searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

10

ved denne tilsigtede Øjemed afstaar fra

at fortsætte den forbryderske Virksomhed

eller, dersom denne er afsluttet, hindrer

Fuldbyrdelsen eller foretager Handlinger,

som vilde have hindret denne, hvis

den ikke allerede, ham uafvidende, var

mislykket, eller senere ad anden Vej var

blevet afværget.

(K U § 36) For Krænkelse af et særligt Pligtforhold

straffes Personer, der staar udenfor

dette, kun, naar det er særlig hjemjlet.

(ny) Hvor ifølge Lovovertrædelsens Beskaffenhed

fleres Medvirken er nødvendig til

dens Udførelse, straffes af de nødvendige

Deltagere kun de i Straffebestemmelsen

nævnte.

(KU. §§ 60, 1 og 2. St., 61, Strfl. løvrigt omfatter den for en Lovover-

Kapitel V) trædel se givne Straffebestemmelse alle,

der ved Tilskyndelse, Eaad eller Daad har

medvirket til denne. Dog kan Straffen

nedsættes for den, der kun har villet yde

en mindre væsentlig Bistand eller styrke

et allerede fattet Forsæt, samt hvor Forbrydelsen

ikke er fuldbyrdet eller en tilsigtet

Medvirken er mislykket.

§ 25.

(K. U. § 60, 3. St., Strfl. §§ 50 og 53) Den medvirkende straffes ikke, hvis

han under de i § 23 angivne Betingelser

hindrer Fuldbyrdelsen eller foretager

Handlinger, som vilde have hindret denne,

hvis den ikke allerede, ham uafvidende,

var mislykket eller senere ad anden Vej

var blevet afværget.

5te Kapitel.

Paatalen.

§ 26.

(K. U. § 72, Strfl. § 298) Strafbare Handlinger er offentlig Paatale

undergivne, for saa vidt intet modsat

er bestemt. Til særlige Betingelser er offentlig

Paatale kun bundet, hvor saadant

er foreskrevet.

More magazines by this user
Similar magazines