searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

simpelt Fængsel eller til Arbejdsfængsel i

6 Maaneder. I saa Fald bliver Dommen at

offentliggøre ved Politiets Foranstaltning.

Lov Nr. 163, 19. Juni 1908 om

Tidspunktet for Lukning om Aftenen af

Butikker og Lagere § 5, 2det Stykke, jfr.

Lov Nr. 82, 30. April 1909 om Ændringer

i nævnte Lov, samt Anordning for Færøerne

Nr. 73, 1. April 1910 § 5, 2det

Stykke.

Lov for Færøerne Nr. 63, 1.

April 190 9 om Vandledninger § 5.

Lov Nr. 84, 30. April 190.9 om

Tillæg til og Forandring i Lov af 28. Februar

1872 om færøiske Landkommuners

Styrelse § 12

I § 12, 3die Stykke ændres Straffen

til: simpelt Fængsel.

Lov Nr. 85, 30. April 19 09 om

Tillæg til Strandingsloven af 10 April

1895 § 14. Straffen ændres til: Bøde.

Midlertidig Lov Nr. 114, 14. Maj

1909 om Skibes Dybgaaende og Lastelinie

§ 4.

§ 4, 1ste Stykke affattes saaledes:

Overtrædelser af Bestemmelserne i

denne Lov og de i Henhold til samme givne

nærmere Forskrifter straffes, for &aa vidt

ikke Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 167 er anvendelig, efter Sølovens

§ 292, 2det Stykke.

§ 4, 2det Stykke affattes saaledes:

Bøderne tilfalder Statskassen.

Lov Nr. 115, 14. Hap 1909 om

Tilsyn med Sejlskibe m. m. § 29, jfr. Lov

Nr. 130, 29. April 1913 om Ændring i

ovennævnte Lov og Bekendtgørelse Nr.

131 s. D.

Lov 14. Maj 1909 § 29, 1ste Stykke

affattes saaledes:

Overtrædelser af denne Lov og de i

Henhold til samme givne næimere Forskrifter

straffes, for saa vidt ikke Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 167 er

anvendelig, efter Sølovens § 292,2de,t Stykke.

I § 29, 2det Stykke ændres Straffen

til: Bøde.

§ 29, 3die Stykke affattes saaledes:

Bøderne tilfalder Statskassen.

Lpv Nr," 117, 14. Maj 1,909 om

More magazines by this user
Similar magazines