Virksomhedspraktik for unge under 18 år - UU Odder Skanderborg

uu.os.dk

Virksomhedspraktik for unge under 18 år - UU Odder Skanderborg

UU Odder Skanderborg

Karrierestart

Bakkedraget 1

8362 Hørning

Lis Andreasen

Tlf: 87 94 76 06 mobil: 21 83 49 31

E-mail: lis.andreasen@skanderborg.dk

Virksomhedspraktik for

unge under 18 år

Den unge


Virksomhedspraktik som træningsbane

Hvem kan deltage

Unge i aldersgruppen 15 – 17, der har bopæl i Skanderborg og Odder

kommuner, og som har opfyldt undervisningspligten.

Den unge er parat til at komme ud og bruge hænderne og modnes i en

virksomhedspraktik, lære kulturen, erfare hvad de kan og se, hvad

mulighederne er, før de påbegynder en ungdomsuddannelse.

Forløbet er primært for:

Unge 15 – 17 år, der ikke er i uddannelse, eller som er faldet fra en

uddannelse - og som umiddelbart ikke er parate til uddannelse lige

nu.

Unge, som er kørt træt i skolesystemet, og som via en ”omvej”

omkring virksomhedspraktik får en bedre chance for at blive fastholdt

og gennemføre en ungdomsuddannelse senere.

Unge, der har vanskeligt ved selv at finde et job.

Kort om forløbet

Unge, der har afsluttet grundskolen og har behov for hjælp til en

beskæftigelsesrettet indsats, kan tilbydes praktik i en virksomhed i 4 til 26

uger. Varighed og timer pr. uge aftales med virksomheden og UUvejlederen.

Praktikken er ulønnet.

Formålet med en virksomhedspraktik er at afdække eller optræne

faglige, sociale og personlige kompetencer samt at afklare uddannelse

eller beskæftigelsesmål.

Hvad får den unge med fra forløbet?

Opbygget selvværd gennem løsning af arbejdsopgaver og deltagelse i

arbejdsfællesskaber med voksne kollegaer.

Motivation for fremtidig uddannelse eller job.

Forøgede chancer for uddannelse og job.

Hvad sker der i et virksomhedscenter?

I et virksomhedscenter indgår den unge på lige fod med de andre

medarbejdere i de daglige opgaver, som eksempelvis kan være:

Serviceopgaver

Opgaver i køkken eller kantine

Små produktionsopgaver

Pakkeri

Medhjælperopgaver for andre medarbejdere i virksomheden

Reparationsopgaver

……..og meget mere

Praktiske informationer

De unge er på virksomheden i 3-4 dage om ugen. Om tirsdagen kan den

unge tilbydes undervisning i dansk, matematik og engelsk. Nogle fredage

er der fælles opsamling hos UU med forskellige aktiviteter. De fælles

aktiviteter omfatter besøg på uddannelsesinstitutioner, udveksling af

erfaringer fra praktikken og undervisning i emner som personlig

fremtræden, motion, jobsøgningstræning m.m. Fredagens undervisning

varetages af projektets tovholdere, som også har kontakten med de unge

i virksomhederne. De unge er forsikret, når vi sender dem i

virksomhedscentre, men vi anbefaler, at der fra hjemmets side ligeledes

er tegnet en heltidsulykkesforsikring.

More magazines by this user
Similar magazines