searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

handlede Overtrædelser behandles som offentlige

Politisager, dog for lukkede Døre.

Idømte Bøder i disse offentlige Politisager

tilfalder Politikassen, i København Stadens

Kasse.

§14.

(L. w/j 1906 § 17.) Under Udtrykket „Kønssygdom" i

denne Lov indbefattes de i Lægevidenskaben

som Syfilis, Gonorrhoe og Ulcus venereum

betegnede Sygdomsformer.

§

(L. 30 /3 1906 § 18.) Denne Lov træder i Kraft samtidig

med Lov om almindelige borgerlige Forbrydelser.

Fra samme Tid ophæves Lov

Nr. 81, 30. Marts 1906.

More magazines by this user
Similar magazines