expressis danmark 4 - manroland

manroland.dk

expressis danmark 4 - manroland

Tak for underskrifterne

Vi siger tak for ordrene vi fik i 2005 og ser frem til endnu et godt år i 2006. Fra venstre: Morten Gahrn, Svein Olsen, Per Skovsted, John Thomsen, Jørgen Jarups,

Peter Landau og Erik O. Hansen. Nedenfor er vist de kunder, der investerede i arkoffsettrykmaskiner i 2005.

Frank Bræmer

Bræmer Tryk A/S

ROLAND 705 LV, Multi CCI-2D,

PECOM CIP4 netværk

Hans Schur og Ib Kongsmark

Schur Pack Denmark A/S

ROLAND 706 LV QuickChange,

Colorpilot, InlineSorter,

TelePresence, AUPASYS

ROLAND 906 LV format 6, Colorpilot,

TelePresence, AUPASYS,

integration i CIP4 netværk

John Christensen

Bogtrykkergården A/S

ROLAND 304, Colorpilot

Chresten Torp og Aksel Wiberg

wiberg & torp

ROLAND 704 TLV UV, Multi CCI-2D

Niels Laursen

Laursen Grafisk A/S

ROLAND 704 LV, Colorpilot,

TelePresence, integration i

CIP4 netværk

ROLAND 905 LV, format 6,

Colorpilot, TelePresence,

integration i CIP4 netværk

Tine Meyer

Narayana Press

ROLAND 905 format 6,

Colorpilot Plus, CIP4 netværk

Henrik Odgaard

Hobro Lyntryk

Ryobi 525 GX, PDS-E,

Ink Volume Setter-CIP4

Keld Rossan og Henrik Ploug

Amtscentret for Undervisning,

Maribo

Ryobi 524 HE

Svend Erik Baadsgaard

og Henning Millard

Datagraf A/S

ROLAND 708 P InlineSheeter,

Colorpilot Plus, integration i

CIP4 netværk


ROTATIONER

Owe Karlsson,

Adm. direktør for

MAN Roland Sverige,

er ansvarlig for MAN

Rolands rotationssalg i

Norden. Har mere end

15 års erfaring med

service, projektstyring

og salg af MAN Roland

rotationer.

2 expressis danmark udgave 04

Rotationer

for 375 millioner!

En stigende centralisering af avistrykkerierne

og tendensen til mere farve i dagbladene

samt en markedsandel på over 80% på heatsetmarkedet,

har resulteret i et rekordsalg for

MAN Rolands rulleoffset i Norden.

Med en ordretilgang i 2005 til en værdi af mere

end 50 millioner euro (375 millioner kroner) er

Owe Karlsson, der er ansvarlig for MAN Rolands

rotationssalg i Norden, mere end godt tilfreds.

- De mange nye installationer udbygger ikke blot

MAN Rolands position som den førende leverandør

af rotationsmaskiner i Norden. Den viser

også, at vi med vores mangeårige engagement på

området og brede produktsortiment er i stand til

at imødekomme alle de behov, avis- og rotationstrykkerierne

måtte have.

Faldende oplagstal og konkurrencen fra de elektroniske

medier har de seneste år tvunget de

nordiske dagblade til at sætte yderligere fokus på

rentabiliteten i deres produktion og at udvikle

nye og mere målrettede produkter. Samtidig ser

vi en tendens mod flere farvesider i dagbladene.

Gevinster ved centralisering

Owe Karlsson peger på, at mange dagblade i

disse år opnår store synergier såvel logistisk som

driftsmæssigt ved at centralisere deres trykkeridrift.

- Produktiviteten er et afgørende konkurrenceparameter

og MAN Rolands rotationsmaskiner er

i dag så højeffektive og gennemautomatiserede,

at du får op til tre gange så meget tryk igennem

en ny MAN Roland rotation som en presse af

ældre dato. Samtidig gør rotationernes ultrakorte

indretning og den minimale makulatur avistrykkeriet

bedre til at imødekomme behov for stadig

mindre og mere målrettede oplag.

Alene i Sverige solgte MAN Roland i 2005 for

23 millioner euro på rotationsområdet, blandt

andet en GEOMAN til Sydostpressarnas trykkeri

i Karlskrona, der med den nye maskine vil kunne

klare et komplet skift på blot 16 minutter og 2,5

minutter for et udgaveskift.

- Vores erfaringer med vores nuværende GEO-

MAN er meget positive, og de højt satte mål

er blevet opfyldt, siger adm. direktør Anthony

McEwen fra Sydostpressarna, der med investeringen

bliver et af Sveriges mest moderne avistrykkerier.

Giver rotationsmaskinen nyt liv

Selv om de fulde produktivitets- og driftsgevinster

kun kan opnås ved investering i en ny MAN

Roland rotationsmaskine, ligger der også store

effektiviseringsgevinster i at renovere ældre

rotationsmaskiner.

- Vores team af kompetente, fabriksuddannede

servicemontører har stor erfaring i renovering af

ældre rotationer. Ved at installere nye trykværker

kan avisen få mere 4-farve tryk i avisen, ligesom

en ny fals kan forbedre falsningen og giver en

mere nøjagtig aflægning. Sådanne tiltag betyder,

at dagbladene selv med en mindre investering

kan holde deres maskinpark opdateret og fuldt

konkurrencedygtig, slutter Owe Karlsson.


Behovet for mere trykkapacitet var anled-

ningen til den nye investering. Samtidig har

Color Print benyttet lejligheden til at øge

fleksibiliteten og dermed tilbyde markedet

endnu flere produktionsmuligheder.

+info: peter.landau@man-roland.dk | 21 21 70 77

Det er en 48-siders Lithoman IV offset rotation,

der er blevet sat på opgaven. Den er en sand kraftkarl,

der giver endnu flere muskler til Color Prints

konkurrencestyrke.

”Vi havde det, man kalder et positivt problem”

fortæller Eigild Christensen. ”Selvom vi arbejdede

i 5-holdsskift, kunne vi ikke holde trit med efterspørgslen,

og det er jo uholdbart i længden.”

”Vi gik i gang med at finde ud af, hvordan en

udvidelse af kapaciteten bedst kunne foretages.

Selvfølgelig kunne vi bare udvide den bestående

maskinpark med endnu en af de typer offset rotationer,

vi havde i forvejen, men kreative hoveder

fik overvejelserne til at gå i en anden retning.

En 48-siders Lithoman IV offset-rotations-

maskine indlogerer man ikke hvor som helst.

Lithoman IV vejer 210 tons, har 4 trykværker,

som hver især vejer over 25 tons og er næsten

4 meter høj. Derudover har den en tørreovn, der

alene vejer 36 tons. Når maskinen kører, ruller

ikke mindre end 50 km papir igennem i timen!

Der skulle 23 vogntog til at transportere de

enkelte maskindele fra Tyskland til Vadum.

Med hver maskindel fulgte teknikere, der forestod

montering og testkørsel inden maskinen

var produktionsklar.

Det er store kræfter, der så slippes løs. Derfor

er der opført 2 nye haller som naboer til de

øvrige produktionshaller i Vadum. De er på ca.

6.000 kvm., hvilket svarer til 50 parcelhuse af

normal størrelse. Alene fundamentet, der skal

bære maskinen og samtidig absorbere de store

dynamiske svingninger, som maskinen skaber,

når den kører, vejer 400 tons.

Ny kraftkarl hos Color Print

Han fortsætter ”Vi ville gerne tilbyde markedet

endnu flere løsningsmuligheder, f.eks. inden for

produktion af magasiner, tidsskrifter, fagblade

og kataloger i både store og små oplag.

Valget faldt på Lithoman IV. Maskinens basis-

kapacitet er produktion af 48-siders tryksager i

4+4 farver i én trykgang med automatisk pladeskift,

rotationstrimmer, ryglimning, automatisk

krydssnøring og palletering.

Ny og vigtig dimension

Opsætningen af Lithoman IV i Color Printmodellen

gør, at den lynhurtigt kan omstilles til

forskellige produktioner. Derfor er den lønsom til

både store og små oplag. Det vil sige, at der med

fordel kan trykkes oplag helt ned til under 10.000

eksemplarer på en så stor maskine.

”Ud over at vi har opnået fleksibilitet, har vi også

opnået en intern fordel. Fleksibiliteten giver os

nemlig muligheden for effektiv back-up for den

øvrige maskinkapacitet, når behovet herfor opstår,

hvilket er med til yderligere at styrke vores

leveringssikkerhed” slutter Eigild.

ROTATIONER

I næste nummer:

Læs om STIBO Graphic’s

4. Lithoman og deres nye

MAN Roland printnet JDF

workflow og produktionsplanlægning.

udgave 04 expressis danmark


IPEx 2006

Vi ses

i hal 1

På IPEx 2006 i

PrintCity, hal 1,

præsenterer MAN Roland

nye produkter og ydelser

til arkoffset og rotationer

under tema-erne ”Value

Added Printing” og

”Applied Innovations”.

Begge temaer har deres

drejningspunkt omkring

de vigtigste emner

for den grafiske industri

netop nu: kvalitet,

produktivitet og lave

omkostninger.

MAN Roland fokuserer

på dette med sine

produkter og knowhow,

for at gøre trykkerierne

mere succesfulde, både

nu og i fremtiden.

InlineFoiler

Nyeste version

4 expressis danmark udgave 04

Value Added Printing

Til arkoffset står ”Value Added Printing” på den

ene side for procesintegration med kreative inline

løsninger som InLineFoiler til påføring af guld- og

sølvfolie under trykprocessen, InLineSorter, der

sorterer fejlark fra før de når udlæggerstablen,

InLineInspector, der overvåger hvert eneste ark

og melder om evt. fejl og InLine-Sheeter for tryk

fra rulle til ark på en arkoffset trykmaskine.

På den anden side dækker ”Value Added Printing”

løsninger, der giver forbedret produktivitet, som

QuickChange modulerne til reducering af klargørings-

og omstillingstider, AUPASYS logistiksystemet

til automatisering af materialestrømmen

og printnet PECOM workflow modulerne til

produktionsstyring og -planlægning.

Få ny inspiration!

En vigtig del af et besøg på IPEX er at få ny inspiration

til trykløsninger, som du enten direkte

eller modificeret kan bruge i dit eget trykkeri.

Vi lover dig at du kommer inspireret fra et besøg

i PrintCity’s „Manufacturing Integration Centre“

hvor et væld af inspirerende tryksager: brochurer,

emballager, plakater oma. bliver fremstillet med

udstyr fra MAN Roland og de øvrige PrintCitypartnere.

JDF workflow

I PrintCity’s „Manufacturing Integration Centre“,

kan du også opleve hvordan JDF succesfuldt

integrerer grafisk produktionsudstyr fra forskellige

leverandører – præcis som vilkårene er i den

„virkelige verden“.

WE ARE PRINT

IPEX er en anledning til at se den nyeste teknologi,

men det er også en anledning til at gå bagom

tingene og få indsigt i rentabiliteten ved de viste

løsninger og nye trykmetoder. Alt, hvad vi beskæftiger

os med – også på IPEX 2006 – drejer sig

om „PRINT“ og altid med dine ønsker og behov i

centrum. Vi ser frem til en givtig dialog om

teknik og tryksager, så vi også i fremtiden sammen

kan sige at “WE ARE PRINT”!

+info: peter.landau@man-roland.dk | 21 21 70 77

Pakkeløsninger til workflow og proces optimering

software integrerer produktionsplanlægning, produktion, kvalitetsstyring og ledelse for

trykkerier og forlag. MAN Roland har dedikerede printnet løsninger til både arkoffset, avis- og heatsetproduktion.

står for print competence: MAN Rolands viden om trykprocessen og certificerede

forbrugsvarer, lige fra gummiduge, farver, lakker, afvask, fugtevandskoncentrater og trykvalser til måleinstrumenter.

forener alle ydelser i forbindelse med trykning inklusiv service, projektledelse,

brugertræning og reservedele for at sikre en vedvarende økonomisk effektivitet i betjeningen af

MAN Rolands trykløsninger.


Folie og UV i

én arbejdsgang!

Det er bare én af de spændende nye ting du

kan opleve hos MAN Roland på IPEx. Også

den nye ROLAND 500 i en 10-farve version

med vendeværk og den opdaterede ROLAND

204 vil tiltrække nysgerrige blikke…

ROLAND 700 med InlineFoiler

På IPEX vises en 6-farve ROLAND 706 LV med

lakværk, UV, QuickChange moduler og InLine-

Foiler, som påfører folie inline i én arbejdsgang

samtidig med den øvrige trykproces.

ROLAND 200

Den fleksible kompaktmaskine

Med innovative løsninger som ved de større

maskinserier, så som transfertere i dobbeltomfang

og RCI-farvereguleringssystem kombineret

med et kompakt design, er den nye ROLAND 200

ideel til små trykkerier med snævre pladsforhold.

På IPEX vises en 4-farve ROLAND 204 med automatisk

pladeskift.

NYHED:

ROLAND 500 P, 10-farve

trykmaskine med arkvending

ROLAND 500 er en højeffektiv arkoffset trykmaskine

i 50 x 70 cm format med en hastighed

på op til 18.000 ark i timen. ROLAND 500 kan

nu også leveres med skøn- og vidertryk, med en

maksimal hastighed på 15.000 ark pr. time.

Takket være den kombinerede vende- og transfertercylinder

(patenteret system kendt fra

ROLAND 700) bruger versioner med InLinePerfector

vendeværket ikke mere gulvplads end

ligeud versionen.

Applied

Innovations

udgave 04 expressis danmark

IPEx 2006

”Applied Innovations” er innovationer, der har bevist deres værd i praksis

indenfor avistryk og heatset.

Eksempler på ”Applied Innovations” er de nye XXL og 4-1 formater, til kom-

binerede heatset-coldset løsninger, til Closed Loop koncepter for farve og

cut-off register såvel som farvedensitet- og banespændingskontrol.

”Applied Innovations” står også for merværdi for kommerciel rotationstryk

i form af XXL formater og løsninger til at forkorte klargøringstider som

QuickStart, der resulterer i lynhurtig produktionsstart med et minimum af

makulatur.

På IPEX præsenteres et 72 siders trykværk fra en LITHOMAN, den globale

markedsleder indenfor kommerciel rotationsoffsettryk. Diskussioner om 16

siders kommerciel rotationsoffset vil primært fokusere på det optimerede

trykmaskineprogram fra MAN ROLAND lige fra standardtrykmaskiner med

skræddersyede funktioner og specialiseret inline efterbehandlingsudstyr til

ekstremt produktivt high-endudstyr.

På IPEX kan du opleve et 72-siders

LITHOMAN trykværk.

5


IPEx 2006

RYOBI på IPEx 2006

Stand D 20

• 7 arkoffset

trykmaskiner:

Ryobi 758P med UV

interdeck tørring og

PDS-E, Ryobi 52 GX,

Ryobi 524GX,

Ryobi 784E,

Ryobi 755,

Ryobi 404X-DI,

Ryobi 522HE

• Ryobi SmartNet

JDF workflow

• Ink Volume

Setter CIP-4

expressis danmark udgave 04

Ryobi viser JDF workflow

SmartNet er RYOBIS omfattende digitale og

modulære workflowløsning til trykproduktion.

Her er en gennemgang af hvordan SmartNet

virker i praksis. På IPEx kan du opleve det

”Live”...!

1) Udveksling af CIP4/JDF-data

Via opkobling til det CIP4/JDF-kompatible

MIS (Management Information System) kan

trykspecifikke informationer i produktionen

udveksles med virksomhedens administrationssystem.

2) Farvekalkulationsprogram

Opgavens farveprofil beregnes i et program,

Ink Volume Setter, baseret på baggrund af Post-

Script-data fra en Macintosh eller en Windows

computer. Farveprofilen bruges af RYOBI PCS-G

(PCS-H, PCS-J) Printing Control System til

Én ud af 7 på IPEX

Ryobi viser mange spændende ting på IPEx.

Her er fremhævet den nye kompakte Ryobi

784 i halvformat. Resten fortæller vi mere om

på IPEx...

Den nyudviklede RYOBI 784E er ultra-kompakt;

under 6 meter lang! Og alligevel får du mere med

end ved nogen anden 50x70 trykmaskine! Som

f.eks. integreret betjeningspult med farve- og

kvalitetsstyring. Den imponerende trykkvalitet,

de avancerede funktioner og markedets bedste

pris/ydelsesforhold gør at du med Ryobi 784E kan

klare dine kunders krav til kortere leveringstider,

højere kvalitet og lavere pris. Vil du prøve den?

Så kontakt os på telefon 44 35 55 55.

på IPEX

at indstille farveskruerne. Med Ink Volume

Setter-CIP4 (PPF) kan farveprofilen beregnes

udfra PPF-filer.

3) RYOBI Program Inking

RYOBI Program Inking føder automatisk

farvevalserne med den korrekte farvemængde.

Efter blot få aftryk sikrer RYOBI Program Inking

konstant farveføring, hvorefter trykkeren har

mulighed for at gå i kast med næste opgave.

4) Printing Density Control System

RYOBI PDS opmåler farvekilen på trykarket

med et spektrofotometer (i PDS-E med et densitometer).

De opmålte data sammenholdes med

de korrekte farvedensitetsværdier og afvigelser

sendes til RYOBI PCS-G (PCS-H), som herefter

justerer farveskruerne i henhold til disse data.

5) Printing Density Control System med Color

Profile Setter

RYOBI 3404DI, 3404X-DI og 3404E-DI byder på

god understøttelse af farvestyring med mulighed

for generering af ICC-profiler samt kvalitetskontrol.

Der kan vælges mellem to typer af farvestyring:

Farven i prøvetrykket matches med farven

i 3404DI, 3404X-DI og 3404E-DI. Eller farven i

3404DI, 3404X-DI og 3404E-DI matches med farven

i prøvetrykket eller i andre trykmaskiner.

Veludrustet

Udrustningen består af integreret styrepult

med touch screen betjeningspanel, der styrer

alle funktioner: materialetykkelse, formatindstillinger,

vask af farveværker, gummiduge og

modtrykcylindre, automatisk indfarvningsprogram

og side-, omfangs- og diagonalregister.

Automatisk pladeskift uden forbukning af pladen,

sugebændel nedføringsbord, Ultrasonic dobbeltarkskontrol

og alarm for skæve ark er standard.

Skøn/vidertryk fås som ekstraudstyr.


HORIZON har det...

HORIZON har sat alle sejl til på IPEx for at give dig en overbevisende

oplevelse af deres brede sortiment af efterbehandlingsudstyr.

På IPEX 2006 viser HORIZON sit nyeste udstyr i to områder. Det ene er et

live præsentationsområde, der illustrerer et virkeligt produktionsmiljø for

CABS4000 boggade og StitchLiner samlehæfter i samarbejde med bla. Ryobi.

I det andet område bliver stort set hele HORIZON’s program og de spændende

nyheder demonstreret. På begge områder vises forskelligt udstyr med en videreudviklet

version af i2i JDF netværket samt mere avanceret automatisering

end på Drupa 2004.

HORIZON Bestsellere på IPEX

Vore mest sælgende modeller er:

• CABS4000 boggade

• StitchLiner 5500

• SPF/FC-20A saddelhæfter

• HOF-20/30 sæt/arkføder

• AFC-546AKT B2 automatisk falsemaskine

• AFC-744AKT falsemaskine med palleføder

• BQ-270 limbinder

• HT-30 treknivskærer

HORIZON nyheder på IPEX

Innovative nyheder, der bliver vist første gang på IPEx 2006:

• AFC-746AKTSC B1 automatisk falsemaskine

• AFC-566FKTSC B2 fuldautomatisk falsemaskine

• SB-07 automatisk limbinder

• BQ-470 automatisk limbinder

Vi har lavet en praktisk

IPEx Pocket Guide i

creditcard størrelse med

halplaner, temaer og

praktiske oplysninger om

IPEx og Birmingham.

IPEx 2006

Bestil dit GRATIS eksemplar på

e-mail info@man-roland.dk

Her er vi på IPEX

Ud over MAN Roland, Ryobi og HORIZON har vi

mange andre agenturer, som udstiller på IPEx

2006. Herunder har du en samlet oversigt:

Hal 1 PrintCity

Man Roland Druckmaschinen AG Stand A 15

Hohner UK Stand E 40

Heiber & Schröder

Maschinenbau GmbH Stand B 25

Merck KgaA Stand C 10

Weilburger Graphics GmbH

Westland Gummi Werke GmbH & Co. Ltd Stand E 10

Hal 2

IMC UK Ltd. Stand F 01

Steinemann Technology AG

Schober GmbH Stand E 25

Hal 3

Multigraf AG Stand B 20

Stamfag AG Stand E 25

Hal 4

Horizon Scandinavia AB Stand C 60/C 70

Kersten Elektrostatik GmbH Stand D 45

Hal 5

Day International Stand B 50

Fuji Hunt Pressroom Chemicals Stand D 50

RYOBI Limited Stand D 20

Technotrans Graphics Ltd. Stand E 20

Wohlenberg Buchbindesysteme GmbH +

Baumann Maschinenbau GmbH Stand E 5

Vi ses på IPEX!

udgave 04 expressis danmark 7


SERVICE

TelePresence kan

leveres på følgende

MAN Roland arkoffset

trykmaskiner:

ROLAND 300

ROLAND 500

ROLAND 700

ROLAND 900

ROLAND 900 xxL

Kan eftermonteres

på maskiner fra 1995

og frem.

8 expressis danmark udgave 04

TelePresence

Med TelePresence, den første kundeservice af

sin slags, har MAN Roland sat en ny standard

for system-diagnostisering ved at integrere

den seneste informationsteknologi i en fremtidssikret

arkitektur.

TelePresence er et system til fjerndiagnostisering,

der gør at MAN Rolands eksperter kan

hjælpe kunden til selv at udbedre visse typer fejl

og derved spare både tid og penge.

MAN Rolands eksperter kan ”logge sig ind” på

trykmaskinen uden at være fysisk tilstede i trykkeriet.

De kan køre forskellige diagostiseringsrutiner

og ved hjælp af et web kamera også ”se”

hvor fejlen er opstået og guide kunden gennem

en evt. udbedring af fejlen.

Fordele:

• Statusorienteret vedligeholdelse der øger

effektiviteten af dit vedligeholdelsesprogram

• Hurtig reaktion og direkte hjælp

• Tids - og omkostningsbesparende


”Service er nøgleordet”

”Service er nøgleordet hos MAN Roland

Danmark og det forpligter” siger Palle Sivertsen,

servicechef hos MAN Roland Danmark,

og fortsætter ”en af mine vigtigste opgaver er

at udbygge MAN Rolands position som en af

landets ledende servicepartnere ved at tilbyde

driftsikre og skræddersyede løsninger”.

En velfungerende maskinpark er rygraden i vores

kunders produktion. Skulle uheldet alligevel være

ude råder vi over et kompetent team af fabriksuddannede

servicemontører, ligesom vi samarbejder

med teknikere på freelance-basis. Derudover

kan vi trække på teknikere i vores nordiske organisation,

hvis det bliver nødvendigt.

MAN Rolands servicemontører har et indgående

kendskab til prepressudstyr, trykmaskiner og

efterbehandlingsudstyr, og får jævnligt opdateret

deres viden på området gennem kurser i såvel

ind- som udland.

ProServ serviceaftaler

MAN Roland tilbyder trykkerier at tegne en

skræddersyet serviceaftale, der betyder at MAN

Roland overtager en større eller mindre del af ansvaret

for maskinparken. MAN Roland får derved

et indblik i trykmaskinernes status, og i samarbejde

med servicemontøren og kunden planlægges

eventuelle servicetiltag og reparationer, når

det er mest belejligt for trykkeriet.

+info: palle.sivertsen@man-roland.dk | 21 21 70 54

Palle Sivertsen og direktør Ib Kongsmark på Schur Packs nye ROLAND 700 der bla. er udstyret med TelePresence.

Samarbejdsaftale med nb grafisk service

nb grafisk service og MAN Roland har i en år-

række haft et nært samarbejde. nb grafisk service

har serviceret en række MAN Roland trykkerier og

er kendt for sit indgående kendskab til ROLAND

maskinerne. Derudover har nb grafisk service

arbejdet freelance for MAN Roland i Danmark,

Norge, Sverige og Tyskland på udkald og med

opstilling af nye maskiner.

MAN Roland Danmark og nb grafisk service er

nu knyttet endnu tættere til hinanden, i form af

en formaliseret samarbejdsaftale, der betyder at

nb grafisk service indgår i MAN Rolands nordiske

serviceteam og kan hente backup derfra, både

når det gælder viden og når det gælder mandskab.

SERVICE

Palle Sivertsen,

servicechef hos MAN

Roland Danmark, med

ansvar for at udvikle

paletten af serviceudbud.

Han har stor erfaring

på serviceområdet og

kommer fra en stilling

som servicechef hos

PMC Technology A/S,

Danmarks største udbyder

af komponenter

og systemløsninger inden

for hydraulik, pneumatik

og trykluft.

udgave 04 expressis danmark


Appelsiner u CMYK + duftlak – skrab dig til en oplevelse

Bundgrafik u 20% gul + Iriodin® Bi-Flair 66A

Tekstcirkel u 20% gul + Bi-Flair 66A iblandet 2% sort + Litho Yellow + Litho Bronze

Tekstbokse u CMYK + UV-Gloss lak


(tryk)

cmyk

pantone

neon

metal

opaque-hvid

74x104 cm

(papir)

traditionelt

metaliseret

gummi

plast

rustikt

effekt

transparant

pap

80-500 gr

skrabelak

gloss

mat

fuldflade

partiel

spot-on

perlemor

lysaktiv-lak

iriodin

duftlak

termolak

Tryk med 4-farver og specialfarver på alle papir-

kvaliteter eller specielle metalliske/plastiske

overflader. Påføring inline af traditionelle eller

effektfulde uv-lakker i max. format 74 X 104 cm


Effektfulde tryksager

Det er den lille forskel, der gør det. En forskel,

som betyder, at den færdige tryksag fanger

slutbrugerens øjne - og vigtigst, at budskabet

bliver læst. Specialtrykkeriet wiberg & torp

skaber merværdi i din tryksag.

Danmarks eneste trykkeri med speciale i trykning

af UV-farver og UV-lakker ligger i Auning.

Men deres kunder har adresse over hele landet.

For stadig flere virksomheder har fået øjnene op

for de muligheder, som UV-teknologien byder

på. Hos wiberg & torp kombineres et højt fagligt

niveau med et indgående kendskab til de innovative

forædlingsteknikker.

”Vi har en fascinerende bredde i vores kundegruppe.

Det er naturligvis forlag og rek-

lamebureauer, men primært arbejder vi som

underleverandør for trykkerier på tværs af den

traditionelle opdeling i markedet”, siger Chresten

Torp. Han startede sammen med kompagnonen

Aksel Wiberg den nu syv mand store virksomhed

i starten af 2005.

Især trykkerierne er flittige kunder hos wiberg

& torp og det kan aflæses i deres seneste 14-dages

produktionsplan, hvor der optræder forædlingsopgaver

for 15 trykkerier.

Forædling bliver stadig vigtigere

Det var et besøg hos MAN Roland, hvor Chresten

Torp fik et indblik i UV-teknikkens mange muligheder,

der fik ham og Aksel Wiberg sporet ind

på konceptet med at være underleverandør af


Et langt bekendtskab

Maskinparken hos wiberg & torp udgøres af en

ROLAND 700 i format 74 x 104 cm, med fire

trykværker, mellemtørrer, lakværk og forlænget

udlægger. Maskinen er udstyret med to Interdeck

lamper, to lamper i mellemtørrer og tre lamper i

udlægningen, hvilket giver mulighed for meget høj

UV-glans inline. Trykmaskinen er desuden udstyret

med bl.a. automatisk farvestyring (Multi CCI 2D) og

close-loop.

”MAN Roland har været en fantastisk samarbe-

jdspartner i arbejdet med at finde frem til vores

Roland 700. Vi havde i forvejen udarbejdet de

tekniske kravspecifikationer til maskinen bl.a. på

baggrund af veldefinerede markedsundersøgelser,

og fik med maskinen ’det perfekte match’”.

Indehavernes bekendtskab med Rolands

trykmaskiner går mange år tilbage i tiden, hvor de i

sin tid som trykkere på førende trykkerier arbejd-

ede med disse maskiner.

”Litografisk set er ROLAND 700-serien udstyret

med optimale tryk- og lakværker, som gør den

meget velegnet til at køre den type produktion,

som vi har. Den er kendetegnet af en meget bred

vifte af papir- og kartonkvaliteter og ikke-sugende

plastmaterialer fra 50 g og op til én mm tykkelse”.

færdiggørelsesløsninger og tilbyde UV-tryk og

UV-lak.

”UV-teknologien er meget udbredt i USA og

England, men er endnu kun sporadisk udbredt i

Skandinavien. Jeg er overbevist om, at metoden er

som skabt til dette marked, hvor differentiering

gennem forædling bliver afgørende for om ens

tryksager - og i sidste ende også budskabet - bliver

læst”.

Forretningsgrundlaget er at arbejde tæt sammen

med kunderne, og herigennem løbende at

udvikle trykkeriets faglige kompetencer inden for

UV-teknologi.

”Nøgleordene for dette samarbejde er seriøs

rådgivning, høj faglig kompetence og ikke mindst

kvalitetsbevidsthed”, pointerer Aksel Wiberg.

Unikt lakværk

MAN Roland har mange års ekspertise på lakområdet, og introducerede tilbage i 1

ROLAND 700 med et anilox-lakværk med kammerrakel-teknologi. Teknikken gør det

muligt at påføre lak i nøjagtig tykkelse samt at påføre et ekstra tykt laklag, hvilket er

helt afgørende i forbindelse med UV-lakker, højviskose blisterlakker til emballageopgaver

eller ved vandbaserede metalliske lakker, fluorescerende lakker eller perlemorslakker.

Det specielle lakværk i ROLAND 700 er opbygget af et lukket aluminiumskammer med

to rakler.

Den første rakel påfører en ensartet lakhinde, mens den anden rakel, der bevæger sig

i modsat retning, fjerner overskydende lak fra aniloxvalsen. Dette er med til at reducere

forbruget af lak med op til 25%.

Aniloxvalsen kan leveres med forskellige kopdybder – alt efter hvilken laktykkelse, man

ønsker at arbejde med.

+info: per.sewohl@man-roland.dk | 21 21 70 94

Vigtig sparringspartner

Når Chresten Torp og Aksel Wiberg skal holde sig orienteret om

den nyeste udvikling på UV-området er MAN Roland en vigtig

sparringspartner.

”MAN Rolands sidste to teknologifora har været en stor inspirationskilde

for os. Ikke blot arrangementet om de lange skøn/vidertrykmaskiner,

men især det som handlede om hvordan man tilfører

trykopgaverne merværdi. MAN-Roland har tidligere end nogen

anden leverandør set de muligheder der ligger i inline forædling.

Det giver tillid til, at vi også fremover vil kunne videreudvikle vores

forretning i tæt dialog med MAN Roland”, slutter Aksel Wiberg og

Chresten Torp.


UV-tryk giver nye

kreative muligheder

wiberg & torp har produceret mange spæn-

dende tryksager. For eksempel en opgave til

Norsk IKEA, hvor man trykte billeder af fire forskellige

sofaer spejlvendt på klar PP plast og

in-line kørte dækhvidt på billedet af sofaerne.

Herefter kan billedet af de fire sofaer anbringes

over opslag med møbeltomme inte-riører, så

kunderne visuelt kan se, hvordan de respektive

sofaer tager sig ud i interiøret.

Trykkeriet har i deres eksperimenteren med UVteknologiens

formåen opfundet et nyt produkt.

De anvender almindeligt bestrøget papir og

karton i gramvægte over 170 gram, hvorpå de

kacherer en fuldflade-sølvfolie, som efterfølgende

tiltrykkes med 4 farver og måske forskellige

lakker, guld og sølv. Denne løsning er f.eks.

brugt til omslaget af december udgaven af Grafisk

Arbejdsgiverforenings medlemsblad, De Grafiske

Fag. En løsning som Chresten Torp mener giver

udtrykket ”prestigetryksag” en helt ny betydning.

Også en spændende 4-farve sag for Copenhagen

Furs, der blev tryk på ”langhåret” specialpapir,

der føles fuldstændig som pels!

”Med vores ROLAND maskine kan vi også producere

opgaver, der tidligere udelukkende blev

produceret i serigrafi”, forklarer Chresten Torp

og nævner en opgave for Relæ Plast, hvor man

producerede 4-farvetryk + dækhvid direkte på

PVC-plast.

Dette nummer af expressis danmark

”Det har været spændende og udfordrende

opgave at trykke MAN Rolands kundemagasin. Vi

har trykt på PE plast, specialcoated og struktureret

omslag og 3-dobbelt bestrøget materie med

UV trykfarver og UV lakker med glans og forskellige

Iriodin pigmenter”. Chresten slutter med et

tilfreds smil: ”I virkeligheden behøver den sag vel

ikke så mange ord...”

Ridsefast overflade

Når UV-farverne befinder sig i farvekasserne

kan de beskrives som en slags flydende plastik,

der først hærder, når trykket passerer forbi en

hærdelampe. Fordelene ved UV-teknologien er

en uovertruffen ridsefasthed og gnidefasthed.

Tryk på metal, plast og stof

UV-teknikken kan anvendes på en meget større

vifte af materialer end traditionel offset. Det er

f.eks. muligt at trykke direkte på lakerede eller

kacherede overflader.

Aksel Wiberg; ”Med UV teknikken kan vi også

trykke på ikke-sugende materialer som plastik og

metalfolier. Det åbner op for helt nye muligheder,

ligesom vi i kombination med spotfarver, dækhvid,

special og partiel UV lak - højglans lak kørt

på via offsetplade m.v.- kan tilbyde helt unikke

løsninger”.

Expressis danmark er trykt hos

wiberg & torp med UV farver og

lakker fra følgende leverandører:

Weilburger Coatings GmBh

Weiburger har udviklet fra en

lille virksomhed i 0diverne til i

dag at være en af de vigtigtste

producenter i Europa af UV- og

vandbaserede lakker. Virksomheden

har ca. 200 ansatte og

producerer årligt ca. .500 tons

industriel lak. Weilburger lægger

stor vægt på miljø-venlige løsninger

og har en meget kompetent R & D,

der konstant udvikler nye løsninger

til den grafiske industri. Weilburgers

mange forskellige typer lakker

har vundet stor anerkendelse i

Danmark pga. sin høje kvalitet.

Til dette magasin er brugt UV-højglanslak

og effektlakker med Merck

pigmenterne Viola Fantasy, Solar

Gold og Sterling Silver.

Merck

Perlemorseffekter har en historie

helt tilbager til 17 hundredetallet,

hvor man udvandt sølv glimmer fra

fiskeskæl og lave perlemorseffekt

af fint maskede perler og perlemor.

I 1 40’erne begyndte Merck at

lave syntetisk perlemorseffekter og

i 1 0’erne kom der et afgørende

gennembrud, fordi Merck da var i

stand til at lave mica metal oxide

pigmenter, som også i dag bruges

til perlemorseffekter. Det er Merck

der har udviklet varemærkerne

Iriodin (R), Colorstream (R), Xirallic

(R) og Miraval (R). Merck producere

pigmenter til trykfarve- og

lakleverandører, men også en lang

række andre industrier som f.eks.

plastikindustrien.

Epple Druckfarben

Epple har et bredt udvald af

vandbaserede og UV baserede

trykfarver. Til dette magasin er

brugt 5 forskellige Epple UV-effekttrykfaver

med Iriodin (R) pigmenter:

Biflair A, Litho Blue, Litho Yellow

og Litho Bronze.


Spørger man Schur

Pack-direktøren om

en trend på embal-

lageområder, lyder

svaret prompte:

”UV-farver og lak”

16 expressis danmark udgave 04

Hos Schur Pack Denmark a/s i Horsens ligger

strategien fast. Som Danmarks største embal-

lagetrykkeri er man villig til gennem investering

at udbygge sin førerposition inden for trykopgaver

med høj forædlingsgrad. En strategi, som

MAN Roland er en integreret del af.

Omhu for kunden er den røde tråd i vort arbejde,

siger direktør Ib Kongsmark fra Schur Pack

Denmark a/s. Ved at tage udgangspunkt i kunden,

og dennes behov og situation indgår vi i et

familieskab med kunden. Og det forpligter!

Derfor overlades intet til tilfældighederne, når

Schur Pack løbende investerer i ny teknologi for

at udbygge sin førerposition inden for emballageopgaver

med høj forædlingsgrad. Eller internt,

hvor uddannelse, træning og viden lægger fundamentet

for fortsat vækst.

– Differentiering bliver helt afgørende på fremtidens

trykmarked. Nemlig differentiering

væk fra egentlig masseproduktion gennem stigende

brug af specialeffekter. Samtidig skal produktionsudstyret

kunne honorere trenden mod

mindre oplag, hyppige jobskift, mere farve og

korte leveringstider. Det stiller krav til medarbejdere,

som må være fleksible og på forkant

teknologisk set, forklarer Ib Kongsmark.

Pitstop á la Formel 1

Da Schur Pack i foråret investerede i to nye Roland

900 6-farve arkoffsetmaskiner med lakværk samt

UV- og IR-tørreanlæg, var det ikke blot for at sikre

en stor fleksibilitet i trykafviklingen, men også for

at effektivisere produktionen.

– Vi er meget fokuseret på produktivitet. Derfor

er de nye maskiner udstyret med det automatiske

Aupasys materiale-logistiksystem med integreret

stabelvender, så trykkerne kan koncentrere sig

om selve trykningen og levere den mest optimale

kvalitet. Samtidig sikrer systemet, at trykkerne

kan producere kontinuerligt uden stop ved palleskift.

Takket være en aktiv medarbejderpolitik har

produktionsmedarbejderne hos Schur Pack i dag

mere ansvar end tidligere. Siden 2001 er produktionen

organiseret i målstyringsgrupper, som

har ansvaret for alle processer i deres område.

Hermed kan medarbejderne hele tiden selv over-

Pitstop –

våge resultatet af deres indsats, fordi de løbende

får feedback-data fra systemet på de målepunkter,

som de sammen med ledelsen har aftalt at

fokusere på.

– Forudsætningen for vores „ansvarlighedskultur“

er, at alle involverede ved, hvad de skal gøre og

alt er klart, når en produktion sættes i gang. Lidt

i stil med et pitstop i et Formel 1-løb, hvor f.eks. et

”Forudsætningen for vores „ansvar-

lighedskultur“ er, at alle involverede ved,

hvad de skal gøre og alt er klart, når en

produktion sættes i gang. Lidt i stil med

et pitstop i et Formel 1-løb”


hurtigt dækskift afhænger af, at alle samarbejder

som et team, forklarer Ib Kongsmark.

Medarbejderne er enige om, at arbejdet nu kræver

mere af dem end „i gamle dage“. Til gengæld erklærer

de samstemmende, at det er blevet sjovere

at gå på arbejde.

„Noget af det ypperste på området“

Spørger man Schur Pack-direktøren om en trend

på emballageområder, lyder svaret prompte:

„UV-farver og lak“ og her konkurrerer man på at

kunne tilbyde en bedre finish end konkurrenterne.

Schur Pack har sammen med MAN Roland

analyseret trykkeriets eksisterende jobsammensætning,

og denne lå blandt andet til grund for

investeringen i de to ROLAND 900-maskiner.

Takket være indbyggede UV- og IR-tørrere er selv

omfattende lakopgaver overfladetørre ved udlægning,

og kan umiddelbart herefter færdiggøres.

– Med det indbyggede konditioneringsanlæg til

temperering af lak opnås en meget høj glans og

overfladekvalitet i trykket, ligesom fleksibilitet og

hurtig indretning sikres med UV-Quick Change

Coating til hurtigskift mellem UV-lak og dispersionslak.

nonstop!

AUPASYS

Trykmaskiner er efterhånden blevet så hurtige

at det er den manuelle proces med at transportere

papir frem og tilbage fra trykmaskinen,

der sinker mest. For at et større trykkeri skal

kunne være konkurrencedygtig må en stor del

af produktionsflowet derfor være automatisk.

Ib Kongsmark nævner også, at med Rolands

unikke lakværk baseret på kammerrakelteknik

og anilox rastervalse opnår man en ensartet

lakpåføring og – som et resultat heraf – et meget

højt kvalitetsniveau. Alt sammen funktioner, som

er med til at differentiere trykkeriet fra konkurrenterne.

En tilfreds direktør

– At vi nu råder over noget af det ypperste på lak

og UV-området kan direkte aflæses af, at vi stadig

hjemtager flere højkvalitets emballageopgaver,

som danske kunder tidligere fik produceret i udlandet.

Vi er nu også i stand til at konkurrere om

kvalitetsopgaver på store UV-markeder som det

engelske og det svenske.

Så Ib Kongsmark og Schur Pack er ovenud tilfreds

med samarbejdet med MAN Roland:

– Som produktionsvirksomhed er vi afhængige af

et tæt samarbejde med vores leverandører for at

beholde vores førerposition. Og her har MAN Roland

ikke blot ydet os god support, men har endda

stillet en ekspert fra Graphic Center i Tyskland

til rådighed. Det var guld værd for os at kunne

trække på sådan en kompetence i arbejdet med at

udvikle produktivitetsfremmende trykløsninger,

slutter en tilfreds Ib Kongsmark hos Schur Pack.

For mere end 10 år siden begyndte MAN Roland

at udvikle AUPASYS og der bliver stadig arbejdet

på at gøre det endnu mere effektivt. Stabelvenderen

sørger for at papirstakken er helt perfekt

og dermed bliver præcisionen på trykket meget

stor. Med den fart der kan trykkes i dag skal der

nye papirstabler til hver 8. - 12. minut. Med det

automatiske logistiksystem sker denne udskiftning

automatisk. Systemet kan opretholde en produktionshastighed

på 12.000 ark/t. incl. skift af flere

papirstabler og pakning af trykket i den anden

ende. Der er mange flere funktioner i AUPASYS

der er værd at høre mere om og man kan modificere

systemet så det passer til det enkelte trykkeris

behov.

+info: peter.landau@man-roland.dk | 21 21 70 77

”At vi nu råder

over noget af det

ypperste på lak og

UV-området kan

direkte aflæses af, at

vi hjemtager stadig

flere højkvalitets

emballageopgaver,

som danske kunder

tidligere fik pro-

duceret i udlandet.”

udgave 04 expressis danmark

17


UV-TRYKNING

Vil du vide mere

om UV-trykning?

18 expressis danmark udgave 04

MAN Roland har udgivet en række publikationer

der omhandler forskellige aspekter af

UV-trykning. Her er nævnt et par stykker, men

du er altid velkommen til at kontakte os for

yderligere information.

Optimised Sheetfed UV

Best Practice Guide

Trykning med UV-farver og -lak er på fremmarch

i disse år. Optimised Sheetfed UV Printing

& Coating giver en grundig forklaring på hvorfor,

altså hvilke markedskræfter der ligger bag og

hvad det er man kan specifikt med UV-tryk, altså

de mere tekniske aspekter. Inspirerende læsning

for trykkerier, grafikere og reklamebureauer, der

kan lære mere om de nye kreative muligheder for

at differentiere deres produkter og tilføre dem

merværdi.

Også produktionsansvarlige kan få værdifuld

input til hvordan man kan opnå højere

produktkvalitet og større produktivitet med

UV-teknikken

MAN Roland har mangeårig ekspertise på området,

og er som Printcity-medlem bidragsyder

til den 40-siders store „Optimised Sheetfed UV

Printing & Coating“, der er udgivet af Sheetfedaktivitetsgruppen

under Printcity i samarbejde

med GATF (Graphic Arts Technical Foundation).

Expressis technics 27

”New UV technologies for high-gloss

applications

En dybdegående teknisk gennemgang af de 3 forskellige

UV tørringsmetoder: ROLAND Seccomatic

UV – konventionelt system, ROLAND Seccomatic

Plus – varmereducet UV tørring og ROLAND Seccomatic

Blue – kold tørring. Publikationen giver

et godt overblik over fordele og ulemper ved de

forskellige metoder.

Expressis technics 23

Inline production – offline enhancement

En dybdegående teknisk gennemgang af fordele

og ulemper ved hhv. inline og offline lakering.

Publikationerne kan bestilles GRATIS hos

MAN Roland på e-mail info@man-roland.dk

Test din viden

En lille ”selv-test” hvor du kan tjekke din viden

om UV-trykning

1

2

3

4

5

Nævn 3 fordele ved UV-trykning

Hvilken type trykfarver og lak kan give

det højeste glosspunkt?

A. UV trykfarver og UV lak

B. HyBrite trykfarver med interdeck tørring og UV lak

Hvor højt glosspunkt kan man opnå med

UV lak tryk ovenpå UV-trykfarver med:

100% dækning? 200% dækning?

300% dækning? 400% dækning?

Hvis man tager højde for ”cost/benefit”

hvilket UV tørringssystem er så mest

velegnet til ubestrøget karton?

A. ROLAND Seccomatic UV – konventionelt system

B. ROLAND Seccomatic Blue kold tørring

Hvis man tager højde for ”cost/benefit”

hvilket UV tørringssystem er så mest

velegnet til plastikfolie?

A. ROLAND Seccomatic UV – konventionelt system

B. ROLAND Seccomatic Blue kold tørring

8 glosspoint, 7 glosspoint, 4 glosspoint. 4: A. 5: B.

udlægget og straks klar til efterbehandling. 2: A. 3: Ca. hhv. 100 glosspoint,

2.Ridse og gnubbefast overflade (vigtig for emballage og covers) .Trykark er tørre i

1: 1.Man kan trykke på ikke-sugende materialer (plastik, folier, metaloverflader etc.)


Fra 1 til 900.000 ark

på halvanden måned!

Halvanden måned efter installationen af offline

UV-lakeringsmaskinen Steineman Colibri 74

UV, rundede Skive Offset 900.000 ark.

De 12.000 ark i timen som lakeringsmaskinen

kan lægge på gulvet betyder, at Skive Offset

bruger to traditionelle trykmaskiner til at

brødføde det schweiziske kvalitetsudstyr,

som kører i treholdsskift.

Colibri 74 UV erstatter et fem år gammelt kache-

ringsanlæg, som holdt en hastighed på 4.000 ark

i timen. Dermed har Skive Offset flerdoblet sin

kapacitet med det nye udstyr.

Glosspunkt på 96!

Colibrien hos Skive Offset har en forlænget udlægning

på to meter, og det har primært det formål

at få lakken til at fordele sig optimalt inden

tørring. „Vi har valgt den forlængede udlægning

fordi det giver optimal kvalitet”, siger

Jesper Frandsen, som er produktionsansvarlig

for trykkeriet og færdiggørelse hos Skive Offset:

„Vi holder et glosspunkt på 96, og det er dér hele

hemmeligheden for vores succes ligger. Uden den

høje glanseffekt ville vi ikke kunne imødekomme

kundernes krav”.

Vigtigheden af dette understreges af det arbejde

Skive Offset har lagt i at eksperimentere med forskellige

primere og finjusteringer på maskinen.

Et arbejde, som har gjort at de kan præstere en så

høj glans på 96.

„Lakken vi anvender er Weilburgers Glueable

UV-lak”, fortæller Jesper Frandsen. Foruden den

høje glans bemærker han også, at ingen kunder

har ‚opdaget’ at Skive Offset nu anvender UV-lak

i stedet for gloss-kachering. Med andre ord er

kvaliteten helt i top.

Fra speciale til speciale

Allerede i 70’erne havde Skive Offset øje for

produkter som ingen andre producerede, og det

betød blandt andet at kunderne ofte kom hele

vejen fra hovedstaden.

Dengang foregik det på 1-farve maskiner, og

ligesom teknologien har rykket sig meget siden

dengang, er det også andre specialer virksomheden

gør sig i den dag i dag. Den familieejede virksomhedspeciale

er i dag digitale meda produkter.

Der er tale om regulær industriproduktion – et

faktum der passer fortrinligt til Steinemann

Colibri 74UV.

+info: per.skovsted@man-roland.dk | 21 21 70 82

UV-MASKINER

Per Skovsted,

salgskonsulent,

har rådgivet Skive Offset

omkring investeringen i

UV-lakeringsmaskinen

Steineman Colibri 74 UV.

Per Skovsted startede

sin egen grafiske karriere

hos Skive Offset tilbage i

70’erne.

udgave 04 expressis danmark

1


Day International gummiduge

Fuji Hunt afvask, fugtemidler,

fugtevandskoncentrater og

hjælpemidler.

Weilburger tryklakker

Epple trykfarver

Westland valser

Tesa splejsetape

20 expressis danmark udgave 04

Printcom står for print competence og fungerer som kvalitetsstempel for MAN Rolands

komplette sortiment af systemkomponenter til trykindustrien. Når du handler printcom

er du sikret høj kvalitet – et faktum, der afgjort betyder merværdi for dit trykkeri!

MAN Roland bruger store ressourcer i sin R&D afdeling på at teste forbrugsvarer fra de

leverandører MAN Roland samarbejder med, og kan på den baggrund give dig garanti for,

at de forbrugsvarer der sælges fungerer sammen.

MAN Roland samarbejder med ”Best-in-class” partnere under deres respektive varemærker.

Desuden føres nogle produkter under printcom varemærket.

Herunder er vist et udvalg af vores partnere:


UV FORBRUGSVARER

Vi har de forbrugsvarer

du har behov for

”Vores forbrugsvarekunder værdsætter den

professionelle rådgivning vi giver”

Siger Gert Lind Sand, salgschef for forbrugsvarer

hos MAN Roland og fortsætter ”derudover er der

2 ting jeg vil fremhæve, når du handler forbrugsvarer

hos os:

For det første står MAN Roland bag alle vores forbrugsvarer.

Det er din garanti for, at de fungerer

perfekt med vores maskiner - og at også andre

maskiner kan have fordel af det høje kvalitetsniveau,

vi har sat.

For det andet kan vi levere fra dag til dag. Ringer

du inden klokken 14, har du varerne næste dag

Nyt stærkt partnerskab

Papirgros/MAP Danmark og MAN Roland Danmark har indgået en

samarbejdsaftale, der betyder at Papirgros/MAP Danmark pr. 1.

januar 2006 forhandler et udvalg af MAN Rolands forbrugsvarer til

en del af trykkerierne i Danmark.

med fragtmand - uanset hvor i landet, du bor.

Det gælder for alle lagervarer som trykfarver,

fugtemidler, lakker, gummiduge, afvask og meget

mere.

Viden er guld værd!

Egentlig er du heldigere end vores konsulenter.

Du skal ”kun” kende jeres egen maskinpark og

jeres produktionsforhold. Vores konsulenter skal

kunne mange flere. Derfor bruger vi rigtig mange

kræfter på at uddanne og efteruddanne, så de får

den ekspertise, som kan hjælpe dig i dit arbejde.

+info gert.lind.sand@man.roland.dk 21 21 70 81

MAN Roland Danmark varetager fortsat det direkte salg til sine nuværende kunder.

MAN Rolands nuværende forbrugsvarekunder, vil fortsat være tilknyttet den MAN Roland forbrugs-

varekonsulent de er vant til at handle med og vil fortsat have adgang til MAN Rolands komplette

sortiment af forbrugsvarer og den ekspertise, der er opbygget gennem mere end 30 år i den grafiske

branche.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gert Lind Sand, salgschef for forbrugsvarer,

mobil 21 21 70 81 eller e-mail gert.lind.sand@man-roland.dk

Vi arbejder

med 5 måder

at give dig

større viden på:

1. Besøg af erfarne

og veluddannede

konsulenter med

baggrund indenfor

både arkoffset- og

rotationstryk

2. Personlig og

engageret rådgivning

3. Teknisk rådgivning

fra leverandørers

eksperter

4.. Seminarer for

trykkere

5. Support fra

trykinstruktører

udgave 04 expressis danmark

21


O’MEGA

22 expressis danmark udgave 04

Full-service

i Slagelse – med Horizon

O’mega Kommunikation i Slagelse betegner sig

selv som et kreativt grafisk hus, der kan løse

langt de fleste kommunikationsopgaver med

en håndværksmæssig indgang til opgaverne.

Behøver kun at handle ét sted

O’mega Kommunikation servicerer godt 1.200

kunder primært på Sjælland, hvoraf 500 er lokale.

- Vi var før meget lokalt forankret, men markedsfører

os nu bredere, fortæller direktør Carsten

Flink. Derfor har virksomheden fået flere ben at

gå på: Design og web, tryk og print og inhouse

færdiggørelse.

- Vores nuværende setup giver os flere indfaldsvinkler

til at få kunder. Og til at få opbygget et

loyalitetsforhold til vores kunder, fordi de kun

behøver at handle ét sted. Investeringen i Horizon

samlehæfteren underbygger denne strategi,

fortæller Carsten Flink.

Mange af vores jobs kører i små oplag og det er

ensbetydende med mange omstillinger i færdiggørelsen.

Med en ny Horizon samlehæfter foregår

omstillingerne automatisk og lynhurtigt. Det betyder

i sidste ende at opgaverne fra O’mega Kommunikation

A/S er hurtigere ude hos kunderne.

Inhouse færdiggørelse giver forbedret

konkurrenceevne

- Tidligere blev mange af vores opgaver færdiggjort

hos den nærmeste bogbinder, der ligger i

Næstved. Nu kan vi selv færdiggøre en stor del af

opgaverne her i huset, og det har gjort os yderst

konkurrencedygtige på leveringstiden og prisen.

Carsten Flink forklarer, at man har mange opgaver

i ”skæve” formater. Selv om disse kræver

specialindstillinger, klares omstillingen på godt

15 min. På dage med spidsbelastninger kan man

køre 7-8 jobs i oplagsstørrelse på 500 til 2.000 stk.

– alt fra visitkort og brevpapir til brochurer, tidsskrifter

og bogproduktion.

Én gang Horizon – altid Horizon

Sådan var holdningen hos O’mega Kommunikation,

da deres gamle Horizon samlehæfter

stod for at skulle udskiftes. Efter at have kørt upåklageligt

i mere end tyve år betød de stadig flere

små opgaver, at det var blevet god fornuft i at

investere i en mere moderne løsning til færdiggørelse.

- Vi har været meget tilfredse med vores gamle

Horizon-maskine. Den var fortrinlig til 12-16

siders brochurer, men var ikke bygget til at give

en tilstrækkelig pæn fals på 32-siders brochurer.

Vores nye Horizon samlehæfter er af en mere

robust konstruktion og giver en pænere finish i

slutproduktet. Også i forbindelse med glossy og

silk papirkvaliteter, forklarer direktør Carsten

Flink.

Mere end en samlehæfter

Horizon StitchLineren producerer færdigt falsede,

hæftede og renskårne hæfter og brochurer.

Hvis jeg skal fremhæve noget ved StitchLineren,

siger Carsten og fortsætter, så er det især den

mere robuste 3-knivskonstruktion og det pænere

buk, som opnås med det indbyggede rillehjul

samt den mere stabile arkgennemføring i den

nye Horizon samlehæfter, som tilsammen giver

1. klasses færdige brochurer og tidsskrifter.


Solid konstruktion

giver høj trykkvalitet

Med en ny RYOBI offsetmaskine har Graffen

Aps i Rødovre fået en mere rentabel drift i

trykkeriet. Graffen er en typisk repræsentant

for et mindre trykkeri, der fra primært at have

trykt 1- og 2-farve opgaver i små formater nu

mærker den stigende efterspørgsel efter

4-farve opgaver.

– Vi var nået til det punkt, hvor det ikke længere

var rentabelt at trykke 4-farve opgaver i en 2farve

maskine, og valgte derfor at investere i en

4-farve maskine i A3+ formatet, forklarer indehaver

Eddie Vester fra Graffen om sin nye RYOBI

524 HE. Udover at slippe for at 4-farve opgaverne

skal køres to gange igennem deres hidtidige 2farve

maskine og give anledning til f.eks. mispasning,

undgår trykkeriet også den tidskrævende

afvask af valser.

– Vi var tidligere nødt til at afvaske begge farveværker

grundigt efter første gennemkørsel, da

f.eks. cyan og sort delte samme farveværk. Det

slipper vi for nu, og desuden sker afvask af gummidug

nu automatisk, siger Eddie Vester videre.

Uhyre stabil

RYOBI 524 HE er en flot maskine og bag de

smukke linier gemmer sig en topmoderne offsetmaskine.

Maskinen leveres med halvautomatisk

pladeisætning, automatisk afvask af gummidug

og farvevalser, og køres fra den medfølgende

styrepult.

– Konstruktionen med dobbeltstore modtrykcylindre

og tredobbelt overføringscylindre er

noget, man normalt kun ser i større trykmaskiner.

Teknikken betyder færre griberskift, hvilket

resulterer i en højere trykkvalitet og gør det

muligt at køre i papirkvaliteter på op til 0,45 mm,

forklarer offsettrykker Ole Lübke.

Han peger også på maskinens robuste konstruktion

og ergonomisk placerede betjeningsgreb som

nogle af plusserne ved RYOBI 524 HE’en.

– Mest overrasket er jeg dog over den høje trykkvalitet,

og med styrepulten er det nemt og hurtigt

at rette farven ind. Det er vigtige egenskaber

for et trykkeri som vores, der lever af mange og

små opgaver.

For at effektivisere produktionen yderligere har

Graffen indkøbt en brugt 2-farve RYOBI 512, der

sammen med den nye 4-farve RYOBI er med til at

sikre det 5 mand store trykkeri den nødvendige

fleksibilitet til at kunne konkurrere med selv

større trykkerier.

udgave 04 expressis danmark

RYOBI

– Konstruktionen

med dobbeltstore

modtrykcylindre og

tredobbelt over-

føringscylinder er

noget, man normalt

kun ser i større

trykmaskiner.

2


Velkommen til

vores nye medarbejdere

Ny salgskonsulent

Morten Gahrn er ansat som ny salgskonsulent for

ROLAND arkoffset trykmaskiner i Sjælland/Fyn området.

Morten er udlært trykker på en ROLAND 700 og en ROLAND

Rekord og har 15 års erfaring som offsettrykker. I en årrække

har Morten arbejdet som førertrykker på et stort arktrykkeri

og derefter som førertrykker på både en ROTOMAN og en

LITHOMAN heatset rotation.

Morten har gennemgået teknisk træning i MAN Rolands

Graphic Center i Offenbach og er allerede godt i gang med

sine første projekter, assisteret af vores danske og nordiske

salgsteam. Hvis du spørger Morten, så findes der ikke bedre

maskiner end ROLAND’s - det kan vi jo kun give ham ret i!

Morten Gahrn kan kontaktes på direkte telefon 44 35 55 75,

mobil 21 21 70 75 og e-mail morten.gahrn@man-roland.dk

Ny servicetekniker

Thomas Lund er ansat som servicetekniker indenfor

mekanisk og elektronisk service.

Thomas har base i Hinnerup ved Århus. Thomas er udlært

elektronikmekaniker og har mere end 16 års erfaring på området.

Thomas kommer fra en stilling som kørende tekniker

hos Grene Industri, der blandt andet leverer og servicerer

periferiudstyr til rotationer. Han har haft sin gang i flere store

trykkerier – blandt andet nogle af de store rotations og arkoffset

MAN Roland trykkerier, hvor han har stået for serviceeftersyn

og optimerende vedligehold. I den sammenhæng har han

også arbejdet tæt sammen med MAN Roland’s egne teknikere

og teknikere fra blandt andet MAN Roland i Tyskland.

Derudover har Thomas stor erfaring i fejlfinding på motorer,

pumper etc., og har ligeledes i en periode foretaget vibrationsog

lejeanalyser på trykmaskiner.

Thomas Lund kan kontaktes på mobil 21 21 70 89 og e-mail

thomas.lund@man-roland.dk

Vi byder velkommen til Morten og Thomas.

24 expressis danmark udgave 04

Brugtbørs på nettet

Besøg www.man-roland.dk, hvis du ønsker

mere information vedrørende maskinerne.

Trykmaskiner

Model Årgang Levering

Planeta Varimat P68-3 1981 Omgående

Planeta Varimat V48-A 1991 Omgående

Ryobi 524H 1991 Omgående

ROLAND 705LV 1994 Solgt

MultiCCI-2D farvestyrings- og

reguleringsanlæg, 0B-3B 1996 Omgående

ROLAND 706LV 1996 Solgt

ROLAND 305PH 1997 Omgående

ROLAND 705LTLV 1998 Solgt

ROLAND 202E 0B 1999 Maj 2006

Ryobi 3304HA 2001 Solgt

Ryobi 3304HA 2002 Oktober 06

Ryobi 522HE 2004 Omgående

Efterbehandling

Model Årgang Levering

Bourg Modulen optager 1994 Omgående

Horizon AC-120 optager 3 uger

Horizon SPF-10II hæfte/fals 3 uger

Brugte trykmaskiner

Jytte Yde

44 5 55 80, jytte.yde@man-roland.dk

Brugt efterbehandling

John Thomsen

44 5 55 7 , john.thomsen@man-roland.dk

Kontakt

MAN Roland Danmark A/S

Kirke Værløsevej

DK- 500 Værløse

Telefon +45 44 5 55 55

Telefax +45 44 5 55

Internet: www.man-roland.dk

E-mail: info@man-roland.dk

More magazines by this user
Similar magazines