KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

16

dende over en Byport. H. 8,5 cm. Stempler: 1] Moskaus

Bymærke 1756; 2] M Th P [med russiske Bogstaver];

3] M B.

186 Sølvbæger, stærkt afsmalnende nedefter. Radialt riflet

Fodrand. Paa Siderne er punslet storblomstrede barokke

Ranker samt A P S — M L D — 1779. H. 8,4 cm. Stempler:

1) tre Kroner, svensk Kontrolstempel efter 1752;

2) Bymærke, Stockholm; 3) Guldsmedemærke ALM, 3:

Anders Lundman, Mester 1745; 4) Fractur-u, Aarsbog-

stav for 1756.

187 Bæger af Sølv, stærkt afsmalnende nedefter, med radialt

riflet Fodrand. Paa Siderne ses i graveret og punslet

Arbejde store symmetriske Bladornamenter, samt i nyere

Gravure: Sigrid. H. 9,8 cm. Stempler: 1] tre Kroner,

svensk Kontrolmærke efter 1752; 2] en stor aaben Krone

over et V [?], Bymærke; 3] I A; 4] B, Aarsbogstav for

1760.

188 Bæger af Sølv, delvis forgyldt, rørformet, med tre drevne

Rocaillecartoucher paa Siderne. Foroven graveret en

nyere engelsk Indskrift (fra 1893]. H. 8 cm. Stempler:

1] Moskaus Bymærke 1761 [?]; 2] A G (med russiske Bogstaver)

; 3) utydeligt.

189 Sølvbæger, rørformet. Paa Siderne ses i drevet Arbejde

tæt kruset Rococoornamentik. H. 8 cm. Stempler: 1)

Moskaus Bymærke 1762; 2) og 3) M Th P og A G med

russiske Bogstaver.

190 Sølvbæger af høj slank Form med punslet Planteslyngsbort

foroven og svejfede Knæk paa Fodranden. H. 16

cm. Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolstempel

efter 1752; 2) Elsdyrhoved (?), Østersunds Bymærke;

3] i. gadd, Guldsmedens Stempel; 4] F, Aarsbogstav for

1764.

191 Bæger af Sølv, rørformet. Paa Siderne dreven Rococoornamentik,

hvori indgaar to Ørne. H. 8,7 cm. Stemp­

17

ler: 1) St. Jørgen og Dragen (Moskaus Bymærke) 1766;

2) A Th P med russiske Bogstaver; 3) M Th P med russiske

Bogstaver; 4) B A.

192 Bæger af Sølv, rørformet, med dreven Rococoornamentik,

hvori indgaar to ørne. H. 7 cm. Stempler: 1) Moskaus

Bymærke 1773 (?); 2) og 3) utydelige.

193 Sølvbæger, rørformet. Paa Siderne dreven Rococoornamentik,

omsluttende tre Felter med graverede Fugle.

H. 7 cm. Ustemplet. Visnok russisk Arbejde.

194 Sølvbæger, rørformet, med drevne og punslede Rococoornamenter,

hvori indgaar to Ørne. H. 7,7 cm. Stempler

(russiske): 1) Drage (?), Bymærke; 2) 1779 — A. A .;

3) A. A.; 4) A. Th. P. med russiske Bogstaver.

195 Sølvbæger af høj slank Form, med graveret Rococobort

foroven og svejfede Knæk paa Fodranden. H. 17,5 cm.

Stempler: 1) tre Kroner, svensk Kontrolmærke efter 1752;

2) Elsdyrhoved, Østersunds Bymærke; 3) h . HAMARGREN,

Guldsmedens M ærke; 4) X, Aarsbogstav for 1780.

19b Kalk og Disk af Sølv. Kalken er 20,5 cm. høj og har paa

Siden og Foden ovale graverede Cartoucher med Jesus,

Johannes, Maria og Lidelsesemblemer. Balusterformet

Skaft. Stempler: 1) St. Petersborgs Bymærke; 2) 1781

— AK; 3) utydeligt MK. Disken er 15,5 cm. i Tv. og

har graveret Fremstilling af to Engle tilbedende Jesus-

barnet. Russiske Indskrifter.

197 Sukkerbøsse af Sølv, vaseformet, paa firkantet Sokkel

Dreven Louis 16.-O rnam entik (Guirlander opfæstede

over Medailloner, Mæandre, Bladstave etc.). Gennembrudt

Overdel. H. 18 cm. Stempler: 1) Københavns Bymærke

med utydeligt Aarstal; 2) Guardeinstempel F

(Fabritius); 3) S T S 1781, O; Guldsmeden Sivert Thor-

stensen; 4) Maanedsmærke.

198 Snapsebæger af Sølv paa høj Stilk og hvælvet Fod. Paa

Siderne punslede barokke Blomster. H. 12 cm. Stemp-

More magazines by this user
Similar magazines