orsdag den 8. november kl. 10-12 - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

orsdag den 8. november kl. 10-12 - Dalum Kirke

TORSDAGSMØDER

OG ANDRE

ARRANGEMENTER

Kristusbillede på Jellingstenen

Efter træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

i Martin A. Hansens bog ”Orm og Tyr”

EFTERÅR 2012

Dalum Kirkeanneks

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV


F

ilmaftener i annekset

I efteråret har vi afsat 4 aftener med film på programmet. Vi gør os umage for at vise

et bredt udvalg af filmgenrer. Ikke alle vil være lige tilgængelige, men så er det

udfordringen til os, at vi i fællesskab snakker os frem til en mening om/holdning til

filmen og dens indhold. Præsterne introducerer hver gang kort aftenens film. Notér

allerede nu nedenstående aftenforevisninger i Anneksets store sal:

onsdag den 10. oktober; onsdag den 24. oktober; onsdag den 14. november og

onsdag den 5. december kl. 19.30. Se særlig folder i kirke og anneks.

S

øndag den 9. september

Høstgudstjeneste kl. 10 og basar

Høstgudstjenesten i Dalum kirke er de senere år blevet det festlige startskud på en ny

sæson med mange spændende arrangementer i kirke og anneks.

Ved høstgudstjenesten medvirker kirkens dygtige Kantori og alle kirkens ansatte.

Under gudstjenesten præsenteres årets nye

konfirmander og bagefter er der i år

arrangeret noget helt nyt – basar.

Nærmere oplysning i Kirkebladet


T

orsdagsmøde den 20. september kl. 10-12

”Jeg kender et land” - Grundtvigs visionære gennembrudsdigt

v. fhv. rektor Niels Thomsen, København

Salmen Jeg kender et land er skrevet i 1824 i en periode

af Grundtvigs liv, hvor store visioner tog skikkelse.

Gennem billeder og poesi digter Grundtvig sig frem mod

klarhed. I Jeg kender et land ligger en stor del af

Grundtvigs nyforståelse af tro, kirke og kristendom

gemt. Salmen er på en gang høj poesi, der giver

umiddelbar lyst til synge, og samtidig er den så fuld af

billeder og dunkle tanker, at man aldrig kommer til ende

med den. Niels Thomsen vil i foredraget forsøge at kaste

lys over hvilke indsigter Grundtvig vandt i denne salme.

,

T

orsdagsmøde den 27. september kl. 10-12

”Fra Tornbjerg til Absalon”

v. sognepræst Carsten Olav Christensen, Tornbjerg

Carsten Olav Christensen er præst i Tornbjerg sogn men er også tilknyttet Flåden som

orlogspræst. Når Søværnets skibe sejler på

langfart med knap 130 mand om bord, er der

tradition for, at en af Folkekirkens præster sejler

med. Det giver mening så længe vi har et tæt

forhold såvel mellem kirke og folk som mellem

kirke og stat. Carsten Christensen vil fortælle

generelt om præstearbejdet om bord og sætte

funktionen ind i en større sammenhæng.


T

orsdag den 27. september kl. 17

Matiné i Dalum Kirke med Christina Meiβner, cello og Dalum

Kirkes Kantori

Nogle vil huske Christina Meiβners usædvanlige koncert i Dalum

Kirkeden særlige dato 090909.

Nu får endnu flere chancen for at lytte til hendes virtuose cellospil

i en meget personlig fremførelse og i et sjældent program, som er

delvis eksperimenterende. Koncerten begynder med det ældste

stykke musik for solocello man kan finde og slutter med moderne

musik skrevet for cello og en talende cellistinde! Derimellem en

politisk ”fuglesang” af catalansk herkomst samt en tyrkisk

kærlighed skildret i toner. På et tidspunkt spiller cello og kor

sammen.

En ejendommelig musikstund er i vente. Der er fri entré.

T

orsdag den 4. oktober kl. 8.15 – 21

Heldags-udflugt til Lemvig-egnen – bl.a. til udstillingen om

Sven Havsteen-Mikkelsen på Museet for Religiøs Kunst

Se nærmere i særlig folder, som kan hentes i kirken og på kirkekontoret. Begrænset

deltagerantal. Pris oplyses ved henvendelse til kirkekontoret efter 1. august.

Bindende tilmelding og betaling på kirkekontoret.

T

orsdag den 11. oktober kl. 10-12

Jelling – kongesæde og oldtidsmagi

v. journalist og forfatter Leif Baun, Jelling

Ingen dansk by lider som Jelling for sine historiske seværdigheder. Ældre mennesker

fordrives fra deres boliger gennem årtier. Veje slettes, og der investeres i disse år en

kvart milliard kroner i at ommøblere byens ansigt, så oldtidsmagien kommer bedst

muligt til sin ret.


Det har sin pris at være på Unescos verdensarvsliste, som betyder, at stedet har FNs

ord for at være noget helt specielt. Men hvad er det så lige med Jelling? Ja, det er i

hvert fald ikke, som vi lærte i skolen, for der er gjort mange nye opdagelser inden for

de sidste seks år.

Journalist ved Vejle Amts Folkeblad, Leif Baun, har fulgt arkæologernes arbejde med

Jelling siden 1989. Han er også en af guiderne i Nationalmuseets lokale afdeling,

Kongernes Jelling. Han er desuden forfatter til flere bøger om Jellinghistorien. Ud fra

den baggrund fortæller han om alle de nye opdagelser fra et kongesæde i kingsize:

Kongsgården, den halvanden kilometer lange forsvarsmur, verdens største

skibssætning, om kongen der førte danerne ind i datidens EU og samme konges fald.

Men også om, hvordan Jelling bløder som by og har gjort det gennem 100 år, fordi

den er vært for en fjern kongetids levn.

Bemærk: Dette møde arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk Forening for

Dalum-Hjallese

T

orsdag den 25. oktober kl. 10-12

Djævlepagt og digterskæbne

v. sognepræst Dorthe Tofte-Hansen, Dalum

Som en anden fortabt datter vendte Karen Blixen hjem til Danmark fra Østafrika i

1931. Hun var ramt af sorg, fuldstændig ruineret og samtidig blussede den

uhelbredelige syfilis op med fornyet styrke. Det var forfærdeligt. Men i sygdommen

så hun et skæbnefællesskab med sin egen far – samt nogle af romantikkens store


litterære kunstnere så som Nietzsche og Baudelaire. Hun

tolkede det som et tegn på, at hun var et barn af Lucifer og

fortalte sidenhen, at hun ved hjemkomsten til Danmark havde

indgået en skæbnesvanger pagt: Da lovede jeg Djævelen min

sjæl, og han lovede mig til gengæld, at alt hvad jeg herefter

oplevede, skulle blive til historier.

L

ørdag den 3. november kl. 15

Åben korprøve på Händels Messias

Søren Birch og Jane Laut instruerer og kommenterer på efterårets store

musikoplevelse. Alle interesserede er velkomne.

S

øndag den 4. november kl. 16

Alle helgen musikandagt

Medvirkende: Dalum Kantori under ledelse af Søren Birch. Jane Laut, orgel


T

orsdag den 8. november kl. 10-12

"Fra Tibet til d´Angleterre" - En museumsfotografs hverdag i

ord og billeder

v. fagfotograf Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Hør nyt fra Tibet, se fotograferingen af grønlandske skinddragter, oplev runesten om

natten, herregårde i Danmark, Eremitage slottet, og Hotel d`Angleterre.

En beretning fra støvede landeveje, uvejsomme bjerge, et betagende Grønland, og

glemte steder og afkroge i Danmark.

Bemærk: I forbindelse med foredraget udstiller Roberto Fortuna et fornemt udvalg

af sine seneste fotografier fra Grønland og af danske runesten, som er fotograferet

om natten.

T

orsdag den 15. november kl. 10-12

”Folk og fjelde - rejse på Færøerne med maleren Sven

Havsteen-Mikkelsen”

v. fhv. provst Agner Frandsen, Ribe

Havsteen blev født i 1912, og i år fejres 100-året på forskellig vis, bl. med

udstillinger i Kerteminde, på Ærø og på Bornholm, på Schæffergården, Ribe og i

Lemvig.

Som søn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen var

Havsteen siden drengetiden dybt fortrolig med de

nordiske egne, deres folk og historie. Venskabet

med Martin A. Hansen forstærkede denne

fortrolighed. Sammen skabte de „Orm og Tyr“, det

store værk om religionsskiftet i Norden - med

Martin A. Hansens tekst og Havsteens træsnit.

I oliebilleder og litografier, raderinger og træsnit

har Havsteen skildret de nordiske landskaber - ikke

som idyl, men som den baggrund for livet og

historien, sagnet og sagaen, der ikke er

menneskeskabt.

Sidst i 50’erne begyndte Kristus at optræde i

landskabet. Det blev Havsteens lidenskab med

enkle og kraftfulde strøg at male Kristus ind i

Norden i det 20. århundrede. Herom vidner de mange kirkeudsmykninger, han ved


sin død på Ærø i februar 1999 efterlod sig i kirker i Danmark og Norge og på

Færøerne. Ikke mindst Færøerne vendte han tilbage til år efter år for at hente

inspiration.

Motiverne er mest fra evangeliernes påskeberetninger. Getsemane, korsgangen,

Golgata, nedtagelsen, Emmaus. Hvad der foregår i kirken, er under evangeliets lov,

plejede Havsteen at sige, kristocentrisk. Det stærke farvesprog i alterbillederne og

mosaikkerne virker som en tone i rummet, en Kingosalme, et led i evangeliets

forkyndelse.

Gennem fortælling og billeder berettes om disse temaer.

T

orsdag den 22. november kl. 10

Introduktion til Händels oratorium Messias

v. cand. phil., organist og kantor Hans Christian Magaard,

Vejle.

Det kendteste af alle oratorier er Messias af komponisten Georg Friedrich Händel.

Messias er elsket over hele verden, både af musikere og af folk, der ellers hverken er

musikinteresserede eller religiøst anlagte.

En af grundene til dette fænomen er måske

den enorme udbredelse, som netop dette

værk har fået. Der går næppe en jul, eller

en påske for den sags skyld, hvor Messias

ikke bliver opført en eller flere gange.

Hans Chr. Magaard tager i sin introduktion

til søndagens opførelse i Dalum Kirke

tilhørerne med på en musikalsk rejse i

1700-tallets England, hvor Messias blev

til. Han fortæller om værket og gennemgår

udvalgte brudstykker og uddrag, der

forhåbentlig kan berede tilhøreren til en

god oplevelse i forbindelse med opførelsen

af dette - i ordets bedste betydning -

folkelige, klassiske mesterværk. I foredraget indgår endvidere lyd- og

videoeksempler.


S

øndag den 25. november kl. 14 og kl. 17

Opførelse af Georg Friedrich Händels Messias. Oratorium i tre

dele for kor, solister og orkester

Efterfølger af sidste års succesrige opførelse af Haydns Skabelsen bliver det

folkekære værk Messias. Da flere måtte gå forgæves sidste år, og da Odense

Symfoniorkester ikke har værket på programmet i efterårets sæson, har vi valgt at

opføre værket to gange på samme dag.

Medvirkende: Dalum Kantori, udvidet. Medlemmer af Odense Symfoniorkester. Jan

Erik Schousboe, koncertmester. Jane Laut, continuo. Isabel Piganiol, sopran. Linnéa

Lomholt, alt. Sune Hjerrild, tenor. Rasmus Tofte-Hansen, bas. Søren Birch, dirigent.

Billetter à 150 kr. kan købes på kirkens kontor i åbningstiden fra tirsdag den 30.

oktober.

S

øndag den 16. december kl. 10

Julespil i kirken for store og små

Det traditionelle julespil for børn og voksne stemmer sindet til den forestående højtid.

Julespillet er instrueret af sognepræst Dorthe Tofte-Hansen, medvirkende er børn og

voksne fra sognet.

N

ytårsgudstjeneste

den 31. december 2012 kl. 23

Overgangen mellem 2012 og 2013 fejres med en nytårsgudstjeneste. Ved årsskiftet

serveres champagne og kransekage.


Tjørnuvik med udsigt til Risin og Kellingin

Foto: Lars Hagensen

Kom og hør om maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og hans forhold til

Færøerne, hvor han ofte hentede sin inspiration, om nordlys på

Grønland og danske runesten i sommernatten.

Igen er der rig mulighed for at opleve spændende mennesker og

foredrag, flot musik og godt samvær i Dalum Kirke og anneks.

Efteråret byder på et program spækket med gode

foredragsholdere, storslåede billeder og vidunderlig musik. Få

blandt andet historien om Grundtvigs gennembrud i 1824, Karen

Blixens pagt med djævelen og beretningen om en af Danmarks

store malere, der i år fylder 100 år. Bliv klogere på Danmarks

historie, der i disse år forandres på grund af udgravningerne i


Jelling og lær baggrunden for Händels mesterværk Messias, som

også er efterårets store musikoplevelse i Dalum Kirke.

Torsdagsmøderne, som nu kører på 14. år, foregår i kirkens

smukke anneks. Rigtig mange i alle aldre finder vej til disse

formiddage, hvor vi både vægter samværet og et spændende

indhold meget højt. Emnerne er mangfoldige, men giver os

mulighed for at blive lidt klogere på livet. Præsterne leder normalt

møderne, medens en kreds af frivillige sørger for at ikke mindst

kaffen er klar. Kaffen koster 20 kroner.

Filmaftener foregår også i annekset, hvor filmen vises på

storskærm.

Koncerter og musikgudstjenester finder almindeligvis sted i

kirken.

Men der sker meget andet i Dalum Kirke end det du kan læse i

denne folder, så vær opmærksom på andre foldere, kirkebladet og

eventuelle omtaler i medierne.

Og så er Dalum Kirke naturligvis ikke mindst et bekendtskab

værd om søndagen, hvor der holdes gudstjenester hele året rundt.

Dalum Menighedsråd


Nylarskerstenen

Efter træsnit af Sven Havsteen-Mikkelsen

i Martin A. Hansens bog ”Orm og Tyr”

Dalum kirkes nyhedsbrev tilsendt

Tilmeld dig på kirkens hjemmeside

www.dalumkirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines