Kongresprotokol - FOA

applikationer.foa.dk

Kongresprotokol - FOA

- 22 -

• han evner at betragte situationer og processer med objektivitet og forene dette med at

trække linier og træffe beslutning om handlinger

• han kan opbløde kraftige holdningsdiskussioner med levedygtige kompromiser, krydret

med en befriende humor.

• han er uhøjtidelig på egen persons vegne og evner at anerkende hele vores netværks

samlede ressourcestyrke.

Jeg tror på at Reiner vil være et godt valg…...det rigtige valg.

• han evner og har viljen til at vokse med forbundets samlede opgaver.

At få valgt og byde en ny forbundsformand velkommen er vores fælles ansvar.

At sige ja, til Reiner Burgwald: er også et ja til fortsat udvikling af FOA’s samlede netværk

med respekt for og tanke for medlemsindflydelse og lokale udviklingsmuligheder.

At give garanti for, eller komme med programerklæringer om hvordan udviklingen vil går

med Reiner i spidsen som forbundsformand ville let komme til at minde om en reklame for

vaskepulver…..sådan lidt let overdrevet, så det vil jeg helt undlade. Det handler om at have

tillid til at Reiner, i samarbejde med det øvrige forbund, er den rigtige person som ny forbundsformand.

Den tillid og tro har jeg og vil derfor slutte med at anbefale Reiner Burgwald

som vores forbundsformand og i øvrigt ønske jer alle et godt valg.

Anbefalingstale for Dennis Kristensen ved Ruth Nielsen: Inden mit valg af en kandidat til

formandsposten, har jeg været igennem mange overvejelser. Det har været svært at tage en

beslutning af flere årsager:

• For det første synes jeg, at det er 4 meget forskellige kandidater der er opstillet.

Og at alle 4 er kvalificerede til posten som forbundsformand.

• Dernæst, at det er en meget omfattende post, der stiller utrolig mange krav til den person,

der skal vælges.

- Hvem kan egentlig med sikkerhed vurdere, hvilken kandidat der er mest egnet?

Det har jeg haft svært ved, og derfor har jeg haft mange tanker og overvejelser.

Der er, efter min mening, ingen der er skræddersyet til en formandspost. Jeg tror, det at være

en god formand, er noget man udvikler sig til hen ad vejen. Men, nogle fundamentale evner

skal dog være til stede, så når jeg står her i dag, er det fordi jeg har besluttet mig, og anbefaler

valg af Dennis Kristensen til formandsposten. Hvorfor netop Dennis? Det er blandt andet

fordi jeg synes, at Dennis favner bredt i mange henseender.

Netop det at favne bredt i FOA, er meget vigtigt. Vi er meget forskellige, og har mange forskelligheder

i FOA. Der er:

• Afdelingssystemet

• Sektorsystemet

More magazines by this user
Similar magazines