searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

14

b) I § 123 ændres Henvisningen til

Straffelovens §§ 260, 261 og 262, lsta

Stykke til: »Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 252, jfr. §§ 159 og

361, 2det Stykke«.

c) Det har sit Forblivende ved den ved

Lov Nr. 98, 10. Maj 1912 § 7 skete Ophævelse

af Konkurslovens § 148, 1ste Stykke.

I § 148, 2det Stykke ændres Ordene

»henholdsvis efter første eller 2det Stykke

i Straffelovens § 262« til: »henholdsvis

efter Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 161, 2det Stykke eller § 266

Nr. 3«.

d) § 168 udgaar.

3) I Lov Nr. 155, 30. November 1874

om Skifte af Dødsbo og Fællesbo m. v.,

saaledes som denne ifølge Lov om Rettens

Pleje § 654—665 fremdeles er gældende,

sker følgende Ændring:

I § 89, 1ste Stykke affattes sidste Sætning

saaledes:

foruden at være Tiltale undergiven til

Straf efter Lov om almindelige borgerlige

Forbrydelser § 149 eller Lov om Forseelser

i borgerlige Forhold § 22 samt til Erstatning

for det ved hans Forhold Kreditorer

eller Arvinger forvoldte Tab.

4) I Lov Nr. 55, 24. Maj 1879 om Sagføreres

Adgang til Salær og Erstatning for

Udlæg for Udførelsen af offentlige og benefieerede

Sager, saaledes som denne ifølge

Lov om Rettens Pleje § 336 fremdeles er

gældende, ændres i § 3 Henvisningen til

Straffelovens § 117, jfr. § 122 til: »Lov

om almindelige borgerlige Forbrydelser

§ 139, jfr. § 67«.

5) I Lov Nr. 35, 15. Februar 1895 om

danske Konsulers Doms- og Øvrighedsmyndighed,

hvor Danske ikke ere undergivne

Landets Jurisdiktion m. v. (jfr. Lov

om Rettens Pleje § 1) §§ 8, næstsidste

Stykke, og 9, sidste Stykke ændres »Fængsel«

til: »simpelt Fængsel«.

6) I Lov Nr. 225, 14. April 1905 om

Tvangsakkord udenfor Konkurs og om Udvidelse

af Adgangen til Tvangsakkord un-

More magazines by this user
Similar magazines