searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

fr 1

(K. U. § 47)

38

Bøde kan idømmes under det i § 48 angivne

Mindstemaal:

1) naar nogen har overskredet Grænserne

for lovligt Nødværge (§ 13, 2det og 3die

Stykke) eller for den ved § 14 hjemlede

Ret til Indgreb i andres Retsgoder;

2) naar Gerningsmanden, da han foretog

den strafbare Handling, ikke var fyldt

18 Aar, og Anvendelsen af Lovens

fulde Straf maa befrygtes at ville have

skadelig Indflydelse paa hans Udvikling.

Straffen for saadanne Personer

maa ikke overstige Arbejdsfængsel i 8

Aar;

3) naar Gerningsmanden har handlet i

Uvidenhed om Retsnormer, der forbyder

eller paabyder Handlingens Foretagelse;

4) naar Gerningen er udført i en ved retstridigt

Angreb eller grov Fornærmelse

af den skadelidende fremkaldt oprørt

Sindsstemning;

More magazines by this user
Similar magazines