searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

VI

Forkortelser.

K U betyder Udkast til Almindelig boigeilig Stiaffelov medMotivei, afgivet af Kommissionen,

nedsat til at foi etage et Gennemsyn af den almindelige borgeilige

Stiaffelovgivnmg (København 1912)

K. U. A. — udkast til Tillægslov A om den ved Siden af den almindelige borgerlige

Stiaffelo\ gældende Stiaffelovgivnmg samt om Afsoning af Tvangsbøder

og Undeiholdsbidrag, afgivet af ovennævnte Kommission.

K. C B. — Ldkast til Tillægslov B om nogle toiandringei i Lovgivningen om

Rettens Pleje, afgivet af ovennævnte Kommission

Anordn, (uden anden

Betegnelse) betyder Udkast til kgl. Anoidmng om Fuld b\i delte af Frihedsstraffe m. m.,

afgivet af ovennævnte Kommission

Strfl. (uden anden Betegnelse)

betydei Almindelig boigeilig Stiaffelo\ af 10 Tebiuai 1866.

D. L — Kong Chnstian V's Danske Lov

Gil. — Danmaiks Riges Giundlov

Bpll. — Lov om Retteus Pleje af 11 Apul 1916.

Søl. — Sølov af 1. April 1892

Konkl. — Lov om Konkuis m ni af 25 Marts 1872

Pep. Tid. — Departementstidende

H. K. T. — Højesteretstidende

U, f. R. — Ugeskilft foi Retsvæsen

#, K. F.'s Aaibog

betydei: Dansk Krimmalistforemngs Aaibog

#• T. f. Strafferet

betydei: Nordisk Tidsskrift for Strafferet

$, Strfl. — Almindelig borgerlig Straffelov for Kongeriget Noige

vJ$»gernp: Straffeloven

% betydei: Almindelig borgerlig Straffelov og Lov om dens IkrafttraBde^^d^et

med oplysende Anmærkninger og Henvisninger af Tumf^Mp^j 1 ^

Kristiania 1903 (2. Udg. 1916) * ***

More magazines by this user
Similar magazines