• Bestyrelsens beretning • Nyt fra Eliteafdelingen • Turneringsplan ...

masterpiece.dk

• Bestyrelsens beretning • Nyt fra Eliteafdelingen • Turneringsplan ...

Bestyrelsens beretning

Nyt fra Eliteafdelingen

Turneringsplan 2008

Sæsonstart for 2008

Dameklubben

Nyt fra handicapudvalget

Herreklubben

Begynderudvalget

Kontingentsatser 2008

Juniorudvalget

SGN, samarbejdende

golfklubber i nordjylland

Nyt fra baneudvalget

Nr. 1 marts 2008 16. årgaNg

Hovedsponsor

ClubFace


2

Bestyrelsen for Morsø GolfkluB 2007

Baneudvalg

Ole Christoffersen (fm) .................. 97 72 45 05

Turneringsudvalg

Jørgen Nielsen (fm) ........................ 97 72 57 49

Handicapudvalg

Morten Christoffersen (fm) ............ 28 97 22 06

Sponsorudvalg

Poul Henning Pedersen (fm) ......... 97 72 41 50

Junior- & ungdomsudvalg

Steen Svenningsen (fm) ................ 97 72 01 48

Eliteudvalg

Søren Nielsen (fm) ........................ 97 71 09 89

Begynderudvalg

Anders Ole Østergård (fm) ............ 97 72 41 34

Husudvalg

Alfred Spanggaard (fm) ................. 97 74 15 52

Bladudvalg

Anders Ole Østergård (fm) ............ 97 72 41 34

Poul Henning Pedersen (formand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 72 41 50

Ole Christoffersen (næstformand) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 72 45 05

Alfred Spanggaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 74 15 52

Anders Ole Østergård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 72 41 34

Jørgen Andreasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 76 62 60

Søren Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 71 09 89

Jørgen Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 72 57 49

Rolstrupvej . Tlf . 97 72 20 44 (Klubhus) . 7900 Nykøbing Mors

uDVAlG

Greenkeeper

Ole Mikkelsen ................................ 26 21 42 88

privat .............................................. 97 74 42 88

Greenkeepermedhjælper

Vagn Noppenau .............................. 20 45 94 14

Dameklubben

Dorthe Andersen (fm) .................... 97 74 16 89

Herreklubben

Niels Ole Jensen (fm) ..................... 97 74 12 82

Seniorklubben

Jørgen Nielsen (fm) ....................... 97 72 55 44

Krofatter

Frede Nørgaard .............................. 97 72 36 61

Gårdskarl

Kresten Mortensen

Telf: 97 72 20 44

Fax: 97 72 20 51

e-mail: info@morsoe-golfklub .dk

www .morsoe-golfklub .dk


Formandens hjørne

Dagene længes, og dermed går vi lysere tider i møde

og forventer forårets komme. Vi er igen klar til et nyt

golfår,som starter med officiel standerhejsning og Åbningturnering

søndag den 6. april 2008.Vi kan atter i

år glæde os over, at der på nuværende tidspunkt er ca.

50 nye potentielle medlemmer på listen over nybegyndere.

De skal være velkomne i Morsø Golfklub.

Efter en veloverstået generalforsamling med et flot

fremmøde, vil jeg takke for den konstruktive tillid, der

blev vist bestyrelsen. Nu går vi i gang med projekt ”

Nyt klubhus”. Placeringen er nu sat af på grunden og

planen er, at håndværkerne går i gang i løbet af uge

11 - og det er jo altid tilladt at følge udviklingen med

vort fælles projekt!

Det vil igen i år blive en golfsæson, der kræver tålmodighed

og hensynsfuldhed på vor 9 hullers bane,

men det ved vi jo kan lade sig gøre. Tak for det. Jeg

kan oplyse, at det er besluttet, at officiel indvielse

af den nye golfbane, vil finde sted søndag den 24.

august 2008.

Det kan her oplyses, at arbejdet med salg af støtteaktier

i henhold til udsendte aktieprospekter, vil

finde sted umiddelbart efter påske, hvor vi vil tage

en personlig kontakt til medlemmer, sponsorer og

samarbejdspartnere.

Det er bestyrelsen håb, at alle vil stille sig velvillige,

hvilket vil medvirke til en fremtidig sund økonomi i

Morsø Golfklub.

Igen i år vil jeg udtrykke mit håb om at, det gode

sociale klubliv i Morsø Golfklub i den kommende

sæson må fortsætte, og hermed vil jeg ønske samtlige

medlemmer et rigtig godt golfår.

Poul Henning Pedersen

Formand

33


Bestyrelsens beretning

Som formand - skal jeg i overensstemmelse med

vedtægterne aflægge bestyrelsens beretning for det

forløbne driftsår - kalenderåret 2007

Som det vil kunne ses af regnskabet, er vi kommet

igennem 2007 med et pænt regnskab, som ikke afviger

meget fra budgettet. Vi har haft god tilslutning til

vore begynderhold, men samtidig har vi haft afgang

af medlemmer, så det er stadig ønskeligt, at tilgangen

bliver større end afgangen. Der er lys forude i det der

er tilmeldt ca. 40 nye på begynderhold 2008.

Ny Golfbane:

Efter licitationen hvor Vils Entreprenør blev valgt, var

vi klar til at tage første spadestik den 18. maj, med

hjælp fra borgmesteren og formanden for Teknik &

Miljø, samt vor baneudvalgsformand Ole Christoffersen.

Der var bare det lille problem, at der manglede

afklaring mellem Morsø Kommune og fire lodsejere.

Det var en streg i tidsplanen - for entreprenøren og

for os. Efter megen tovtrækkeri og utallige møder

lykkedes det at få grønt lys.

Med professionel hjælp fra den dygtige gravemester

Ivan Bastrup og vor dygtige arkitekt Poul Erik Hingebjerg,

samt en velvillig Vils Entreprenør lykkedes det

at få anlagt og tilsået 18 hullers banen, Par 3 banen

bliver tilsået her i foråret.

Vi løb ind i problemer med kapaciteten i den boring,

vi havde overtaget rettighederne til hos Cato i

Bjørndrup. Det viste sig, at det var nødvendigt, at søge

4

om tilladelse til en ny boring, som så kunne ligge på

vor egen grund. Det lykkedes med hurtig ekspedition

fra Morsø Kommune at få en ny boring etableret og

vi har i øjeblikket en ansøgning inde om et eventuelt

vandreservoir.

Limfjordsarkitekterne har lavet tegninger til et nyt

klubhus på ca. 350 m2. Tegningerne har været ophængt

i Klubhuset i ca. 1½ måned, og det er meget

muligt, at vi for at kunne overholde budgettet på

byggeriet er nødt til at bede medlemmerne om en

hjælpende hånd i forbindelse med færdiggørelsen af

Bagskabs og Golfbilafdelingen.

Kontingent:

Det er tidligere besluttet at kontingentet skulle stige

langsomt, for at nå op på et niveau der er nødvendigt

for at drive en 18 hullers golfbane.Bestyrelsen foreslår

derfor en mindre kontingentforhøjelse.

Sponsorudvalg:

Som det fremgår af regnskabet lykkedes det igen i

2007 at bevare en flot støtte til Morsø Golfklub fra

vore mange sponsorer, som jo er enormt vigtige for

klubbens drift.

Information

Vores klubblad Clubface er i 2007 udkommet i alt

4 gange.

I 2007 skiftede Clubface redaktør og Clubface er

blevet trykt i farver på alle sider,hvilket har givet bladet

et mere tidsvarende udseende.Tak til den nye redaktør

for indsatsen.

Klubbens hjemmeside er flittigt besøgt og mange

har glæde af både kalender og starttider i forbindelse

med turneringer i klubben.Tak til A.O. for at opdatere

hjemmesiden.

Samarbejdsklubber:

Som omtalt sidste år, holder de 4 naboklubber tæt

kontakt med samarbejdsmøder med udveksling af


ideer og tanker, og det er stadig en kendsgerning,

at man kan spille hinandens baner til ½ Greenfee

alle dage.

Og så er vi jo med i Samarbejdende Golklubber

I Nordjylland - ½ greenfee på alle baner i Region

Nordjylland alle dage.

Vi vedholder stadig medlemsskabet i samarbejdet

med midtjydske klubber med rabat på 50,- kr. på

greenfee på hverdage, som fra 2008 kommer til at

gælde alle dage.

Husudvalget.

Med ganske få midler og meget lidt arbejde er det

igen lykkedes at få klubhuset til at fremstå som det

lille hyggelige samlingspunkt, som det nu engang er.

Der har jo altid været en kreds af medlemmer, som har

været parat til at give et nap, når der er blevet kaldt.

Vi har sparet på krudtet i år.

Vi håber den samme iver og hjælpsomhed vil være

til stede i 2008. Der bliver brug for mange hænder i

forbindelse med etableringen af det nye klubhus. Så

når solen begynder at skinne vil der blive kaldt.

Begynderudvalget.

Også 2007 var også et dejligt år for begynderne. Der

var en god kombination mellem teoriundervisningen

og den praktiske undervisning ved træneren

Vejret var næsten ideelt og banen var perfekt. Der

var et fantastisk gåpåmod blandt deltagerne, der var

højt humør,humor og latter lige fra begyndelsen.Vigtige

ingredienser i golf,både for øvede og for begyndere.

Den gode stemning var med banen rundt i kampen

Kirketorvet

7900 NYKØBING MORS . TLF. 97 72 05 29

mod den lille runde og på terrassen efter kampen.

Et godt bevis på, at også de nye spillere er med til at

skabe og udvikle det sociale liv i Morsø Golfklub.

Det er den stemning og det gåpåmod der gør kaninaftenerne

til noget specielt og til stor fornøjelse

også for kaninførerne, selv om det i begyndelsen kan

være ni lange huller. Deltagelsen var stor, ofte over 40

fremmødte.

Tak til træneren og underviseren og til kaninførerne,

som er med til at gøre teoriundervisningen og den

praktiske undervisning ved træneren til et brugbart

redskab på banen.

Juniorudvalget

På juniorsiden har sæsonen været tilfredsstillende

med gode træningsindsatser og synlige fremskridt

over hele linien.Træningen med Rasmus Rolighed har

været god og den enkelte junior har i højere grad

haft mulighed for en kvalificeret træning, da holdene

har været mindre end tidligere. Der har alt i alt været

flere træningstimer til rådighed og det fortsætter det

kommende år.

Vi har igen i år arrangeret og deltaget i vores årlige

golflejr,i år med 60 deltagere,hvor de 24 var fra Morsø.

Det var en stor succes, som vi selvfølgelig vil gentage

næste år.

Vi har haft utrolig god forældreopbakning gennem

hele året og forældrene og bedsteforældre har været

gode til at gå med ud og spille.

Vi har deltaget i firkantsturnering for begyndere og

mange af vores nybegyndere har gjort det rigtigt flot

og kommet langt ned i hcp.

55


I Kredsturneringen (hcp. 37-18) blev der også lavet

gode resultater men i det samlede resultat led vi under

at vi havde for få deltagere og dermed for få scorer!

Thomas Bjørn U-19 vandt flot deres pulje og tabte

desværre 5-1 til Dejbjerg

Thomas Bjørn U-17 vandt også deres pulje men tabte

desværre deres mellemrundekamp.

Vinder af årets Jesperhus-Cup på vindersiden, blev

Christian Hendriksen, på tabersiden var det så broderen

Frederik Hendriksen der vandt.

Tak for i år fra juniorafdelingen.

Turneringsudvalget

Igen i år har der været flot opbakning omkring vore

turneringer.Alle turneringer har været fuldtegnede og

stort set alle medlemmer - som har ønsket det – har

haft mulighed for at deltage.

Vi er dog bevidst om at medlemmerne måske undlader

at skrive sig på, når såvel tilmeldingsliste som

reserveliste er fuldtegnet. Dette problem satser vi på

løser sig selv, når vi forhåbentlig inden længe skal

afvikle turneringer på en 18-hullers bane.

Ellers har vi som sædvanlig været repræsenteret

6

med forskellige hold i Unibrew Golf Turneringen. Et

veteranhold, et seniorhold og tre hold i Jysk holdturnering.

Vi undlod i år at tilmelde et hold i A-rækken,

da det viste sig vanskeligt at rekruttere deltagere til

dette hold.

Der er heller ikke for den kommende sæson tilmeldt

et hold i A-rækken.

Eliteudvalget

Det flaskede sig til fordel for Morsø Golfklubs Eliteafdeling

i 2007…….

Inden denne sæson havde vi sat 2 store mål:

1. At blive i 2. Division, hvilket vi vidste kunne blive

særdeles svært.

2. Det næste store mål var at vort andet hold i danmarksserien

skulle blande sig i toppen og helst

kvalificere sig til oprykningsspillet om pladserne til

3. Division. Foreløbig ser det ud til, at vi skal spille

i 4. division.

Begge mål opfyldt her i 2007

Da sæsonen startede,var det med nye trænere.Aftalen

blev, at vi fik Mads Riis fra Holstebro. Han havde og


har stor succes i Holstebro, hvor de i 2006 sluttede

med det ultimative, nemlig at blive Dansk Mester.

Mads havde samtidig ansat vores egen Rasmus Rolighed

Jepsen som proelev, og det var en aftale, som

vi alle var og er glade for.

Træningen foregik med Mads Riis om onsdagen til

vore elitespillere og der var mange til træning, så der

blev arbejdet for sagen og knoklet i hverdagen med

elitematcher og individuel træning, så alle var klare

til sæsonen 2007.

Resultatet blev som tidligere nævnt, at vort 2. divisionshold

klarede skærene og vort talentfulde danmarksseriehold

vandt deres pulje og kvalificerede sig

dermed til oprykningsspillet om 8 pladser i 3. division.

Her blev de desværre nummer 9 og rykkede derfor ikke

op i 3. division men op i den nye 4. division, som der

spilles i for sæsonen 2008.

Vi har dog nedlagt protest. Da der sidenhen blev

2 ledige pladser ekstra i 3. division, mener vi jo os

kvalificeret grundet vores 9 plads til oprykningsspillet.

Dette i øvrigt sammen med Fredericia Golfklub som

blev nummer 10. Jeg skal sammen med Fredericia til

afgørende møde i Ordens-og Amatørudvalget inden

for DGU den. 20. februar 2008, hvor vores klage samt

vore begrundelser bliver fremlagt i sagen.

Jeg vil godt her benytte lejligheden til at takke bestyrelsen,medlemmerne

samt vores fantastiske greenkeepere

for opbakningen i den forgangne sæson.

Samtidig en stor tak til vort Eliteudvalg, og de 2

holdledere Evan Søe og Vagn Noppenau for et godt

samarbejde.

Baneudvalget

Igen i år har vi haft en god og velplejet bane at spille

på. Banepersonalet har med ildhu sat alle sejl til for

at holde en høj standard, hvilket er lykkedes trods de

ind imellem vanskelige vejrforhold, der har hersket

i 2007.

Imidlertid har den nye bane, som jo har været under

anlæggelse siden maj måned, været medvirkende til,

Skal De holde fest...

– så er maden i Skovgade bedst!

Vi har hyggelig lokaler op til 100 personer,

god betjening og rimelige priser.

Møder, selskaber eller specialarrangement

– vi klarer enhver opgave.

Mad ud af huset

– ring og få tilsendt en brochure eller menuforslag.

KFUM & K’s MØDE- OG SELSKABSLOKALER

v/ Merete A. Brik

Skovgade 17, Nykøbing Mors

Tlf. 97 72 01 34

77


8

Algade 4 - 7900 Nykøbing M. - 97 72 38 98


at vores banepersonel af og til har haft 2 arbejdspladser

at se til, så ind imellem har de haft ekstra travlt.

Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for en fin

arbejdsindsats.

Der skal også lyde en stor tak til alle de frivillige der

har hjulpet både på den gamle bane når der er blevet

kaldt, men især også til alle de, der hjalp til med at få

fældet træer, der stod i vejen for vores nye bane.

Ellers har året for den gamle bane været stille og roligt

uden de store nye tiltag.

Dog skal nævnes, at vi har måttet ofre en del kroner

på at sætte hegn op for enden af træningsbanen, men

selv efter at det var sat op, har vi med skuffelse måtte

konstatere, at det stadig føg med træningsbolde hos

vores nye nabo, hvorfor træningsbanen har været

lukket her i vinter.

Bestyrelsen kan kun opfordre til, at når træningsbanen

bliver åbnet til foråret, at medlemmerne viser

respekt og ikke skyder bolde om til naboen.

Indskud

På generalforsamlingen blev det besluttet at indføre

indskud i Morsø Golfklub fra d. 1.1. 2009.

Indskuddet, som er fastsat til 4000 kr., gælder for

aktive kontingentgrupper fra 26 år og opefter.

Aktive junior/ynglinge til og med 25 år betaler intet

indskud.

I værste fald kan vi blive nødt til at lukke træningsbanen

permanent, og så kun åbne den når der er

officiel træning under opsyn af vores træner.

Nyhedsinfo:

Gitte Bækhøj har overtaget kontorarbejdet i Morsø

Golfklub og vi glæder os til samarbejdet.

Afslutning:

Jeg vil slutte beretningen med at sige tak til de mange

frivillige, der igen i år har deltaget i klubbens drift. Det

er enormt vigtigt med alle de hjælpende hænder.Tak

for den gode sociale ånd, der gør medlemsskab af

Morsø Golfklub til en god oplevelse.

Der skal også lyde en tak til vore samarbejdspartnere

og vore sponsorer, samt tak til klubbens ansatte for

veludført arbejde.Tak til bestyrelsen i Morsø Golfbane

A/S for konstruktivt samarbejde - Tak til mine bestyrelseskolleger

for godt samarbejde i det forløbne år.

Indskuddet tilbagebetales ikke ved medlemskabets

ophør.

Dette betyder, at alle der indmeldes i Morsø Golfklub

fra d. 1.1. 2009 er omfattet af vedtagelsen.

Søren Nielsen Aps . Fruevej 30-32

7900 Nykøbing M. - 97 72 11 44

99


Ny 18 hullers golfbane

Vi får brug for jeres hjælp

Som fortalt på generalforsamlingen får vi brug for

nogle hjælpende hænder til forskellige ting som vi skal

have lavet i forbindelse med vores nye bane.

På generalforsamlingen blev der på omdelte sedler

indsamlet adskillige tilkendegivelser på at mange ønsker

at give et nap med.

Vi kan godt være mange flere – jo flere vi er til at

løfte – desto hurtigere får vi det overstået, så der er

opsat en seddel i klubhuset, hvor i bedes skrive jer på,

hvis i vil give en hånd med.

Hvad skal vi selv lave

på den nye bane

Jeg vil her forsøge, at klarlægge

hvad vi selv skal lave:

Vi skal have samlet store sten sammen i roughen-

Vi skal selv sørge for udlægning af grus på ppladsen.

Vi skal selv lægge fliser i bagskabsbygningen.

Vi skal selv lægge fliser omkring klubhuset og

tilhørende terrasser.

10

Vi skal selv lave udenoms faciliteter ved maskinhuset.

Vi skal selv lave mandskabs faciliteter indvendig i

maskinhus.

Vi skal have tyndet nogle af træ øerne på hul 5, 6

og 7 i den tidligere undervisningsskov.

Det har regnet meget i vinter

Vejrmæssig har vi ikke været heldige med hensyn til

den nye bane. Her tænker jeg på den megen regn der

er kommet.Til gengæld har vi fået syn for sagen, hvor

der er problemer med at komme af med vandet. Disse

er blevet fotograferet således at vi kan huske hvordan

det så ud når der var mest vand. Disse problemer vil vi

naturligvis forsøge at få løst så snart det bliver muligt

at køre med maskiner her til foråret.

Banen bliver ratet midlertidig

Den nye bane vil blive ratet midlertidig af DGU. Det er

normal praksis, da det er vanskeligt at rate en ny bane,

når den endnu ikke er ”groet til”. Derfor udsættes

ratingen normalt til et tidspunkt, der ligger et til to år

senere end åbningen af banen.


Vi får en fantastisk bane

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi får en fantastisk flot og

udfordrende ny bane at spille på.Vores banepersonel

har bl.a. haft adskillige golfkyndige repræsentanter

fra firmaer der er har set mange golfbaner gennem

tiderne og de er alle enige om at det ser endog meget

lovende ud.

Men vi får jo også alle aspekter som man kan ønske

sig af en god golfbane – Udsigt, tæt ved vandet,

skovhuller, parkhuller, afvekslende huller med hvert

deres særpræg, afvekslende kuperinger og så ikke

mindst nok Danmarks bedste indretning omkring

klubhus, drivingrange, par 3 bane, hul 1, 9, 10, 18 –

Jamen det bliver bare kanon – for at bruge nogle af

de unge menneskers udtryk.

Det nye klubhusbyggeri

går i gang nu

Byggeriet af vores nye klubhus går i gang nu, således

at det kan stå klart når banen tages i brug. Der har

været afhold licitation, så håndværkerne skulle være

klart til at gå i aktion.

Fra sekretariatet

Adresseændring/ Nyt tlf. nr.

Husk at melde adresseændring ved flytning.Vi oplever

ved udsendelse af klubblade o. lign. alt for ofte at få

forsendelser tilbage med ukendt adresse. – Så send

et flyttekort eller en mail.

Det samme gælder telefonnummer. Hjælp os med

at holde vores medlemskartotek opdateret.

Vær opmærksom på at I selv kan ændre e-mail og

mobilnummer på Golfbox!

Bagskabe

”Fremleje” af bagskabe er ikke særligt smart og hensigtsmæssigt.

For det første har vi ikke overblik over,

Tegningerne til klubhuset kan ses i gangen i vores

gamle klubhus. Det ser spændende ud.

Respekter vores nye naboer

Jeg har en lille bøn til alle som forståeligt nok følger

med i vores nye banes udvikling og er på rundtur i området.

Her vil jeg bede jer om at respektere privatlivets

fred.Vi har omkring 78 ha jord hvor golfbanen ligger,

så det skulle ikke være nødvendig at betræde de

omkringboendes matrikler og indkørsler etc.

De var jo trods alt i området inden vores bane kom

på tale, og de er flinke mennesker og det forhold skal

vi meget gerne bevare. Så tænk jer om når i færdes

derude. På forhånd tak

Aktietegning

Jeg vil til slut også gerne komme med en opfordring til

at i alle kære medlemmer vil være med til at støtte op

om aktierne og få købt nogle af dem. Det er overordentlig

vigtig, at vi også på dette punkt løfter i flok.

På udvalgets vegne

Ole Christoffersen

hvem der reelt bruger skabene.For det andet er det vel

umoralsk på denne måde at omgås ventelisten.

Vi oplever hvert år ved sæsonstart,at vi må ”klippe”

flere bagskabe, idet den reelle lejer har udmeldt sig

af golfklubben. Derved optræder skabet som ledigt i

vores system og vi udlejer det til den første på ventelisten.

I forbindelse med ”flyt” til den nye bane, bliver der

bagskabe til alle, der ønsker det – (se andet sted i

bladet)

Så lad os lige få de rigtige navne på de rigtige

skabe!

11


12

Elsøvej 105 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. 97 72 10 00


Nyheder fra Eliteafdelingen

En ny sæson står for døren ...

... hvor står vi lige nu

Morsø Golfklub skriver historie……….igen. I sidste

sæson nåede vi vort mål om at blive i 2. division samt

at vort 2. hold i danmarksserien vandt deres pulje og

kvalificerede sig til opspillet.

Alt dette er historie, vi ved alle at vort 2. hold lige

netop ikke klarede at komme imellem de 8 hold som

automatisk via oprykningsspillet ville komme i 3. division.

Siden er der sket en del. Som jeg beskrev i sidste

blad var der blevet 2 ekstra pladser i 3. division som

man så i Turneringsudvalget i DGU valgte at foretage

lodtrækning om. Dette hverken kunne eller ville vi

acceptere, da der jo efter vores mening var foretaget

oprykningsspil med en naturlig rækkefølge om evt.

ekstra pladser i 3. division.

Vi gik her sammen med Fredericia sammen om en

protest over denne lodtrækning, i øvrigt støttet af

Esbjerg Golfklub som ikke var part i sagen. Protesten

blev behandlet onsdag den 20.02.2008 hos Dansk

Golf Union i Idrættens Hus på Brøndby Stadion.

Jens Elvang fra Frederica Golfklub samt undertegnede

valgte at møde op i Amatør og Ordensudvalget for at

tale vores sag.

Mødet foregik i en god og ordentlig tone hvor Turneringsudvalget

fra starten forsøgte at få sagen afvist,

da regel 34-3 siger at alle afgørelser truffet af turneringskomiteen

er endelige og ikke kan indbringes for

andre instanser.

MenAmatør og Ordensudvalget fandt sagen vigtig og

mente at have kompetence til at afgøre sagen,det blev

Turneringsudvalget i øvrigt noget sure over.

Herefter fik Turneringsudvalget så lov at redegøre for

den normale procedure for op- og nedrykning. Her

havde de store problemer med at retfærdiggøre deres

valg af lodtrækning. De vidste ikke, hvem der havde

været med i lodtrækningen. Det måtte vi hjælpe dem

med at forklare. Efter en lang snak frem og tilbage

var det vores tur til at fremlægge vore synspunkter

i sagen. Vi fastholdt selvfølgelig det uretfærdige i en

lodtrækning,hvor der i forvejen havde været foretaget

et oprykningsspil med en rangering til følge.

Efter mødet fik vi besked på at der ville blive foretaget

en kendelse i løbet af 8 dage.Vi fik så kendelsen fredag

d. 29. februar 2008 som bestemmer at vi fik medhold

i klagen, og at vi fra næste sæson spiller i 3. division

med vort 2. hold. Fredericia rykker også op i 3. division

og vi håber så at der for eftertiden ingen tvivl såes

omkring fremtidige oprykningsregler.

Men nu står vi så med et 2. og et 3. division hold i

Morsø Golfklub, og ingen skal sige det ikke er fortjent,

for vi har ærligt og redeligt spillet os til det.

Nu må vi så vise, at vi også kan spille op til dette. Ddet

kræver meget af vores elitespillere og jeg vil her gerne

opfordre jer til at give den en ekstra skalle og få sat

turbo på træningen. For det kræver altså at spillerne

giver hinanden håndslag på at vi vil og kan det her.

Eliteudvalget samles snart til møde og her vil vi planlægge

yderligere tiltag for at få mere træning og flere

engageret i Eliten.

Med venlig hilsen

Eliteansvarlig

Søren Skytte Nielsen

Elitesponsor

13


Turneringsprogram 2008

14

April

Søndag 06 10.00 18-hl stableford Åbningsturnering

Belle Epoqué

Standerhejsning 9.45 Gunstart

Fredag 18 10.00 18-hl stableford Morsø Bank Junior-turnering Morsø Bank

Søndag 20 09.00 18-hl stableford Expert Turnering

Expert

Lodtrækning Townhill

Maj

Søndag 04 09.00 18-hl slagspil Øst Vildsund Færgekro

Øst Vildsund Færgekro

Turnering

Søndag 25 09.00 18-hl slagspil VW Cup VW v/Haaning Automobiler

Lørdag 31 13.00 Pink Cup (Damer)

Juni

Søndag 15 09.00 27-hl slagspil Morsø Cup Intersport, Nykøbing El-Service,

Thisted Bryghus

Mandag 23 17.00 9-hl flagmatch Skt.Hans Turnering MP Morsø Kontorcenter

Papir- og Kontorcenter

Lørdag 28 13.00 18-hl stableford Ægteparturnering Hanstholm Køkken

Juli

Lørdag 05 13.00 18-hl stableford Toyota Turnering Toyota

August

Søndag 03 09.00 18-hl stableford Mr. Turnering Mr. v/Torben Jensen

Lørdag 16 09.00 Hulspil Mors Kop - Invitation Jesperhus/Anonym

Lørdag 30 08.00 18-hl slagspil Klubmesterskab (max. hcp 36)


Kvalifikation

Søndag 31 08.00 18-hl slagspil Klubmesterskab (max. hcp 36)

Kvalifikation

Senior & juniormester findes

September

Lørdag 06 13.00 hulspil Klubmesterskab ¼-finaler

Søndag 07 09.00 hulspil Klubmesterskab ½-finaler

og finaler

Lørdag 13 13.00 18-hl greensome Generationsturnering –

gunstart

Søndag 14 13.00 Hulspil Finaler Townhill Cup Morsø Sparekasse

Finaler Jesperhus Cup Jesperhus

Søndag 21 09.00 18-hl stableford Tøjeksperten Turnering

Lørdag 27 13.00 Gunstart Begynderafslutning Mr. v/Torben Jensen

Oktober

Lørdag 04 13.00 Gunstart Afslutning - Dameklubben

Lørdag 11 12.00 Gunstart Afslutning - Herreklubben

Lørdag 25 10.00 9-hl stableford Rygklapperturnering - gunstart

December

Søndag 07 11.00 9-hl stableford Gule ærter Turnering - gunstart Sallingsund Færgekro

Søndag 28 11.00 Evt. Nytårsturnering

Grupper: A-rækken hcp. 0,0 - 16,4

B-rækken hcp. 16,5 - 23,4

C-rækken hcp. 23,5 - 36,9

D-rækken Hcp. 37,0 - 54,0 D-rækken spiller altid stableford i slagspilturneringer

For yderligere information vedr. banelukning se Kalender på www.morsoe-golfklub.dk

15


Sæsonstart for 2008

Udvalget for seniorernes torsdagsklub byder velkommen

til den nye sæson med sæsonstart den 3. april

kl. 9.00. Vi byder på kaffe og rundstykker og en lille

en til at klare halsen med. Derefter en orientering og

drøftelse af den kommende sæson. Så har I ønsker til

spilform, udflugter m.v. så kom frem med det. Alt er

åben for en drøftelse.

Vi regner med, at vi hver torsdag er klar til at slå

ud kl. 9.30. Vi spiser fortsat vores lækre medbragte

16

Forårsudsalg

Mads Riis fylder klubhuset op

med et bredt udvalg fra hans proshop

lørdag d. 29. marts

kl. 10.00 - 14.00

tøj & udstyr

Backtee - ecco

Wilson

m.m.

Kom og gør en god handel

Din leverandør af slotsaftappede

kvalitetsvine til hverdag og fest!

ienta

Vine

Jørgen Andreasen

Tlf. 97766260/51743321

Jaa@rientavine.dk

madpakker efter de 9 huller. Sidste torsdag i måneden

har vi købemad.

Det påregnes, hvis der er stemning herfor, at vi

arrangerer 2 dagture. Den første i uge 26, den anden

måske i uge 38. Endvidere arbejder vi med forslag til

en udenlandstur. Denne påtænkes afviklet i uge 23.

Så lad være med at tømme sparegrisen nu.

Som noget nyt vil vi i år blive handicapreguleret

efter 9 huller. En dejlig regelændring. Da vi kun spiller

9 huller bliver vi også kun reguleret med halvstyrke.

Årets golfer, som Clock-Huset igen i år er sponsor

af, bliver i år tildelt efter de 10 bedste runder over hele

sæsonen. Det gælder for både damer og herrer.

I forbindelse med færdiggørelsen af den nye bane

og området omkring det nye klubhus bliver der brug

for nogle hjælpende hænder. Udvalget har et forslag

til vores aktivitet, som vi vil orientere om den 3. april.

Vi håber I er klar til at lægge lidt arbejde derude i

løbet af sommeren.

På generalforsamlingen blev der enstemmigt vedtaget

en kontingentforhøjelse.Vi skal stige med 1kr.og

10 øre om dagen.Det svarer ca.til en pakke cigaretter

om måneden eller en rimelig flaske frikadellevin. En

lille stigning i forhold til alt det vi får på den nye bane,

og stigningen træder først i kraft til juli.

Med ønsket om en god sæson byder vi jer velkommen

den 3. april kl. 9.00.

Alfred Spanggaard

ienta

Vine


Dameklubben

Så er det næsten forår, og i Dameklubbens bestyrelse

er vi begyndt at synge ”bar’ det altså snart var nu”.

Men det er det også. Det første møde er holdt, så

sæson-programmet er færdigt. Det ligger fast at informationsmødet

bliver lørdag den 29.marts kl.13:00

og første dameaften bliver den 2. april kl. 15:00. Vær

opmærksom på at vi starter kl.15:00 i april og september.

I maj, juni og august starter vi kl. 15:30.

I 2008 har vi lavet aftale med Klip inn i Frøslev v/

Kirsten Marie og Bente. Den anden onsdag i hver

måned spiller vi Klip inn turnering.

Turneringen er gennemgående i hele sæsonen.Man

skal have deltaget mindst 3 spilledage i sæsonen og

spillet 18 huller hver gang.

Når vi slutter sæsonen er der præmier til de 3

spillere som sammenlagt over hele sæsonen har haft

den bedste score.

Vi vil samtidig meget gerne sige TUSIND TAK til

vores tidligere sponsor INTERSPORT v/Lars Moss.

Igen i år giver Sparekassen Spar Mors tilskud til

porto, vin til afslutningsfesten, golfbolde og andre

gaveartikler. Clock-Huset v/MichaelA. Hansen vil igen

være præmiesponsor til Dameklubbens afslutningsfest.

Da det sociale bliver prioriteret højt i Dameklubben,

vil der hver gang blive trukket lod om hvem der går

ud sammen.Vi forsøger at sende hold ud efterhånden

som folk kommer, dog ikke tidligere end et kvarter før

det fastsatte tidspunkt. Morsø Golfklubs regler skal

overholdes, og det er derfor ikke muligt at starte fra

andre huller end hul 1 Dette sker med medvirken fra

en fra bestyrelsen, så vi ikke ødelægger det sociale

aspekt.

Program for 2008 og velkomstbrev er/bliver sendt

ud til alle kvindelige medlemmer af Morsø Golfklub.

Vel mødt i Dameklubben, vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen

Nyt fra handicapudvalget

Handicapregulering

Der er i år vedtaget ændringer i forbindelse med

regulering af handicap for Gruppe 4-5 og 6 spillere

med handicap over 18,4

I forbindelse med indførelsen af 9-hullers runder

som tællende scorer kan en spiller ikke indlevere et

18 hullers scorekort for at få en 9-hullers handicapbehandling.

18 huller skal handicaphåndteres som

18 huller. Indleveres scorer fra 9 huller. (forni eller

bagni) reguleres for 9 hullers scoren med tillæg af 18

stablefordpoint.

Scorekort

I forbindelse med indlevering af scorekort til reguler-

ing af private runder oplever vi ofte problemer med

manglende medlemsnr., manglende dato og andre

formelle ting,som vi alle ved skal være i orden.Det har

sidste år betydet et uforholdsmæssigt stort tidsforbrug

i forbindelse med handicapregulering.

Det betyder, at vi i år har besluttet at såfremt et

scorekort ikke er udfyldt korrekt, vil der ikke blive

foretaget handicapregulering. De ukorrekte scorekort

vil blive anbragt på en ”dumme-tavle”, så ejermændene

har mulighed for rette fejlene og indlevere

scorekortene på ny.

Morten Christoffersen

17


Herreklubben

Udvalget

Formand: Niels Ole Jensen

Kasserer: Torben Svenningsen

Sekretær: Kim Petersen

Skaffer: Poul Petersen

Sæsonstart

Tirsdag d. 25. marts starter vi på sæsonen 2008, og

som vi plejer må første bold slå ud kl. 15.00.Vi spiller

fra rød tee, indtil vejret tillader at vi kan nå rundt fra

gul tee. Denne første aften er menuen en god suppe

fra vores vanlige leverandør Nykøbing Hallen.

Handicap

Grundet det store opbud vi altid har om tirsdagen, må

vi igen påpege at vi desværre er nødt til at holde på

at vore tirsdags matcher kun er for spillere med max.

hcp.36. Spillere med højere hcp. vil vi opfordre til at

spille med sammen med kaninerne om torsdagen

kl. 17.30.

Stor Tirsdag og Touren

Touren kører videre som før, det koster stadig kun

50,- at være med, scoren tæller fra og med den aften

man melder sig til og betaler. Som tidligere vil vi hver

den første tirsdag i måneden afholde officiel match,

hvor alle kan få deres handicap reguleret, også dem

Begynderudvalget

Så er vi klar til en ny sæson.Ventelisten er lang – Dejligt.

Vi vil i år køre to begynderhold, dog med en lidt

anden struktur end tidligere, idet vi indlægger flere

træningslektioner med træneren.

Det første begynderhold er fuldtegnet -ca. 40- og

begynder deres golfkarriere med en introduktionsaften

d. 26.3.

18

under 4,5. Det betyder så også at hvis man ikke spiller

godt vil blive reguleret op.

Udflugt

Vi har bestemt datoen for årets udflugt, den kommer

til at foregå fredag d. 13. Juni, så sørg for allerede nu

at få denne dag booket hos arbejdsgiveren og konen.

Målet for udflugten er endnu ikke fundet, det vil blive

offentliggjort senere.

Afslutning 2008

Afslutning på vores sæson kommer i år til at foregå

lørdag den 11. oktober med gunstart kl. 12.00.

Tak til de afgående klubmedlemmer og tak for

2007.

Vi vil gerne sige en stor tak til de to afgående

medlemmer af Herreklubben Michael

Bisgaard og Jacob Hummel, for det store arbejde

som I har lagt i løbet af de sidste to år.

Derudover vil vi gerne sige STOR tak til vor sponsor

til udflugt og afslutning ”Spar Mors”, for bolde, vin

og kasketter. ”Spar Mors” fortsætter ufortrødent som

sponsor igen i år, tusind tak for det. Vi vil igen sige

en tak til ”Byens Bager v/Erik Drejer” for brød til div.

arrangementer, samt ”Thisted Bryghus” som også har

været sponsor til vores udflugt.

Herreklubben

Kender du nogen som har lyst til at begynde med

at spille golf, er der stadig væk plads på det næste

begynderhold, som forventes startet medio maj. – Så

skynd jer.

Anders Ole Østergård


Kontingentsatser 2008

Senior ................... kr. 3.800

Ungsenior (19 – 25 år)....... kr. 2.200

Junior (6 – 18 år) ........... kr. 1.100

Pensionist ( over 67 år)....... kr. 2.800

Passiv.................... kr. 600

Long distance.............. kr. 2.400

Bagskab med el ............ kr. 500

Bagskab uden el ........... kr. 400

Følg med på:

www.morsoe-golfklub.dk

v/ Morten Nielsen

Fruevej 41

7900 Nykøbing Mors

Tlf. 97 72 02 97

Husk vareudbriNgNiNg

mandag-onsdag-fredag

kun 35,- kr.

Hold Deres fest på

Øst Vildsund

Færgekro

Vores diner

transportable kører

overalt

Sundbyvej 238 - Tlf. 97 74 60 67

19


20

Green-fee aftaler


Juniorudvalget

Indskrivning og

forældreinformation i

juniorafdelingen

Lørdag den 5.april kl. 10 holder vi et lille informationsmøde

i klubhuset.

Her vil vi fortælle om den kommende sæson med

træningstider og turneringsdatoer.

Morsø Bank juniorstartturnering

Bededag fredag den 18 april kl 10 starter vi årets

juniorgolf med en turnering for alle juniorer.

Der kommer en invitation med posten og en seddel

op på tavlen i klubhuset.

Steen Svenningsen

Juniorudvalget

Med os som partner,

kan du trygt tage på golfbanen

Alarmovervågning og alt i EL

Dan

Group

Alarm

Bagskabe

I forbindelse med etablering af bagrum i det nye

klubhusområde vil vi gerne have et overblik over hvem

af vore medlemmer, som er interesseret i at leje et

bagskab.

Dette har selvfølgelig noget med økonomi at gøre,

idet vi i første omgang ikke ønsker at indkøbe flere

bagskabe end nødvendigt.

Der bliver tale om to bagskabstyper:

Bagskab uden el - kr. 400,-

Bagskab med el – kr. 500,-

Alle der på nuværende tidspunkt har et bagskab eller

står på venteliste til et bagskab er sikret et bagskab,

når vi rykker ud på den nye bane.

Alle øvrige interesserede skal inden d. 1.6. sikre

sig at de kommer på ventelisten. Blanketten ”Venteliste

Bagskab” vil være at finde i klubhuset og på

hjemmesiden.

v/ Per Nielsen 97 72 38 60 30 97 08 60

21

21


SGN, samarbejdende golfklubber

i Nordjylland

Morsø golfklub har tilmeldt sig SGN fra 2008 som

fuldgyldigt medlem. SGN omfatter alle 26 golfbaner i

Region Nordjylland. 22 baner er fuldgyldige medlemmer

i alle de tiltag, som er planlagt for det kommende

år. 25 baner er med i en del af samarbejdet, medens

en bane, Læsø Golfklub, som er privatejet, ikke ønsker

at være med.

SGN er ikke af ny dato, men med den nye regionsdannelse

og i pagt med den teknologiske udvikling

er der planlagt nye strategier for de kommende år.

SGN vil især arbejde med markedsføring og udvikling i

de kommende år. Der er indgået samarbejde med Visitnordjylland,

tidlige turistforeningen for Nordjylland

om teknisk bistand til udarbejdelse af hele prospektet

for markedsføringen og udviklingsstrategien.

Denne aftale omfatter bl.a. at Visitnordjylland

udarbejder alt pr. materialet i samarbejde med golfklubberne

og dobler golfklubbernes bidrag op krone

for krone.

Kontingentet for hver golfklub er kr.16.000, og

overordnet er der planlagt markedsføringsudgifter til

kr. 479.000 og udviklingsudgifter til kr. 200.000 for

2008.

Markedsføringen vil bl.a. ske ved udarbejdelse af

folder, flyers, annoncer i golfblade og -magasiner i

primært Norge, Sverige og Danmark. I mindre grad

i England og Tyskland. Endvidere gennem internet,

nyhedsbreve, pressemeddelelser og pressebesøg. Al

markedsføring vil i øvrigt henvise til Visitnordjylland

Golf, hvor hver golfklub får deres egen hjemmeside,

som de selv er ansvarlig for.

Den overordnede målsætning for markedsføringen de

tre næste år er bl.a.

At alle DGU-klubber i Region Nordjylland betaler

fuldt bidrag til markedsføringen

At antal greenfee solgt i perioden forøges med 20 %

22

At alle klubber i perioden bliver bookbare via Internettet

for greenfeespillere.

At der i perioden udvikles et fælles turkort til

golfklubberne.

At der udvikles et fælles golfskolekoncept rettet

mod greenfeespillere

At golf bliver et prioriteret indsatsfelt i den regionale

turismestrategi.

At golfkampagnen eller dele af denne bliver integreret

i VisitDenmarks ”offensiv global markedsføring”,

hvor der de næste tre år er 33 mio. kroner

til markedsføring.

Udviklingsområder vil bl.a. omfatte

Certificering

Bookingsystemer

Turpas

Golfskolekoncept

Uddannelse

SGN klubberne holder to årlige fællesmøder, hvor

spørgsmål af fælles interesse kan drøftes.På forårsmødet,

som blev afhold den 26. feb. vedtog vi fortsat

halv greenfee for 2008. Læsø deltager ikke i denne

ordning. Vi skal føre regnskab over hvor mange SGN

gæster vi har i årets løb.

Det blev vedtaget at regionsmesterskabet afholdes

på Øland golfbane den 10.august. Fire spillere fra

hver klub kan deltage. SGNs efterårsmøde afholdes

i Dronninglund

Alfred Spanggaard


Hul 10 set fra nyt klubhus.

Hul 18 set fra nyt klubhus.

23


Nyt fra baneudvalget

Sæsonstart 2008

Så er golfsæsonen 2008 ved at være nær forestående,

og man kan jo ikke just sige at vi har haft en hård

vinter. Til gengæld har vi fået vand i stride strømme.

Banepersonalet fører nedbørsmængderne ned og

bare her i januar og februar er der kommet over 200

mm vand. Det er altså over 20 cm vand over hele

arealet, så der er ikke noget at sige til at der er vådt

derude.

Tilmed ser det ud til at regnen forsætter her i begyndelsen

af marts.

Forår – er banen klar?

Som ovenfor fortalt er der kommet megen regn hvorfor

der går lidt tid, før vi virkelig kan gå i gang med

forberedelserne til den nye sæson.Så i må nok indstille

jer på at banen ikke bliver optimal til sæsonstart

medmindre der kommer masser af sol og noget tørvejr

rimelig hurtig.

Vandproblemer

Som de ivrige vintergolfere har konstateret er problemerne

omkring hul 3 ikke blevet mindre gennem

vinteren, hvorfor vores banepersonel har lavet noget

dræningsarbejde på hul 3 i et forsøg på at forbedre

forholdene, men det er et vanskeligt område med

hensyn til trykvand fra neden.

24

Udsigt fra hul 16.

Træningsbanen

Her blev der i efteråret opsat net for enden af træningsbanen,

da det viste sig - på trods af adskillige

advarsler i Clubface om ikke at bombardere vores

nye nabo med træningsbolde- at boldene føg om

ørene på dem.

Desværre viste det sig hurtigt efter nettet var sat

op, til bestyrelsens store skuffelse, at det stadig føg

med bolde hos vores nye nabo. De har en lille ny som

ligger i barnevogn og den har været i farezonen flere

gange og der endog skudt tagsten i stykker. Derfor

havde vi ikke andet valg end at lukke træningsbanen

af her i vinter.

Vi vil forsøge at åbne træningsbanen igen til foråret

i håb om at vores medlemmer er blevet klogere og

viser respekt for andre menneskers liv og helbred.

I modsat fald vil træningsbanen blive lukket permanent

og så kun være åben, når der er officiel træning

under opsyn af vores træner og det vil da være et

kedeligt skridt.

God golfsæson

Hermed vil jeg gerne fra baneudvalget ønske alle en

rigtig god golfsæson.

På baneudvalgets vegne

Ole Christoffersen


Hul 9 set fra nyt klubhus.

Hul 15 par 3 hul.

25


Nyt fra turneringsudvalget

Royal Unibrew Golf

Royal Unibrew Golf er en holdturnering. Hvert hold

består af 1 dame single, 3 herre singler og en dame/

herre bold. Der spilles hulspil, altså fleste vundne

huller vinder matchen og selvfølgelig, flest vundne

matcher, vinder holdmatchen.

Der er fire klubber med i hver pulje og puljevinderne

går videre til de afsluttende runder.

Hvorfor er Royal Golf så

populær blandt spillerne?

Vi er i pulje med 3 andre klubber. Da der spilles ude og

hjemme, får vi mulighed for at spille på andre spæn-

Træningstider:

Mandag Tirsdag Onsdag Fredag

16 – 19

Begynder

26

16 – 19

Begynder

16 – 18

Elite

Fremstilling af skræddersyede

hydraulikslanger

dende baner (ingen greenfee). Matchformen hulspil,

er meget spændende, idet et meget dårligt spillet hul,

kun har betydning for det enkelte hul. Stemningen

mellem spillerne er normalt altid i top og skulle du

tabe matchen, så trøst dig – vinderen giver normalt

altid en trøste øl!

Efter matchen samles alle til en let anretning og her

diskuteres de enkelte matcher – det er ikke kedeligt.

Specielt til DAMERNE – hold jer nu ikke tilbage.

Tilmeldingslister er ophængt i klubhuset.

Jørgen Nielsen

Turneringsudvalget

Morsø Industrilager

Ringvejen 48 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 97 71 11 33 - fax 97 71 11 53

15 – 18

Junior

18 – 19

Fællestræning


½ pris på årskort

for medlemmer af

Morsø Golfklub

Greens er åbne hele året.

Grenfee: Voksne kr. 100,- Børn kr. 50,-

Årskort: Voksne kr. 1.500,- Børn kr. 750,-

Årskort som medlem af Morsø Golf klub:

Voksne kr. 750,- Børn kr. 375,-

Årskort købes i Informationen på feriecenteret.

Husk dit medlemskort.

www.jesperhus.dk tlf. 9670 1400

27


Afsender:

Morsø Golfklub

Rolstrupvej

7900 Nykøbing Mors

28

ADVOKATFIRMAET IB ØSTERGAARD NIELSEN

More magazines by this user
Similar magazines