Overførelse af viden fra skole til praktik

phmetropol.dk

Overførelse af viden fra skole til praktik

INDHOLD

Forord ................................................................................................................................ 3

Indhold ............................................................................................................................... 5

1. Sammenfatning............................................................................................................... 7

Resultater ...................................................................................................................... 7

2. Indledning .................................................................................................................... 13

Kort om projektet og metoden ....................................................................................... 17

3. Transfer ........................................................................................................................ 20

4. Hvad overfører eleverne til praksis? .............................................................................. 26

Hvad siger eleverne, at de kan overføre? ....................................................................... 26

Kategorisering i forskellige former for viden .................................................................... 27

Sammenfatning ............................................................................................................ 35

5. Hvordan sker overførelsen til praksis?........................................................................... 38

Direkte og indirekte transfer .......................................................................................... 38

Funktioner .................................................................................................................... 39

Sammenfatning ............................................................................................................ 45

6. Skoleundervisningen ..................................................................................................... 47

Lærernes vægtning af de forskellige emner .................................................................... 47

Lærernes vægtning af indholdet .................................................................................... 47

Lærernes valg af undervisningsform .............................................................................. 55

Sammenfatning ............................................................................................................ 62

7. Set fra praktikken......................................................................................................... 65

Relevans ...................................................................................................................... 65

Timing .......................................................................................................................... 66

Oplærerens holdning til skolen ...................................................................................... 74

Sammenfatning ............................................................................................................ 76

8. Metode......................................................................................................................... 78

Udvælgelse af forløb og interviewpersoner ..................................................................... 79

9. Litteraturliste ............................................................................................................... 82

5

More magazines by this user
Similar magazines