searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Indholdsfortegnelse.

A. Udkastet.

Almindelig Del.

1ste Kapitel. Indledende Bestemmelser §§ 1—3

Side

1—2

2det — Betingelser for strafferetlige Bestemmelsers

Anvendelse §§ 4—11 2—6

3die — Strafbarhedsbetingelser - §§12—21 6—9

4de — Forsøg og Medvirken §§ 22—25 9—10

5te - Paatalen §§ 26—30 10-12

6te — Straffe og andre Retsfølger af den strafbare

Handling §§ 31—74 12-36

7de — Straffens Fastsættelse §§ 75—85 36—41

8de — Bortfald af den strafbare Handlings Ketsfølger §§ 86—96 41—45

Særlig Del.

Side

9de Kapitel. Forbrydelser mod Statens Selvstændighed

og Sikkerhed §§ 97—110 46-50

lOda — Forbrydelser mod Statsforfatningen og de

øverste Statsmyndigheder samt med Hensyn

til Udøvelsen af de statsborgerlige

Rettigheder §§ 111—118 50-52

Ilte — Forbrydelser mod den offentlige Myndighed

§§ 119—128 52—55

12te — Forbrydelser mod den offentlige Orden

og Fred §§ 129—138 55—58

13de — Forbrydelser i offentlig Tjeneste eller

Hverv §§ 139—150 58-61

14de — Falsk Forklaring §§ 151—154 61—6S

15de — Pengefalsk §§ 15S-157 63—64

16de — Dokumentfalsk §§ 158—162 64-66

17de — Almenfarlige Forbrydelser §§ 163—175 66-69

18de — Andre almenskadelige Handlingei ... §§ 176—179 70

19de — Tiggeri, Løsgængeri og skadelig Erhvervsvirksomhed

§§ 180—189 71—74

20de — Forbrydelser i Familieforhold §§ 190—194 74-75

21de — Forbrydelser mod Kønssædeligheden .. §§ 195—214 76—80

More magazines by this user
Similar magazines