searchable_print_opt..

statensnet.dk

searchable_print_opt..

68

§169.

(K. ü. § 382, Strfl. § 290.) Straffebestemmelserne i § 168 finder

tilsvarende Anvendelse paa den, der fremstiller

eller behandler Ting, som er bestemte

til Forhandling eller udbredt Benyttelse,

saaledes, at ved deres Benyttelse

paa regelmæssig Maade Menneskers eller

Husdyrs Sundhed udsættes for Fare.

Med de i § 168, 1ste og 2det Stykke

foreskrevne Straffe anses ogsaa den, der

med Fordølgelse af den foretagne Behandling

falholder eller iøvrigt søger udbredt

saadanne Ting.

§ 170.

(K. U. § 383, Strfl. § 290.) Den, som udenfor de i § 169, 2det

Stykke nævnte Tilfælde uden at oplyse om

Tingens Beskaffenhed falholder eller iøvrigt

søger udbredt Nærings- eller Nydelsesmidler

eller Brugsgenstande, der ved at

benyttes paa regelmæssig Maade udsætter

Menneskers eller Husdyrs Sundhed for

Fare, straffes med Bøde eller simpelt

Fængsel eller under skærpende Omstændigheder

med Arbejdsfængsel i indtil 3

A ar.

Har Gerningsmanden indset, at Faren

for andre Menneskers Liv var nærliggende,

er Straffen Arbejdsfængsel i indtil 6 Aar.

Begaas Forbrydelsen uagtsomt, er

Straffen Bøde eller under skærpende Omstændigheder

simpelt Fængsel i indtil 1 Aar.

§ "i.

(ny.) Har den, som dømmes efter §§ 169

eller 170, tidligere været dømt for forsætlig

Overtrædelse af disse Bestemmelser,

kan Straffen forhøjes med indtil det halve.

8 172 -

(K. U. § 385 a.) Den, som falholder eller iøvrigt søger

udbredt som Lægemidler eller Forebyggelsesmidler

mod Sygdomme Tmg, om hvilke

han ved, at de er uegnede til det angivne

Formaal, og at deres Benyttelse paa den

angivne Maade udsætter Menneskers Liv

eller Sundhed for Fare, straffes med Arbejdsfængsel

i indtil 6 Aar.

Begaas Forbrydelsen uagtsomt, er Straffen

Bøde eller under skærpende Omstændigheder

simpelt Fængsel.

More magazines by this user
Similar magazines