Den moderne bæredygtige by.

byplanlab.dk

Den moderne bæredygtige by.

PLANLÆGNINGSMÆSSIGE

UDFORDRINGER

?

JENS KVORNING

PROFESSOR

CENTER FOR BYPLANLÆGNNG

KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE


3 AGENDAS

SUSTAINABILITY / CLIMATE

versus / +

GLOBALIZATION

RESTRUCTURING


MED BØRN :

AFTAGENDE

MED AUDI :

STABIL

MED STOK :

TILTAGENDE


EFTERKRIGS

FORSTADEN

PROVINSBY

CENTRUM

KØBENHAVN

VESTERBRO


JA MEN ..

ELBILEN MED STRØM FRA VINDMØLLER / JORDVARMEN ….


D R I F T I N G + V I R T U E L - W H E R E A R E Y O U

BETYDER TÆTHED NOGET – JA MØDET / UDVEKSLINGEN / CIVILSAMFUNDET


MED BØRN :

AFTAGENDE

MED AUDI :

STABIL

MED STOK :

TILTAGENDE


8 + 8 + 8

8/3/1/5/2/3/2

RUM FOR / ATTRAKTIV FOR

FORSKELLIGE LIVSSTILE

FORSKELLIGE DAGLIGLIVSRYTMER

MED AUDI :

STABIL

D E N A U T O R I T Æ R E B Y

MED STOK :

TILTAGENDE


JA MEN … ALLIGEVEL ELSKER DANSKERNE PSRCELHUSET


?

TÆTHED / URBANITET


PROCES DER UDNYTTER EKSISTERENDE KVALITETR, FORØGER

KOMPLEKSITET OG GIVER RUM FOR FORSKELLIGE LIVSFORMER OG

OPLEVELSER


HVAD SLAGS TÆTHED

82 / 61 77 / 46 126 / 91 135 / 101


DENSITY ?

80% BRUTO

INTEGRATED / GROSS


KAN VI OMDANNE

FORSTADEN TIL

EN MERE BÆREDYGTIG

BYFORM

UDEN AT

FJERNE PARCELHUSET

OG DE

HVORDAN

BÆRENDE KVALITETER ?


KAN VI OMDANNE FORSTADEN

TIL

EN MERE BÆREDYGTIG

BYFORM

UDEN AT

FJERNE PARCELHUSET

OG DE

HVORDAN

BÆRENDE KVALITETER ?

I

KRISEN ?


KAN VI OMDANNE FORSTADEN

TIL

EN MERE BÆREDYGTIG

BYFORM

UDEN AT

HVORDAN

I

KRISEN ?

FJERNE PARCELHUSET

FORBEREDELSE

OG DE

DET LANGE SIGT

BÆRENDE KVALITETER ?

LANGSOMHED

OVERTALELSE


REGIONALT

KOMMUNALT

OMRÅDENIVEAU

LOKALT


HVIS VI KAN SKABE KVALIFICERET TÆTHED


EX 1


REGIONALT

KOMMUNALT

OMRÅDENIVEAU

LOKALT


REGIONALT

KOMMUNALT

OMRÅDENIVEAU

LOKALT


BORDEAUX

OMDANNELSE AF

INDUSTRIOMRÅDE

PARKEN =

DEN BOTANISKE HAVE

SOM

ÅBNINGSTRÆK


UN METROPOLE

DURABLE A ECHELLE HUMAINE


LÆSE LANDSKABET / SKABE RUM FOR MANGE LIVSFORMER

ARKITEKT

KCAP


EKSPONER DE LOKALE KVALITETER

EKSPONER DET LOKALE LIV


REGIONALT

KOMMUNALT

OMRÅDENIVEAU

LOKALT


TÆTHED

20.000 STUDERENDE

MEN MEGET LIDT

LIV I DET OFFENTLIGE RUM

HVAD GØR VI SÅ?


DEN KLASSISKE BY: TÆTPAKKEDE FUNKTIONER OG BYGNINGER

FORSTADEN: ADSKILLELSE AF FUNKTIONER

DEN MODERNE

TÆTTE BY:

STORE ENHEDER

FÅ AKTØRER

SPECIALISEREDE

RUM

ANDRE LIVSFORMER

ANDRE RYTMER

?

NYE RUMTYPER

NYE FUNKTIONER

OVERLAP FUNKTIONER

OVERLAP SOCIALGRUPPER

STILLE KRAV TIL DEVELOPERE


DET INDRE

OFFENTLIGE

BYRUM


OFFENTLIGE FUNKTIONER SOM CENTER

DET YDRE OG DET INDRE BYRUM / HERNE


BIBLIOTEKET BIDRAGER TIL GADELIVET


SKAB RUM

FOR EN NY

GANG- OG

CYKELKULTUR


FORBIND / BRING SAMMEN / SKAB OVERLAP


PARKEN

SPORTSPARKEN

TILTRÆKKER INVESTORER

FORDOBLER AKTIVITETEN


KAN VI OMDANNE FORSTADEN

TIL

EN MERE BÆREDYGTIG

BYFORM

UDEN AT

FJERNE PARCELHUSET

OG DE

HVORDAN

I

KRISEN ?

FORBEREDELSE

DET LANGE SIGT

BÆRENDE KVALITETER ?

LANGSOMHED

OVERTALELSE

More magazines by this user
Similar magazines