searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

14

g) i § 298, 1ste Stykke, 2det Punktum

ændres Straffen til: med simpelt fængsel

eller med Arbejdsfængsel i indtil

ti Maaneder; i 2det Stykke ændres

sidste Sætning til: „kan Straffen stige

til Arbejdsfængsel i 1 Aar";

h) i § 299 ændres „Bedrageri" til: „Underslæb"

;

i) i g 302 ændres Straffen til • Bøde eller

simpelt Fængsel;

j) i § 303, 1ste Stykke ændres Straffen

til: Bøde, simpelt Fængsel eller under

skærpende Omstændigheder Arbejdsfængsel

i indtil 6 Maaneder;

k) i g 304, 1ste Stykke ændres Straften

til: Arbejdsfængsel i indtil 6 Maaneder,

simpelt Fængsel eller under formildende

Omstændigheder, navnlig

naar Skipperen ved utilbørligt Forhold

selv har givet Anledning til Overfaldet,

med Bøde; i 2det Stykke ændres Straffen

til: med Arbejdsfængsel fra 6 Maaneder

indtil 3 A ar eller under formildende

Omstændigheder med Arbejdsfængsel

i kortere Tid eller med simpelt

Fængsel, ikke under 2 Maaneder;

1) i § 305, Ute Stykke ændres Straffen

til: med simpelt Fængsel eller med

Arbejdsfængsel i indtil 1 Aar; i 2det

Stykke ændres Straffen for Anstifterne

eller Anførerne til: simpelt Fængsel,

ikke under 3 Maaneder eller Arbejdsfængsel

i indtil 2 Aar. og for de øvrige

Deltagere til: med simpelt Fængsel

eller med Arbejdsfængsel i indtil

6 Maaneder; i 2det Stykke, 2det Punktum

ændres „Fængsel" til: „simpelt

Fængsel"; i 3die Stykke ændres Straffen

for Anstifterne eller Anførerne til:

Arbejdsfængsel fra 1 til 6 Aar, og for

de øvrige Deltagere til: simpelt Fængsel,

ikke under 3 Maaneder, eller Arbejdsfængsel

i indtil 3 Aar;

m) i § 307 ændres Straffen til: Bøde eller

simpelt Fængsel:

n) i § 310 ændres „§§ 285—296" til „§§

285—295";

o) i § 311 ændres Ordene: „af Forbedringshusarbejde

eller af Fængsel paa

Vand og Brød-'vtil: ,.af Arbejdsfængsel";

More magazines by this user
Similar magazines