searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Lov Nr. 79, 8. Maj 1894 om Jagten

§§ 23—30.

§ 30 affattes saaledes:

Gør Børn under 14 Aar sig skyldige i

ulovlig Jagt eller andre Overtrædelser af

nærværende Lovs Bestemmelser med Forældres

eller Værgers Vidende og Vilje,

anses disse sidste, som om de selv havde

begaaet den ulovlige Handling.

LovNr. 54, 15. Februar 1895 om

Forholdsregler til Beskyttelse af undersøiske

Telegraf* og Telefonledninger § 6.

Straffen ændres til: Bøde, simpelt

Fængsel eller under skærpende Omstændigheder

Arbejdsfængsel i indtil 6 Maaneder.

Lov ;Nr. 43, 1. Marts 1895 om

Tilsyn med Plejebørn g 0.

Straffen ændres til- Bøde

LovNr. 73, 30. Marts 1895 om

Beskatning af »Spil \ed Væddeløb m. m.

§§ 4 og 5. jfr. Lo\ Nr. 133, 8. Juni 1912.

I Lo\ 30. Marts 1895 §§ 4 og 5 ændres

Straffen til: Bøde.

Lov Nr. 80. 3 0. Marts 1895 om

Hvalfangst under Færøerne §§ 1, 5 og 6.

I £ 1 ændres Straffen til: Bøde.

Lov Nr. 97, 10. April 1895 om

Fattig\ æsenet paa Færøerne §£ 4fi, 3dio

Stykke og 53. 1ste Shkke.

I § 53, 1ste Stykke ændres Straffen

til: simpelt Fængsel i indtil (> Maaneder

eller Arbejdsfængsel i samme Tid.

S tr åndings lo vNr. 10 3,10. April

1895 § 22.

I g 22, 1ste Stykke ændres Straffen

til: med simpelt Fængsel eller med Arbejdsfængsel

i indtil C> Maaneder eller

under formildende Omstændigheder med

Bøde.

I § 22, 2det Stykke ændres Straffen

til: Bøde.

Lov Nr. 39, 1. April 1896 om

Pasningen af Dampkedler paa Landjorden

§11.

Lov Nr. ,'60, 24. April 1896 om

Beskyttelse af Vandforsyningsanlæg §§ 3

og 4.

Lov Nr. 58, 23. April 1897 om

Checks og andre Sigtanvisninger § 17.

More magazines by this user
Similar magazines