KLIK HER - Djurslandsskolens hjemmeside

djurslandsskolen.dk

KLIK HER - Djurslandsskolens hjemmeside

Djurslandsskolen

En kommunal

specialskole


2

Indhold

Denne folder beskriver Djurslandsskolens overordnede

formål og organisation. Djurslandsskolen er en specialskole

under Norddjurs kommune for børn med behov for

vidtgående og vedvarende specialundervisning. Her går

cirka 125 børn i skole fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Alle børnene modtager et individuelt tilrettelagt skole-

og fritidstilbud. Der er etableret et samarbejde mellem

Norddjurs og Syddjurs kommuner, så skolen modtager

børn fra hele Djursland.

Placering

Djurslandsskolen er placeret på tre adresser:

Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin

samt administration og skolens specialister holder til.

Fjellerup

Ørum Djurs

Damgården

Damgården i Dystrup 1 km udenfor Ørum, hvor overbygningseleverne

(8. – 10. klasse) går i skole og sfo.

På Djursvej og på Damgården går elever med generelle

indlærings- og udviklingsvanskeligheder.

Fjellerup afdelingen: Her modtages elever med mere specifikke

vanskeligheder og elever, som i særlig grad kan

karakteriseres ud fra deres massive behov for støtte til at

indgå i sociale fællesskaber.


Forord

Alle børn har ret til skolegang

Det at have et barn, som har svært ved at lære, eller har

svære udviklingsforstyrrelser, er et særligt vilkår for en

familie.

Der er en række vigtige spørgsmål, familien nødvendigvis

må tage stilling til under barnets opvækst.

Skolevalg

Ét af disse handler om, hvor barnet skal gå i skole. Hvordan

skaffes overblik over de muligheder, som findes?

Som forældre ønsker man naturligvis optimale udviklingsmuligheder

for sit barn, samt at barnet bliver glad

for at gå i skole og finder gode kammerater her.

Er der tale om, at barnet har vidtgående og vedvarende

behov for specialundervisning, er Djurslandsskolen en

mulighed.

3


4

Vision

Alle børn kan udvikle sig ud fra deres egne forudsætninger

Djurslandsskolen har som vision at være den bedste

skole for de børn, som visiteres hertil.

Derfor har skolen som mål, at yde et helhedsorienteret

skole- og fritidstilbud, som opfylder det enkelte barns

behov for:

• forbundethed, det vil sige oplevelsen af at høre til i

fællesskabet på egne præmisser

• anerkendelse, at blive set, hørt og mødt som den

person, man er.

• bevægelse, at have muligheder for at handle i

situationen.

• kontrol, at opnå overblik over opgaver og handle-

muligheder.

Bestræbelsen vil altid være at give barnet muligheder for

at udvikle sig i værdige relationer.


Mål

i undervisning og fritid

Succesoplevelser, lærelyst og livsglæde.

• For hvert barn tilrettelægges i dialog med forældre-

ne et individuelt tilrettelagt undervisnings- og

fritidstilbud på folkeskolelovens grundlag og med

udgangspunkt i barnets forudsætninger.

• Al undervisning og pædagogik tager udgangspunkt

i barnets stærke sider.

• Undervisning og fritidsaktiviteter tilrettelægges,

så der gives mulighed for at udvikle alle elevens

evner og ressourcer.

• Der arbejdes på at inddrage eleverne i egne lære-

processer, så de får indsigt i egen udvikling og lyst

til nye udfordringer.

• Undervisning og fritidsaktiviteter skal give mulig-

hed for, at eleverne kan opleve sig som en del af et

anerkendende og forpligtende fællesskab.

5


6

Organisation

På Djurslandsskolen er eleverne inddelt i grupper. Grupperne

dannes ud fra følgende kriterier:

• Alder, klassetrin og/eller social udvikling og

funktionsniveau.

• Elevtallet i grupperne skal give mulighed for at

gruppens undervisnings- og fritidstilbud kan plan

lægges og gennemføres af team, der er sammensat,

så faglig- og tværfaglig sparring er mulig.


Undervisningens

tilrettelæggelse

Alle undervisnings- og fritidstilbud er individuelt tilrettelagt,

og den individuelle elevplan, som udarbejdes af

lærerne og pædagogerne i samarbejde med forældrene,

er omdrejningspunkt for undervisning og evaluering.

Djurslandsskolen udvikler sine egne læseplaner med afsæt

i folkeskolelovens formål og centrale bestemmelser.

7


Visitation

Djurslandsskolen er et specialundervisningstilbud. Visitation

hertil foretages af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

(PPR) i samarbejde med den kommunale skolemyndighed

og forældrene.

Yderligere information

Djurslandsskolen har lavet foldere med beskrivelse af

skolefritidsordningen, indskolingen på Djursvej og Fjellerup

afdelingen. Pjecer med yderligere beskrivelser af mellemtrin

og udskoling er under udarbejdelse.

Kontakt

PPR formidler kontakt til skolen, men man kan desuden opsøge

informationer på skolens hjemmeside:

www.djurslandsskolen.dk

Ligesom man altid velkommen til at til at kontakte os med henblik

på eventuelt besøg m.v.:

Djursvej 10

8586 Ørum Djurs

Tlf. 8638 1511

More magazines by this user
Similar magazines