Kongresprotokol - FOA

applikationer.foa.dk

Kongresprotokol - FOA

- 27 -

om at få foden under eget bord, og ikke bare tage os til takke med retterne, men måske også

hente nogle gode råd. For det kan jo ikke skjules, at du er en erfaren mand at gæste.

Du har prøvet alt på den faglige og overenskomstmæssige scene.

Selv forligsinstitutionen nåede du at stifte bekendtskab med, selvom du måske gerne havde

været den foruden. På den anden side, så tror jeg, at du også i den situation lærte noget nyt,

som du sugede til dig i al stilfærdighed. For på trods af den opfattelse, som du så gerne vil

give omgivelserne, så er du i virkeligheden ikke bange for at lytte og lære noget nyt, hvis du

ellers finder, at du kan, eller det kan bruges til noget nyttigt. Ny Løn er blot et eksempel, som

er blevet så forkætret, men som i virkeligheden er så indlysende indenfor en offentlig sektor,

hvis den skal stå distancen med den private omverden. Jeg skal i øvrigt her og nu undlade alle

argumenterne herfor.

Du har som formand altid været myreflittig og har helst villet klare det hele selv lige fra åbning

af den indkomne post, besvarelsen af de mange forespørgsler, kantinens drift, selv de

mindste personalespørgsmål, hovedbestyrelsesmøder og til indgåelse af de overordnede

KTO-forlig osv. Det må dog til din ros siges, at du er blevet langt bedre med årene til at forlige

dig med, at man har altså medarbejdere med deres faglige viden, som man kan drage

nytte af, fordi man ikke kan overkomme eller overskue det hele selv, uanset at du nok helst

stadig ønsker det sådan inderst inde. Du er samtidig et meget følsomt menneske.

Jeg har i alle de år vi har kendt hinanden - og arbejdet sammen - aldrig været i tvivl om, at

blev man virkelig syg, eller fik man nogle store personlige problemer, så ville du på en eller

anden måde være der, for sådan er du jo også. Det kan andre også fortælle om.

Utallige er de steder, hvor du i årenes løb har lagt din arbejdsindsats som formand, næstformand,

som bestyrelsesmedlem eller på anden måde. Du er et fagligt og politiske menneske.

Nogen vil mene, at du også er et magtmenneske. Dertil er kun at sige, at hvis du er gået efter

magten for at forandre vilkårene for bl.a. FOA’s medlemmer til det bedre, så er du et magtmenneske.

Du er til gengæld efter min mening aldrig gået efter magten i sig selv bare for

magtens skyld. Det rækker heller ikke så langt og holder ikke så længe, for så bliver magten

blot tomhed uden indhold, uden mening og uden mål. Du har brugt din magt til at gøre opmærksom

på problemer og skabe resultater.

• Du har aldrig været bange for at provokere og stille spørgsmål, selvom reaktionerne herpå

somme tider er kommet bag på dig.

• Du har heller aldrig gemt dig bag medlemmerne eller for medlemmerne, selvom du et par

enkelte gange måske gerne havde villet være dem foruden.

• Du har ikke nået alt, hvad du ville selv med magten ved hånden, og det ærgrer dig nok,

kender jeg dig ret.

• Du har således ikke fået din drøm om kun én hovedorganisation på arbejdsmarkedet opfyldt.

More magazines by this user
Similar magazines