searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Forening eller under Medtagelse af Vaaben

eller andet farligt Middel, eller paa

Grund af de stjaalne Grenstandes betydelige

Værdi eller de Forhold, under hvilke

disse opbevaredes eller befandt sig, af særlig

strafværdig Beskaffenhed (groft Tyveri),

er Straffen Arbejdsfængsel i indtil

6 Aar.

Paa samme Maade straffes Underslæb,

Bedrageri, Utroskab, Afpresning,

Besvigelse af Fordringshavere og Hæleri,

naar Forbrydelsen af Grunde, der svarer

til eller kan sidestilles med nogen af de

ovenfor anførte, er af særlig strafværdig

Beskaffenhed.

§ 256.

Er en af de i §§ 240—253 nannte

More magazines by this user
Similar magazines