Kongresprotokol - FOA

applikationer.foa.dk

Kongresprotokol - FOA

- 23 -

• Alle de mange faggrupper

• Og så skal vi jo heller ikke glemme, at der både er Københavnere, jyder, fynboer – og

Bornholmere

Vi favner også bredt politisk. Derfor kræver det samarbejdsevner og indsigt at være forbundsformand

for FOA. I forbindelse med sammenlægningen af de forskellige enheder i

Dennis’ afdeling, har der virkelig været brug for gode samarbejdsevner. Når man kan styre,

at 8 ”mande-afdelinger” skal blive til én, er jeg ret sikker på, at vi kan sige, at Dennis mestrer

samarbejdets kunst. Vi kan vist alle nikke genkendende til, at det ikke er nogen nem opgave

at sammenlægge afdelinger.

På de hovedbestyrelsesmøder, som jeg og mange her i forsamlingen har deltaget i, har jeg

bemærket en meget væsentlig ting. Når Dennis tager ordet, lytter forsamlingen – uanset om

de er enige med ham eller ej. Og det er tydeligt for enhver, at han sætter sig grundigt ind i

sagerne, og behandler faglige emner med stor sikkerhed og saglighed. Det er lige så tydeligt,

at Dennis har stor indsigt og forståelse for de faglige opgaver. At være veltalende, og at ”have

ordet i sin magt” som Dennis har, er vigtigt i disse medie-styrede tider.

For ikke mindst i medierne er det vigtigt, at FOA’s formand er en god repræsentant – som

formår at formidle FOA’s budskaber. En anden vigtig opgave for en formand, er at kunne

forhandle og have overblik. Jeg har oplevet at arbejde sammen med Dennis i det struktur- og

lovudvalg, som blev nedsat i forbindelse med den forrige kongres.

Selv om Dennis ikke umiddelbart kunne få alle sine synspunkter opfyldt, forsøgte han alligevel

at forhandle sig frem til indflydelse. Og netop det, at man ikke giver op, men forsøger via

samarbejde at forhandle sig frem til en løsning – som ligner de synspunkter man oprindeligt

havde – er af stor betydning i arbejdet som formand. Og nu, hvor vi er ved det med struktur,

har jeg selvfølgelig også gjort mig nogle tanker som sektorformand. Hvordan tør jeg stemme

på Dennis? Har vi ikke alle hørt på vandrørene, at det er ham der vil afskaffe sektorerne?

Vi har alle haft mulighed for at stille spørgsmålet til kandidaterne på deres amtsturne, og derfor

ved vi, at det vil Dennis og de øvrige kandidater bestemt ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at

Dennis vil videreudvikle vores forbund, - og jeg er heller ikke i tvivl om, at det vil ske i aller

dybeste respekt for faggrupperne, sektorerne og afdelingerne.

Og så til det med overblikket. Jeg kan huske en episode fra en tidligere kongres, hvor der var

ved at opstå kaos i afviklingen af kongressen. Dennis var dirigent og var én af de få, der bevarede

overblikket. Han var rolig og hjælpsom, og medvirkende til at få det hele til at fungere

igen. Og at kunne bevare overblikket i en kritisk situation, er en vigtig egenskab, som også

er af stor betydning for en forbundsformand. Der stilles, som sagt, mange krav til en formand.

Krav som jeg mener, Dennis vil opfylde. Jeg tror, at FOA går en svær fremtid i møde.

Der er mange der vil slås om vores medlemmer – og om FOA’s position i fagbevægelsen –

og derfor vil se kritisk på os. Ikke mindst derfor har vi brug for en stærk formand. En formand

der har styrke og psyke til at finde sig i den kritik, der både kan være personlig og uretfærdig.

Men samtidig også kan håndtere kritikken konstruktivt. Og det tror jeg, Dennis vil

være i stand til. Samtidig synes jeg, at Dennis er et rart menneske. Han er jordbunden og reel

– og vi der kender ham, ved at han er humoristisk – og det sætter jeg stor pris på.

More magazines by this user
Similar magazines