Brochure - Den Jyske Sparekasse

djs.dk

Brochure - Den Jyske Sparekasse

Faktaboks 3: Omkostninger

Som opgjort 6. april 2009 udgør delelementernes værdi følgende:

Indlånsværdi = 91,02 pct., Optionselement = 7,98 pct., og Omkostninger = 1,00 pct.

Omkostningerne svarer til en årlig omkostning i procent (ÅOP) = 0,33 pct.

I forbindelse med indskuddet afdækker Den Jyske Sparekasse den bonusrente, der tilskrives Skandinaviske Aktier 2012.

Den Jyske Sparekasse køber afdækningen hos en modpart i det finansielle marked og betaler markedsrenten 3 måneders

CIBOR + et tillæg på 0,25 pct., der i dag (6. april 2009) er 3,2433 pct., for afdækningen, der dækker bonusrenten.

Fakta om Skandinaviske Aktier 2012

Udbyder Den Jyske Sparekasse

Indskudsperiode 6. april 2009 – 30. april 2009 (begge dage inkl.)

Minimumsindskud 50.000 kr. pr. konto

Valuta DKK

Prisfastsættelsesdag 4. maj 2009

Startdag 4. maj 2009

Udløbsdag 12. april 2012 (hvorefter det indskudte beløb tillagt evt. afkast i indskudsperioden automatisk vil blive

overført til specificeret konto)

Slutdag 26. marts 2012

Rentetilskrivningsdag 12. april 2012

Underliggende Aktier A.P. Møller Mærsk B, Hennes & Mauritz B, Novo Nordisk B, StatoilHydro, Carlsberg B, Norsk Hydro,

Svenska Cellulosa B, Renewable Energy Corp., Vestas og Novozymes B.

Bonusrente 25 pct. minus fradragssats. Bonusrenten kan ikke blive mindre end 0 pct., da fradragssatsen ikke kan

overstige bonusrenten.

Fradragssats 4,5* pct. gange det antal af de underliggende aktier der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen

på startdagen.

Min. indfrielsesbeløb Ved udløb får investor som minimum det indskudte beløb tilbage

Ophævelse før udløb Såfremt markedsforholdene tillader det, er førtidig ophævelse mulig til gældende markedsværdi fratrukket

en dekort på 2 pct. Indskuddet vil i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen.

Beskatning Se afsnittet om skatteforhold ovenfor.

Begrænsninger Såfremt udstedelsen ikke overstiger 25.000.000 kr. kan udbuddet blive annulleret. Såfremt udstedelsen

overstiger 100.000.000 kr. forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til at lukke for yderligere indskud.

Såfremt fradragssatsen overstiger 5,5 pct. vil udbuddet af Skandinaviske Aktier 2012 blive aflyst.

Du kan følge Skandinaviske Aktier 2012, herunder den aktuelle markedsværdi, på vores hjemmeside www.djs.dk, hvor du også

kan finde de specifikke kontobetingelser for indskuddet.

Du er også velkommen til at kontakte os - du finder adresse og telefonnummer inde i brochuren.

Denne brochure er udarbejdet af Den Jyske Sparekasse. Vi opfordrer interesserede til at sætte sig grundigt ind i betingelserne for Skandinaviske Aktier 2012, inden

aftale om indskud indgås med Den Jyske Sparekasse. De specifikke kontobetingelser er tilgængelige i alle sparekassens filialer.

More magazines by this user
Similar magazines