searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

offentlig Tjeneste eller Hverv, offentlig

sigtes for en Handling eller et Forhold*

der medfører Stillingens eller Hvervets

Fortabelse.

Er en ærefornærmende Udtalelse rettet

imod en af flere Personer bestaaende offentlig

Myndighed, uden at det af Udtalelsen

klart fremgaar, at den kun sigter til

enkelte Medlemmer, og hvilke disse er,

kan Paatale eller Begæring om Paatale ske

ved den, der ifølge Beskikkelse eller Valg

maa anses kaldet til al repræsentere den

paagældende Myndighed.

2£. Kapitel.

Berigelsesforbrydelser.

§ 246.

For Tyveri straffe* den, som uden Be- ("K. I?. § 275.)

sidderens Samtykke bori tager en fremmed,

rørlig Ting for at skaffe sig eller andre

uberettiget Vinding ved dens Tilegnelse.

§ 247.

For Underslæb straffes den, som for

More magazines by this user
Similar magazines