TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

arkitektforbundet.dk

TEMA: ARKITEKTER Pu KARRIEREVEJEN ... - Arkitektforbundet

Af Sven Felding, rektor for Kunstakademiets Arkitektskole

Der er uddannelse. Og så er der ‘kompetenceudvikling’ – den løbende vedligeholdelse,

der sikrer uddannelsens brugbarhed og modtagelighed over for nye krav. Der er kommet

øget fokus generelt i erhvervet på både virksomheders talentmasse, tværfaglige samarbejdsevne

og innovationskraft, såvel som på den enkeltes karriereplanlægning og faglige

udvikling.

Men hvis ansvar er uddannelsernes løbende anvendelighed? Den enkeltes, virksomhedernes

eller de faglige organisationers?


Kunstakademiets Arkitektskole har – senest i et tæt samarbejde med Arkitektforeningen

i Arkitekternes Efteruddannelse – påtaget sig en del af ansvaret ved igennem en årrække

at udbyde ekstern efteruddannelse.

Kursusudbuddene har været en blanding af faglig opdatering, kommunikation og personlig

udvikling, som har ligget lige for og været efterspurgt. Men hvis faget samlet set

skal rykke sig, så har alle parter et ansvar for at tænke efteruddannelse ind som strate-
gisk parameter. Den enkelte skal tænke i egen professionalisering og personlige udvikling,

mens virksomheder og forvaltninger må tænke i ledelsesudvikling og strategisk positionering.

Og efterspørge uddannelse og kurser i det.

Arkitektfagets medlemmer har traditionelt ikke den stærkeste efteruddannelseskultur,

måske befordret af det klassiske billede af arkitekten som generalist med både analytiske

og praktiske kompetencer. Men den tilgang er utilstrækkelig nu, hvor alle fag er under

pres fra internationaliseringen og spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.


Efteruddannelse – eller sågar kompetencegivende videreuddannelse i form af fx en

master – er ikke til at komme udenom, hvis uddannelsen skal vedligeholdes og udbygges.

Lovstof og direktiver, nye IT-redskaber og kurser med meget faktuelt indhold er ofte lettere

at få øje på som væsentlige – men både virksomheder og medarbejdere skal også

tænke i det, der ofte betegnes som mere ‘brede’ kurser. Det er i kendskabet til andre fag-

More magazines by this user
Similar magazines