TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

er en lønmodtagerorganisation med knap

5.000 medlemmer. De fleste medlemmer

er arkitekter, men forbundet optager også

designere og personer, der beskæftiger sig

med arkitektrelateret arbejde på akademisk

niveau.


Forbundet yder juridisk rådgivning og

advokatbistand til medlemmer ansat hos

private og offentlige arbejdsgivere, til

ledige og studerende samt til medlemmer,

der driver selvstændig virksomhed

uden ansatte.

Du kan fx få bistand

• ved ansættelse og afskedigelse, lønforhandlinger,

stillingsændringer, kontrakter,

immaterielle rettigheder samt

forhold vedrørende markedsføringsloven,

arbejdsmiljø, efteruddannelse,

barselsregler, ligestilling og konkurser

mv.

• ved opstart og drift af solovirksomhed

eller som freelancer i forbindelse med

bla bygherrekontrakter, patenter og

royalty-aftaler

• ved jobsøgning og karriereudvikling

Medlemskab af ARKITEKTFORBUN-

DET giver ligeledes adgang til bla

• medlemsarrangementer, virksomhedsbesøg

og arkitekturekskursioner

• kurser om fx selvstændig virksomhed,

coaching, jobsøgning samt kurser for

tillidsrepræsentanter

• attraktive forsikringer, indkøbsordninger

som LIC, LogBuy, Forbrugsforeningen

og lign.

• faglige netværk

• fagtidsskriftet ARKFOKUS

• ARKITEKTFORBUNDETs CADkamre

i ARKITEKTERNES HUS


ARKITEKTFORBUNDET forhandler

kollektive overenskomster og indgår individuelle

aftaler for medlemmer med beskæftigelse

i den private sektor og i det

offentlige. ARKITEKTFORBUNDET er

det eneste fagforbund i Danmark, som

har forhandlingsretten for den samlede

arkitektstand. Det betyder, at forbundet

forhandler arkitektoverenskomsten på

hele tegnestueområdet med arbejdsgiverorganisationen

Danske Arkitektvirksomheder

(Danske Ark).


ARKITEKTFORBUNDET arbejder for

at sikre bedst mulige arbejds- og livsvilkår

for medlemmerne. Det sker gennem

rådgivningsvirksomhed, seminarer samt

via promovering af medlemmernes kvalifikationer

over for arbejdsgivere og over

for samfundet som helhed.


Nyuddannede: 400 kr. i kvartalet,

det første år efter endt uddannelse.

Aktive medlemmer: 875 kroner

i kvartalet.

Studerende: 50 kroner i kvartalet.

Der kan ydes lavere satser til

ledige og passive medlemmer.

Bemærk at kontingentet til fagforbundet

er 100 % fradragsberettiget

på selvangivelsen.

Vil du vide mere, er du altid

velkommen til at kontakte

sekretariatet: T 32 83 69 90

E sekr@arkitektforbundet.dk

www.arkitektforbundet.dk