TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

Igennem de næste to år vil ARKITEKTFORBUNDETs formand,

Mette Carstad, repræsentere ikke mindre end fem små organisationer

i bestyrelsen for Akademikernes Centralorganisation (AC).

Mette er nemlig blevet valgt som formand for ‘De 5’ – et samarbejde

mellem ARKITEKTFORBUNDET, Jordbrugsakademikerne,

Dansk Farmaceutforening, Den Danske Dyrlægeforening

og Tandlægernes Nye Landsforening.

“Jeg glæder mig til at tage fat på de nye udfordringer som

formand for De 5 i AC. Det er vigtigt, at de små organisationer

står sammen; dels er der store besparelser at hente, når vi kan

trække på hinandens sekretariater, dels kan vi lære af hinandens

erfaringer og dele viden, så vi bliver stadig bedre til at servicere

vores medlemmer. Og endelig bliver det lettere for os at råbe de

store organisationer op internt i AC,” siger Mette.


Mette Carstad bliver hovedrepræsentant for et samarbejde, der

har eksisteret i mange år, og i forbindelse med Mettes formandspost

vil de fl este af De 5’s sekretariatsfunktioner samtidig overgå

til ARKITEKTFORBUNDETs sekretariat i de næste par år.

“Fælles for de fem organisationer – ARKITEKTFORBUNDET,

Jordbrugsakademikerne, Dansk Farmaceutforening, Den Danske

Dyrlægeforening og Tandlægernes Nye Landsforening – er, at vi

hver især har valgt at fastholde den faglige identitet – og det vil

vi blive ved med,” forklarer Mette: “At vi repræsenterer forskellige

faggrupper har ikke den store betydning i en politisk sammenhæng.

Det vigtige er, at vi hver især repræsenterer en ACgruppe

med en faglig stolthed og individualitet, som vi synes er

vigtig at værne om.”


De 5 råder over i alt fi re pladser i AC’s repræsentantskab og deltager

aktivt i AC’s udvalgsarbejde. Her er organisationerne bla

repræsenteret i Forhandlingsudvalget for offentligt ansatte (FHO)

ved Marianne Pedersen fra Tandlægernes Nye Landsforening

og i Forhandlingsudvalget for privatansatte (FHP) ved Antje

Marquardsen fra Dansk Farmaceutforening (DF).

Som formand forventer Mette Carstad, at både ARKITEKT-

FORBUNDET og De 5 fremover vil få en afgørende indfl ydelse

i AC.

Arkitekternes Pensionskasse

Rentesatser

i AP 2007

Pensionsordninger:

• Livrenter 5 %

Satser er excl. gruppeforsikring

Opsparingsordninger:

• Ratepension 5 %

• Kapitalpension 5 %

Arkitekternes Pensionskasse

Søholm Park 1

2900 Hellerup

Telefon: 39626566

Fax: 39400706

e-mail: pension@soeholmpark.dk

www.soeholmpark.dk

More magazines by this user
Similar magazines