searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

204

ham frftfoflp en TVHa*r, der jkke staar i

•JiogeLgjneligt Forhold til Samfundets In-

^gggß^i at straffe den jaedxirEn3e7 l?aa

dette Standpunkt staar ogsaa hollandsk

Strfl. Art. 294; italiensk Strfl. Art. 370;

N. Strfl. § 236; tysk G. E. § 257, medens

f. Eks. østerrigsk Regeringsforsl. § 290

og schweizisk V. E. Art. 66 kun kræver,

at et Selvmordsforsøg er foretaget.

§ 219 svarer til Strfl. § 198 og tildels

K. U. § 245, 2. St. Denne betegner i Forhold

til Straffeloven en Skærpelse baade

derved, at Maksimum forhøjes fra 2 til 3

Aar, og derved at Bødestraf udelukkes.

Denne sidste Skærpelse, for hvilken Motiverne

ikke giver nogen Begrundelse, kan

næppe billiges. Lige saa vist som der gives

meget grove Tilfælde af uagtsomt Manddrab,

Tilfælde, der staar lige \ed Grænsen

af Forsæt

More magazines by this user
Similar magazines