searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

4) Henvisningen i f 73, 3die Sty3&©

til Straffelovens § 139- ændres til »kq^

om almindelige borgerlige Forbrydelser 1

146« — Paragrafens sidste Punktum ud~

gaar

5) Henvisningen i § 85, 3die Stykke

til Straffelovens § 139 ændres til »Lov om

almindelige borgerlige Forbrydelser § 146«

— § 85, 3die Stykke, sidste Punktum ud

gaar

6) § 131, 2det Stykke affattes saa

ledes

Indgreb i Sagførernes Eneret, derunder

indbefattet, at nogen uberettiget offentlig

betegner sig som Sagfører, straffes efter

Lov om Forseelser i borgerlige Forhold § 7

Er Forseelsen sket gennem en Proformatransport,

er Overenskomster om, at Transportgiveren

skal betale Bøde, som maatte

blive Transporthaveren idømt, ugyldige,

og det i Tilfælde af saadant Proformaværk

tiisagte Vederlag for Udførelse af Sager

kan ikke søges betalt samt kan, hvis det er

erlagt, søges tilbage

7) I § 136, 1ste Stykke ændres Henvisningen

til »Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser Kap 13«

8) § 137, 2det Stykke udgaar

9) § 170, 3die Stykke affattes saaledes

Et Vidne kan ikke undslaa sig for at

besvare det Spørgsmaal, om der er overgaaet

Vidnet en Straffedom, jfr dog § 180,

1ste Stykke, 2det Punktum

10) I § 180, 1ste Stykke indføjes som

2det Punktum følgende

Dommeren skal herved særlig spørge

Vidnet, om det har været straffet, idet ha»

dog skal gøre Vidnet opmærksom paa, at

det ikke behøver at give Meddelelse om en

Straffedom, der i Medfør af Lov om almindelige

borgerlige Forbrydelser § 94 e*

slettet i Strafferegistret ^

11) I § 211, 4de Stykke ændres tøafy

visningen til »Lov om almindelige borg$#**

lige Forbrydelser § 139« A

12) I § 305, 2det Stykke ændres ]

visningen til* »Lov om almindelige 1

hge Forbrydelser § 15,2«

More magazines by this user
Similar magazines