KAMPAGNE ELEMENTER

kommunikatos.dk

KAMPAGNE ELEMENTER

AVIS (8 SIDER)

HÆLER avisen avisen

SKAFFER ALT I VARME VARER

Man bliver - hvis ikke man tænker hæler sig om...

side 6

Henry er overalt i Aalborg

side 4

Se Se Henry’s Henry’s tourplan tourplan

TERRORISERET AF TYVEBANDE

DAGBLADS ANNONCE

side 5

side 3

2

avisen

HÆLER

AALBORG MOD HÆLERI

HÆLER avisen

HENRY

taler ud

HÆLERAVISEN ER

UDGIVET AF:

Det Kriminalpræventive Råd Af justitsminister Frank Jensen og professor dr. jur. Eva Smith,

Forsikring & Pension

formand for Det Kriminalpr ventive R d

OPLAG: 120.000 stk

Med budskabet "Aalborg mod hæleri" er skal begrænses. Så derfor er formålet med

Justitsminister

TRYK:

sætter Aalborg i den kommende tid fokus at sætte ind mod hæleri naturligvis også at

Frank Jensen og INTERVIEW De fleste gætter Men ellers så er det jo mest ting, blande mig i, hvordan de har såkaldt “bedre stillede”, som stjålne. Altså de spørger i hvert

Nordjyske Stiftstidende

på hæleri med kampagnen "Henry´s forsøge at få nedbragt antallet af indbrudsty-

professor dr. jur. hurtigt, at Henry ikke er nogen som de fleste danskere har der- udført deres arbejde.

køber hælervarer. De ville sag- fald ikke, vel? Og hvis de tænker

Hælerbar".

verier mv. For alt andet lige burde det forhold,

Eva Smith

LAYOUT:

helt almindelig hæler. Det er hjemme – eller altså gerne vil

tens kunne gå ned og købe for over det, så har de nok en masse

Monopol

at tyven ikke kan få afsat sine varer føre til

for eksempel ikke helt almin- have, ikk’? Det er videoer, fjern- ALLE KØBER HÆLERVARER eksempel et fjernsyn til fuld pris. dårlige undskyldninger.

Hæleri er et større problem, end man umid- færre indbrud. Bl.a. derfor går Det Kriminaldeligt,

at hælere reklamerer for syn, computerting, mærkevaretøj Hvem er det, der køber hos dig? Men alle vil selvfølgelig hellere

REDAKTION:

delbart skulle tro. I professor Jørgen Goul præventive Råd, Aalborg Politi, Aalborg

deres varer og endda stiller en og den slags. Men også mange Hvem er dine kunder?

spare pengene, hvis de kan! Her løber min båndoptager tør

Arne Gram (ansvh.),

Andersens undersøgelse "Lovene og mig" Kommune og forsikringserhvervet ud med

hælerbar op på torvet og sælger guldsmykker og for eksempel – Alle. Det er alle mulige menne- Og altså også selv om de på den for batteri. Og selvom Henry

Det Kriminalpræventive Råd

erkender 20 pct. af 18-29 årige mænd, at de kampagnen "Henry’s Hælerbar" (Aalborg

dem derfra. Men grunden til at spiritus og cigaretter er det blevet sker, der køber hos mig. Hvem- måde kommer til at begå en ulov- straks tilbyder mig en anden

Bjørn Iversen,

har begået hæleri mindst én gang. For kvinder mod hæleri).

Henry har mulighed for at gøre til. Den slags ting er altid nemme somhelst.lig

handling og gør sig til hælere? (faktisk nyere model), takker jeg

Forsikring & Pension

som han gør, er jo simpelthen at at afsætte.

Det vil sige, også folk, som fak- – Ja, åbenbart. Og heldigvis for høfligt nej og siger farvel for

Jette Friis O’Broin,

i samme aldersgruppe er tallet godt 10 pct.

han ikke eksisterer. Han er op- Hvorfor gør du det?

tisk ville have råd til at købe tin- mig ikk’? Jeg tjener jo ret godt på denne gang. Man ved aldrig

Mette Kort,

Og fra tidligere straffesager om hæleri kan Det er vores overbevisning, at borgere og

Jøp, Ove & Myrthu

fundet. Alligevel har vi prøvet – Altså, så længe der er købere, gene sådan ... lovligt?

det. Men jeg tror ikke de fleste hvornår man ser ham igen.

man se, at det ikke alene er gruppen af kend- erhvervsliv i Aalborg ønsker at få gjort noget

at opsøge ham for at snakke så gør jeg jo en masse mennesker – ja, faktisk er der nok flere af de tænker over at tingene kan være

TAK TIL:

te småkriminelle, der begår hæleri. Hæleri ved hæleriet. Og vi er i forbindelse med plan-

med ham. Her er, hvad han en tjeneste ved at kunne skaffe

Aalborg Politi, Aalborg Kom- finder sted i alle samfundslag.

lægningen af kampagnen fra alle sider blevet

havde at sige.

tingene så billigt.

mune for hjælp til udvikling af

mødt med stor imødekommenhed.

Henry’s Hælerbar

Hæleri er en berigelsesforbrydelse på lige fod

Vi har aftalt at mødes en kold tirs- DET GÅR JO STÆRKT

med tyveri, og i princippet får man den sam- I kampagnen vil der blive sat fokus på hæle-

Kommunedata A/S, Kjærgaards

dag eftermiddag i hans hælerbar Men du skaffer jo varerne ved at

Auto, Nordjyllands Bogtrykkeri me straf for hæleri som for tyveri. Og man kan ri, og der vil blive informeret om, hvad man

et sted i Danmark. Det første der tage dem fra andre, som i virke-

A/S, Nordjyske Stiftstidende, for ikke klare frisag ved at hævde, at man ikke kan gøre for at undgå at blive fanget i en

slår mig, da jeg nærmer mig den ligheden ejer dem. Som har købt

hjælp til produktion af kampag- vidste, at varen var tyvekoster. For sagen er, at hælerifælde. På den måde kan hæleriet

lille hælerbar og får øje på Henry dem, måske for deres sparepennematerialer

hvis man klart burde have indset, at der var bekæmpes.

gå rundt derinde er, hvor alminge, og er glade for dem?

Post Danmark, Nørresundby tale om tyvekoster, så kan man blive straffet.

delig han ser ud. Han ligner alle – Jo, men… så får de jo næsten

mulige andre; ikke spor kriminel altid tingene dækket af deres for-

Erhvervsforening, Restaura-

Vi ønsker Aalborg held og lykke i kampen

eller mistænkelig at se på. Nærsikringer, og så kan de jo bare

tørforeningen for Nordjyllands I befolkningen er der samtidig et bredt ønske mod hæleri.

Amt, Skole & Kulturforvaltninmest

tværtimod. Til gengæld er købe det hele igen.

om, at antallet af indbrud, tyverier og røverigen

i Aalborg, Vejgård Handels-

hans butik, Henry’s Hælerbar, jo Bortset fra at de fleste er ret lige-

& Håndværkerforening,

ikke sådan at overse med sine glade med selve de stjålne sager,

Aalborg Erhvervsråd, Aalborg

blinkende pærer og sloganet og er mere påvirkede af at have

Industri & Handelskammer for

“skaffer alt i varme varer”. Da jeg haft en fremmed indenfor i deres

hjælp til distribution af kampag- HOLD DIG

banker på og bliver lukket ind, er hjem, som er blevet rodet helt til?

nematerialer

§Hvad

første spørgsmål derfor oplagt: – Selvfølgelig går det jo stærkt,

AFA Decaux, AOS A/S, Bilka,

siger Kan du virkelig skaffe alt? når man skal finde de gode ting.

Føtex, Danske Bank, De Frivilli-

– Ja.

Men man ved efterhånden hvor

ges Hus, Magasin du Nord,

Alt?

man skal lede, så man ikke

FRA HENRY!

Nørresundby Bank, Salling, Spar

loven?

– Alt.

behøver at rode alt for meget. Og

Nord, TV Danmark/Nordjylland, Af borgmester i Aalborg Kommune Henning G. Jensen

Hvad med vilde luksusting – et jeg har aldrig slået nogen ned

TV2/Nord, TV2 Reklame,

-KORT FORTALT

boblebadekar eller en helikopter? eller noget i den stil overhovedet.

Unibank, Aalborg Cityforening,

– Det skulle jo nok kunne lade I øvrigt er det ikke altid mig selv,

Henry er en flink fyr. Hos ham kan du få Bag kampagnen står blandt andre Det Krimi-

Aalborg Storcenter for synlig-

sig gøre, jeg har haft en del pelse der henter varerne. Nogen gange

gørelse og aktiv medvirken i lige, hvad du ønsker dig – billigt endda. nalpræventive Råd og Forsikring & Pension.

og jeg er da også faldet over et køber jeg dem af andre, som har

kampagnen

Meget billigt.

Aalborg Kommune bakker op om det gode

Hæleri straffes på samme par rigtig lækre biler i tidens løb. hentet dem. Og så kan jeg jo ikke

initiativ og støtter kampagnen aktivt, for der

Lektor Jens Olsen, speciallærer

Lone Dall, Christine Exner, Problemet med Henry er bare, at han er kri- er brug for den præventive indsats.

måde som tyveri. Du kan

Claudio Morales og Jonas Frominel - og det samme bliver du i det øjeblik,

risikere bødestraf eller

berg fra Jomfru Ane Teateret, du handler med ham. For Henry sælger - Kan det virkelig være så slemt, vil nogen

Klarup Skoles pigekor under

fængsel op til 1 år, hvis du

stjålne varer, og når du køber dem, så bryder sikkert spørge. Ja, det er slemt. For det inde-

ledelse af Pia Juhl, Laust Orlem- I begge loven. Samtidig er I med til at holde bærer blandt andet, at man bevæger sig lang- vidste eller burde have HENRY an, Tommy Jensen, Aalborg Poli-

HENRY ER OVERALT I AALBORG…

INDHOLD

en ”ond cirkel” i gang: Tyvene bliver ved somt, men sikkert ind på en uheldig glidebatiorkester

under ledelse af Jør-

vidst, at varen var stjålet.

gen Skov og Hjørring Seminari- med at lave indbrud, så længe de kan afsætte ne, hvor ikke mindst den gode moral sættes

I perioden frem til den 5.maj vil instanser og det frivillige netværk. Forretninger i hele byen vil med indspilning af Henry’s sang. ne fås i kampagneperioden rundt

um for hjælp i forbindelse med de ting, de stjæler. Tyveri og hæleri hører over styr.

Det er dit eget ansvar at Henry sammen med sin hæler- Bag kampagnen står Det Krimi- opsætte plakater og skilte, mens Om formiddagen vil Henry’s omkring på skoler, biblioteker,

Henry’s sang

uløseligt sammen.

spørge til oprindelsen. bar være at finde overalt i Aalnalpræventive Råd, Aalborg Politi, postkort og aviser vil blive Hælerbar også komme ud til for- forretninger m.m.

I Aalborg Kommune ønsker vi at modvirke, at

borg – på gader og stræder, TV, Aalborg Kommune og Forsikring uddelt fra cafeer og butikker. skellige skoler i Aalborg.

og tak til :

Groft hæleri kan straffes

Vester Mariendal Skole, Gl. Has- Vi véd alle sammen godt, at det er sådan, det ”pæne” borgere langsomt vænner sig til, at

aviser, busser, forretninger, & Pension.

Henry har også udviklet en kryds

seris Skole og Klarup Skole forholder sig, men det er så nemt at være li- det med at købe hælervarer bare er noget, med op til 6 års ubetinget banker, skoler – og så har han

Hæleri sker ikke kun blandt Når du ser TV om aftenen vil du og tværs med fine præmier. I

geglad og bare lukke øjnene for problemet. Så man gør. Snyd og bedrag må ikke blive en fol-

sin egen hjemmeside.

Henry har sin hælerbar, som han voksne og derfor sætter unge i også finde Henry’s Hælerbar på lokale butikker og ved hælerba-

fængsel.

Efter redaktionens afslutning længe det ikke er én selv, det går ud over. kesport, og den særlige jyske trang til at gøre

flytter lidt omkring til 12 forskel- Aalborg også fokus på Henry’s TV2 reklamer kl. 19.30 og i TV ren kan man finde konkurrencen.

har kampagnen udviklet sig, og

Hæleravisen, som du læser i lige lige steder i hele Aalborg politi- Hælerbar. I kampagneperioden Danmark kl. 22.30 i perioden Du kan også udfylde kryds og

Eller naboen. Og netop derfor har vi brug for en ”god handel” må ikke udvikle sig til, at

flere har bidraget. Vi takker for

nu, er en del af en større kriminakreds – bemandet med politifolk samarbejder elever fra 8. klasse frem til d. 5. maj, ligesom video- tværs’en på side 7 i denne avis og

jævnligt at blive mindet om det.

man skruppelløst bryder loven!

indsatsen.

(Kilde: Aalborg Politi/Tyveriafd. 2001) litetsforebyggende kampagne og frivillige fra byen. Henry har på Gl. Hasseris Skole med Norden bliver vist på monitorer over- håbe på en præmie. Læs i øvrigt

mod hæleri i Aalborg, der foregår reklamer indenfor og udvendig jyske Stiftstidende omkring alt i byen - banker, supermarke- mere om de gode præmier på

Det bliver vi nu, hvor kampagnen ”Henry’s Vi skylder vore børn og unge at vise dem et

i perioden fra den 23. april – på busser, annoncer i Nordjyske artikler og notitser til avisen, eleder, forretninger og mange andre hjemmesiden.

Hælerbar” kommer til byen. Med humor og godt eksempel, og vi har et fælles ansvar for,

5. maj 2001.

Stiftstidende, Midt-Vest avisen, ver fra Vester Mariendals Skole steder. Avisen, som du læser i,

VIL DU VIDE MERE: ironi appellerer den til, at vi tænker os om en at de lærer, hvad der er rigtigt, og hvad der er

Kampagnen Henry’s Hælerbar Vejgaard avisen og Nørresundby samarbejder med jornalister om bliver uddelt i hele Aalborg Poli-

www.henrys.dk ekstra gang - og siger nej til Henry, når han forkert. Også derfor skal du sige nej til Henry

bygger på en samlet indsats fra avisen ligesom han har sin egen indslag til TV2/Nord og elever tikreds i en kuvert fra Politime-

tlf. 27 28 84 55 tilbyder os ”varme” varer.

og hans hælervarer!

erhvervslivet i Aalborg, offentlige hjemmeside: www.henrys.dk. fra Klarup Skole har arbejdet steren. Herudover vil avisen kun-

BUS BAGENDE BUS HÆNGER

”Det ”Det er ikke ikke mit problem, problem,

hvor hvor han får det fra“ fra“

www.henrys.dk

SKAFFER ALT I VARME VARER

BAG KAMPAGNEN HENRY’S HÆLERBAR STÅR POLITIET I AALBORG, DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD, FORSIKRING & PENSION OG AALBORG KOMMUNE

”Der er endda 8

billeder tilbage“

Ha’ øjnene med dig, når du handler med private

– hæleri er mere udbredt, end de fleste tror. Lige nu

er der for flere millioner kroner tyvekoster i omløb

alene i Aalborg-området.

Henry's Hælerbar kører i Aalborg 23. april - 5. maj.

Kig indenfor og hør, hvordan du undgår at brænde

fingrene på ”varme” varer.

Eller læs mere på www.henrys.dk

SKAFFER ALT I VARME VARER

BAG KAMPAGNEN HENRY’S HÆLERBAR STÅR POLITIET I AALBORG, DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD, FORSIKRING & PENSION OG AALBORG KOMMUNE

MONOPOL

3

www.henrys.dk

Digogmigog

”video“

Efter et par særdeles indbringende besøg hos

nogle af mine velassorterede leverandører kan

jeg nu tilbyde bl.a. denne flotte flotte videobåndoptager,

endda med spændende bånd i. Når

du handler i Henry’s Hælerbar er du fri for

garantibeviser, emballage, kvitteringer og alt

muligt andet overflødigt.

KOMMER KOMMER SNARTIDITKVARTER

SNART IDIT KVARTER

Prisen

taler

vi om!

Mine kunder er altid tilfredse, fordi jeg ganske

enkelt er meget billigere end alle andre.

Så hvorfor ikke købe hos Henry?

SKAFFER ALT II VARME VARER

”Han har vel nogle

gode forbindelser“

Ha’øjnene med dig, når du handler med private – hæleri

er mere udbredt, end de fleste tror. Lige nu er der for flere

millioner kroner tyvekoster i omløb alene i Aalborg-området.

Henry's Hælerbar kører i Aalborg 23. april - 5. maj.

Kig indenfor og hør, hvordan du undgår at brænde

fingrene på ”varme” varer. Eller læs mere

på www.henrys. dk

SKAFFER ALT I VARME VARER

POLITIET I AALBORG, DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD, FORSIKRING & PENSION OG AALBORG KOMMUNE

Similar magazines