searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Sled en i Dommen eller ved Bødevedtagelsen

af Retten fastsat Straf,

der, hvor ikke andet særlig er foreskrevet,

bestaar i Arbejdsfængsel. For saa vidt

saadant ikke er udelukket ved de særlige

Kegler om Bødens Fastsættelse (§ 48, 2det

Stykke), iagttages ved Fastsættelsen af

Affeoningsstraffens Varighed, at 1 Dags

A rhejds fængsel skal svare til et Beløb, som

or mindre end den Dagsindtægt (§ 48),

der er lagt til Grund ved Beregningen af

Bodens Størrelse, men dog ikke raaa være

under Halvdelen af denne. Afsonings-

More magazines by this user
Similar magazines