searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

Love eller paa lignende højtidelig Maade,

hvor saadan Form er paabudt eller

tilstedt, samt

h) den, som til nogen af de lovgivende

Forsamlinger, Ministerierne eller Øvrigheden

indgiver falske Klagemaal

eller til Paatalemyndigheden anmelder

en strafbar Handling, der ikke er begaaet.

Bestemmelsen i § 152, 2. Stykke, finder

tilsvarende Anvendelse.

1 5de Kapitel.

Pengefalsk.

68

§ 155.

Den, som eftergør eller forfalsker

More magazines by this user
Similar magazines