searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

: ébmitif &

Lov

Ikrafttræden af Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser

samt Lov om Forseelser i borgerlige

Forhold og om disse

Loves Indflydelse paa den øvrige

Straffelovgivning samt om Afsoning

af Tvangsbøder og

Underholdsbidrag.

,.":•- Is te Kapitel.

Om Lovens Ikrafttræden og Indflydelse

paa den øvrige Straffelovgivning.

S i.

Lov om almindelige borgerlige For- (K. V. ij 401»).

brydelser samt Lov om Forseelser i borgerlige

Forhold træder i Kraft den ....

Samtidig hermed træder nærværende

Lov i Kraft.

Fra samme Dag ophæves Lov om

Straffen for Løsgængeri og Betleri af 3.

Marts 1860, Almindelig borgerlig Straffelov

af 10. Februar 186fi, Lov 16. Februar 1866

om Afsoning af Bøder udenfor kriminelle

Sager og Midlertidig Lov 1. April 1911 om

nogle Ændringer i Straffelovgivningen.

§2.

Fra samme Dag ophæves alle Bestem- (K. V. g 409; K. V. \. § 1, sidste St.).

meiser af strafferetligt Indhold, der indeholdes

i ældre Love, som ikke i §§ i og ;">

opretholdes, samt i Anordninger, udfærdigede

i Medfør af saaledes ophævede Lovbestemmelser.

Under Bestemmelser af strafferetligt

Indhold indbefatte» Bestemmelser om Paa-

More magazines by this user
Similar magazines