Kongresprotokol - FOA

applikationer.foa.dk

Kongresprotokol - FOA

§ 5 Valg af ny forbundsformand

- 6 -

5.1. Valget sker ved skriftlig afstemning

5.2. Der udleveres til hver kongresdelegeret 6 stemmesedler, nummereret 1-6. På

stemmesedlerne er kandidaternes navne fortrykt.

5.3. Forud for hver afstemning oplyser dirigenterne nummeret på den stemmeseddel,

som skal anvendes, samt navnene på de kandidater, der kan stemmes på.

5.4. Afstemning sker ved, at der sættes kryds ud for den kandidat, der ønskes valgt.

Der kan kun sættes ét kryds. Der kan kun sættes kryds ved en kandidat, der deltager

i den pågældende afstemning. Anderledes udfyldte stemmesedler er ugyldige.

Blanke stemmer anses for ikke afgivne.

5.5. Efter hver afstemning indsamles stemmesedlerne af stemmeudvalget og optælles.

5.6. For at opnå valg som forbundsformand kræves absolut majoritet. Ved absolut

majoritet forstås et flertal af de gyldige stemmer, der er afgivet ved den pågældende

afstemning.

5.7. Hvis ingen af kandidaterne har opnået absolut majoritet i første afstemning, elimineres

den kandidat, der har opnået færrest stemmer, og der foretages omvalg

mellem de 3 øvrige.

I tilfælde af lige stemmeantal mellem de kandidater, der har opnået færrest stemmer

foretages fornyet afstemning mellem samtlige kandidater. Opnår ingen af kandidaterne

absolut flertal ved denne afstemning, elimineres den kandidat, de har opnået

færrest stemmer, og der foretages omvalg mellem de 3 øvrige.

Giver anden afstemning på ny lige stemmetal mellem de kandidater, der har opnået

færrest stemmer, elimineres en af disse ved en af dirigenterne foranstaltet lodtrækning,

og der foretages omvalg mellem de 3 øvrige.

5.8. Hvis ingen af disse 3 kandidater opnår absolut majoritet ved dette omvalgs første

afstemning, elimineres den kandidat, der har opnået færrest stemmer efter samme

principper som i pkt. 5.7., og der foretages omvalg mellem de 2 øvrige.

5.9. Hvis de 2 kandidater opnår lige mange stemmer ved dette omvalgs første afstemning

afholdes en ny afstemning mellem de samme 2 kandidater. Ved fortsat

stemmelighed afgøres formandsvalget ved en af dirigenterne foranstaltet lodtrækning.

§ 6 Kongresprotokol

6.1 Kongressens forhandlinger optages på bånd. Der udarbejdes protokol med referat

af de forskellige indlæg og gengivelse af afstemningsresultater.

Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

More magazines by this user
Similar magazines