdsbord

389 1 Herre Lænestol m. Læder

390 1 Gasovn

391 1 Søjle

392 1 dobbelt malet Klædeskab

393 1 Nøddetræs Pillespejl m. Konsol

394 1 Mahogni Nodeskab

395 3 Billeder i ovale Rammer

396 1 Kobberplade

397 3 Skilderier

398 2 Malerier i forg. Rammer, Portrætter,

sælges Torsdag Kl.

399 1 Mahogni Skrin paa Stativ

400 Diverse Lamper m. m.

401 1 stor Marmorplade

402 1 Havebord, 2 Havestole

403 Diverse Gardinstænger

404 2 Papirkurve

405 1 Paraplystativ og 3 Kulspande

406 2 Skilderier

407 Diverse Filt

28

Paa Begæring af

Overretssagfører Schack-Linnemann

408 1 Nøddetræs indlagt Kommode

409 1 — — ___

29

410 1 hollandsk Barokskab

411 1 — —

412 1 Bornholmeruhr

413 1 fransk Mahogni Skab

414 1 Rococo Bornholmeruhr

415 1 Renaissanceskab

416 1 stor Prismelysekrone

417 1 antikt Egetræs Chatol

418 1 — Taffeluhr

419 1 — Lampe

420 1 forg. Louis XVI Salonmøblement, best. af

1 Kanape og 2 Lænestole

421 1 gi. indisk Skaal

Paa Begæring af

Overretssagfører Fr. Phister

MALERIER

sælges Torsdag Kl. 11

422 Fr. G. Thomsen. Solopgang

423 — Søvngængeren

424 — Fr. d. VII Værelse paa Frederiksborg

425 — Fra Sachs. Schweitz

426 — Heste paa Marken

427 — Aftenstemning

428 A. Christensen. Lektielæsning i Haven

429 — Klitparti

430 I. Svendsen. Kanalparti, Overgaden o. V.

431 Reinholdt Nielsen. Frederiksholms Kanal

432 Clemmen Clemmesen. Heste udenfor et Hus

433 E. Fritz. Landskab

434 Nøsthal. Indgangen til Parken


30

435 Jens Sinding. Landskab

436 Joh. Jacobsen. Fiskerleje, Bornholm

437 Ubekendt. Det stille Vand i Dyrehaven

438 Jacob Jørgensen. Parti fra Fyn

439 B. Syberg. Blomsterbillede

440 Fr. G. Thomsen. Marine

441 — —

442 — En Lave angriber en Giraf

443 — Bjerglandskab m. Køer

444 — En lille Hund

445 — Skovparti fra Teglstruphegn

446 — En Rævehule

447 Niels Skovgaard. Limfjords Fiskere, Tegning

448 H. Sigumfeldt. Pige i en Sofa, Tegning

449 — Tegning

450 — —

451 — —

452 P. Mønsted. Julemorgen, Tegning

453 Eckersberg. Tegning til en falden Piges Historie

454 W . Marstrand. Den fortabte Søns Hjemkomst,

Tegning

455 H. Smidth. Den dovne Dreng irettesættes,

Tegning

456 — Foredragsholderen

457 Ludvig Engman. Fra Christians 0

458 Fr. G. Thomsen. Parti ved Kulien

459 — Et Hoved

460 — Hvilende Oxe

(Udst. i Hamborg, Kiel og Charlottenborg)

461 — Aftensol

462 — Skovvej

463 — GI. Slot i Sachsen

464 N. P. Mols. Kreaturer, Egnen ved Skanderborg,

diset Solskinsdag, 1889

(Udst. Charlottenborg 1890)

465 Chr. Dalsgaard. En gi. Salling Bonde modtager

Alterets Sakramente i Hjemmet

466 A. Dorph. I Udkanten af Skoven, Espergjærde

467 Ubekendt. Fjordparti

4

468 E. W ennerwald. Hedelandskab

(Udst. Char lottenborg)

31

469 Hans Smidth. En Spillemand, Tegning

470 — Fiskere ved Limfjordenv Tegning

471 — Bønder i et Markedstelt

472 — Skovvej, Frederiksværk, 1878

473 Joachim Skovgaard. En Malkepige

474 Carl Neumann. Episode fra Søkrigen 1658

475 — Tordenskjold tager Præsten,

Brudeparret og Vagten til Fange

476 — Tordenskjold erobrer Marstrand

477 Ubekendt. Baade paa Stranden

478 Mogens Ege. Emdrupvej

479 M. Curtis. Figurbillede

480 W enzzel Tornøe. Italienerinde

481 Anna I. Petersen. Kone, der syer

(Udst. Charlottenborg)

482 Joh. Jacobsen. GI. Huse ved Hareskov

483 Fr. G. Thomsen. GI. Tjørne

484 — Allegorisk Billede

485 — Skovvej, Hellebæk

486 — Skovparti, Hellebæk

487 — Sortesø i Teglstrup Hegn

488 — Faareflok ved Stranden,

optrækkende Uvejr

489 Ubekendt. Marine

490 Chr. Blache. Marine

491 C. F. Sørensen. Indsejlingen til Bergen

492 Vilh. Bille. Maleren Alb. Gottschalck spadserer

i Frederiksberg Have, 1883

493 Bentzen Teglstrup. Hovedgaden i Lyngby,

Pastel

494 Jens Sinding. Landskab med Kreaturer, Mols

495 Mogens Ege. St. Kannikestræde

496 Joh. Jacobsen. Parti fra Hasle

497 Ubekendt. Blomster

498 Reinholdt Nielsen. Fra Dyrehaven

499 Th. Eskildsen. Interiør fra en Skolestue


500 Fr. G. Thomsen. Selvportræt

501 — Dameportræt

502 — Heste i Stutteriet

503 — En Armenier

504 — Moseparti

505 Et Barn, der leger med Katte

506 — Kystparti

507 Bentzen Teglstrup. Parti fra Holte

508 Hans Smidth. GI. Piletræer

509 Soppende Drenge

5^0 — Børn, der spiser, Tegning

511 — En Bondepige

512 Ubekendt. Fjordparti

513 J. Vermehren. Interiør

514 Vilh. Kyhn. Landskab

(Udst. paa Kunstnerens loo-aarige Mindeudstilling

paa Charlottenborg)

515 Budtz-Møller. Italienske Arbejdere

(Udst. Charlottenborg)

516 — Villa ved Rom

517 Julius Paulsen. Ved Havebænken

518 Luplau Janssen. Udenfor en Bondegaard

519 Mogens Ege. Havneparti

520 Ubekendt. Marine

521 Søren Christiansen. Vinterlandskab

522 Resen Steenstrup. Kreaturer paa Marken

523 Mich. Ancher. Fiskere bøder Garn, Skagen

524 Poul Steffensen. Landskab med Kreaturer

525 Herman Vedel. Foran Kaminen

526 Niels Christiansen. I Høstens Tid

527 Fr. G. Thomsen. Lam

528 — Mignon

529 Dameportræt

530 — Hundehoved

531 — Kamp om Byttet

532 — øl. Udhus

533 Bentzen Teglstrup. En Fabriksbrand

534 Clemmen Clemmesen. Parti fra Valby, Vinter

535 Nøsthal. Interiør

536 Ludvig Engmann. GI. Huse i Vanløse

537 Jens Sinding. Interiør

538 Joh. Jacobsen. Parti fra Herløv

539 E. Seide. Interiør

540 Reinholdt Nielsen. Kastaniealléen, Dyrehaven

541 Joh. Jacobsen. Parti fra Rønne

542 Jens Sinding. Pløj emanden

543 Joh. Jacobsen. Solnedgang, Parti fra Hasle

33

PLATTER.

544 Christian og Alexandrine, K. P.

545 Carl og Maud, —

546 Stockholm Udstilling, —

547 Odd Fellow, 1897, —

548 Christian IX, 1818-1918, —

549 Kejserinde Dagmar, 1847— 1917, —

550 Christian X, 1912, —

551 Kvindernes Bygning, —

552 Paasken 1910, B. & G.

553 1911, —

554 1916, —

555 1919, —

556 Telegraf, 1854—1904, —

557 Stockholm Rose, 1897, —

558 Vartov, 1897, —

559 Kvindernes Udstilling, K. P.

560 Fiskeri, 1880 — 1905, —

561 Robert Svendsen, —

562 Krig Bellum, —

563 Barmhjertig Samaritan, —

564 Klokkebøjen, —

565 Viborg Domkirke, B. & G.

566 Amalienborg Slot, —

567 Sorø Akademi, —

568 Malmø Udstilling, 1897, —


34

569 Telegraf, 1854— 1904, B. & G.

570 Aarhus Udstilling, 1909, —

571 Julen 1916, K. P.

572 — 1917, ____

573 — 1918, _

574 — 1917, ____

575 Christian og Alexandrine, —

576 Frederik og Louise, ____

577 Carl og Maud, —

578 Haakon og Maud, —

579 Carl og Ingeborg, —

580 Frederik VIII’s Kroning, —

581 Christian X’s — —

582 Guldbryllup, —

583 Sølvbryllup, —

584 Nakskov Udstilling, —

585 Krone og Streger, 1915, —

586 Julen 1906, B. & G..

587 - 1908, ____

588 — 1909, ____

589 — 1918, ____

590 — 1916, K. P.

591 — 1917, ____

592 1918, ___

593 Harald og Helene, —

594 Dronning Louise, 80 Aar, —

595 Christian IX, 40 Aar, —

596 Kvindernes Bygning, —

597 Malme Vaaben, B. & G..

598 Fred hviler over Land og By t

599 Danmark dejligst Vang og Vænge, —

600 Jylland mellem tvende Have, -------

601 Paasken 1910, ____

602 — 1911, ____

603 — 1916, ____

604 Julen 1898, -------

605 1901, -------

606 — 1906, ____

607 1908, -------

35

608 Julen 1910, B. & G.

609 1918, —

610 Roskilde Domkirke, —

611 Aarhus — —

612 Viborg — —

613 Stockholm Rose, 1897, —

614 Frederik VIII’s Kroning, K. P.

615 Christian X’s — —

616 Prinsesse Maries Minde, —

617 Frederik VIII’s — —

618 Christian IX’s 80 Aars Fødselsdag, Wedgewood

619 — — — —

620 Handelsrejsende, 1866—1906, K. P.

621 Christian og Alexandrine, —

622 Dragen, 1897 —

623 Udstillingen 1888, —

624 San Fransisco 1915, —

625 Julen 1897, B. & G.

626 — 1898, —

627 - 1901, —

628 — 1904, —

629 — 1905, —

630 1906, —

631 — 1907, —

632 — 1908, —

633 — 1909. —

634 — 1910, —

635 - 1911, —

636 — 1912, —

637 — 1913, —

638 — 1914, —

639 — 1915, —

640 — 1916, —

641 — 1917, —

642 — 1918, —

643 — 1916, K. P.

644 — 1917, —

645 — 1918, —

646 Odd Fellow Dragen, 1897, —


36

647 Fregatten Jylland, K. P.

648 Danserinden, —

649 Skamlingsbanken, —

650 Odd Fellow, Samaritanen —

651 Diakonisse, 1905, —

652 H. C. Andersen, 1905, —

653 Fiskeriudstillingen, —

654 Kogekunstudstillingen 1908, -

655 Aarhus Tyren 1897, —

656 Kvindernes Udstilling, —

657 Pax in Terra, —

658 Skytteforening, —

659 Odd Fellow 1897, —

660 Odense Kirke med Svaner, —

661 Danmarks Flag, —

662 Fanø, Maanelandskab, —

663 Dr. Alexandra 1844—1914, —

664 Christian og Alexandrine, •-

665 Carl og Maud, —

666 Carl og Ingeborg, —

667 6. Bataillon, —

668 Messina 1908, —

669 Amalienborg Slot, —

670 Aarhus Udstilling 1909, —

671 Tuborg 1902, —

672 Stormen paa København, Palsgaard

673 Christiansborg 1907, —

674 Dampskibsplatte 1907, Bordeaux

675 Julen 1905, B. & G.

676 — 1906, —

677 Majfest 1903, K. P.

678 Udstillingen 1888, —

679 Julen 1906, B. & G.

680 — 1908, —

681 — 1909, —

682 — 1909, K. P.

683 — 1910, —

684 — 1917, —

685 Sølvbryllup, —

686 Edward og Alexandra, K. P.

687 Christian og Alexandrine, —

688 Frederik og Louise, —

689 Carl og Maud, —

690 Haakon og Maud, —

691 Paris 1900, Musling, B. & G.

692 Nakskov 1898, K. P.

693 Harald og Helene, —

694 Aarhundred 1900—1901, —

695 Kunstner Tidselen, —

696 Kvindernes Bygning, —

697 Sølvbryllup, —

698 Edward og Alexandra, —

699 Frimurer Insignier, —

700 Aarhus Tyren, —

701 Gentofte Raadhus 1903, —

702 Helsingborg 1903, Rørstrand

703 Trekonger 1914, —

704 P. Bojsen 1887—1912, Aluminia

705 Haandværker, —

37

Paa Begæring af

Overretssagfører Edmund Petersen

Veksellerer Chr. Poschm anns Konkursbo og Dødsbo

706 1 lyst Egetræs amerikansk Skrivebord

707 1 Egetræs Skrivebord m. Skabe

708 1 _ — - —

709 1 amerikansk Skrivebordsstol

710 2 Hejselamper m. Skærme

711 l Jernpengekasse

712 1 Bord m. Skuffe

713 1 Skrivemaskine, Royal, sælges Fredag Kl. 1

714 1 Skrivebordsstol

715 1 —


38

716 1 Egetræs Stol, lys

717 1 Mahogni poleret Kontorstol

718 1 Pengeskab, sælges Fredag Kl. 1

719 1 aaben Pengekasse

720 1 Kopipresse

721 1 elektrisk Lampe m. Skærm

722 1 amerikansk Dokumentskab

723 1 Skab m. Hylder

724 2 Papirkurve, Div. Skrivebordsrekvisitter

725 1 Kulspand

726 2 Bager

727 1 Loftsbelysning

728 1 Stumtjener

729 1 blaat monstret Gulvtæppe

730 1 Chesterfieldmøblement m. Læder, best. af

1 Sofa, 2 Lænestole, 2 højryg. Stole

731 1 amerik. Skrivebord m. Jalousi

732 1 elektrisk Lyskaster

733 1 — Skrivebordslampe

734 1 Egetræs Skrivebord m. udsk. Døre

735 1 Klapbord m. Hylde

736 1 Bord m. Skuffe

737 1 Skærm

738 1 elektrisk Lampe m. Skærm

739 1 rund Servante

740 1 Skrivebordsstol m. Skind

741 1 Kontorstol m. Rørsæde

742 1 elektrisk Varmeovn

743 1 Porcelæns Figur, Kat, kbh. P.

744 1 Ler Gruppe

745 1 Blomstermaleri

746

747

1

1


— Helge Fischer

sælges

748 1 Maleri, Giødesen, Jydsk LandskabTorsdag

749 1 — Knud Petersen, Strandparti

750 1 — Skovsø

Kl. 11

751 1 Akvarel, Børsen

752 2 Fag Gardiner m. Stænger og Trækgardiner

753 1 Sølv Blækhus

754 1 Blæksuger

755 1 Blomsterglas, 1 Brevpresser

756 Salmonsens Konversationsleksikon,

757 1 Telegrafkode

758 1 Par Hornbriller

759 1 Stk. Filt

760 Diverse Prøver

761 1 Mahogni fladt Skab

762 1 Læder Suitcase, 1 Støvlepose

763 1 Sæt brunt Tøj

764 1 „ graat —

765 1 Par graa Gamascher, 2 Slips

766 3 hvide Manchetskjorter

767 2 kulørte —

768 1 Dusin Flipper, 1 Skind Flippose

769 2 Par Støvler

770 1 Stok med Guldhaandtag

39

Paa Begæring af

Overretssagfører Axel Bang

Malermester Joh. Æ Schrøders Dødsbo

771 2 Jernblomsterstativer

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

elektrisk Messing Lampe

Gasovn

Mahogni Buffet m. Spejlopsats

Spisebord m. Plader

Nøddetræs rundt Bord

Stativ

Nøddetræs Sofa m. rødt Plyds

Mahogni rundt Bord

sort Søjle

Majolika Vase

elektrisk Jern Lampe

783 2 — Messing Lamper m. grønne Skærme


40

784 1 Stenkrus

785 1 elektrisk Prisme Lysekrone

786 6 Gardinstænger

787 1 graat Gulvtæppe

788 1 polstret Sofa m. blaat Betræk

789 1 Kakkelovnsvase

790 1 elektrisk Blus

791 1 persisk Ampel

792 2 Straatæpper

793 20 Egetræs Spisestuestole

794 1 — Spisebord m. 3 Plader

795 Div. elektriske Blus

809

810

811

812

813

Paa Begæring af

Overretssagfører K. S. Deichmann

796 1 Maleri. Aug. Fischer, Parti fra

Skodsborg

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

sælges

Torsdag

Kl. 11

A. Biilow, Marine

Skilderi, Madonna

rundt Egetræs Spisebord m. 51/2 Plader

8 Spisestuestole m. Rørfletning

Rer Lænestol

Gyngestol m. Rørsæde

Rørstol

lille Bord

Pyntebord m. rødt Plyds

stor engelsk Ibenholt Sofa m. rødt Plyds og

tilh. Spejl

Mahogni Buffet m. Opsats

Egetræs Skab m. Hylde og Spejl

Nøddetræs Toiletmøbel

Spejl

Dragkiste

814 1 Vinduesforhøjning

815 1 Natstol

816 1 Flueskab

817 6 Blomsterstativer

818 1 Jern Kakkelovnsstativ m. Tilbehør

819 1 Kakkelovnsskærm

820 1 Nodekurv

821 1 Papirkurv, 1 Kurvetaske

822 1 Kopipresse m. Skab

823 1 Trækasse

824 1 rund Servante m. Tilbehør

825 1 dec. Porcelæns Servantestel

826 Div. Servantestel

827 2 Petroleumslamper, 1 Køkkenlampe

828 6 Messing Lysestager

829 1 — Kaffekande m. Bakke

830 1 — Themaskine m. Rør og Bakke

831 1 — Morter

832 Div. Køkkentøj og Porcelæn

833 2 Strygejern, 3 Gasapparater

834 Diverse

835 19 Rødvinsglas

836 8 Portvinsglas

837 10 Sodavandsglas

838 18 Sylteglas

839 14 Æggebægre

840 5 Skylleskaale

841 15 Bordknive m. hvide Skafter

842 4 Paalægsgafler, 4 Flaskepropper

843 1 Plat de Menage, 1 Karaffelstativ

844 1 Porcelæns Vase

845 20 Sylteglas m. m.

41

More magazines by this user
Similar magazines