KATALOG

kunstbib.dk

KATALOG

S Ø L V S A M L I N G E N

Nr. 140—242

katalogiseret af Musæumsinspektør Jørgen Olrik,

140 Kande af hvidgraat rhinsk (Siegburg-) Stentøj, buget, med

radiale Riflinger og rudrede Felter, samt paa den rørformede

Hals Løvemasker, Liljer og Rosetter i Relief.

Sølvrand med graveret spinkel Planteranke og Forbogstaverne

D I L. H. 16 cm. 17. Aarh.

141 Drikkekrus af en poleret, mørkegrøn Stenart, i Sølvindfatning.

Tunget Fodrand; Bøjlehank; hvælvet Laag med

maskeformet Laagaabner. I Laaget graveret en Bladkrans

omsluttende to Vaabenskjolde, det ene rudeformet.

H. 14 cm. Stempler: 1) Skjold m. femdelt Stjerne (Bymærke),

2) Z (Aarsbogstav), 3) utydeligt Mestermærke.

Engelsk Arbejde fra 17. Aarh.

142 Spiseske af Sølv, forgyldt. Bredt Blad; den indre Del af

Skaftet er fladt og prydet med en graveret Væveskyttel,

den ydre Del er snoet og ender i en skjoldholdende

Løvefigur. Bag paa Skaftet er graveret CRELIS CRE-

LISEN WEVER. L. 19 cm. Renaissancetype. Stempler:

1) kronet Løve, hollandsk Kontrolstempel fra 17. Aarh.;,

2) Byport (utydelig), Bymærke; 3) skjoldformet Mærke

med C, maaske Aarsbogstav; 4) Spiral.

143 Spiseske af Sølv med nyere Forgyldning. Pæreformet Blad,,

hvori graveret et af to Pile gennemboret Hjærte og derover

Jesu Navn I H S. Omskrift: OLE . OLE . SON —

GVREI . HALVER . D — 1616. Bagpaa Bladet graveret

et af Frakturbogstaver dannet Jesunavn. Ved Skaftroden

ses en Løvemaske. Skaftet ender i kugleformet Knop

med radiale Rifler. L. 13,5 cm. Norsk Arbejde.

9

144 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden nærmest firsidet,

længere ude fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets

Overside ses symmetriske Renaissancearabesker i

lavt Relief, paa dets Bagside er graveret Forbogstaverne

I H D B. Det pæreformede Blad synes at være afbrudt

og atter paaloddet, hvorved Skaftet forneden har faaet

•n (ikke oprindelig) Bøjning. L. 16,5 cm. Nordisk

Renaissancetype.

145 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt, længere ude

fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets Overside

ses grove graverede Arabesker, paa dets Bagside Forbagstaverne

AS. Ved Skaftroden graveret et Monogram.

Pæreformet Blad. Utydelige Stempler. Norsk (eller dansk)

Renaissancetype af noget almueagtig Karakter. L. 16,4 cm.

146 Spiseske af Sølv. Skaftet er ved Roden trindt, længere ude

fladt med bladformet Afslutning. Paa Skaftets Overside

er graveret en Zigzagbort, paa dets Bagside Forbogstaverne

MOS. Pæreformet Blad med graveret Bomærke.

Almueagtig Renaissancetype, vistnok af norsk Oprindelse.

L. 16 cm.

147 Spiseske af Sølv. Bredt Blad; den indre Del af Skaftet er

fladt og prydet med graverede Sparrer, den ydre Del er

snoet og ender i en firsidet buget Knop. Ved Skaftroden

graveret H S — MG. En ældre Gravure er udprikket.

Nordisk Renaissancetype. Ustemplet. L. 17,5 cm.

148 Spiseske af Sølv, med bredt Blad og snoet Skaft endende

i Kugle. Skjoldformet Stempel med Bomærke (Kria. Kunstindustrimus.,

GI. Guldsmedekunst, Nr. 383). L. 15 cm.

Norsk Renaissancetype.

149 Spiseske af Sølv af samme Type, ustemplet. L. 15 cm.

150 Spiseske af Sølv af samme Type, ustemplet. L. 15 cm.

151 Spiseske af Sølv, med bredt Blad og snoet Skaft endende

i en Kugle. Bagpaa Bladet graveret TIS. Stempel P L

i Monogram. L. 13 cm. Norsk Renaissanc2typ3.

More magazines by this user
Similar magazines