TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

for arkitektvirksomhederne i Danmark.

DANSKE ARK varetager som den eneste

arkitektorganisation alle arkitektvirksomheders

interesser – fra den nyetablerede

enkeltmandstegnestue til de store, internationalt

orienterede virksomheder.

DANSKE ARK har mere end 650 medlemsvirksomheder

med tilsammen ca.

4.500 ansatte.


DANSKE ARK kæmper for arkitekterhvervet

i forhandlinger om fx bygge-,

arkitektur- og erhvervspolitik, uddannelsesspørgsmål,

ansvarsforhold og medarbejderforhold.

Vores kollektive overenskomster

sikrer velordnede forhold for såvel

arbejdsgivere som ansatte.


Medlemskab af DANSKE ARK giver følgende

fordele:

• rådgivning i faglige og ledelsesmæssige

forhold (fx ansvar, honorar, kontraktforhold

og IKT)

• adgang til efteruddannelsesaktiviteter

• faglige publikationer

• ugentligt, elektronisk nyhedsbrev

• arkitektbladet DANSKE ARK BYG

• medlemsservice på internettet, herun

der bla

• nyheder og artikler til brug ved

virksomhedens daglige arbejde

• håndbog med ydelsesbeskrivelser,

aftaledokumenter, formularvejledninger,

kvalitetsstyringsmanual og

andre arbejdsredskaber

• bygherreorienteret medlemsdatabase

på internettet

• jobannoncer og adgang til CV’er

fra jobsøgere på www.danskeark.org

• adgang til bygviden.dk, med byggeteknisk

viden

• ret til at anvende DANSKE ARKs logo


• attraktive forsikringspræmier for

ansvarsforsikring, erhvervsforsikringer

samt privatforsikringer

• DANSKE ARKs, FRIs, og Bygvidens

publikationer til medlemspris

• mulighed for økonomisk støtte under

arbejdskonflikter


Ordinært medlemskab forudsætter

• at virksomheden er en privat rådgivende

arkitektvirksomhed

• at der i virksomhedens daglige, ansvar-

lige ledelse indgår mindst én person,

der har bestået eksamen som cand.

arch., bachelor arkitekt, bygningskonstruktør

eller civilingeniør i arkitektur

og design

• at denne person har været fuldtidsbeskæftiget

ved arkitektarbejde i mindst

5 år, heraf 2 år som selvstændig eller

ansvarlig leder

• at virksomheden tegner professionel

ansvarsforsikring under DANSKE

ARKs samarbejdsaftale med Tryg

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder

ovennævnte beskæftigelseskrav,

kan optages som associerede medlemmer

og få samme medlemsfordele.

Yderligere information:

www.danskeark.org

More magazines by this user
Similar magazines