searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Bilag A. Oversigt for Aaret 1914 over Domfældelser for egentlige Forbrydelser,

udarbejdet af Fuldmægtig i det statistiske Departement O. B. Kofoed.

— B. Oversigt for Aarene 1906—1910 over Forholdet mellem idømte og \edtagne

Bøder og afsonede Bøder, udarbejdet af Fuldmægtig i det statistiske

Departement O. B. Kofoed.

—• C. Udtalelse fra Medlemmer af det af Justitsministeriet den 23. Oktober

1908 nedsatte Udvalg til Fastsættelse af Regler for Afgørelsen af

Spørgsmaalet om Tidspunktet for Tilstedeværelsen af Smittefarlighed

ved de i § 17 i Lov om Modarbejdelse af offentlig U^ædelighed og

veneiisk Smitte af 30. Marts 1906 omhandledo Sygdomme.

More magazines by this user
Similar magazines