83631 Trappenyt 1_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

eab.esbjergbolig.dk

83631 Trappenyt 1_09.indd - Esbjergs Boligforeninger

TRAPPENYT [ nr. 1 · marts 09 ]


Boligpolitik

Vi kan være med på visionen om en grøn

klimapolitik. Nu må regeringen bevise, det

ikke kun er tom snak

Regeringens vision for en grøn klimapolitik

kan vi godt bidrage til, hvis der

gives bedre muligheder for renoveringer,

og fi nansieringen af nybyggeriet

for almene boliger moderniseres.

Vi kan tilbyde unge, familier med

børn, ældre og handicappede gode og

tidssvarende boliger, hvis reglerne omkring

alment nybyggeri moderniseres.

Og vi kan medvirke til en balanceret

byudvikling med lejeboliger til

overkommelige huslejer i Esbjerg, hvis

planloven moderniseres.

Så nu skal regeringen vise, at deres

politik ikke kun er tom snak, og så se at

komme i gang med at ændre på lovgivningen

til fremme af et grønt klima!

Nye boliger i Esbjerg

Vores arbejde i arbejdsgruppen for en

boligpolitik i Esbjerg kommune har

båret frugt.

Kommunen har afsat penge på

budgettet for 2009 til at opføre almene

boliger for.

Det er en god begyndelse, men slet

ikke nok, hvis bystyret skal kunne

imødegå ”den økonomiske krise” og

udfordringen om at bygge fl ere studieboliger

til studerende og familieboliger

til ansatte i det stort anlagte Siemensprojekt.

Økonomi

Vi kan glæde os over, at vores økonomi

fortsat er god.

Lejerne, viceværterne og det administrative

personale på boligforeningens

kontor, har alle udvist besparelser på

omkostningerne, så der ikke længere

fi ndes afdelinger i Ungdomsbo med

underskud.

Det kan vi godt være stolte af, og lad

os håbe, at det varer ved.

Der er også overskud i hovedforeningen,

og derfor har hovedbestyrelsen

besluttet, at opføre et nyt sommerhus

på grunden på Fanø, til erstatning for

det eksisterende, som efterhånden var

blevet for utidssvarende.

Det nye sommerhus, som også får

fl ere sovepladser end det gamle,

kommer til at stå klart til udlejning

til sommersæsonen.

Afdelingsmøder

Målsætningen fra sidste års repræsentantskab

om delagtiggørelsen

af beboerne i udformningen af et

katalog for arbejder udført efter

råderetten, bliver dette års store tema

på afdelingsmøderne i februar/marts,

og på repræsentantskabsmødet den 24.

marts.

Hovedbestyrelsen ønsker god diskussionslyst.

Claus-Peter Aanum

Formand for Ungdomsbo

2 [ Formandens hjørne ]

Indhold

Hold øje med brevet 3

Farvel efter 43 år 3

Kvinder møder kvinder 4

Få et netværk

med andre kvinder 5

En indsats for

sundheden i 2009 6

Nyt fra administrationen 10

50 års jubilarer 11

De har sat deres

eget præg på boligen 12

Anitta er den nye

blæksprutte 14

Ny vicevært 14

KVINFOs mentornetværk 15

Natteravne

på Stengårdsvej 15

Fritid i din afdeling 17

Flotte gæsteværelser 17

Juletur til Lübeck 18

Juletræ 18

Julestue på Stengårdsvej 19

Dørtelefoner 19

Oversigt over

hotelværelser 20

Festsale 20

25 år i Ungdomsbo 21

Tillykke 21

Konkurrencen 24

Forsidefoto:

(foto: Uffe Bølling)


Hold øje med brevet

PBS står nu for opkrævningen af huslejen, og de udsender ”små

hvide rudekuverter”

I gamle dage – som ikke er så længe

siden – fi k beboerne et girokort ind ad

brevsprækken omkring den 1. i hver

måned.

Det var huslejeopkrævningen, som

viceværterne kom rundt med!

Men sådan er det ikke længere.

Nu er det PBS, der står for opkrævningen

af den månedlige husleje.

Hovedparten af beboerne er tilmeldt

PBS Betalingsservice, og her opkræves

huslejen automatisk hver måned.

De beboere, der ikke er tilmeldt PBS

Betalingsservice, får derimod en lille

hvid rude-kuvert den sidste postdag i

hver måned.

Eksempelvis denne gang er det fredag

den 27. februar til betaling fredag den

6. marts 2009. – Derfor hold øje med

brevet, lyder opfordringen fra Lisbeth

Jensen.

Hun oplever mange opkald midt i måneden,

hvor beboerne efterlyser ”deres

indbetalingskort” til huslejen.

Det betyder ekstra arbejde og udgift

for Ungdomsbo, fordi der skal sendes et

nyt indbetalingskort ud.

Derfor denne bøn til beboerne: hold

øje med brevet!

Farvel efter 43 år

Lisbeth Jensen har sidste arbejdsdag 31. marts

Hun har været med næsten hele

vejen, men nu er det snart slut. Sidste

arbejdsdag er tirsdag den 31. marts

2009.

Lisbeth Jensen fylder 65 år den

16. april, og mener det er tiden til at

trække sig efter 43 år i Ungdomsbo.

Dermed mister Ungdomsbo en

medarbejder, der har fulgt boligforeningens

udvikling på nærmeste hold.

Fra dengang hun kunne klare alt det

administrative på tre timer hver eftermiddag

til nu hvor hun har mange

kolleger.

Men også en medarbejder, der kender

alle ”de gamle” i foreningen, og er

et kendt ansigt blandt beboerne.

Men nu er det det rigtige tidspunkt,

fastslår Lisbeth Jensen og fortsætter:

- Jeg glæder mig da til den nye

tilværelse, men jeg vil også komme til

at savne mit arbejde. De mange input

man får på en arbejdsplads sammen

med gode kolleger, og den store berøringsfl

ade, som jeg har haft.

Det er en dør, der lukkes, men samtidig

er der også en ny dør, der åbnes.

- Der bliver mere tid til at spille golf,

mere tid til at læse bøger og mere tid

til de to børnebørn (Benedicte på 12 i

Odense og Peter på 2 i Esbjerg).

- Det giver jo en frihed til at gøre

ting her og nu. Tidligere skulle alting

planlægges. Det betyder, at vi kan

rejse mere. Favoritrejserne er golfferie

og storbyferier, hvor Rom er vores

foretrukne by.

- Men der vil nok ikke ske de store

udsving. Det bliver dejligt at få god tid

til avisen om morgenen og god tid til

haven, hvor jeg godt kan lide at gå og

nusse, siger Lisbeth Jensen, der ikke

har gået og længtes efter den dag,

hvor hun kunne gå på pension.

- Jeg har jo været på en spændende

og god arbejdsplads, så det har været

skønt at gå på arbejde. Samtidig er

der sket en kæmpe udvikling, som har

betydet store udfordringer, og gjort

Hold øje med dette brev, som indeholder

din husleje-opkrævning.

det dejligt at gå på arbejde hver dag,

fastslår Lisbeth Jensen.

Hendes afl øser er Anitta Blumensaat,

og der har været god tid

til at overdrage hende de mange

opgaver.

- Det er en rart at vide, at tingene

er i gode hænder, når man siger farvel,

og det er jeg helt sikker på, de er.

Lisbeth Jensen har snart sidst arbejdsdag

3


4

Kvinder møder kv

Nyt spændende tilbud hvor danske og etniske kvinder mødes

til en kvindesnak om traditioner og dagligdag

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Der bliver hilst med hej og et knus.

Snakken går lystig. Kaffen og de

nybagte boller dufter dejligt.

Det er onsdag i huset bag kirken, hvor

kvinder møder kvinder.

”Kvinder møder kvinder” er et nystartet

projekt under Kvaglund kirke,

hvor menighedsrådet har ansat Elsebeth

Fischer-Nielsen i et halvtids job som

projektleder.

- Der er så meget negativ fokus

på udlændingene. Vi ønsker gennem

En broget skare af kvinder, der trods forskelligheder, også har meget tilfælles (foto: Uffe Bølling)

projektet ”Kvinder møder kvinder”, at

signalere at vi vil dem.

- Vores visioner er, at vi gerne vil

være en synlig og åben kirke for kvinder

uanset nationalitet og religiøs baggrund.

- Vi vil være med til at give de nydanske

kvinder et netværk på tværs af

nationaliteter, og samtidig et indblik i

det danske samfund.

- Vi vil udvikle og engagere den

enkelte til et liv med bedre livskvalitet,

fortæller Elsebeth Fischer-Nielsen.

Hun har en god baggrund for kontakten

til de etniske kvinder. Sammen

med ægtefællen har hun boet 12 år i

Bangladesh, og har desuden arbejdet

som sproglærer.

Hun kender mange af de etniske

kvinder i området.

- Projektet startede 1. november

2008, og i første omgang gik jeg på

besøg for at invitere kvinderne. Og

kender de nogle, jeg ikke kender, så går

vi sammen på besøg, fortæller Elsebeth

Fischer-Nielsen.


inder

I første omgang gav det kontakt

til 23 kvinder, som gerne ville med i

projektet. Der er enkelte buddhister,

og resten er fordelt fi fty-fi fty mellem

kristne og muslimer.

Nogle kommer om formiddagen mellem

kl. 11-14 andre mellem 15-18.

Det er kvinderne selv, der har været

med til at bestemme, hvilke emner der

sættes på programmet, og hovedtemaerne

er: sund mad, håndarbejde,

kvindeting, traditioner, hjælp til dansk,

motion, besøg og ture.

Der er nedsat et brugerråd bestående

af 4 etniske kvinder, og der er ti

frivillige dansktalende (8 danskere og 2

udlændinge).

- Motion er et af de faste punkter

hver gang. Et andet er: vi snakker, læser

og skriver danske. Og der ud over er der

også andre emner på programmet. Vi

har lige haft et punkt med fastelavns-

- Da jeg kom

til Danmark

for 25 år

siden var

det meget

svært. Der

var ingen

tilbud om

hjælp.

- Vi fi k

tilbudt

sprogskole

ellers intet.

I dag er

der masser

Lis Cemann

af tilbud

traditioner, fortæller Elsebeth

Fischer-Nielsen, der den 11.

februar havde inviteret til

besøg i et dansk hjem: nemlig

til fødselsdag i hendes

eget hjem.

- Kvinder møde kvinder

er kvindesnak. Vi taler om

traditioner, kultur og dagligdag.

Vi mødes i et åbent

fællesskab, som vi hver især

bidrager til. Og vi håber at

endnu fl ere vil komme og

give deres bidrag til fællesskabet,

siger projektleder

Elsebeth Fischer-Nielsen.

Elsebeth Fischer-Nielsen

Få et netværk med andre kvinder

Lad være med at gemme jer. Kom og vær med, det er sjovt, lyder

opfordringen fra Lis Cemann til andre etniske kvinder

til de etniske kvinder, og jeg siger til

dem alle: ta’ imod disse tilbud, gør brug

af dem.

- Hvorfor gå hjemme og gemme sig,

når der er så mange tilbud. Kom ud og

få et netværk med andre kvinder. Det

betyder så meget!

Sådan siger Lis Cemann, der kom

til Danmark som nygift fra Kenya for

25 år siden, og har boet i Esbjerg hele

tiden.

Selv er hun meget udadvendt og aktiv,

og hun sagde straks ja, da Elsebeth

Fischer-Nielsen bad hende være med

som hjælper i ”Kvinder møder kvinder”.

- Mange etniske kvinder føler sig

ensomme. De går og gemmer sig

derhjemme, men de skal selv gøre en

indsats for at komme ud blandt andre.

Vi får så mange ting serveret, og det

er kun op til os selv at gøre brug af de

mange tilbud.

- Vi har det så skægt her i ”Kvinder

møder kvinder”, og man bliver så

glad, når man har været med her en

onsdag. Det skulle mange fl ere prøve.

Her er man accepteret, som man er, og

selvom vi alle er forskellige, så er der

altid nogle, der ligner én selv, siger Lis

Cemann.

5


e

r.

le

le

i

n.

er

S

r

bolig

r

bolig

rg N

rg N

lig

lig

rg N

rg N

6

En indsats for sun

Vi undersøger sundheden i Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen

at bo i ghetto

Mennesker vi møder i byen siger, når de

Boligforeningerne hører, hvor vi bor: Ungdomsbo ”Er det ikke forfær- og B

’32’s delig Bydelsprojekt at bo i den ghetto?” 3i1 og Esbjerg Kommune

De ved vil i ikke, samarbejde hvad de med taler beboerne om. Vi er og 9

borgerne familier i opgangen: gøre en ekstra 4 danske, indsats en i færing 2009

for og 4 sundheden med anden i Esbjerg etnisk baggrund. Kommune.

Motion, Vi – min stavgang, mand og jeg styrketræning, – er begge op i

svømning, årene. Vi har sund endnu kost ikke og så helt videre. vænnet os

til Bydelsprojektet ikke at købe så stort 3i1 har ind. sammen Det sker, vi

med sommetider Esbjerg får Kommune købt lidt allerede rigeligt sat ind, og

forskellige det er tungt indsatser at få slæbt i gang, op til som 1. sal. skal

være Vi har med mange til at forebygge gange været sygdom så heldige, og

fremme at enten sundheden nogle af de i unge dit lokalområde. med anden

etnisk Men baggrund vi har brug – eller for din endda hjælp deres til at

få mere konkret viden om sundheden

gæster, lige er på trappen, når vi kom-

blandt mer hjem. beboere og borgere, så vi kan

målrette De er simpelthen indsatserne så efter søde jeres og venlige. behov.

De Sundhuset, tager vore som varer, er som en del vi skulle af bydels- have

projekt gået 3-4 3i1, gange vil derfor for at undersøge få med op, sund- og

hedstilstanden bærer dem op til og døren. sundhedsvanerne Hvilke etnisk

blandt danskere beboerne gør det? i Kvaglund, Stengårdsvej

Vi og vil Østerbyen. meget nødig bo i en ”dansk

ghetto”. Vi håber, Vi etniske at du har danskere lyst til at kan deltage. lære

meget om medmenneskelighed af vore

Undersøgelsen

naboer med anden etnisk baggrund

Vi forventer at gennemføre 1.000 interviews

K. Grinderslev i de tre boligområder – Kvaglund,

Stengårdsvej Stengårdsvej 90, og 1. Østerbyen. sal De beboere,

der bliver udvalgt til undersøgelsen, vil

FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN / S

A / S

RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Østre Havnevej 4 · 6700 Esbjerg

Telefon 75 18 01 11

Vi har modtaget:

Medlem af Tech Sam Gruppen7

blive kontaktet personligt eller pr. telefon

og kan herefter tage stilling til, om

de ønsker at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen vil blive gennemført

som telefon- og besøgsinterviews. Der

anvendes et spørgeskema, hvor der

stilles en række spørgsmål om f.eks.

kost og motionsvaner blandt beboere

og borgere i aldersgruppen 16 år og

opefter.

Undersøgelsen vil blive gennemført i

perioden februar til maj 2009 og igen

i 2011.

Herudover vil et tilsvarende udsnit af

beboere og borgere i Ribe, Bramming

og andre bydele i Esbjerg blive kontaktet

i løbet af foråret 2009 med henblik

på at deltage i undersøgelsen.

Frivilligt og anonymt

Det skal understreges, at det naturligvis

er frivilligt, om du ønsker at deltage i

undersøgelsen. De svar, der gives, er

100 % anonyme. Svarene bliver udelukkende

brugt til statistiske opgørelser.

Resultaterne vil indgå i en bredt dækkende

beskrivelse af sundheden blandt

beboere og borgere i Esbjerg Kommune.

På baggrund af resultaterne vil vi sætte

indsatser i gang for at øge sundheden

på de områder, hvor der har vist sig

størst behov.

Personlig sundhedsprofil

Uanset om du deltager i undersøgelsen

eller ej, har du mulighed for at få lavet

en personlig beskrivelse af din sundhed

lige nu: en såkaldt sundhedsprofil.

Hvis du er interesseret i at få udarbejdet

din egen personlige sundhedsprofil,

er du velkommen til at kontakte

personalet i Sundhuset i Kvaglund eller

Esbjerg Kommunes sundhedscoach.


dheden i 2009

Sundhuset

Kvaglundparken 4

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 76 10 03 10

Mobil 61 22 01 57

Birgit Tanya

Helle Gitte

Esbjerg Kommunes sundhedscoach

Tlf. 76 16 69 69

E-mail: dinsundhed@esbjergkommune.dk

Er dit køkken lidt slidt, behøver du ikke investere i et helt nyt

køkken.

Der er en billigere løsning. Giv skuffer og skabslåger ny slidbane

i form af ny fi nér. – Og samtidig skifte til en ny træsort.

Det lille mirakel klarer vi hos fi rmaet Jørgen Jensen, Sædding

fi nércentral.

Vi giver slidte låger og skuffer ny slidbane i form af fi nér, som

skæres af træstammer, vi selv importerer.

Vi har alle klassiske træsorter som

ask, eg, ahorn, mahogni og

palisander.

Det koster kun mellem 4.000

og 6.000 kroner at få ”et

nyt køkken”. Eller knap kr.

200,- pr køkkenlåge.

Vi klarer også nye

skabslåger til badet,

garderoben og entréen.

Ring til snedkermester

Kenn Schell Andersen

Tlf. 75 15 07 71

JØRGEN JENSEN

TØMRER OG SNEDKER - SÆDDING FINERCENTRAL A/S

SNEDKERVEJ 2, 6710 Esbjerg V - TLF. 75 15 07 71

7


8

En sikker leverandør

Salg/service:

• Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer

• Tyverialarm-anlæg

• El-installationer af enhver art

Indhent tilbud

Ørnevej 1 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 22 55

Bavnebjergvej 53 · Nordby · Fanø

Tlf. 75 16 33 55

Revisorvalg

– et strategisk vigtigt træk

Frodesgade 125

DK-6701 Esbjerg Tel: +45 79 12 84 44

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

Vi klarer Deres

problemer på

følgende områder:

Snedker

Tømrer

Glarmester

Gulvafslibning

Gammelby Møllevej 10

6700 Esbjerg

Telefon 75 12 05 55


Opfordring:

Lad være med at stille

brandbart i opgangen

Det kan betyde en opsigelse af lejemålet

ligesom for brandstifterens familie

Beboerne i Skolebakken 62 var vidne

til en grim oplevelse den 17. november

2008.

En 14-årig dreng satte ild til en barnevogn,

der stod i opgangen.

Det betød, at tre beboere var på

sygehuset til observation for røgforgiftning.

Lejemålet for den familie, hvor brandstifteren

hører til, er opsagt.

- Utilpassede unge der øver hærværk

er jo noget, vi af og til er vidne til, siger

inspektør Erik Boychau, og han fortsætter:

En gruppe unge fra Stengårdsvej

havde ekstra gang i ”nytårsløjerne”.

De satte ild til fem containere i

løbet af aftenen og natten, fortæller

inspektør Erik Boyschau.

De var ”meget raffi nerede”, idet de

kun satte ild til en enkelt container

ad gangen, og når brandfolkene kom,

var meldingen fra de unge: vi ses

snart igen.

Det blev til mange ture til Stengårdsvej

denne nytårsaften/nat.

- Men det er lige så slemt at være

den, der gør det muligt for den unge

knægt at lave bål i opgangen.

- Det er i strid med ordensreglementet

at sætte ting i opgangen: såsom

barnevogne, møbler og papkasser – ting

som kan brænde.

- Det kan – lige som for brandstifterens

familie – betyde en opsigelse

af lejemålet. Der er samme sanktionsmuligheder,

påpeger Erik Boyschau, og

oplyser, at der vil blive foretaget øget

eftersyn med dette fremover.

Affaldscontainere

brændt af

”Nytårsløjer” koster Ungdomsbo kr.

120.000,-

Det anslåes, at ca. 30 unge i aldersgruppen

8-18 år deltog i løjerne.

Det er en helt uacceptabel adfærd

fra de unge mennesker, siger Erik

Boyschau, der efterlyser voksenkontakt.

- Hvor er forældrene henne, er

hans spørgsmål?

De ødelagte containere betyder en

udgift på kr. 120.000,-

Radio/TV

DVD/Video

Parabol/ant.

AV salg/

udlejning

Karaoke

Eget serviceværksted

i

Kirkegade 8

Den store specialforretning

for Bang & Olufsen

Kongensgade 66 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 11 22

www.expert.dk · esbjerg@expert.dk

Bi-covered ApS

Bi-covered Vi sprøjtemaler: ApS

Vi sprøjtemaler:

Møbler & låger

Karme & fodlister

Møbler

Alt andet

& låger

til din bolig

Karme & fodlister

Alt andet til din bolig

Storstrømsvej 35 • 6715 Esbjerg N

Storstrømsvej

Tlf. 75

35

12

• 6715

45 33

Esbjerg N

Tlf. 75 12 45 33

Vi maler alt til din bolig

Vi maler alt til din bolig

Storstrømsvej 35 • 6715 Esbjerg N

Storstrømsvej 35 • 6715 Esbjerg N

9


10

Nyt fra administrationen…

40 nye ungdomsboliger

Esbjerg Byråd har vedtaget, at

der skal bygges 40 nye ungdomsboliger,

så man kan opfylde

boliggarantien for de studerende

i Esbjerg. I øjeblikket arbejdes der

på at fi nde en placering til de nye

boliger, som Ungdomsbo skal udleje,

men som de også håber at få

lov til at stå for som byggeherrer.

Forslag om råderet

på afdelingsmøderne

Lige nu er man midt i afvikling af årets

ordinære afdelingsmøder

Lige nu holdes de årlige ordinære

afdelingsmøder. Det første mandag

den 16. februar, og det sidste onsdag

den 10. marts. Det bliver til mere

end 30 møder, hvor beboerne er med

til at bestemme, hvad der skal ske i

deres afdeling.

Netop i år er der et vigtigt punkt

på dagsorden: forslag til råderet.

Der er kommet rigtig mange

forslag, som beboerne i de enkelte

afdelinger skal tage stilling til.

Derfor er det også vigtigt, at rigtig

mange møder op!

Netop i disse dage er tilbudet om at

leje én af Ungdomsbo to sommerhuse

dumpet ind ad din brevsprække.

Så det er nu, hvis du og din familie

vil benytte ét af vore gode huse,

fortæller Helene Mathiasen.

Sommerhuset på Fanø har ikke

været så attraktiv. Det har været

nedslidt og trængt til fornyelse.

Årsregnskabet afsluttet

Også et flot resultat i år trods finanskrisen

Det er et rigtigt kanonregnskab, som

bliver afl agt, når Ungdomsbo holder

repræsentantskabsmøde tirsdag den 24.

marts 2009 på Esbjerg højskole.

Foreningens regnskab viser et overskud

på kr. 439.000,-.

- Det er særdeles tilfredsstillende, når

vi tænker på, at vi fortrinsvis får vores

overskud på obligationer, og der har af-

Ferie i sommerhus?

Nyt sommerhus udlejes på Fanø

kastet jo ikke været særlig gunstig, siger

forretningsfører Tonny Nissen.

- Revisionen har da også over for

bestyrelsen givet udtryk for, at vi er en

meget veldreven og i alle henseende god

organisation.

- Også de enkelte afdelinger har det

godt økonomisk. Kun to afdelinger

kæmper stadig med et akkumuleret un-

Som noget nyt kan man nu ”forberede

sig” på Ungdomsbos hjemmeside:

www.esbjergbolig.dk

Her kan du se regnskabet for

2007/2008. Du kan fi nde budgettet

for 2008/2009 samt 2009/2010.

Her er der også en oversigt over

årets afdelingsmøder, samt eventuelle

forslag, der skal behandles på

afdelingsmøderne.

Har du et forslag, som du ønsker

behandlet, kan det indsendes direkte

til hjemmesiden.

Derfor er huset nu revet ned, og et

nyt sommerhus – på samme grund -

står klar til udlejning denne sommer.

Vil du lidt længere væk, så kan du

vælge Ungdomsbos hus i Ebeltoft,

hvor fra der er rigtig mange spændende

udfl ugtsmuligheder.

derskud. Det er afdeling 26 (Fyrparken)

og afdeling 19 (børneinstitution).

- Det skal sammenlignes med, at vi for

bare 5 år siden havde omk. 20 afdelinger

med underskud, så vi er virkelig på rette

vej, siger Tonny Nissen.

Licitation på

afdeling 5

Der har været afholdt licitation på

den store renovering i afdeling 5.

Det blev meget dyrere end forventet,

fortæller teknisk chef Erik

Lykke.

- Vi arbejder nu på at fi nde

besparelser, og vi skal nok fi nde

en del af beløbet, men jeg tror

ikke, vi undgår at skulle en tur i

Landsbyggefonden igen.

- Til gengæld håber og regner vi

stadig med, at tidsplanen holder,

nemlig at vi går i gang her i

foråret, og renoveringen vil står

færdig med udgangen af 2010,

siger Erik Lykke.

Projektet var budgetteret til at

koste omk. 52 millioner kr.


50 års jubilarer

Otte jubilarer blev hædret på Ungdomsbos kontor for deres

trofasthed

Kan du huske?

Snakken gik livligt, da 50 års jubilarerne

blev fejret på Ungdomsbos kontor

torsdag den 4. december 2008.

Og det var svært at se og høre, at det

var mennesker i ”guldbryllupsalderen”,

der her var mødt frem.

Alle mennesker der har levet langt

hovedparten af deres liv i Ungdomsbo, -

for to endda i den samme lejlighed i alle

50 år.

De fl este – 6 af de 7 - havde haft deres

unge liv – da de fi k børn - sammen i

afdeling 2 og 3, så der var mange minder!

Her ses jubilarerne samlet om bordet i

mødelokalet på Ungdomsbo.

Erik Lund,

Stengårdsvej 23

(Flyttede 1. maj 1958 ind på Toftsvej 32)

Krista Larsen,

Hermodsvej 41, 2. sal

(Flyttede 1. september 1958

ind på Hermodsvej 45)

Ella Aanum,

Hermodsvej 35, 1 sal

(Har boet i lejligheden siden 15. juni

1958)

Magda Mathiesen,

Hermodsvej 35, 2 sal

(Har boet i lejligheden siden 15. juni

1958)

Svend I. Petersen,

Fyrparken 160

(Flyttede 15. juni 1958 ind

på Kjersingvej 6)

Irma Ulrich,

Fyrparken 482

(Flyttede 15. september 1958

ind på Hermodsvej 47)

Erik Christensen,

Kjersingvej 6, 1 sal

(Flyttede 15. september 1958 ind på

Hermodsvej 47)

Inge & Svend I. Petersen

Krista Larsen

Irma Ulrich

Erik Christensen

Ella Aanum sammen med sønnen Claus Peter

Aanum, formand for Ungdomsbo.

Magda Mathiesen

11


12

De har sat deres ege

Det har kostet ekstra men de har fået det, som de gerne ville

AF LYDIA LUND RASMUSSEN

Det var næsten som at fl ytte i eget

nybygget hus.

Der blev taget stilling til køkkenelementer,

gulvene, væggene, skabene,

fl iserne etc.

Eva og Villy Jensen satte helt deres

eget præg på huset, som de fl yttede ind

i for et halvt år siden.

Men de bor ikke i ejerbolig men

derimod i lejebolig på Lodsvej i Nordby,

- opført af Ungdomsbo.

De benyttede sig af de nye regler,

som betyder, de kan være med til at

bestemme, hvordan deres nye bolig skal

se ud.

Eva og Villy Jensen er begge fra

Fanø, og de har boet i eget parcelhus i

Nordby i 40 år. Han har sejlet på langfart,

mens hun har haft sit job på øens

kommunekontor.

- Vi har solgt vores hus til vores søn

og svigerdatter. Og valget stod mellem

de nye andelsboliger, der blev bygget,

og Ungdomsbos nye lejeboliger.

- Vi valgte Ungdomsbo, fordi det gav

os en frihed. Vi kan bare ringe efter

viceværten, hvis der er småreparatio-

ner. Placeringen er perfekt, og vi kunne

være medbestemmende om, hvordan

lejligheden skulle være, siger Eva og

Villy Jensen.

Det har de så også i høj grad været,

og det har kostet dem et par ekstra

Eva og Villy Jensen er glade for at de valgte én af Ungdomsbos nye lejligheder på Lodsvej.

I køkkenet valgte de skuffer i stedet for skabe, ligesom de også fi k andre greb på, så det bliver

nemmere for Eva Jensen, der har gigt.

hundredtusinde at få det, som de ville

have det.

- Men det er så vores valg. Vi håber

at kunne blive her i mange år, ja,

forhåbentligt resten af vores liv, så vi

føler pengene er givet godt ud, siger


t præg på boligen

ægteparret, som virkelig har sat deres

individuelle præg på lejligheden.

Udvendig fi k de opført en udestue,

som de er rigtig glade for. Der blev også

lavet en træ-carport, så der er direkte

indgang til bryggers. Ikke mindst det

lille lukkede rum i forbindelse med

carporten er de begejstret for.

- Her er der plads til bl.a. vores cykler,

plæneklipper og lidt værktøj, fortæller

Villy Jensen.

Indvendig er der sket store ændringer

i forhold til planerne.

Køkkenet er et helt andet: der blev

skuffer til at trække ud i stedet for

skabe, og håndtagene er også valgt,

så de er nemmere at betjene for Eva

Jensen, der har gigt.

I stedet for komfur er der valgt

induktions-kogeplade og indbygget

ovn. Både opvaskemaskine og køleskab

er indbygget.

I soveværelset er der sat ekstra

skabsplads ind, og her er alt med skydelåger.

Det samme gælder i lejlighedens

værelse. – Alt sammen giver det meget

mere plads til at få sat tingene væk, -

gemt bag en skabsdør.

I badeværelset er der også valgt et

andet vaskesortiment plus fl ere skabe.

Samtidig er her installeret glasdøre til

brusekabinen i stedet for et almindeligt

badeforhæng.

Gulv-belægningen har de selv valgt,

ligesom de har valgt at få glasvæv på

væggene. Døren mellem køkken og

entre er fl yttet, ja, alt er virkelig gennemtænkt.

Ægteparret er beviset på, at det nu

er muligt at sætte sit eget præg på

sin lejebolig. Muligheder der er blevet

udvidet kraftigt igennem ny lovgivning,

og som drøftes på de afdelingsmøder,

der netop nu afvikles.

- Det har da været en ekstraudgift,

måske også mere end vi havde regnet

med. Men vi har fået det, som vi gerne

ville have det, og vi kan blive her resten

af vores liv, siger

ægteparret.

De er også meget glade for beliggenheden;

- ugeneret af naboer, og tæt på

både midtbyen og naturen.

De De valgte valgte at at bygge bygge carport, carport, og og det det er er de de

rigtig glade for, ikke mindst det lukkede

rum, de fi k til bl.a. cykler og værktøj.

De valgte også at få en udestue,

og det det nyder nyder de rigtig rigtig meget. meget.

13


14

Anitta er den nye blæksprutte

Hun sprang fra den ene side af bordet

til den anden.

Anitta Blumensaat (49) blev 1. oktober

2008 ansat i Ungdomsbo, hvor hun

skal overtager de mange opgaver efter

Lisbeth Jensen.

Igennem de seneste 28 år har hun

været ansat ved Esbjerg Kommune,

hvoraf hun de seneste mange år har

arbejdet med støttet byggeri. Hun har

erfaringen med i bagagen.

- Jeg havde den nære kontakt til

boligforeningerne, og synes det kunne

være spændende at sidde på den anden

side af bordet, siger Anitta Blumensaat,

der føler hun har fået ønskejobbet.

Ny vicevært

Allan Friis (43) er ny vicevært i

afdeling 6-7-37. Han afl øser Frank

Jensen, der er gået på pension.

Allan Friis er uddannet brolægger,

og har dels arbejdet inden for

faget dels på fabrik. Men ønsket

om engang at blive vicevært har

været der længe.

- Jeg synes, jobbet er tilpas

alsidig. Der er mange forskellige

opgaver, og det passer mig meget

fi nt, siger Allan Friis, der i øvrigt

bor i området med familien, der

består af ægtefællen og to børn

på 23 og 14 år, hvoraf kun den

yngste bor hjemme

- Det passer fi nt, at der kun er

et par minutters gang på arbejde,

specielt her i vinterperioden med

sne og glatte fortove, siger Allan

Friis.

Allan Friis

- Jeg var nået til det punkt i mit liv,

at nu måtte der godt ske noget nyt på

arbejdsfronten. Jeg ville gerne have

den anden del med, og det har jeg ikke

fortrudt. Der er mange varierede og

spændende opgaver, men det er også

en tung arv at skulle løfte efter Lisbeth,

siger Anitta Blumensaat.

Hun er blevet kontorets nye blæksprutte,

indfødt esbjergenser og uddannet

advokatsekretær. Gift og har to

teenagerbørn på 13 og 16 år, så hjemmet

og haven fylder meget af fritiden.

- For fem-seks år siden begyndte jeg

at løbe, og det gør jeg nu fast tre gange

ugentlig: fem-syv-ni kilometer alt efter

vejret. Og jeg deltager gerne i de lokale

løb såsom Vestkystløbet og Tøseløbet.

I min fritid lytter jeg også gerne til

forskellig slags musik, ligesom jeg ikke

går af vejen for en god koncert i Musik- Musikhuset

eller på Tobakken.

Anitta Blumensaat


KVINFOs mentornetværk

KVINFOs mentornetværk er en prisbelønnet

frivillig mentorordning, der matcher

fl ygtninge/indvandrer kvinder med

kvinder på det danske arbejdsmarked.

Som det nye i år har vi også fået et

mentornetværk for mænd. Vi åbner

døre og viser vej ind i det danske samfund

ved at tage udgangspunkt i det

enkelte menneskes behov og ønsker. Vi

kalder partner mentor og mentee, og

matcher på baggrund af uddannelse,

erhverv eller ønsker om disse.

Fredag den 16. februar gik Natteravnene

deres første gåtur på Stengårdsvej.

Med til at markere åbningen var

borgmester Johnny Søttrup.

Natteravnene i Kvaglund/Stengårdsvej

er en frivillig social forening,

der går ture i hold på tre m/k’er efter

lokalt behov - middag, aften eller nat

- i de karakteristiske gule jakker.

Gennem synlighed og tilbud om

Tænketanken i 3i1

inviterer til stor familiedag

– for alle familier i Østerbyen

Fredag den 15. maj 2009

Sæt ✘ i kalenderen

– nærmere om programmet senere

For at høre mere om mentorordningen

kan du møde netværkskoordinatorer

Ilvana og Tatiana i INFOHUSET i

Kvaglund (ved siden af biblioteket) hver

anden tirsdag i ulige uger.

Du er også velkommen til at kontakte

dem på : Ilvana Karaga på 20 57 43 97

eller via e-mail ilvana.karaga@kvinfo.dk

/ Tatana Rusuberg på 21 49 74 59 eller

via e-mail tatiana.rusuberg@kvinfo.dk

Vi har fra oktober 2008 kørt en særlig

mentorordning ”Udenfor-Indenfor” for

Natteravne på Stengårdsvej

Formålet er at skabe tryghed og livsglæde - især blandt børn og unge i det

offentlige rum

ansvarlig voksenkontakt, er vi med til

at skabe tryghed og støtte børn og

unge, der måtte have behov.

En af sideeffekterne ved denne

indsats er, at hærværk, vold og anden

småkriminalitet i de områder hvor vi

færdes, ofte falder drastisk.

Natteravnene i Kvaglund/Stengårdsvej

er blevet til på lokalt initiativ og etableret

i samarbejde med Natteravnenes

Landssekretariat og tilsluttet samme.

fl ygtninge/indvandrer mænd, som står

langt fra arbejdsmarkedet, og har problemstillinger

såsom igen uddannelse,

dårlige danske sprogkundskaber, manglende

netværk, dårligt helbred mm.

Der er stadig plads til fl ere deltagere,

og man kan for tilmelding eller mere

information kontakte Memet Ahmad

på 2442 1534 eller via e-mail memet.

ahmad@kvinfo.dk. Du kan også møde

Memet Ahmad hver torsdag kl. 13-16 i

INFOHUSET.

- Selvom der allerede er mange,

der har givet tilsagn om at ville være

med, så kan vi godt bruge fl ere, siger

formanden Ivan Lilleøre-Nielsen.

Han håber, de kommer op på mellem

40-50 ”natteravne”, så de enkelte

kun skal gå en-to gange om måneden.

Der er ikke noget fast plan for,

hvornår man går. Det sker efter behov

og et løbende skøn over, hvad der sker i

området.

15


16

tapdrups tegnestue

Arkitektfirmaet Tapdrups Tegnestue

Skjoldsgade 74

Telefon 75 13 11 11

Fax 75 45 97 37

6701 Esbjerg

Rådgivning er et spørgsmål

om kvalitet - ikke kun pris

Nøgler og

låsesystemer

Alt i låse

Gittersikring

Pengeskabe

Dørlukkere

Åbningstider:

800-1630 , lørdag lukket

Døgnvagt:

75 12 36 66

Oplukning af låse

Helgolandsgade 9

6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 36 66

Fax 75 45 35 32

E-mail: elt@email.dk

Homepage: www.elt.dk

S I K R I N G S

a u t o r i s e r e t a f

C E N T E R

a u t o r i s e r e t a f

Kongensgade 58

6701 Esbjerg

Tlf. 79 12 54 55

Fax 79 12 54 54

www.tblaw.dk

www.thomsenglas.dk

Altid omhyggeligt, effektivt og hurtigt

arbejde i høj kvalitet. Her kan du forvente

fagmæssigt kvalitetsarbejde

til tiden, udført af uddannede medar-

bejdere. Vi er eksperter i forsikrings-

skader og tilbyder desuden:

• Butiks- og

facaderuder

• Energiruder

• Sikringsglas

Døgnvagt

• Støjdæmpende

ruder

70 12 06 61

Vores kontor er naturligvis

bemandet i åbningstiden

• Solafskærmede

ruder

• Ornamentglas

og brusedøre

• Brandbeskyttende

glas

Morsøgade 9A

6700 Esbjerg

Telefon: 70 12 06 61

info@thomsenglas.dk


Fritid i din afdeling

Trappenyt vil gerne fortælle om fritidstilbud i din afdeling.

Vi laver nu en ny fast rubrik, hvor du kan levere dine bidrag

– på mail lydia@mail.dk eller til administrationen

Thulevej

Motionsrum

Thulevej 4

- mandag og onsdag kl. 19.00-21.00

Voksenklub

Thulevej 298

- mandag-onsdag og fredag kl. 19.00-

22.00

Ungdomsklub

Thulevej 298

- torsdag kl. 18.30-21.00

Stengårdsvej

Spejder

Stengårdsvej 40 - lørdag kl. 12.00-14.00

for micro og mini

Motionsrum

Stengårdsvej 46

- tirsdag-onsdag og torsdag kl. 15.30-

17.00 (for mænd)

- lørdag kl. 8.00-10.00 (mænd over 50 år)

- tirsdag og torsdag kl. 19.00-20.30

(for kvinder)

Hyggeren

Stengårdsvej 58

- hver anden lørdag i ulige uger fra

kl. 12.00

Flotte gæsteværelser

De to gæsteværelser på Platanvej

1 + 7 i afdeling 6-7-37 har fået en

gennemgribende renovering, og de

fremstår i dag meget indbydende.

- Det hele er malet, der er købt nye

senge, dyner og puder, ligesom der er

installeret køleskab og kaffemaskine,

fortæller Heidi Antonsen, der står for

udlejningen.

Der er også en fi n udlejningen.

Mange håndværkere benytter dem

på hverdage, mens de i weekenderne

er forbeholdt afdelingernes beboere.

Akvarieklub

Stengårdsvej 82

- onsdag kl. 19.00

Cykelværksted

Stengårdsvej 88

- mandag-tirsdag og onsdag kl. 08.00-

12.00 og 12.30-16.00

First Aid Samaritter

Stengårdsvej 142

- mandag kl. 19:00

Gæsteværelserne har fået køleskab og

kaffemaskine. Her fremvist af udlejer Heidi

Antonsen.

Der er indkøbt nye senge, dyner og puder, så

de virker rigtig indbydende.

17


18

Juletur til Lübeck

Lørdag den 29. november 2008 havde

fritidsudvalget arrangeret en tur til

Lübeck for at se de meget omtalte julearrangementer,

byen er så kendt for.

Allerede klokken 8.00 startede vi i en

dobbeltdækker bus. Så mange havde

købt billet til turen, at vi kunne fylde

bussen næsten helt op.

Turen tog længere tid end beregnet,

da der var meget trafi k og en del

vejarbejder.

Jo nærmere vi kom Lübeck, jo mere

sneede det, så jorden efterhånden blev

helt hvid, men det passede meget godt

med det, vi var af sted for.

Vi havde været så (u)

heldige at ramme den store

besøgslørdag, så parkeringspladsen,

hvor bussen

skulle holde, var helt fyldt

op.

Da klokken var tæt på

middag og vejret var lidt

snusket, valgte de fl este at fi nde et

sted for at få frokost.

Snevejret holdt op, så det var til

at gå uden døre. Det var lidt råkoldt,

men så kunne man købe weinglögg til

at varme sig på.

I de talrige boder kunne man købe

næsten alt, der havde med jul at

gøre.

Klokken 16.00 startede vi igen

hjemad, en oplevelse rigere.

Knud Larsen

Fritidsudvalget

Juletræ

Det årlige juletræ blev afholdt i Kvaglundhallen. Der var

ikke solgt så mange billetter til poser som sidste år, men

der var liv og glade dage alligevel.

Børnene (og de voksne) blev holdt godt i gang af julemanden,

der kun holdt en kort pause, mens der blev delt is

ud.

På mystisk vis var der pludselig fl ere billetter, end der var

bestilt poser. Det er noget fritidsudvalget vil arbejde med,

så det ikke kan gentage sig næste år!

Lige et lille surt opstød: Arrangementet kører fra kl.

14.00 til kl. 17.00, og på et tidspunkt der imellem bliver

poserne delt ud. Der er ikke nogen fast tid, nogle få tror de

kan få poserne, når børnene kører træt på halvvejen og vil

hjem, men det er vi nødt til at holde fast på, at det ikke kan

lade sig gøre.

Nu ikke mere surt, arrangementet forløb godt og der skal

fra fritidsudvalget lyde en stor tak til de, der var med til at

hjælpe, ikke mindst Kvaglundhallens personale.

Knud Larsen

Fritidsudvalget


Julestue på Stengårdsvej

– første søndag i advent

Et kridthus

Et højhus

Beliggenhed Kvaglund

det havde et juletræ

på toppen,

men hov, åh skam

ned med højhuset

og tænk

juletræet skiftede plads

til

højhuset på Stengårdsvej

og der

blev det tændt

på den første søndag i advent.

Juletræet blev tændt, og

julemanden kom kørende i vogn

fra nr. 8, højhuset

til festsalen

i følge af

Ringgårdens pædagoger og

festudvalget afd. 8.

Her var der poser til børnene

for vi skal ikke glemme børnene.

TAK fordi I kom

– på en første

søndag i advent.

Cajus

OBS OBS

Dørtelefoner

Da vi nu i næsten alle afdelinger har fået

installeret dørtelefoner, har jeg en bøn til alle

beboerne:

Inden I lukker nogen ind, så hør venligst

først efter, hvem der ringer på, så vi kan

undgå at få ballademagere ind i opgangene.

Med andre ord: Lad være med kun at åbne,

spørg altid hvem det er.

Joan Sandholm

Formand afd. 14

19


20

Oversigt over hotelværelser

FYRPARKEN

(nr. 14-40) 14 stk.

Henv. til Per Bylund

Fyrparken 164,

tlf. 75 15 23 27

Mandag-fredag kl. 9.00-10.00

PLATANVEJ

(nr. 1 og 7) 2 stk.

Henv. til Heidi Antonsen

Platanvej 11, 1. th.

tlf. 21 56 24 53

Mandag-fredag kl. 13.00-18.00

RINGEN

(nr. 73 kld.) 1 stk.

Henv. til Sonja Vandborg

Ringen 75, st.,

tlf. 75 13 62 60

Festsale

Fyrparken 20-22 kld. · Afd. 9

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Rita Thuesen,

Fyrparken 14,1,

tlf. 75 15 11 01,

Træffetid: kl.17.00-19.00.

Fyrparken 170 · Afd. 26-29

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Camilla Kremerbak,

Fyrparken 440, tlf. 75 46 83 24.

Udlejes kun til beboere i afd. 9, 10, 26, 29

Træffetid: Tirsdag kl. 18.00-19.00.

Hedelundvej 120 · Afd. 80

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ varmemesterkontoret,

tlf. 75 14 54 59

Træffetid: Kl. 9.00-9.30.

Udlejes kun til beboere

i afd. 80 og afd. 17.

Islandsgade – afd. 44

Plads: 15 personer

Udlejning v/ varmemesterkontoret, tlf. 75 45

39 50

Træffetid: Kl. 9.00-9.30

Udlejes kun til beboere i afd. 44

Kallesbjergvej · Afd. 27-58

Plads: 60 personer.

Udlejning v/ Berit Skanderup,

tlf. 28 49 33 51.

Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø

SNEUMVEJ

(nr. 69) 2. stk.

Henv. til Tove Lyngsø

Sneumvej 41,

Tlf. 75 17 60 71

STENGÅRDSVEJ

(nr. 52 kld.) 4 stk.

Henv. til Annelise Scollert,

Stengårdsvej 44,

tlf. 28 29 39 85

Ingen henvendelser i weekenden.

STENGÅRDSVEJ

(nr. 120 mf.) 2 stk.

Henv. til Charlotte Burow

Stengårdsvej 120 st.tv.,

tlf. 21 17 07 02/23 27 80 27

Nygårdsvej 41 kld. – afd. 32

Plads: 40 personer

Udlejning v/Ungdomsbos kontor

Tlf. 76 13 50 50

Udlejes kun til beboere i afd. 32

Platanvej 15 · Afd. 37

Plads: 50 personer.

Udlejning v/ Heidi Antonsen,

Plantanvej 11, tlf. 75 13 07 26

Træffetid: Efter kl. 13.00.

Toftsvej 24, kld. – afd. 1

Plads: 20-25 personer

Udlejning v/ Halvor Rasmussen

Toftsvej 28, tlf. 75 13 64 05

Udlejes kun til beboere i afd. 1.

Spangsberg Møllevej 301 · Afd. 5

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Maj-Britt Jensen,

Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf. 75 14 00 31.

Træffetid: Mandag kl. 19-21.

Udlejes kun til beboere i afd. 5.

Sneumvej 17E – afd. 12

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Irene Svenningsen

Sneumvej 29A, tlf. 75 17 56 12

Kun beboere i afdeling 11+12

Stengårdsvej 163 · Afd. 18

Plads: 70 personer.

Udlejning v/ Bjarne Nielsen

Stengårdsvej 165,

tlf. 75 14 09 50

Træffetid: kl. 13.00-19.00

Udlejes kun til beboere

på Stengårdsvej.

THULEVEJ

(nr. 140) 4 stk.

Henv. til Vibeke Funk,

Thulevej 26,

tlf. 60 69 54 41

Mandag-fredag kl. 17.00-18.00.

TORVEGADE

(nr. 49 kld.) 1 stk.

Henv. Ungdomsbos kontor

tlf. 76 13 50 50

PRISER

Kr. 150,- 1. nat

Kr. 125,- for efterfølgende nætter

Kr. 500,- pr. uge

Kr. 1.700,- pr. måned

Der tillægges moms i afd. 9.

Str. Kirkevej 133, kld. – afd. 2-3-4

Plads: 20 personer

Udlejning v/ Jonna Jepsen

Vølundsvej 1, tlf. 29 29 91 11

Udlejes kun til beboere i afd. 2-3-4.

Thulevej 448 · Afd. 21

Plads: 45 personer.

Udlejning v/ Vibeke Funk,

Thulevej 26, tlf. 60 69 54 41

Træffetid: Mandag-fredag kl. 17.00-18.00.

Torvegade 49 - afd. 20

Plads: 40 personer.

Udlejning v/ Lis Olesen

Torvegade 49 st. 3. tlf. 40745900

Udlejes kun til beboere i afdelingen.

Tvillingernes kvt. 88 · Afd. 40

Plads: 90 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Tvillingernes kvt. 90 · Afd. 40

Plads: 30 personer.

Udlejning v/ Hans Hansen,

Tvillingernes Kvt. 88, tlf. 75 15 75 35.

Træffetid: Mandag-fredag kl. 9.00-9.30.

Vølundsvej 2 – afd. 92

Plads: 20 personer

Udlejning v/ Lillian Hjort Jensen

Vølundsvej 2 tlf. 75 15 15 87

Udlejes kun til beboere i afd. 92

Østergade – afd. 54

Plads: 15 personer

Udlejning v/Afdelingsbestyrelsen

Udlejes kun til beboere i afd. 54


25 år i Ungdomsbo

Følgende lejere har boet i samme lejlighed i 25 år

Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14

(fl yttet ind 1. marts 1984)

Kent Andersen Stengårdsvej 117

(fl yttet ind 1. marts 1984)

A.V. Juul Sørensen, Palnatokes Alle 31

(fl yttet ind 15. marts 1984)

Tillykke til

Ejendomsfunktionær Henrik Jørgensen fylder 40 år

den 11. april 2009

Ejendomsfunktionær Meho Mehmedovic fylder 50

år den 2. maj 2009

Ejendomsfunktionær Kim Jørgen Jensen fylder 50

år den 6. maj 2009

Walther Meinertz, Stengårdsvej 72

(fl yttet ind 1. april 1984)

Jens Hansen, Platanvej 11

(fl yttet ind 1. aprils 1984)

Herdis Radoor, Hermodsvej 49

(fl yttet ind 15. april 1984)

Tove Pedersen, Stengårdsvej 40

(fl yttet ind 1. maj 1984)

Udlejningsleder Anitta Blumensaat fylder 50 år

den 19. maj 2009

Kristine Petersen, Stengårdsvej 65

(fl yttet ind 15. maj 1984)

Inspektør Erik Boyschau fylder 50 år den 27. maj

2009

Varmemester Leif Lindhardt Sørensen har 10 års

jubilæum i Ungdomsbo den 1. april 2009

Tlf.: 75 45 33 22

21


22

Trappenyt

Nr. 1/2009

49. udgave

Redaktion:

Knud Larsen (ansvarshavende)

Nygårdsvej 41A, 1.tv.

6700 Esbjerg

Tlf. 29 62 23 35

E-mail: kesola@esenet.dk

Inger Tingberg, afd. 8

Karen Grinderslev, afd. 8

Henning Jessen, afd. 18

Jan Frandsen, Ungdomsbo

Lydia Lund Rasmussen (journalist)

Næsgårdvej 7, Toftnæs,

6800 Varde,

Tlf. 75 26 90 24,

Mobil 20 93 13 63,

E-mail: lydia@mail.dk

Oplag: 3.900

Tryk: Grafi sk Trykcenter A/S

Papir: NOPA MATT (Svanemærke)

Det er tilladt at citere fra bladet

med tydelig angivelse af kilde.

Næste nummer af Trappenyt

udkommer omkring

1. juni 2009.

Stof til dette nummer skal være

redaktionen i hænde senest

1. april 2009.

Ungdomsbo

Nygårdsvej 37

Tlf. 76 13 50 50

Fax 76 13 50 90

E-mail: post@ungdomsbo.dk

www.esbjergbolig.dk

www.ungdomsbo.dk

Telefonerne er åbne

ma.-on. fra kl. 8-15

to. fra kl. 8-17

fr. fra kl. 8-13

Kontorets åbningstid:

mandag-fredag kl. 10.00-12.30

Torsdag tillige kl. 14.30-17.00

BYDELSPROJEKT 3i1

Projektchef Susanne Rønne

Kvaglundparken 4

tlf. 7610 4370

post@bydelsprojekt3i1.com

www.bydelsprojekt3i1.com

Åben: Mandag - onsdag og torsdag

kl. 9.00 – kl. 15.00

Tirsdag kl. 9.00 – kl. 16.30

Fredag kl. 9.00 – kl. 13.00

GADEHJØRNET

D I N V E J T I L F R E M T I D E N

Kvaglundparken 4 og Skolebakken 66

Projektmedarbejder Anders Toft Andersen

tlf. 2141 4472

mail gadehjoernet@ungdomsbo.dk

ww.proesbjerg.dk

PROJEKTHUSET

Kvaglundparken 4 og Stengårdsvej 163

Projektmedarbejderne Peter Rostgaard og

Jette Sejerup

tlf. 7610 4373 og 7515 6581

projekkontoret@ungdomsbo.dk ·www.

proesbjerg.dk

MILJØSTATIONEN

Hedegårdsvej 2 · Tlf. 76 12 32 89 ·

mandag-fredag kl. 9.00-9.30

Åben: mandag kl. 14.00-15.00

torsdag kl. 14.00-17.00

Træffetid

Afdelingsbestyrelser og beboere

har mulighed for at træffe

foreningens formand, eller hvis han

er forhindret, et andet medlem af

hovedbestyrelsen

Træffetiden er: Hver torsdag kl. 15-

17 på kontoret, Nygårdsvej 37

INFOHUSET

Kvaglundparken 12

Leder Diana Mose Olsen

Tlf. 7511 9000

post@infohuset.com

www.infohuset.com

Åben: Mandag og onsdag

kl. 10.00 – kl. 15.00

Tirsdag og torsdag

kl. 10.00 – kl. 16.00

SUNDHUSET

Kvaglundparken 4

Leder: Rikke Skipper Hansen

tlf. 7610 0310

mail. post@sundhuset.com

www.sundhuset.com

JOBSHOP

DIN VEJ TIL JOB OG UDDANNELSE

Storegade 222 · Mobil 21 41 44 70

Telefon 76 14 14 90 · Telefax. 76 14 14 91

e-mail: jobshop@ungdomsbo.dk

jobshop.ungdomsbo.dk

Åben: Mandag - onsdag og torsdag

kl. 9.00 – kl. 15.00

Tirsdag kl. 9.00 – kl. 16.30

Fredag lukket

Radio/TV

DVD/Video

Parabol/ant.

AV salg/

udlejning

Karaoke

Eget serviceværksted

i

Kirkegade 8

Den store specialforretning

for Bang & Olufsen

Kongensgade 66 · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 11 22

www.expert.dk · esbjerg@expert.dk


• Vinduespolering

• Tæpperens

• Udlejning af affugtere

Esbjerg Vinduespolering

& Rengøringsselskab A/S

Havdigevej 29 · 6700 Esbjerg

75 45 21 16

Fra træ til form

TØMRER • SNEDKER • SPRØJTEMALING • GULVSERVICE

SÆDDING RINGVEJ 21 · 6710 ESBJERG V

TLF. 75 15 31 33 · E-MAIL: YTZEN@EMAIL.DK

Deres

blikkenslager A/S

Hurtig og sikker service . Målerhusvej 3 . 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 50 11 . Fax 75 45 34 60 · www.deresblik.dk

Mobil 20 84 50 11 . E-mail torben@deresblik.dk

Aut. kloakmester

Aut. VVS installatør

TV inspektion

KG Hansen & Sønner a/s

MURER · ENTREPRENØRER · INGENIØRER

STENHUGGERVEJ 8 · 6710 ESBJERG V

7515 3755

Silkeborg

Randers

Århus

Esbjerg

Horsens

Aalborg

Fredericia

Vejle

Viby J

Padborg

DAI Gruppen A/S

Arkitekter MAA

Ingeniører FRI

Smedegade 23

6701 Esbjerg

Telefon 7512 7999

Fax 7513 4456

23


24

Få 7 rigtige...

1. Hvem forlader Ungdomsbo efter 43 år?

2. Hvem står for udlejningen af gæsteværelser i afd. 6-7-37?

3. Hvem er nu vicevært i afd. 6-7-37?

4. Hvem er projektleder for ”Kvinder møder kvinder”?

5. Hvem bor Lodsvej 36A i Nordby?

6. Hvornår er der familiefest i Østerbyen?

7. Hvornår startede Natteravnene på Stengårdsvej?

(svarene finder du ved at læse bladet)

Navn

Adresse

Kuponen indsendes senest 20. marts 2009 til:

Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, Esbjerg

Der trækkes lod om tre gavekort på kr. 125,- 100,- 75,-

Vindere fra konkurrencen i det seneste

nummer af Trappenyt:

1. præmie: Hanna Helt, Palnatokes Alle 5, st.

2. præmie: Susanne Eriksen, Ringen 79, 3. tv.

3. præmie: Conny Hansen, Thulevej 236

Gæt og vind

More magazines by this user
Similar magazines