searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Lov

om

Forseelser i borgerlige

Forhold.

1 ste Kapitel

A Imindelige Bestemmelser.

De stiafbare Handlingei, dei om (m)

handles i denne Lo\ ei Foiseelser Det

samme gældei, hvoi intet modsat er bo

stemt, om saadanne i andieLove omh indlede

stratbaie Handhngei, der ikke kan

medføre højeie Straf end Bøde eller sim

pelt Fængsel i 3 Maaneder

Bestemmelserne i Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelsei Kapitlerne 1—8

ånder med de i det følgende angivne Afvigelser

ogsaa Anvendelse paa Forseelser

for saa vidt de ikke udtr)kkehgt er begrænsede

til eller eftei deres Indhold kun

kan angaa Forbrydelser

§2

Straffebestemmelserne foi Forseelsei (K U fc> *9 2 St 2 Pkt)

HiMler, for saa udt ikke andet sæilig er

foreskrevet, Anvendelse ogsia paa uagtsomme

Forseelsei

S å

Forsøg paa Foiseelser straftes kun (K I § 57 2 St)

lurer dette ei særlig hjemlet

:,%, §4

for Medvirken til en Forseelse (K \J § 60, 2 St.)

för saa vidt ikke andet sæilig er fore-

More magazines by this user
Similar magazines