bogen 2013 - Renovest I/S

renovest.dk

bogen 2013 - Renovest I/S

38

Værs’go – affaldskalender 2013

– husk fremover behøver du ikke spidse blyanten for at sætte kryds i kalenderen.

Du finder tømningsdatoer på ”MIn SIDE” på www.renovest.dk

affaldsHIeRaRKI

Affaldstrekanten herunder illustrerer, hvordan affaldet behandles.

Affaldet sorteres, og vi deler affaldet op i et hierarki, hvor

det, der ligger øverst, er mest hensigtsmæssig for miljøet:

Genbrug Alt det du kan finde i vores genbrugsbutik. Tøj,

møbler, porcelæn osv.

Genanvendelse Det er fx indsamling af papir, som

laves om til nyt papir eller til æggebakker.

GeNbRuG

Mange af os smider ting ud, som ikke er i stykker,

og som kan have værdi for andre, hvis de afleveres til

genbrug.

GeNaNVeNdelse

Nogle af de ting, der bliver afleveret på

genbrugspladsen og til storskrald, bliver

lavet om til nye ting.

foRbRæNdING

Dit affald fra skraldespanden bliver

brændt på kraft-varme-værket,

og giver varme og el til huse

og lejligheder.

dePoNI

Det affald, der ikke

kan brændes eller

genanvendes,

bliver gravet

ned i

jorden.

i

Forbrænding Fx dagrenovation, der omdannes til

varme og strøm.

Deponi Deponi-affald køres i et stort hul, dækkes til og

bruges ikke til noget fornuftigt.

Vi arbejder konstant på at flytte affaldet op i hierakiet.

Seneste eksempel er, at vi nu kan anvende gamle toiletter og

håndvaske til fremstilling af fx rockwool.

More magazines by this user
Similar magazines