searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

149, Iste Punktum samt Lov om Forseelser

i borgerlige Forhold § 22, jfr.

Lov Nr. X36, 27. Maj 1908 § 39, Iste

Stykke og Lov Nr. 108, 13. Maj 1911

§ 54, Iste Stykke, omhandlede Lovovertrædelser;

2) Sager angaaende de Lovovertrædelser,

der omhandles i:

a. Lov om Københavns Vandforsyning

af 30. November 1857 § 10, 2det Punktum,

jfr. Lov angaaende Tilvejebringelse af

Vedtægter for Benyttelse af Vand fra

kommunale Vandværker af 28. Januar

1876 og Lov om Beskyttelse for Vandforsyningsanlæg

af 24. April 1896 § 3:

b. Lov om Fæstevirksomhedens Ordning

af 1. April 1891 § 6:

c. Sølov af 1. April 1892 §§ 291, 1ste

Punktum og 298, 1ste Stykke;

d. Lov om Forholdsregler til Beskyttelse

af undersøiske Telegraf- og Telefonledninger

af 15. Femruar 1895 § 6;

e. Strandingslov af 10. April 1895

§22;

f. Lov om Kystfredning af 18. Maj

1906 § 11, 2det Stykke;

g. Lov om Tilvirkning og Forhandling

af Margarine m. m. af 19. April 1907 § 22,

jfr. Lov Nr. 129, 12. April 1911 § 33;

h. Lov Nr. 130, 27. Maj 1908 om Børn

udenfor Ægteskab § 16, 3die Stykke;

i. Lov Nr. 131, 27. Maj 1908 om Hustruers

og Ægtebørns Retsstilling §§ 10,

2det Stykke og 14, 2det Stykke;

j. Lov Nr. 245, 27. Maj 1908 om Tilsyn

med Udførsel af Kød m. m. § 6, 3die

Stykke;

k. Lov Nr. 123, 8. Juni 1912 om

Værnepligt §§ 13 og 44;

1. Lov Nr. 125, 29. April 1913 om Motorkøretøjer

§ 32, 1ste Stykke;

m. Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser §§ 130, 132, 2det og 3die

Stykke, 175, 180—183, 185, 186, 211, 213,

221, 2det Stykke, 229, 230, 260 og 262,

saa og enhver efter 1. Januar 1914 udstedt

LÖV, i hvilken offentlig Politirets Behandling

er foreskrevet, uagtet Straffen kan

More magazines by this user
Similar magazines