searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

54

1) fjerner eller ødelægger noget ved offentlig

Foranstaltning anbragt Segl

eller Mærke,

2) for at unddrage nogen fra Forfølgning

for en Forbrydelse eller Straf

holder ham skjult, hjælper ham til

Flugt eller udgiver ham for en anden,

3) tilintetgør, forvansker eller bortskaffer

Genstande af Betydning for en offentlig

Undersøgelse eller udsletter en

strafbar Handlings Spor.

Den, der foretager de under Ni\ 2 og

•5 nævnte Handlinger for at unddrage sig

selv eller nogen af sine nærmeste fra

Forfølgning eller Straf, straffes ikke.

§ 124.

(K. U. § 106, 2. St., StrH. §§ 77, 78.) Den, som, uden at Forholdet falder

ind under § 100, unddrager sig fra Krigstjeneste

eller bevirker eller medvirker til,

at nogen værnepligtig ikke opfylder Værnepligten,

eller som tilskynder Personer, der

hører til Krigsmagten, til Ulydighed mod

tjenstlige Befalinger, straffes med simpelt

Fængsel eller Bøde eller under skærpende

Omstændigheder med Arbejdsfængsel i

indtil 1 Aar.

§ 125.

(K. U. § 110, Strfl. § 70, 1. St.) Den, som uden Regeringens Tilladelse

i den danske Stat foretager Hvervning til

fremmed Krigstjeneste, straffes med Bøde

eller simpelt Fængsel i indtil 6 Maaneder.

§ 126.

(K. U. § 138, 1. St.) Den, som uberettiget giver offentlig

Meddelelse om det ved de i § 116 nævnte

Valghandlinger og Stemmegivninger foregaaede

eller om Forhandlinger indenfor

nogen et offentligt Hverv røgtende Myndighed

eller en ifølge Lov eller af Regeringen

nedsat Kommission, straffes med

Bøde eller simpelt Fængsel i indtil 1 Aar.

§ 127.

(K. Ü. § 140, Strfl. § 107.) Den, som udøver en ham ikke tilkommende

offentlig Myndighed, straffes

med Bøde eller simpelt Fængsel i indtil

More magazines by this user
Similar magazines