Industri & Transport - LRM International UK Ltd.

lrm.int.dk

Industri & Transport - LRM International UK Ltd.

Industri

Industri

& Transport

Efterår 2007 8. Årgang

Sælges i abonnement samt i løssalg.

Bestilles og kan også læses GRATIS

på internettet : WWW.LRM-INT.DK

Skibsfart og havne

Af

Uffe Steiner Jensen

Danske Havne

Se side 9

Velkommen til

Rønne Hanv A/S

Af

Hans Kümler

Rønne Havn

Se side 11

1

PEDERSEN MASKINFABRIK

J udfører specialopgaver for

E dansk industri

Jens Erik Pedersen

Leverandør til :

Gummiindustrien

Slagteri- & levneds-

middelbranchen

Medicinalindustrien

Plastindustrien

Kontakt os for

uforbindende

tilbud!

Læs mere på : www.je-pedersen.dk

JE

Bliv Inspireret og overbevist!

Læs vores online katalog og find ud af,

hvorfor det er en rigtig god idé at

prøve netop et krydstogt næste gang,

I skal på ferie! Læs videre om alle

vores krydstogter på team-benns.com.

CNC

DREJNING

FRÆSNING

SLIBNING

J E

Mere end 25 års erfaring

PEDERSEN MASKINFABRIK A/S

Falkevej 12 · 4600 Køge

Telefon 56 66 04 97 · Telefax 56 64 31 31


2 Industri & Transport Industri & Transport

KÆRE LÆSER

3

Weekendophold EFTERÅR/VINTER

FREDAG:

Ankomst og check-in

Greenfee

Velkomstdrink

Lille snack/tapastallerken

og gæstetaler

2 retters middag

Overnatning

PROGRAM:

LØRDAG:

Morgenbuffet

Greenfee

Eftermiddagskaffe &

kage

Velkomstdrink

3-retters middag

Musik & Dans

Overnatning

Himmerland Golf & Country Club

Golfers Paradise on Earth

SØNDAG:

Morgenbuffet

Greenfee

Ved ankomst udleveres en voucher med en værdi på 50,00 kr.

Voucheren kan benyttes til velværebehandlinger eller bowlingbaner.

Priser:

Pris per person i dobbeltværelse DKK 1.445,-

Pris per person i enkeltværelse DKK 1.745,-

Tilbuddet kører i følgende weekender:

2007:

2.-4. nov.

9.-11. nov.

16.-18. nov.

23.-25. nov.

2008:

29. feb.- 2. marts

7.-9. marts

14.-16. marts

21.-23. marts

28.-30. marts

Himmerland Golf & Country Club

Centervej 1 Gatten DK-9640 Farsø

Tlf. +45 96 496 100 Fax +45 98 661 456 hgcc@himmerlandgolf.dk www.himmerlandgolf.dk

Grafi k & Produktion

LRM International MediaGroup UK Ltd.

Fotografer

LRM International MediaGroup UK Ltd.

Redaktion

LRM International MediaGroup UK Ltd.

Pris pr. stk. Kr. 50,-

Annoncer, Ekspedition & Produktion

LRM International MediaGroup UK Ltd.

Formations House

Suite B

29, Harley Street

London W1G 9QR

United Kingdom

Companies ACT 1985

Company No. 5544567

E-mail: ITNYT@LRM-INT.DK

WWW.LRM-INT.DK
1 Michelinstjerne *

Et køkken hvor moderne europæisk madstil sammensmeltes

med danske fi nesser og gamle traditioner

Velkommen til det nye nummer, EFTERÅR, af INDUSTRI & TRANSPORT 2007…

INDUSTRI & TRANSPORT udkommer både som ON-LINE MAGASIN, hvor

det kan læses GRATIS (WWW.LRM-INT.DK se MAGASINER) og som trykt

magasin.

Redaktionen har modtaget mange forespørgsler fsv. ”hvorfor begge dele” ???

Som følge af dette udkommer INDUSTRI & TRANSPORT i 2008 kun ON-LINE !!!

Redaktionen opfordrer hermed dig, KÆRE LÆSER, til at være med til at

”skabe” et både læse- & seværdigt magasin, og derfor hører vi meget gerne

fra DIG…

INDUSTRI & TRANSPORT udsendes til personer på

direktions- & ledelsesniveau, beslutningstagere inden for erhvervslivet,

dansk industri, bl.a. elektronikindustrien, jern- & metalindustrien,

maskinindustrien, produktionsvirksomheder, transportsektoren,

amter & kommuner, Folketinget, Dansk Erhverv (DE), Dansk Industri DI)

relevante ministerier, interesseorganisationer, ambassader & konsulater…

INDUSTRI & TRANSPORT’s grundlæggende fi losofi bygger på ””KYOSEI””…

INDUSTRI & TRANSPORT ønsker at kunne bringe betydningsfulde &

relevante artikler samt indlæg fra erhvervslivet samt andre brancherelaterede

interesserede/organisationer...

Fagrelevante omtaler, fi rmaprofi ler & produktomtaler, samt formidling af

NYHEDER til, om og fra erhvervslivet, dansk industri og transportsektoren vil

fortsat blive bragt…

KÆRE LÆSER – Du har hér muligheden for at bringe netop ””DIN NYHED””..

Dette gør du ved at maile direkte til : IT@LRM-INT.DK

VI benytter lejligheden til at takke vore trofaste annoncører & skribenter.

Endvidere takker VI mange gange for modtagne artikler & indlæg…

På ””gensyn”” i næste nummer af INDUSTRI & TRANSPORT…

Du, KÆRE LÆSER, ønskes en rigtig GOD DAG !!!

Mogens Minnark, bestyrelsesformand G o d l æ s e l y s t !!!

RENSNING OG REPARATION

AF PRISMEKRONER

E. A. Fogh Krystalbelysning

Mere end 50 år med prismer

tlf. 33 11 45 00 - 51 23 12 74

mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk

1 Michelinstjerne *

Køkkenchef/Ejer Morten Arnfeldt

Vi har én menu bestående af 6 små delikate retter,

og dertil har vi sammensat en vinmenu

fra vores meget eksklusive vinkort

www.formel-b.dk

1 Michelinstjerne *


4 Industri & Transport Industri & Transport

5

En fi lmtrilogi om industriens udvikling

i Danmark

Siden midten af 1800-tallet har industrien haft afgørende

betydning for det danske sam-funds udvikling og danskernes

daglige liv og er som sådan en del af vores samlede

kulturarv. Trilogien om industriens historie tager os med

på en virkelighedsnær tematisk rejse gennem det danske

industrilandskab.

I fi lmene skildres det gensidige forhold

mellem det danske samfund, de internationale markeder

og industriens udvikling og fremskridt.

Filmene er både et tilbageblik til en svunden tid og

dens institutioner og et informativt landkort over

velfærdsamfundets og det højteknologiske videnssamfunds

rødder. Vi synes det er en vigtig opgave for os at

bidrage til forståelsen for dansk industrikultur – og den

betydning som udviklingen har haft for Danmark som vi

kender det i dag, siger direktør Poul Scheuer fra Dansk

Industri, som er medproducent af fi lmtrilogien.

Rejsen gennem dansk industris historie begynder i

landregionernes jordnære fødevareindustri med ”Bacon,

Brød og Bajere”. Vi oplever hvordan befolkningstilvæksten

i slutningen af 1800-tallet gav fl ere munde at mætte

og hvordan brødindustrien, som vi kender den i dag,

dermed tog sin begyndelse. Filmen beskriver hvordan

den engelske smag for dansk bacon fi k Danmarks

svineproduktion til at vokse eksplosivt og vi besøger

bryggerier og spritfabrikker, der gennem tiden har været

en vigtig del af den danske madkultur.

Industriens historie del to ”Når Gløderne Springer”

bevæger sig ud på den tunge industris smudsede

fabriksgulve. Den beskriver den tekniske udvikling og

hvordan manglen på råvarer under anden verdenskrig

fi k danske fabrikanter til at tænke i nye baner. Filmen

fortæller om en dramatisk stigning i levestandard og

forandringen af danmarkskortet, hvor provinsbyerne

vokser med industrikvarter og kæmpefabrikker. I kølvandet

på industrierne vokser også parcelhuskvarterne og

forstæderne bliver et nyt begreb i danskernes hverdag.

DVD-trilogiens sidste del ”Over alle Grænser” retter

fokus mod den teknologiske udvikling og hastige

internationalisering, som kendetegner den danske industri

i dag. Håndværkere og arbejdsmænd er afl øst af de

hvide laboratoriekitler og fi lmen giver et indtryk af den

banebrydende teknologiske udvikling, som fandt sted

indenfor industrien.

Filmen beskriver hvordan en række nye landvindinger

som f.eks. plastic, telefoni og informationsteknologi giver

Danmark nye eksportmuligheder, øger produktiviteten

og har drastisk indfl ydelse på vores hverdag og miljø.

Industriens historie er helt igennem danskernes egen

historie:

Metervis af fi lmoptagelser er hentet frem fra de

dybe arkivhylder hos Dansk Industris medlemmer,

organisationer, lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger

eller indsendt af danske borgere, som med deres

enestående fi lmklip er med til at skildre industriens historie

gennem det sidste århundrede.

Industriens historie er en del af successerien Danskernes

egen Historie, som med over 370.000 solgte eksemplarer

alene i Danmark blevet et gennembrud for moderne

formidling af vores nære hverdagshistorie.

Industrien fylder enormt meget i vores daglige liv: som

arbejdsplads og som producent af de varer vi forbruger,

men også som en del af vores selvforståelse som

danskere. Industriens historie er virkelig fascinerende. Jeg

tror at mange vil nyde at dette historiske tilbageblik og vil

synes det er spændende at høre historien bag de store

danske virksomheder, som er en del af vores hverdag den

dag i dag, siger Troels Uhrbrand Rasmussen, medstifter af

medieselskabet Substanz, der står bag udgivelsen sammen

med Dansk Industri.

Læs mere på :

www.di.dk

NYT fra Dansk Industri

Kvindelige ingeniør-studerende har det sjovt

Kvinderne på ingeniørstudierne rundt om i landet

er rigtig glade for både det faglige og det sociale

miljø på deres respektive uddannelsessteder. Det

viser en ny undersøgelse foretaget for Undervisni

ngsministeriet, Videnskabsministeriet, DI og IDA af

Sermo analyse & rådgivning blandt mere end 1.600

ingeniørstuderende.

De kvindelige studerende gør op med fordommene

om ingeniørstudiet, som tidligere er blevet betragtet

som mandsdomineret. Den nye undersøgelse, som

har deltagelse af næsten 500 kvindelige studerende,

viser, at kvinderne trives godt på de forskellige inge

niøruddannelsessteder rundt om i landet.

På spørgsmålet om hvor tilfredse de studerende

er med deres sociale miljø, svarede 94 pct. af

kvinderne, at de var tilfredse eller meget tilfredse.

Hos mændene svarede 86 pct., at de var tilfredse

eller meget tilfredse med det sociale miljø på deres

uddannelsessteder.

Når der spørges til kvaliteten af fester og

arrangementer på uddannelsesstederne, er hele 52

pct. af kvinderne meget tilfredse, mens 43 pct. er

tilfredse. Kun fem pct. svarer, at de ikke er tilfredse

med de fester og arrangementer, der afholdes på

deres studiested.

PEDERSEN MASKINFABRIK

J udfører specialopgaver for

E dansk industri

Jens Erik Pedersen

Leverandør til :

Gummiindustrien

Slagteri- & levnedsmiddelbranchen

Medicinalindustrien

Plastindustrien

Kontakt os for

uforbindende

tilbud!

Læs mere på : www.je-pedersen.dk

Kvinderne er også gode til at få venner på studiet.

På spørgsmålet om i hvor høj grad de studerende

har venner på studiet, svarede 61 pct. af kvinderne

”i høj grad”.

Sidst men ikke mindst synes kvinderne også godt

om studiemiljøet i deres respektive studiebyer. 77

pct. mener, at studiemiljøet er godt, og kun seks pct.

mener, at studiemiljøet er dårligt.

”Det sociale miljø på et studium kan jo nemt komme

til at lide under en for stor vægt af det ene eller det

andet køn. Derfor er det dejligt at se så mange tilfredse

kvindelige studerende på uddannelsesstederne.

Vi vil dog fortsat arbejde målrettet på at få fl ere

kvinder ind på ingeniøruddannelserne, da vi ønsker

en større ligevægt, end der er i øjeblikket,” siger

formanden for Ingeniørforeningen i Danmark, Lars

Bytoft.

Undersøgelsen er foretaget som et led i en

kampagne, der skal kortlægge og forbedre

ingeniørernes image i Danmark. Kampagnen

skal desuden være med til at gøre opmærksom

på alle de nye kreative linjer, der fi ndes inden for

ingeniøruddannelsen. Kampagnen er iværksat i et

samarbejde mellem Ingeniørforeningen i Danmark

(IDA), Dansk Industri, Undervisningsministeriet og

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

JE

CNC

DREJNING

FRÆSNING

SLIBNING

J E

Mere end 25 års erfaring

177

PEDERSEN MASKINFABRIK A/S

Falkevej 12 · 4600 Køge

Telefon 56 66 04 97 · Telefax 56 64 31 31

Jens Erik Pedersen

Problemknuser i maskindele

Siden 1979 har J.E. Pedersen Maskinfabrik

A/S gjort sig til eksperter i fremstilling

af specielle dele til maskiner

og tekniske anlæg. Opfi ndersnilde og

teknisk viden er grundstenene i fi rmaet,

der er problem-knuser med speciale i

særlige ”dimser”.

Hvis man nogensinde har undret sig over,

hvor de sirligt udformede specialdele til

diverse maskiner kommer fra, så er svaret

fra Køge.

På J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S har man

nemlig specialiseret sig i fremstilling og

opfi ndelser af dele til maskiner og tekniske

anlæg. Her fremstiller man de ”dimser”, som

vi andre aldrig havde skænket en ”normal”

tanke.

Men på J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S

er der ikke meget ”dims” over de højteknologiske

og kvalitetsstærke maskindele,

der bliver opfundet og udviklet her. Det

er produkter og dele, der kan forbedre og

styrke de allerede eksisterende maskiner.

Chefen bag maskinfabrikken hedder Jens

Erik Pedersen, uddannet maskintekniker. I

1979 tog Jens Erik Pedersen konsekvensen

af sine Ole-Opfi nder tendenser og etablerede

J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S. I

dag holder fabrikken ca. 20 medarbejdere

beskæftiget med at opfi nde de sirligt

udformede »dimser«.

Problem, løsning og forbedring

Når en maskine går i stykker, analyserer

J.E. Pedersen Maskinfabrik omhyggeligt

alle fejl og materialer.

På baggrund af analyser stilles der en

diagnose, og løsninger med hensyn til

udformning af dele og materialevalg udtænkes

– og normalt er resultatet en væsentlig

bedre konstruktion end før. Både ledelse og

medarbejdere på maskinfabrikken har en

solid og opdateret teknisk viden. Kombinerer

man dette med en kreativ og opfi nderinspireret

arbejdsform, er kunderne sikret

de bedste og mest rentable løsninger.

Samtidig fremstiller fabrikken selv alle

de dele, som de opfi nder. Dette kommer

kunderne til gode, når både driftsstop og

dertil hørende driftstab minimeres betydeligt,

bl.a. ved et meget stort detaljeret varelager

med levering stort set fra dag til dag.

Ofte kan delene, der fremstilles på J.E.

Pedersen Maskinfabrik A/S laves væsentlig

billigere end tilsvarende originale dele.

Ydermere er konstruktionerne ofte bedre

end originalerne, og dertil kommer en

længere levetid, samt højere effektivitet til

følge. ALT dette til gavn for kunderne.

Sparringspartner i kvalitet

J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S fungerer

også som sparringspartner og rådgiver, hvis

man ønsker en forbedring af eksisterende

maskiner. Og i samarbejde med kunden

kan maskinfabrikken opfi nde, udvikle og

opbygge specialmaskiner.

J.E. Pedersen Maskinfabrik A/S råder også

over en omfattende maskinpark, bestående

af både konventionelle maskiner og

meget avancerede specialmaskiner. Der

arbejdes bl.a. med produktionsprocesser

som rundslibning, fræsning og drejning.

Maskinerne er meget avancerede og

arbejder med særdeles komplekse opgaver.

Alle maskinerne udmærker sig ved

at arbejde med stor præcision og nøjagtighed.

Og netop præcision, nøjagtighed

og kvalitet er i højsædet på J.E. Pedersen

Maskinfabrik A/S, der arbejder efter et

kvalitetsstyringssystem, som lever op til

kravene i DS / ISO 14.001.

På denne måde er kunden altid i centrum

og sikres de allerbedste løsninger, samt

kvalitetsprodukter – hver gang.

Læs mere på :

www.je-pedersen.dk


6 Industri & Transport Industri & Transport

7

www.jak.as

Prismekroner – vi har mere end 50 års erfaring

E.A.Fogh Krystalbelysning blev startet i 1952

Firmaet har i mange år beskæftiget sig med fremstilling af

prisekroner samt reparation, restaurering og vedligeholdelse

af prismekroner.

De udfører rensning, vedligeholdelse og reparationsopgaver

på alle former og størrelser af prismekroner. De arbejder

med den største pietetsfølelse og ved hjælp af mere end 50

års erfaring. Ingen opgave er for lille eller for stor. De udfører

arbejdet i egne lokaler, eller direkte på stedet, overalt i landet,

afhængigt af omstændighederne.

E.A. Fogh har blandt andet renoveret :

Dansk apoteker Forening, Moltkes Palæ, Bruun Rasmussen,

Nimb, Ny Carlsberg Fonden, Skjoldenæsholm Gods,

Rungstedgård, samt fl ere større fi rmaer og private kunder.

De er blevet optaget i Dansk Antikvitets-Conservator Laug i

april 2007.

Læs mere på :

www.eafogh.dk

RENSNING OG REPARATION

AF PRISMEKRONER

E. A. Fogh Krystalbelysning

Mere end 50 år med prismer

tlf. 33 11 45 00 - 51 23 12 74

mail:e.a.fogh@mail.dk · www.eafogh.dk


8 Industri & Transport Industri & Transport

9

Kontakt Röksugen

på: 59 43 90 80

for yderligere information

www.roksugen.dk · E-mail: info@roksugen.dk

RÖKSUGEN · KASERNEVEJ 3 · 4300 HOLBÆK

Röksugen-ann. til astma-allergi.1 1 28-05-2007 23:12:08

Uffe Steiner Jensen

Der er masser af plads på vandet,

og derfor er skibsfarten en af løsningerne

på det trafi kkaos, som

danskerne kan se frem til i de kommende

år.

Ifølge Danmarks Transportforskning vil der

ske en fordobling af godstrafi kken indenfor

de næste 20 år. Vi kan se frem til, at de

danske motorveje på en ganske normal

formiddag ligner en tysk autostrada i

industriferien. I et så lille land er det et

Skibsfart og havne

er en løsning på trafi kkaos

skrækscenarium for den enkelte borger,

som skal bruge en bil for at komme frem

og tilbage – og for den enkelte chauffør,

som lever af det. Øget trafi kkaos på det

danske motorvejsnet vil også føre til en

ineffektiv logistikkæde i Danmark, som er

fatalt for danske virksomheder og dansk

økonomi. Derfor er det uforståeligt, at

der på nationalt plan endnu ikke fi ndes

nogen overordnet plan for, hvordan godstransportproblemerne

kan løses optimalt i

Danmark fremover.

Uden en effektiv transportløsning fra

producent til kundens dør, ja så bliver

Danmark overhalet både inden- og

udenom. Noget skal gøres.

Havnene og nærsøfarten har kapaciteten

og har allerede foretaget de nødvendige

investeringer for at løfte de stigende

godsmængder, som i dag går med lastbil

per automatik. Meget gods kan afskibes

med skib og håndteres ligeså sikkert

som ved rampen hos vognmanden og

speditøren. Virksomhedernes valg af

transportform er meget traditionsbundne.

En national handlingsplan på området

vil derfor være en kærkommen politisk

håndsrækning for både transportkøberne,

Vi har arealerne

til din virksomhed

såvel som transportørerne og trafi kken

som helhed.

Det nytter ikke noget med hurtigarbejdende

kommissioner, der snævert fokuserer på

vej, jernbane eller fl y. Der er heller ikke

behov for fl ere planer for vejplanlægning

eller investeringer, som alene tager sigte

på ét hjørne i dansk infrastruktur, nemlig

trængslen. Det ændrer ikke adfærden og

vækstraten af gods må forventes at være

stærkt stigende. Vi kommer altså i samme

situation igen, selvom vejnettet udvides

og der fortages nye anlægsinvesteringer

i det næste par år.

Danske Havne mener at holdnings- og

adfærdsændringer på godsområdet

først sker den dag, hvor der er mod

til at få skabt nye incitamenter, som

omfordeler de massive mængder af gods,

der er på danske landeveje, til andre

transportformer. Søvejen og havne er

en af løsningerne på det forudsigelige

trafi kkaos.

Uffe Steiner Jensen

Bestyrelsesformand

Danske Havne

Tlf. 75 12 41 44

adm@portesbjerg.dk

www.portesbjerg.dk


10 Industri & Transport Industri & Transport

11

Shipping agenterne på Køge Havn kan

tilbyde Dem en lang række ydelser, som

er nødvendige ved moderne transport.

De gælder både de traditionelle skibsmægler

opgaver og »nye« opgaver

som totalentreprenør, koordinator m.v.

Shipping agenten er Deres professionelle

rådgiver i forbindelse med

søtransport. Shipping agenterne arbejder

effektivt og professionelt med vel

uddannet personale og moderne hjælpemidler.

Ønsker De kun at skulle henvende Dem ét

sted i havnen om Deres transportopgave,

er shipping agenten det oplagte valg. Shipping

agenten arrangerer, formidler og koordinerer

alle havnens ydelser for Dem. Det

gælder alt lige fra de praktiske opgaver,

dokumentation og information frem til

afregningen.

Shipping agenterne på

Køge havn tilbyder:

SKIBSKLARERING

Komplet service over for skib og rederi -

kommunikation, koordinering, dokumenter,

forsyninger, besætningsskift, retslige forhold

og Lloyd’s agentur.

LINIE AGENTUR

Booking, dokumenter,

kommunikation og EDI.

BEFRAGTNING

Chartring af skibe til alle typer transport.

-bulk, tank, stykgods, projekt, timecharter.

-alle skibsstørrelser.

-worldwide.

SPEDITION

Toldopgaver, forsendelser, - også land, luft,

oversøisk.

STEVEDORING

Lastning, losning,

godshåndtering og pakhusopgaver.

TOTALLØSNINGER

Dør-til-dør transporter, multimodale transporter

og transport-enterprise.

Maritim Service

KØGE HAVN (55- 27’ N, 12- 12- E)

Kan anløbes af skibe op til 180 m længde

og 25 m bredde. Max. dybgang er 6,7 m.

Fra Drogden og fra Falsterbo Rev fyr er der

18 sømil til Køge Havn.

Køge Havn - en succes

VEJFORBINDELSER

Via en 2,8 km lang vej uden om byområdet

er Køge Havn forbundet direkte til motorvejsnettet

mod København, Rødby og

Storebælt.

JERNBANE

Jernbanespor fi ndes på alle kajer i Gl. havn.

Køge Station og godsbanegård ligger 500

m fra havnen.

TERMINALER:

Bulkvarer- sten, grus & sand, genbrugsmetaller,

træ, korn, foderstoffer, gødning,

fast brændsel og kridt

Tankskibe- pier og kaj til olie, gas, kemikalier

og bitumen

Stykgods- pakhuse til stål-, træ-, papir- og

projektgods.

Roro- færgetrafi k med passagerer, trailers

og last- og personbiler.

HAVNENS OMSÆTNING

Køge Havn anløbes af mere end 1000

skibe om året, med en godsmængde på

over 1,7 mio. tons.

SERVICE

Vand og elforsyning til skibe ved alle kajer.

Slop og andet affald bortskaffes efter

henvendelse til havnekontoret i henhold

til Østersøkonventionen. Lods, bådsmænd

og bugserbåd til rådighed. Mindre skibsreparationer

kan udføres, ligesom der er

adgang til proviant, bunkers og stores.

Godshåndtering

PERSONALE

Arbejdsstyrken på havnen består af velkvalifi

cerede og erfarne folk, som klarer alle

typer godshåndtering som f.eks. stevedoring,

lageropgaver, læsning/tømning af

containere, surring af gods m.m.

Opgaverne løses på alle tider af døgnet

- med kort varsel.

KRANER

Mobilkraner til krog og grab; max. løfteevne

op til 40 tons i krog.

Løfteåg til 20 og 40 fods containere.

Losse/lastekapaciteter:

Op til 600 tons i timen for bulkvarer.

VEJNING

Brovægte til vejning op til 60 tons.

TRANSPORTBÅND

Til lastning af korn med kapacitet på op til

300 tons i timen.

TRUCKS

Trucks med løftekapacitet fra 2 til 30 tons

SPECIALMATERIEL

-Tugmaster med trækkapacitet på 30 tons

-Mafi vogne

-Frontlæssere

-Bobcats

GODSHÅNDTERING I LOKALOMRÅDET

I lokalområdet fi ndes lastvogne, mobilkraner

og alle typer entreprenørmateriel, som

gennem et velfungerende netværk kan

skaffes med kort varsel.

Terminaler

FÆRGE- / RORO-TERMINAL

Køge Havns færge- og roro-terminal har 3

faste ramper med udformning i henhold til

de internationale normer og en bevægelig

rampe. Ramperne er op til 25 m brede,

og kajlængden i de to lejer er på 180 og

140m. Opmarchområde til trailere, lastbiler,

personbiler og busser. Færgeterminalen

dækker et areal på i alt 25.000 kvm.

TERMINALBYGNING

Terminalbygningen rummer opholdsfaciliteter

til ca. 250 passagerer og diverse

kontorer. Skandinavisk Transport Center

og Køge Havn har kontorer i bygningen.Terminalens

adresse er Baltic Kaj 1.

VEJFORBINDELSER

Færgeterminalen har forbindelse til motorvejsnettet,

frakørsel nr. 32 ad en 2,8 km lang

direkte vejforbindelse uden om byområdet.

I lejerne fi ndes modtageanlæg for toiletvand

og affald.

Ruter

Køge /Rønne BornholmsTrafi kken A/S

Køge/Sassnitsz BornholmsTrafi kken A/S

Køge Havn udbygges!

Køge Havn og Køge Kommune har i fællesskab

iværksat et meget stort projekt, som

indeholder:

Udvidelse af Køge Havn med 1.200m ny kaj

med en vanddybde på 8,5m.

Et nyt landareal på 40 ha (400.000m 2 ) til

erhvervsformål.

Nye rekreative arealer ved Køge Marina og

Sdr. Strand.

På sigt mulighed for byudvikling på Sdr.

Havn.

Med udvidelsen muliggøres at Køge Havn

kan modtage skibe op til 200m loa. og

30m bredde. Dermed fordobles den mulige

skibsstørrelse - og Køge Havn får mulighed

for - igen - at fordoble sin godsomsætning.

Projektet gennemføres i etaper. Den

forventede anlægstid er på 8 - 12 år.

Læs mere på :

www.koegehavn.dk


12 Industri & Transport Industri & Transport

NYT fra Danske Havne

13

THE NO.1 MARKETPLACE

FOR DIGITAL BUSINESS

CeBIT 2008: New format. New services. New levels of effi ciency.

WHERE ZEROS AND

ONES TURN INTO

BILLIONS.

4 – 9 MARCH 2008 HANNOVER

cebit.com

Danske Havne roser EU-Kommissionen

for den nye godsstrategi

”Et vigtigt skridt for godstransporten i almindelighed

og for havne i Danmark og det øvrige Europa

i særdeleshed.” Sådan siger sekretariatschef i

Danske Havne, Tom Elmer Christensen, om den

samlede godsstrategi, som EU-Kommissionen nylig

har offentliggjort.

”Strategien satser på både havne, søfart, jernbaner

og logistik, og dermed viser EU-Kommissionen

vigtigheden af at se godstransport som en helhed.

Vi skal styrke samspillet mellem transportformerne,

så vi kan effektivisere godstransporten og afl aste

vejene,” siger Tom Elmer Christensen. ”Det håber

vi også kommer til udtryk i den nationale danske

godsstrategi, der kommer til næste forår. Danske

Havne ser selvfølgelig også særligt frem til de

konkrete EU-forslag om havne og søfart.”

Den ny havnepolitik indeholder en række områder,

hvor EU-Kommissionen konkret vil sætte ind i den

nærmeste fremtid. Således vil Kommissionen:

Udsende retningslinjer for hvordan EU’s

miljølovgivning bør fortolkes for havne

Foreslå udvidede regler for modtagelse af affald

i havne

Undersøge mulighederne for at begrænse skibes

emissioner i havne, herunder gennem øget brug af

landstrøm

Udsende retningslinjer om statsstøtte til havne

og investeringer i havne samt skabe øget

gennemsigtighed om havnes regnskaber

Undersøge muligheder for at skabe bedre og mere

sikre arbejdspladser i havne

Foreslå en fælles ramme for anerkendelse af

uddannelser og certifi kater for medarbejdere i

havne

Søfartspolitikken indeholder

to hovedelementer:

Ekstra fart på udviklingen af Sømotorveje, som er

ruter i nærskibsfart med høj frekvens, og som kan

afl aste vejnettet

Et fælles europæisk søtransportområde, der

skal udvide det indre marked til også at omfatte

søtransport og skal begrænse papirarbejde og

administrative byrder

”Især det europæiske søtransportområde og

retningslinjerne for miljøregler og for statsstøtte

kan skabe bedre og mere lige konkurrencevilkår

mellem havnene i Europa,” siger Tom Elmer

Christensen. ”Det vil uden tvivl gavne danske havne

og dansk søfart. Desuden er det helt rigtigt af EU-

Kommissionen, at gøre mere for havnenes største

aktiv – medarbejderne.”

Danske Havne glæder sig over EU’s ny

maritime politik.

EU-Kommissionen har foreslået en ny, samlet politik

for hele det maritime område.

Den maritime politik, der kaldes en blå-bog efter

havets farve, omfatter bl.a.

et europæisk søtransportområde uden barrierer

en ny europæisk havnepolitik

et europæisk havobservations- og datanetværk

en årlig fælleseuropæisk maritim dag

Danske Havnes initiativpris 2007

Der er optimisme og initiativ i de danske

erhvervshavne Danske Havne har udskrevet en

konkurrence blandt havnene om at blive modtager

af årets initia-tivpris. Prisen uddeles første gang på

Danske Havnes 90 års fødselsdag den 4. december

2007.

Prisen gives til den havn, der har gjort sig bemærket

ved at fremhæve havnen som arbejdsplads eller har

startet en ny og spændende aktivitet. Målet er at

få de gode historier og tiltag frem i lyset. Havnene

bliver en stadig mere aktiv partner i transporten,

hvor havnens muligheder for at bidrage til en

effektiv og miljøvenlig transportafvikling skal

udnyttes endnu bedre. Herudover har havnene en

ikke erkendt meget stor betydning for de regionale

økonomi og beskæftigelse. Danske Havne vil med

udskrivelse af konkurrencen gerne bidrage til at

synliggør og nuancere billedet af havnen og dens

aktiviteter. Vi vil gerne vise, hvordan havne er gode

arbejdspladser, hvor der er udvikling, opfi ndsomhed

og ansvarlighed.

Vi er glade for at kunne præsentere en

dommerkomite, der repræsenterer mangfoldigheden

i havnenes arbejdsopgaver og dermed også i de

initiativer, der tages. Dommerkomiteen vil bestå af:

Adm. direktør Flemming N. Enevoldsen, Tulip

og forrmand for Esbjerg Havns bestyrelse

Direktør Verner Sand Kirk, Forebyggelsesfonden

MF Martin Lidegaard, Radikale Venstre

Partner Ajs Dam, Firstline Communication

Vicekontorchef Nete Herskind, Danske Havne

Frist for indlevering af forslag er 20 november 2007.

Præmien udgør 15.000 kr. som skal bruges til gavn

for havnenes ansatte. Vinderen og ikke mindst

initiativet offentliggøres ved et pressemøde den 4.

december 2007 i København.

Skattedom lammer havne

Landsskatteretten har dømt Associated Danish

Ports A/S (Fredericia, Middelfart og Nyborg

Havne) til at betale skat af en række aktiviteter

på havnen i Fredericia, som havnen udfører helt

i overensstemmelse med havnelovens ånd og

bogstav.

Derfor er denne dom af stor principiel betydning,

fordi den skaber markant usikkerhed om rammerne

for at drive havne - både i dag og fremover, men

også med tilbagevirkende kraft. Det kan ingen

virksomheder leve med.

Havnedrift er normalt undtaget for selskabsbeskatning,

da der er tale om at forvalte offentlig

infrastruktur. Skattefritagelsen står i den danske

selskabsskattelov, ligesom det også er normen i

vore nabolande.

Landsskatterettens afgørelse skaber således stor

og unødvendig usikkerhed om hvilke aktiviteter, der

anses for skattepligtige, og hvilke, der ikke gør det.

en strategi for at imødegå klimaforandringernes

virkninger for kystområder.

Sekretariatschef i Danske Havne, Tom Elmer

Christensen, glæder sig over den ny maritime EUpolitik:

Det er en række gode tiltag, som samlet kan

bidrage til at løfte hele det maritime område. EU-

Kommissionen har været hele vejen rundt - søfart,

havne, fi skeri, miljø, klima, energi, kulturarv, turisme

og så videre. Særligt noterer vi os i Danske Havne

det fælles europæiske søtransportområde, der kan

Stærk vækst i antal containere

Læs mere på : www.danskehavne.dk

Mængden af containere ind og ud af de større

danske havne vokser kraftigt. Det viser nye tal fra

Danmarks Statistik. I første halvdel af 2007 blev

der løftet 233.000 containere over kajerne. I første

halvdel af 2006 var tallet 197.000. Det giver en

vækst på hele 19 %.

”Det er utrolige tal”, siger Uffe Steiner Jensen,

formand for brancheforeningen Danske Havne,

og borgmester i Fredericia. ”Antallet af containere

har længe været i stærk vækst på havnene, men

dette overstiger alle forventninger. Det er dobbelt så

meget som selv de mest optimistiske prognoser har

forudsagt.”

Hvis væksten holder året ud, vil mængden

af containere på de større danske havne være

vokset med mere end 50% på tre år.

Uffe Steiner Jensen forklarer succesen: ”Danske

havnes effektivitet ligger helt i top i internationale

undersøgelser. Vi investerer som aldrig før, og

arbejder fortsat på at blive bedre. I år er der allerede

kommet mange nye ruter til, og de eksisterende

ruter udvider med fl ere afgange og større skibe.”

De nye tal fra Danmarks Statistik viser også, at

det såkaldte tørbulk – fx sand, cement, korn og

foderstoffer – også er i stærk vækst på havnene.

Dette gods (excl. kul) er vokset med 15 % på de

større havne i forhold til samme periode sidste år.

”Havnenes rolle som godsknudepunkter bliver

virkelig slået fast i disse år,” fortsætter Uffe Steiner

Jensen. ”Vi kan løfte meget mere gods væk fra de

fyldte motorveje, men det kræver bedre infrastruktur

til og fra havnene. Jeg ser derfor frem til de

anbefalinger, regeringens Infrastrukturkommission

kommer med senere på efteråret. Her ser det ud til,

at havnene som portene til Danmark får høj prioritet

i kommissionens overordnede visioner.”

Afgørelsen lammer derfor fuldstændig udviklingen i

landets aktieselskabshavne, fordi vilkårligheden nu

råder i forhold til den skattemæssige behandling af

havnedriften.

Danmark har længe haft det princip, at transport

ikke skal være dyrere end nødvendigt. Det princip

bryder Landsskatteretten nu, fordi ingen kan

tilrettelægge havnedrift effektivt, hvis man ikke

kender sine omkostninger, herunder til skat.

Det er dybt beklageligt, særligt fordi havnene

er inde i en meget positiv udvikling til gavn for

den overordnede transportafvikling og for dansk

erhvervsliv i al almindelighed.

Danske Havne opfordrer derfor Transport- og

Energiminister, Jacob Axel Nielsen, til at gå ind i

sagen og skabe klarhed for havnene. Hvilke regler

gælder, og hvilke aktiviteter er skattepligtige?

Danske Havne håber, at havnenes minister -

sammen med andre relevante ministre - vil se på

sagen hurtigst muligt. Havnene i Danmark har krav

på klare retningslinjer.

være med til at forbedre nærskibsfartens konkurrenceevne

markant. Det er rigtigt set, at bekæmpe

de administrative byrder på dette område.

Helt centralt for Danske Havne er selvfølgelig den

ny havnepolitik, der blev lanceret i oktober. Det ser

vi meget frem til efter havnedirektivets fald sidste år.

I det ny forslag vil der bl.a. være retningslinjer for de

europæiske regler for statsstøtte og miljø i forhold

til havne. Mere klarhed om de fælles regler vil uden

tvivl gavne danske havne.


14 Industri & Transport Industri & Transport

15

Med gråhundbus

til Bornholm Til Berlin med gråhundbus

BORNHOLMERBUSSEN udgår fra

Hovedbanegården i København,

hvor linje 866 har sit stoppested

i Bernstorffsgade - umiddelbart

overfor Tivoli udfor Hotel Plaza.

Bornholmerbussen Linje 866 kører direkte

via Øresundsbroen til færge-havnen i

Ystad, hvor bussen mødes med færgen

til Bornholm. Bus og færge udveksler

passagerer, idet bussen IKKE overføres

til Bornholm.

Køretiden mellem København og Ystad

er 70 minutter. Sejltiden over Østersøen

varer normalt ca. 5 kvarter. Bornholmerbussens

køreplan er afstemt efter færgetiderne,

og planen justeres henover året

omkring ferietider, højtider m.v.

Fra havnen i Rønne udgår lokale busser

til hele øen.

Det anbefales at bestille billet til

Bornholmerbussen. Ring til kontoret i

åbningstiden, eller bestil via Internet på:

www.graahundbus.dk

Berlin (ZOB)

Bussen kører til færgehavnen i Gedser,

hvor passagererne går ombord i Scandlines-færgen

til Rostock.

Efter færgeoverfarten afventer linje E-55

ved landgangstrappen, og kørslen genoptages.

Billetter til linje E-55 købes af

buschaufføren ved indstigningen.

Det anbefales at bestille plads på busselskabets

kontor. Alle billetter er enkeltbilletter,

og er inklusiv færgeoverfart. Ved

returrejser må anvendes 2 billetter.

Billetpriser

København-Berlin eller omvendt:

(enkeltrejse): Voksen DKK 200, Euro 25

For hver købt voksenbillet kan gratis

medtages ét barn under 16 år.

2 børn under 16 år rejser sammen på én

voksenbillet.

Bestillingskontoret opgiver ved telefoniske

henvendelser et Reservationsnummer,

som oplyses til buschaufføren, når billetten

betales ved indstigningen. Mødetid

senest 10 minutter FØR afgangstid.

Øvrige rejsevilkår:

Passagererne kan gratis medtage almindelig

håndbagage, som kan rummes i

bussens bagagerum.

Busselskabet påtager sig ikke ansvar for

glemt, beskadiget eller stjålet bagage.

Passagererne må medvirke ved myndighedernes

eventuelle kontrol af personer

og bagage.

Weekendophold EFTERÅR/VINTER

FREDAG:

Ankomst og check-in

Greenfee

Velkomstdrink

Lille snack/tapastallerken

og gæstetaler

2 retters middag

Overnatning

PROGRAM:

LØRDAG:

Morgenbuffet

Greenfee

Eftermiddagskaffe &

kage

Velkomstdrink

3-retters middag

Musik & Dans

Overnatning

Himmerland Golf & Country Club

Golfers Paradise on Earth

SØNDAG:

Morgenbuffet

Greenfee

Ved ankomst udleveres en voucher med en værdi på 50,00 kr.

Voucheren kan benyttes til velværebehandlinger eller bowlingbaner.

Priser:

Pris per person i dobbeltværelse DKK 1.445,-

Pris per person i enkeltværelse DKK 1.745,-

Tilbuddet kører i følgende weekender:

2007:

2.-4. nov.

9.-11. nov.

16.-18. nov.

23.-25. nov.

2008:

29. feb.- 2. marts

7.-9. marts

14.-16. marts

21.-23. marts

28.-30. marts

Himmerland Golf & Country Club

Centervej 1 Gatten DK-9640 Farsø

Tlf. +45 96 496 100 Fax +45 98 661 456 hgcc@himmerlandgolf.dk www.himmerlandgolf.dk

NYT fra Dansk Transport & Logistik

Dieselprisen slår alle rekorder

Som om køre-hviletids-bøder og mange andre

problemer for den danske transportbranche ikke var

nok, er dieselprisen netop i dag nået op i rekordhøjde.

Aldrig har prisen været så høj.

»Dieselprisen er sammen med lønninger den

højeste omkostningspost for de danske transportvirksomheder,

så derfor kan dette naturligvis mærkes.

Sammenholdt med, at regeringen netop over

syv år har tænkt sig at indkradse ekstra 1,8 mia. kr.

fra transportvirksomhederne i ekstra dieselafgift for

at fi nansiere sine skattelettelser, taler vi om alvorlige

omkostningsstigninger for transporterhvervet«,

siger Ove Holm, cheføkonom i transportbranchens

organisation, DTL (Dansk Transport og Logistik).

Den mest markante stigning på diesel har været i

den seneste måned, hvor priserne er steget med

8,5 pct. Hvis man måler den samlede stigning i

2007, svarer det til en årlig vækst på 27,19 pct. Det

fastlåste udbud af råolie, stigende efterspørgsel i

Asien og usikkerhed i Mellemøsten er nogle af årsagerne

til den voksende pris på råolie, der pr. dags

dato ligger rekordhøjt på 95,2 dollar per tønde.

Prisen vil fortsat ligge på et højt niveau, vurderer

DTL:

»Hvis man kigger på det amerikanske futures

marked for råolie, ser det ud, som om den høje

dieselpris vil fortsætte. Forventningen til markedet

er nemlig, at råolieprisen vil falde – men kun med

1,6 pct. i de næste tre måneder. Hvis man kigger

længere frem i futures markedet, er der fl ere mindre

fald i priserne. Det kan tolkes, som om råoliepris

er dyr, men at der stadig er for meget usikkerhed

til at forvente, at der kommer et markant fald i den

nærmeste fremtid«, siger Ove Holm.

DTL opfordrer bl.a. derfor kraftigt regeringen til at

tage afgiftsstigningen af bordet.

»Vi opfordrer i stedet til at se vores erhverv som

en vigtig forudsætning for, at Danmark også i

fremtiden har et velfærdssamfund, for det er

transportvirksomhedernes daglige arbejde, der

holder Danmark i gang. Transporten er ikke en

uudtømmelig pengekasse, når man vil dele gaver

ud til befolkningen«, siger cheføkonomen.

Slå førerkort og kvalifi kationsbeviset sammen

Da både førerkortet og det kommende kvalifi kationsbevis

skal fornyes hvert femte år, og omtrent

koster det samme i gebyr, er det efter DTLs opfattelse

umiddelbart indlysende, at de to kort kan

sammenkædes i ét og samme kort.

»Derfor har vi netop sendt et brev til Justitsministeriet

og bedt dem overveje forslaget. Hvis myndighederne

slår de to kort sammen er der både økonomiske

og administrative fordele at hente for de danske

transportvirksomheder«, siger vicedirektør Morten

Lindbo fra transportens organisation, Dansk

Transport og Logistik (DTL). Han gør dog samtidig

opmærksom på, at initiativet skal bæres ind i EU-

Kommissionen for at få effekt.

Morten Lindbo påpeger, at man ved forslaget sikrer,

at chaufføren får et nyt førerkort, når han/hun har

været på kursus og erhvervet et nyt kvalifi kationsbevis.

På denne måde sikres det, at en chauffør ikke

kører uden at have gennemgået det obligatoriske

kursus.

»For mekanikere og andre, der ikke er omfattet af

krav om Kvalifi kationsbevis for chaufføruddannelse,

kan der f.eks. udstedes et førerkort, som ved

udlæsning angiver, at føreren ikke må foretage

kørsel, som kræver et kvalifi kationsbevis«, siger

Morten Lindbo.

DTLs forslag stammer fra formanden for DTLs

erfagruppe for kran- og blokvognskørsel, Frank

Segall, og det er også sendt til Færdselsstyrelsen.

Modulvogntog må gerne bestå af tre enheder

Der er opstået tvivl hos nogle af de transportvirksomheder,

som glæder sig mest til indførelsen

af modulvogntog i Danmark i 2008, fordi transport-

og energiminister Jakob Axel Nielsen i et skriftligt

svar har påpeget, at et modulvogntog kun må

»indeholde to led, svarende til et konventionelt

påhængsvogntog«.

En række virksomheder har efterfølgende ringet til

transportbranchens organisation, Dansk Transport

og Logistik (DTL), og spurgt, om det betød, at man

alligevel ikke kunne køre med tre enheder.

»Det gør det heldigvis ikke. Med »led« mener

ministeren de »drejende led«, som der jo fi ndes

to af på et konventionelt påhængsvogntog (lastbilpåhængsvogn)

– ét ved lastbilens kobling og

ét under påhængsvognen, hvor den drejende

aksel er monteret. Tilsvarende har de tre aktuelle

typer af modulvogntog – lastbil-dolly-sættevogn,

sættevognstrækker-sættevogn-kærre og

sættevognstrækker-linktrailer-sættevogn – hver

især to drejende led: ét imellem hvert af de tre

enheder i hvert vogntog«, siger cheføkonom Ove

Holm, DTL.

Forsøget med modulvogntog ventes i øvrigt at

starte i efteråret 2008, og inden længe udsendes

den bekendtgørelse fra Færdselsstyrelsen, der

fastsætter de tekniske betingelser for modulvogntog,

og efterfølgende udsendes bekendtgørelsen fra

Vejdirektoratet, der fastlægger det godkendte

modulvogntogsvejnet.

De to bekendtgørelser er grundlaget for, at forsøget

kan komme i gang og for, at transporterhvervet kan

få anskaffet sig det rigtige materiel:

»Vi afventer nu trafi kordførernes beslutning om

en eventuel geografi sk udvidelse af forsøget samt

en beslutning om, at den såkaldte link-trailer ikke

behøver at have styrende aksler, men at også typen

med faste aksler, som kører i Sverige, kan være

med i forsøget. Beslutningen tages i forbindelse

med de nært forestående fi nanslovsforhandlinger«,

siger Ove Holm. Han håber på, at politikerne vælger

at udvide det geografi ske område for modulvogntog

mest muligt og giver mulighed for kørsel med den

svenske type link-trailere.

Begge dele har DTL arbejdet stærkt for.

»Det er vigtigt for udviklingen af transporterhvervet,

at der kommer modulvogntog i Danmark. Det

gavner erhvervets effektivitet, der længe har

været under pres af især trængsel og skærpede

regler, og det gavner miljøet, fordi mere gods kan

transporteres med mindre udledning af bl.a. CO2«,

siger Ove Holm.

Dyretransportører får mere fair arbejdsvilkår

Hidtil har danske dyretransportører måttet leve

med, at der kan gå op til fl ere måneder, inden de

får besked om, at der har været problemer med et

eller fl ere dyr. Men efter et møde mellem DTL og

Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender får

de danske dyretransportører på dette område nu

mere fair arbejdsvilkår.

For Fødevarestyrelsen sender allerede i næste uge

en instruks til dyrlægerne om, at chaufføren straks

skal have besked, når et dyr indberettes til politiet.

»Det sikrer, at en dyretransportør kan forholde sig

til dyrets helbred og dermed også bedre forsvare

sig i en eventuel retssag. Ud over at chaufføren

får besked straks, får vognmanden sendt en kopi

Læs mere på :

www.dtl-dk.dk

Så er DTLs arbejdsgiverforening

offi cielt i luften

Den 1. november 2007 var en stor dag for

transportbranchen. For nu er den nye arbejdsgiverforening

under transportbranchens organisation,

DTL (Dansk Transport og Logistik), og Dansk

Erhverv offi cielt i luften. Dermed har transporten én

ren organisation, der varetager alle dens interesser,

og det er der stærkt behov for i en tid, hvor branchen

er under konstant politisk pres.

»Vi er glade for de mange tilmeldinger til vores

arbejdsgiverforening. Man kunne tilmelde sig lige

fra start, da vi den 4. oktober offentliggjorde, at vi

samlede branchen med en ny arbejdsgiverforening

i DTL-regi, og siden da har vi fået en pæn bunke

hver eneste dag«, fortæller Erik Østergaard, adm.

direktør i DTL.

DTL har med foreningen ramt et markant behov hos

de danske transportvirksomheder.

»DTLs arbejdsgiverforening tilbyder kvalitet, nær

service og indfl ydelse, og det har skabt interesse.

Men der er heller ikke nogen tvivl om, at transportvirksomhederne

har savnet én stærk organisation

til at varetage deres interesser i stedet for den

udvanding, som har fundet sted. DTL står meget

stærkt i dag – såvel politisk som organisatorisk.

Derfor er vi også klart mediernes foretrukne talerør,

når emnet er transport. Vores 40 ansatte i Danmark

og Bruxelles står med en unik viden, der hver dag

kommer vores 3.300 medlemsvirksomheder og

offentligheden til gode«, siger Erik Østergaard.

Han glæder sig over, at det er fortsat med mange

tilmeldinger hver dag, selv om nyhedens interesse

er ved at være overstået. Det er en bred palette af

virksomheder – små, mellemstore og store virksomheder

– der indmelder sig i DTLs nye arbejdsgiverforening.

I enkelte DTL-lokalforeninger er ca.

halvdelen allerede medlemmer af den nye forening.

»Vi har været det friske, tiltrængte pust. Og det vil

vi blive ved med at være. Vi bliver i arbejdstøjet, for

branchen er under pres. Bare tag valgkampen som

eksempel – der tales hos fl ere partier om roadpricing

og afvisning af at bygge nye motorveje. Det viser, at

ikke alle ved, at vores branche rent bogstaveligt

holder Danmark sammen med tusinder af vigtige

vareleverancer – hver eneste dag, året rundt. Så vi

skal slet ikke have fl ere afgifter eller forhindringer

– vi ønsker i stedet nogle bedre rammer at arbejde

under, så vi kan passe vores arbejde og udfylde

Danmarks behov for godstransport«, siger Erik

Østergaard.

af dyrlægens kontrolrapport«, fortæller DTLs

konsulent Lisbet Hagelund.

DTL råder alle chauffører til tage et billede eller

en fi lm af det dyr, der indberettes til politiet, fx ved

hjælp af en mobiltelefon.

»Det her handler i bund og grund om

dyretransportørers retssikkerhed, men også om

dyrevelfærd. De seriøse danske dyretransportører

har i forvejen på mange punkter urimelige

arbejdsvilkår at arbejde under, så vi er tilfredse

med, at transportørerne i det mindste på dette

punkt får en mere fair behandling end før. Og

dyrevelfærden kan øges ved, at chaufførerne nu

blive bedre bekendt med deres fejl og kan lære af

dem«, siger Lisbet Hagelund.


16 Industri & Transport Industri & Transport

17

Indland

Marts

Danske Køledage 2008, Fagmesse

og konference vedrørende industriel

køling, kommerciel køling

og komfort køling,

Odense Congress Center,

13.-14. marts 2008

Udland

November

Essen Motor Show 2007, Essen,

Tyskland, 30. november-9. december

December

Turntec, Frankfurt, Tyskland,

5.-7. december

Januar

Automessen 2008, Göteborg,

Sverige, 16.-19. januar 2008

Electrotest Japan, Tokyo, Japan,

16.-18. januar 2008

Messer

Om jeg har travlt? Jeg ligger vandret!

Danmarks hyggeligste firmaaftale

Overarbejde er ikke altid udtryk for dårlig planlægning. Til gengæld er et fi rmakort altid

udtryk for perfekt forberedelse. Du har et veldækket bord, en nyredt seng og hyggelig

atmosfære næsten lige om hjørnet. Vi er aldrig længere væk end 20 minutters kørsel.

Med et fi rmakort får din virksomhed rabat på alle overnatninger, samtidig optjenes

bonuspoint til gratis overnatninger for op til 2 voksne og 2 børn på 91 kroer og hoteller

– fra Bornholm i øst til strandkanten i vest. Vi kalder det noget for noget.

Læs mere på www.krohotel.dk/erhverv/ei eller ring på 76 26 19 70

Internepcon Japan, Tokyo, Japan,

16.-18. januar 2008

International Electronic Components

Trade Show, Tokyo, Japan,

16.-18. januar 2008

Elektronik, Stockholm, Sverige,

28.-30. januar 2008

Plastik & Gummi, Interplastica,

International messe, Moskva,

Rusland, 29. januar - 1. februar 2008

Autotec 2008, Tampere, Finland,

31. januar - 2. februar 2008

Februar

Plastik & Gummi, Plastics

Innovations, Dublin, Irland,

6.-7. februar 2008

Chicago Auto Show, Chicago, USA,

8.-17. februar 2008

Træ og Træbearbejdning, Woodbuild

China, International udstilling,

Shanghai, Kina, 19.-22. februar 2008

• Meget favorable firmapriser

• Specialtilbud på 2-retters menuer

- Dan Menu til kr. 158,- (Dansk Kroferie og City Hotels)

- Classic Menu til kr. 189,- (Classic Hotels)

• Frisksmurt madpakke med 6 halve til kr. 58,-

• Gratis opfyldning af egen termokande med te eller kaffe

• Tilhørende Card Guide som giver en oversigt over alle

91 kroer og hoteller med priser og telefonnumre.

Metalbearbejdning, Machine

Building, Birmingham, England,

februar 2008

Metalbearbejdning, Metallurgy India,

New Delhi, Indien, 14.-16. februar

2008

Bautec, Tysk byggefagmesse, Berlin,

Tyskland, 19.-23. februar 2008

Internationale Handwerksmesse,

München, Tyskland,

28. februar - 5. marts 2008

Marts

CEBIT Hannover, Verdensudstilling

for kontorudstyr, tele- og

informationsteknologi, Hannover,

Tyskland, 4.-9. marts 2008

Oceanology International 2008,

London, England, 11.-15. marts 2008

Oceanology International 2008,

London, England, 11.-15. marts 2008

Motormessen, Malmö, Sverige,

27.-30. marts 2008

Danske Kroer & Hoteller er en kæde af kendte, danske kvalitetshoteller og -kroer, som hver for sig er forskellige, og som lever op til kravene om høj kvalitet, hygge, atmosfære og god service.

forvent

at blive

forvænt

Medlemskort

Business Card

forvent

at blive

forvænt

Corporate Card

forvent

at blive

forvænt

Plus Corporate Card

10900_Plastkort 1 02/12/ 02/12/05 14:34:05

forvent

at blive

forvænt

10900_Plastkort 1 02/12/05 02/12/05 14:34:16

10900_Plastkort 1 02/12/05 14:34:42

10900_Plastkort tkort 11 05/12/05 11:02:00

Touchereklame.dk

Odense Mini Taxi har 60 funklende

vogne, som alle har monteret moderne

trafi kdirigeringsanlæg med GPS.

Ved bestilling kan vi oplyse, hvornår

vognen er fremme.

Vi kan desuden tilbyde :

eksklusive vogne til særlig lejligheder

sprogkyndige chauffører

kørsel med hastende småforsendelser

Historie

Odense Mini Taxi blev startet i 1962 med

12 vogne, hvor vi kørte i små Simca

1000 til en lavere takst.

Igennem årene er vognene blevet større

og vi er i dag et veldrevet og professionelt

bestillingskontor med alle moderne

faciliteter.

★★★★★★

B.T.

★★★★★★

Ekstra Bladet

★★★★★★

Berlingske Tidende

★★★★★

Politiken

★★★★★★

Jyllands-Posten

★★★★★★

Urban

★★★★★★

Børsen

★★★★★★★

Cairo Amts Folkeblad

Falconer Salen 14/8–1/9 & 11/12–13/12

Koncertsalen 15.– 26. januar

Turné fra 4. september

BILLETnet.dk 70 15 65 65 · OrkenensSonner.dk · Agenzy.dk

Kom Erhvervs- sikkert & ud Industri og hjem NYTmed

Odense Mini-Taxi

Engagementet er stadig stort, som

dengang vi startede og selskabet

er fortløbende under ekspansion og

videreudvikling med de nyeste teknologier

og metoder, der fortsat kan

sikre at servicen er i højsædet.

Priser

Prisen er fastlagt af Odense Kommune

og reguleres en gang årligt.

Odense Mini Taxi har i alle vogne

installeret elektroniske taxametre,

der kan udskrive kvitteringer og

dankortnotaer.

Ved større kørselsarrangementer

kan der aftales faste priser med

bestillingskontoret.

Bestilling af vogne : 66 12 27 12

Læs mere på :

www.odenseminitaxi.dk

55


18 Industri & Transport Industri & Transport

19

side 1 & 2

Citroën Danmark A/S

tlf. 36 180 200

side 2 & 14

Himmerland Golf & Country Club

tlf. 96 496 100

side 4 & 5

J. E. Pedersen Maskinfabrik A/S

tlf. 56 66 04 97

side 6

J.A.K. AS

tlf. 76 15 29 29

side 7

E. A. Fogh Krystalbelysning

tlf. 33 11 45 00

side 8

Röksugen

tlf. 59 43 90 80

Læserservice

side 9 & 13

Danske Havne

tlf. 33 70 31 37

side 9

Esbjerg Havn

tlf. 75 12 41 44

side 10

Køge Havn

Tlf. 56 64 62 60

side 11

Rønne Havn

tlf. 56 95 06 78

side 14

Gråhundbus

tlf. 44 68 44 00

side 16 & 20

Danske Kroer & Hoteller

tlf. 76 26 19 70

Fornyet bitteroplevelse

med Gammel Dansk Asmund Special

Under sloganet ’usædvanlig’ lancerer V&S Distillers

nu en premiumbitter, Gammel Dansk Asmund

Special, der skal være med til at forny måden,

danskerne drikker bitter på.

Den nye bitter er usædvanlig på fl ere punkter. Den

er blandt andet baseret på en historisk opskrift, er

tilføjet eksklusive ingredienser og tilbyder et fornyet

blik på, hvordan den bør drikkes. Eksklusiviteten

kommer desuden til udtryk i fl askens stilrene

design, der er holdt i sort med påtrykt sølvskrift.

Inspiration fra gamle opskrifter

Den nye bitters oprindelse skal fi ndes helt tilbage,

fra da Gammel Dansk Bitter Dram så dagens

lys. Gammel Dansk Asmund Special er baseret

på Master Blenderen J. K. Asmunds arbejde fra

dengang, han udviklede opskriften på danskernes

fortrukne bitter. Opskriften på Gammel Dansk var

lang tid undervejs, og i arbejdsprocessen måtte

J.K. Asmund fravælge mange forslag, da de var for

komplicerede at fremstille. Det er de ikke længere

– og nu kan V&S Distillers med baggrund i de gamle

opskrifter præsentere resultatet i form af Gammel

Dansk Asmund Special.

Utraditionelle bitteringredienser

Gammel Dansk Asmund Special er en bitter, hvor

der er kræset for detaljerne. Med sin oprindelse i

Gammel Dansk-opskrifterne vil man kunne nikke

genkendende til smagen – men alligevel er der nogle

side 17

Billund Airport

tlf. 76 50 50 50

side 17

Agenzy

tlf. 33 32 72 42

side 17

Odense Mini-Taxi

tlf. 66 12 27 12

side 18

V & S Destillers

tlf. 32 66 24 00

side 19

Team Benns

tlf. 65 65 65 64

Vi ønsker alle vore læsere

GOD LÆSELYST !

Magasinet kan også læses på :

WWW.LRM-INT.DK

vigtige nuancer, som gør den meget ander ledes.

Det skyldes blandt andet tilførslen af mexicansk

vanilje, kaffe dyrket på de sydlige skråninger af

Mount Kenya, ahornsirup fra det canadiske Sugar

Maple-træ og kakao fra den afrikanske Forasterobønne

– ingredienser, der tilsammen gør Gammel

Dansk Asmund Special til en ny og eksklusiv

spiritusnydelse.

Nye anledninger

Med den eksklusivitet, Gammel Dansk Asmund

Special udståler, er der lagt op til en ændring i den

måde, vi drikker bitter på. Bitter er ikke længere

noget, der skal hældes ned i én tår til morgenkaffen.

Gammel Dansk Asmund Special skal i stedet nydes

i stil med cognac eller whisky som digestif efter

maden eller senere på aftenen sammen med en

kop kaffe. Hertil har V&S Distillers fået fremstillet

særlige mundblæste glas, der fuldender den nye

bitteroplevelse.

”Med Gammel Dansk Asmund Special ønsker vi ikke

kun at tilbyde en ny smagsoplevelse – vi håber på at

kunne være med til at ændre danskernes opfattelse

af, hvornår og hvordan man kan nyde bitter,” siger

marketingdirektør Martin Bjelgaard, der ser frem til

at præsentere danskerne for den nye bitter.

Læs mere på :

www.vsdistillers.dk

Krydstogter i Caribien med dansk rejseleder

Det sydlige Caribien fra San Juan, Puerto Rico fra kr. 10.948,-

11 dages rejse/7 nætters krydstogt fra 24. jan 08 - 03. feb 08

Det østlige Caribien fra New York fra kr. 13.348,-

12 dages rejse/9 nætters krydstogt fra 14. feb 08 - 25. feb 08

Det østlige Caribien fra Miami fra kr. 11.948,-

10 dages rejse/7 nætters krydstogt fra 23. feb 08 - 03. mar 08

Det vestlige Caribien fra Miami fra kr. 11.648,-

10 dages rejse/7 nætters krydstogt 01. mar 08 - 10. mar 08

Prisen er pr. person og inkluderer: Fly t/r København, overnatning på udturen, alle transfers, krydstogt med overnatninger i delt dobbeltkahyt, alle afgifter, alle måltider, al underholdning,

drikkepenge, dansk rejseleder.

SÅDAN BESTILLER I JERES KRYDSTOGT: 1. BESTIL DIREKTE PÅ TEAM-BENNS.COM 2. RING PÅ 65 65 65 64

TEAM BENNS:Tlf.: 65 65 65 64 - cruise@team-benns.com - team-benns.com/krydstogt

Ren Ren action action

Bliv Inspireret og overbevist!

Læs vores online katalog og find ud af,

hvorfor det er en rigtig god idé at

prøve netop et krydstogt næste gang,

I skal på ferie! Læs videre om alle

vores krydstogter på team-benns.com.

ALLE MÅLTIDER OMBORD ER GRATIS! MASSER AF AKTIVITETER FOR BØRNENE! ALLE AKTIVITETER OMBORD ER GRATIS! AL UNDERHOLDNING OMBORD ER GRATIS!

ET SIKKERT KRYDS


20 Industri & Transport
FINGERSPITZ*

Similar magazines