searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

grebnes Beskyttelse dog at kræve, at det

ikke er nok til at fri Meddeleren for

Straf, at han har troet paa Meddelelsens

Rigtighed, naar denne Tro bygger paa et

saa løst Grundlag, at Meddelelsens Udspredelse

i Tillid dertil maa betegnes som

grov Uagtsomhed.

Idet der om § 269, der svarer til K. U.

§ 319 iøvrigt henvises til det tidligere anførte,

skal det blot fremhæ\es, at Strafbarheden

i Overensstemmelse med nyero

Love og Udkast er betinget af, at Fremkaldelse

eller Udnyttelse af en Vildfarelse

er benyttet som Bestemmelse^middel. Den

i K. U. § 319 benyttede Formel »anden

retstridig Adfærd« maa af oftere fremførte

Grunde anses som altfor vag og vidtrækkende

til at kunne tjene som brugbart

Kriterium. Formuleringen er holdt i nøje

Tilslutning til § 248. Om Enkeltheder

kan derfor henvises til Bemærkningerne

til denne Paragraf.

£57

Paat alebestem melsen i § 270 afviger

fra den iøvrigt lidet klart redigerede Bestemmelse

i K. U. § 320 for det første der-

| ved, at alle i Kapitlet omhandlede Forbry-

| deiser foreslaas gjort til Genstand for —

I ubetinget eller betinget — offentlig Paa-

I tale, idet de alle synes at være af saadan

Betydning, at det er lidet naturligt i noget

Tilfælde at kræve privat Paatale. Ubetinget

offentlig Paatale foreslaas ved de

i §§ 263 og 267 omhandlede Forbrydelser.

Fort § 263 Vedkommende stemmer dette

med K. U. § 341. For de i § 267 omhandlede

Forbrydelser foreslaas ubetinget

offentlig Paatale, navnlig fordi det ofte

vilde kunne volde Tvivl, hvem der som

den virkelig forurettede skulde være paataleberettiget.

Ved de andre i Kapitlet

omhandlede Forbrydelser foreslaas Paatalen

betinget af Begæring af den forurettede

— ved §§ 261 og 266 af nogen af

Boets Kreditorer, jfr. K. U. § 311 og

Strfl. § 263.

More magazines by this user
Similar magazines