searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Foretagelse gældende Lov. Efter sidstnævnte

Lov bliver Handlingen at bedømme,

naar Ophøret af Lovens Gyldighed

skyldes ydre Strafbarheden uvedkommende

Forhold.

Bortfalder udenfor de sidstnævnte (nj)

Tilfælde ved Lov en Handlings Strafbarhed,

bortfalder ogsaa den for saadan

Handling idømte, men ikke fuldbyrdede

Straf. Paa den dømtes Begæring bliver ved

Paatalemyndighedens Foranstaltning Sagen

at indbringe til fornyet Paakendelse for

den Ret, ved hvilken den sidst er bleven

paakendt.

§ 5.

Om Retsfølger af den strafbare Hand- (ny)

ling af saadan Art, som i §§ 56—67 og 71

nævnt, skal indtræde, afgøres efter den ved

Handlingens endelige Paakendelse gældende

Lovgivning.

Andre Retsfølger af Handlingen indtræder,

for saa vidt intet modsat er bestemt,

kun naar dette var hjemlet ogsaa ved den

ved Handlingens Foretagelse gældende

Lovgivning.

Bestemmelsen i § 4, 2det Stykke finder

tilsvarende Anvendelse paa andre Retsfølger

af Handlingen end Straf, hvis deres

Indtræden var betinget af Handlingens

Strafbarhed.

§ 6.

Hvor forhøjet Straf eller Indtrædelse (K. U. § 4, Strfl. § 307)

af andre Retsfølger af den strafbare Handling

end Straf er foreskrevet i Gentagelsestilfælde,

kommer Afgørelser trufne i Henhold

til tidligere gældende Ret i Betragtning

efter deres Lydende lige med Afgørelser

efter den Lov, efter hvilken den

foreliggende Handling bedømmes.

§ 7.

Under Kongerigets Straffemyndighed (K. U. § 6 i" 3 , Strfl. §§ 2, 3)

hører Handlinger, som foretages:

1) i den danske Stat;

2) paa dansk Fartøj, som befinder sig

udenfor nogen Stats folkeretlig anerkendte

Omraade;

3) paa dansk Fartøj, som befinder sig paa

fremmed folkeretlig anerkendt Om-

3

More magazines by this user
Similar magazines