Referat - Dansk Frisbee Sport Union

dfsu.dk

Referat - Dansk Frisbee Sport Union

Henrik, Tørring: Gymnasium DM er vigtig, fordi der er 150 potentielle medlemmer. Det er

vigtigt, at de får nogle oplysninger om, hvilke klubber de kan spille med.

God idé, hvis man kan melde sig ind i DFSU på nogle konkrete opgaver.

Christoffer, VUF: Vi skal hæve ultimate niveauet i Danmark. Dårlig idé at uddelegere

Gymnasium DM til klubberne.

Jonatan, CFC: Visionerne for vores sport er en meget vigtig del af DFSUs arbejde.

Allan: Visioner er en af bestyrelsen fornemmeste opgaver, men det er også en af de opgaver,

der først bliver syltet, når de administrative opgaver tager de tilstedeværende ressourcer.

De fire scenarier:

Scenarierne er beskrevet i appendiks C.

Til scenario 3: Risiko for at disc golferne ikke ønsker, at betale den store procentstigning og

dermed vil melde sig ud.

Hvis dette viser sig at være tilfældet kan man evt. nå at ændre beslutningen.

Hvis scenario 2 eller 3 vedtages skal kontingentstigningen ske fra 2008.

Franziska, KFK: God idé at betale lidt mere for at få nogen til at bruge tid. Vi skal dog være

opmærksomme på, at en person så vil modtage betaling for noget arbejde, mens andre laver

en stor del arbejde gratis.

Allan: Argumentet er at lægge noget af det kedelige arbejde ud til den betalte, så det sjovere

arbejde kan laves af de frivillige.

Vi har estimeret kassererarbejdet til at tage omkring en time om ugen. Der findes allerede et

mere eller mindre klart system, men regnskabet skal over i et nyt system og det vil tage lidt

tid. Det er bestyrelsen klar til at hjælpe med og skyde nogle penge i professionel assistance.

Roar, Vuf: Synes scenario 3 – den store pakke - rummer nogle rigtig gode muligheder.

Lars Lau, DFSU: Disc golf Danmark har fået et tilbud fra en alternativ forening, DDGU, der

har bebudet start i januar 2008. Om det vil vinde stort indpas er ikke til at sige endnu, dog

skal det siges, at det nye forbund som udgangspunkt ikke adskiller sig markant fra DFSU’s

rammer og tilbud i dag – ud over et andet navn

Lars vurderer at en kontingentstigning på 100 kr. godt kunne blive accepteret af disc golferne,

hvis man synes man får noget for pengene.

Erik, Ragnarok: Sammenligner DFSU med WFDF, hvor man har haft øget aktivitet efter

ansættelse af en sekretariatssekretær.

Vigtigt at skelne mellem frivillige og ansatte, men mener at det i praksis kan man se at det

fungerer fint i alle mulig andre organisationer.

Pause

3/11

More magazines by this user
Similar magazines